Form of Work
Książki
(27)
Status
available
(17)
only on-site
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(12)
Author
Szumański Andrzej
(7)
Sołtysiński Stanisław (1939- )
(6)
Szajkowski Andrzej
(6)
Szwaja Janusz (1934- )
(6)
Radwański Zbigniew (1924-2012)
(3)
Rudnicki Stanisław
(2)
Braciak Joanna
(1)
Chustecka Krystyna
(1)
Dmowski Stanisław
(1)
Dziczek Roman
(1)
Filar Marian
(1)
Grycner Stanisław
(1)
Jędrejek Grzegorz
(1)
Katner Wojciech Jan (1950- )
(1)
Klucz Danuta
(1)
Krzemiński Zdzisław
(1)
Krześ Sławomir
(1)
Lipiński Aleksander
(1)
Marszałkowska-Krześ Elwira
(1)
Nesterowicz Mirosław
(1)
Panowicz-Lipska Janina
(1)
Polkowska Małgorzata
(1)
Porzecka Barbara
(1)
Pyzioł Wojciech
(1)
Rajski Jerzy
(1)
Rudnicki Grzegorz
(1)
Safjan Marek (1949- )
(1)
Szymajda Izabella
(1)
Turzyński Mikołaj
(1)
Weiss Ireneusz
(1)
Zaborowski Piotr
(1)
Year
2000 - 2009
(27)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Prawo cywilne
(20)
Spółki handlowe
(7)
Krajowy Rejestr Sądowy
(6)
Odpowiedzialność cywilna
(6)
Rachunkowość
(6)
Spółki hanldowe
(5)
Prawo zobowiązaniowe
(4)
Prawo rzeczowe
(3)
Medycyna
(2)
Podatek
(2)
Postępowanie cywilne
(2)
Umowa
(2)
Etyka lekarska
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Kadry
(1)
Konkurencja
(1)
Leasing
(1)
Lekarze
(1)
Lotnictwo
(1)
Niegospodarność (prawo)
(1)
Nieruchomości
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odszkodowanie
(1)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(1)
Posiadanie
(1)
Prawo do prywatności
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Rozwód
(1)
Spadek
(1)
Spółki
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Spółki cywilne
(1)
Spółki jawne
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Spółki osobowe
(1)
Spółki partnerskie
(1)
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(1)
Sąd najwyższy
(1)
Transport międzynarodowy
(1)
Transport powietrzny
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Uwłaszczenie
(1)
Użytkowanie wieczyste
(1)
Wspólnota mieszkaniowa
(1)
Współwłasność
(1)
Własność
(1)
Zawody medyczne
(1)
27 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7334-369-5
1. Pojęcie, rodzaje i skutki mobbingu, 2. Skutki prawne mobbingu, 3. Charakterystyka ogólna dóbr osobistych w aspekcie mobbingu, 4. Problem subiektywnej i obiektywnej koncepcji naruszenia dóbr osobistych, 5. Problem wyodrębnienia dóbr osobistych pracownika, 6. Dobra osobiste narażone w sposób szczególny na naruszenie w wyniku mobbingu, 7. Roszczenia określone w art. k.c. Przysługujące poszkodowanemu w przypadku naruszenia dóbr osobistych, 8. Zadośćuczynienie przysługujące ofierze mobbingu, 9. Szkoda majątkowa będąca następstwem mobbingu, 10. Możliwość uzyskania przez ofiary mobbingu zadośćuczynienia w postępowaniu karnym; 11. Zbieg roszczeń przysługujących ofierze mobbingu, 12. Dochodzenie roszczeń przez ofiary mobbingu w procesie cywilnym, 13. Postulaty de lege ferenda dotyczące cywilnoprawnej ochrony ofiar mobbingu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks postępowania cywilnego wraz z indeksem rzeczowym / red. Barbara Porzecka. - Wyd. 14 Stan prawny: wrzesień 2004 r. - Warszawa : C.H.Beck , 2004. - 392 s. ; 18 cm.
(Twoje Prawo)
ISBN: 83-7387-462-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Duże Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-475-5
1. Spółki kapitałowe, 2. Łączenie, podział i przekształc anie spółek, 3. Przepisy karne, 4. Zmiany w przpisach ob owiązujących, przpisy przejściowe i przepisy końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Duże Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-190-X
I. Kodeks spółek handlowych (wyciąg), II.Kodeks cywil ny (wyciąg), III.Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (wyciąg), IV.Ustawa o rachunkowości (wyciąg)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-580-9
Własność, Użytkowanie wieczyste, Prawa rzeczowe ograniczone, Posiadanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-397-0
Kodeks cywilny, Osoby, Mienie, Czynności prawne, Termin, Przedawnienie roszczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-020-1
Cz. I - ogólna: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Podmioty prawa cywilnego. 3. Przedstawicielstwo. 3. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych. 4. Powstanie praw i obowiązków cywilnoprawnych. 4. Cywilnoprawne skutki upływu czasu. Cz. II - Prawo rzeczowe: 1. Wprowadzenie. 2. Prawo własności. 3. Użytkowanie wieczyste. 4. Prawo rzeczowe ograniczone. 5. Posiadanie. 6. System wieczystoksięgowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-361-X
O odpowiedzialności lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej; Odpowiedzialność cywilna lekarzy; Odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej; Postępowanie cywilne w sprawach odpowiedzialności lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej; Odpowiedzialność karna lekarza; Odpowiedzialność zakładów opieki zdrowotnej jako podmiotów zbiorowych; Postępowanie karne w sprawach lekarskich; Odpowiedzialność lekarzy przed sądami lekarskimi; Odpowiedzialność Skarbu Państwa - Ministra Zdrowia za niezapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Odpowiedzialność dyrektorów szpitali; Odpowiedzialność pacjenta za nieuzasadnione zarzuty wobec lekarza lub zakładu opieki zdrowotnej; Rola i zadania lekarza jako biegłego w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności lekarzy; Medycyna a media.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-373-3
1. Ewolucja odpowiedzialności władzy publicznej - od winy funkcjonariusza do bezprawności normatywnej, 2. Konstytucjonalizacja prawa do odszkodowania z tytułu nielegalnego działania władzy publicznej, 3. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wykonywaniem władzy publicznej - zasada ogólna, 4. Odpowiedzialność za niezgodne z prawem akty normatywne, 5. Odpowiedzialność za niezgodność z prawem prawomocnych orzeczeń i ostatecznych decyzji, 6. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej na zasadach słuszności, 7. Przepisy szczególne, 8. Problemy intertemporalne, Uwagi końcowe, Załączniki: akty normatywne, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-024-6
Cz.I Odpowiedzialność majątkowa pracowników, Cz.II Odpowiedzialność porządkowa pracowników, Cz.III Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika z innych tytułów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
(Vademecum Podatnika ; 237)
ISBN: 83-7251-421-6
Ustawa z dn. 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych: R.1 Przedmiot opodatkowania; R.2 Obowiązek podatkowy; R.3 Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku; R.4 Zwolnienia od podatku; R.5 Zapłata, pobór i zwrot podatku; R.6 Właściwość organów podatko wych; R.7 Przepisy przejściowe i końcowe. Tekst ustawy z dn.19 grudnia 2003r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatkach - opłatach lokalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-264-8
1. Roszczenia o nabycie własności, 2. Zasiedzenie, przemilczenie, uwłaszczenie, 3. Rozgraniczenie, 4. Zarządzanie nieruchomością wspólną, 5. Zniesienie współwłasności; podział quoad usum, 6. Obciążenia nieruchomości, 7. Ochrona własności-powództwa windykacyjne, negatoryjne, roszczenia uzupełniające, ochrona posiadania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo cywilne - część ogólna / Zbigniew Radwański. - Wyd. 7. zm. i poszerz. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - 361 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 83-7387-419-4
Wprowadzenie do prawa cywilnego; Źródła prawa cywilnego; Stosowanie prawa cywilnego; Prawo podmiotowe; Przedmioty stosunku cywilnoprawnego; Osoby fizyczne; Osoby prawne; Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne; Treść czynności prawnej; Zawarcie umowy; Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa; Wpływ wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność prawną; Przedawnienie i terminy zawite.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne : zagadnienia podstawowe / Stanisław Grycner. - Poznań, Wrocław : PASSAT - Paweł Pietrzyk , 2004. - 156, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-88544-43-8
1. Część ogólna prawa cywilnego; 2. Prawo rzeczowe; 3. Zobowiązania - część ogólna; 4. Zobowiązania - część szczegółowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-000-7
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again