Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Bosek Leszek
(1)
Krzysztoń Dorota
(1)
Królikowski Michał
(1)
Sawczuk Mieczysław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Prawo cywilne
(2)
Bioetyka
(1)
Biologia
(1)
Etyka lekarska
(1)
Medycyna
(1)
Ofiary katastrof i wypadków
(1)
Prawo karne
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
(1)
Umowa
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Własność
(1)
5 results Filter
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-330-8
I. Cele konferencji w świetle obecnej sytuacji w polskiej cywilistyce. Wpływ praw człowieka na kodeks cywilny. II. Wprowadzenie do wystąpień dotyczących własności. Autorskie prawa majątkowe a prawo własności w kodeksie cywilnym. Własność komunalna w kodeksie cywilnym. Współwłasność de lege ferenda. Użytkowanie wieczyste de lege ferenda. Miejsce ksiąg wieczystych w systemie prawa cywilnego. III. Zakres pojęć ułomnych oraz niezupełnych osób prawnych. Niektóre skutki dla obrotu handlowego wprowadzenia trzeciej kategorii podmiotowej. Firma w przepisach kodeksu cywilnego. Prawo konsumenckie w systemie prawa cywilnego. IV: Zasada swobody umów jako problem kodyfikacyjny. Umowa jako źródło zobowiązań terminowych i warunkowych. Problematyka umowy przewozu i umowy spedycji w kodeksie cywilnym. Referaty niewygłoszone. Osiem lat przetargu w kodeksie cywilnym. Niezgodność decyzji administracyjnej z prawem jako warunek odpowiedzialności odszkodowawczej. Przesłanki ustalania stosunku przysposobienia całkowitego w prawie polskim. Wykonywanie władzy rodzicielskiej w rodzinach rozbitych. Umowa jako zdarzenie cywilnoprawne. Kilka uwag na temat problemów praktycznych związanych z ustalaniem istnienia umowy o pracę przed sądem. Prawo osobowe. Ewolucja koncepcji odpowiedzialności kontraktowej jako "wtórnego" zobowiązania umownego. Zobowiązania rezultatu i starannego działania. Przepisy prewencyjne w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Prawo cywilne procesowe a prawo materialne. O ciągłości idei I Ogólnopolskiego Integracyjnego Zjazdu Cywilistów (Rzeszów, 28-30 września 1972 r.) raz jeszcze. Właściciel jako sprawca przestępstwa związanego z dysponowaniem swoją rzeczą ruchomą. Zagadnienia zasad działania administracji publicznej. Umowa jako prawna forma działania administracji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
System ratownictwa medycznego; Ubezpieczenia Obowiązkowe Odpowiedzialności Cywilnej sprawców zdarzeń komunikacyjnych a realizacja praw ofiar wypadków do pełnego wyrównania szkód; Statystyka i analiza przyczyn wypadków drogowych- działania Policji; Osoby dotknięte skutkami wypadków drogowych wobec zakładów ubezpieczeń sprawców; Pierwsza pomoc w świetle ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym; Kilka uwag o potrzebie powołania i perspektywach sądownictwa polubownego w ubezpieczeniach; Wypadki drogowe- sytuacja Polski na tle doświadczeń międzynarodowych; Wpływ wypadków drogowych na degradację jakości życia ich ofiar; Wysokość składki przypisanej z ubezpieczeń OC komunikacyjnych, podział rynku pomiędzy zakłady ubezpieczeń, wypłacone odszkodowania z rozdziałem na szkody komunikacyjne i osobowe; Działalność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego a ochrona konsumenta zarys tematyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-1178-4
1. Etyka i filozofia wobec biomedycyny: Lekarz wobec wyzwań bioetycznych; Etyka lekarska jako wewnętrzna moralność profesji- wobec współczesnych wyzwań bioetycznych; Wykładnia antropologiczna- bioprawa- zarys koncepcji; Bioetyczne problemy nowej cywilizacji w świetle Katolickiej nauki społecznej; Eugeniczna selekcja embrionów; Relacje między prawem a moralnością a spór o charakter prawny Kodeksu Etyki Lekarskiej- ochrona "nadliczbowych" embrionów; W obronie paternalizmu medycznego; Godność osoby ludzkiej we współczesnej biomedycynie a system prawny; Prawo do dziecka?; Argument równi pochyłej o debacie o legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa; 2. Prawo konstytucyjne wobec biomedycyny: Modele regulacyjne wspomaganej prokreacji w świetle standardów konstytucyjnych; Problem interpretacji tzw. Przesłanki eugenicznej stanowiącej o dopuszczalności zabiegu przerywania ciąży; Prawo dziecka poczętego metoda In vitro do poznania własnej tożsamości biologicznej; Początek człowieka a początek życia ludzkiego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego; Zasady konstytucyjne w projekcie ustawy bioetycznej (ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw); 3. Prawo karne wobec biomedycyny: Problem prawnej ochrony embrionów nadliczbowych; 4. Prawo cywilne wobec biomedycyny: Odmowa zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego; Interes dziecka poczętego a poddanie kobiety ciężarnej eksperymentom medycznym; Refleksje o oświadczeniach pro futuro. Voluntas aegroti suprema lex esto?; Roszczenia odszkodowawcze związane z urodzeniem się dziecka (propozycje regulacji de lege ferenda na tle prawnoporówawczym); Czy można kupić dziecko, czyli problemy prawne i etyczne związane z macierzyństwem zastępczym?; Życie ludzkie w początkowej fazie rozwoju a ochrona prawna; Odpowiedzialność cywilna lekarza za przeprowadzenie zabiegu ratującego Zycie mimo braku zgody pacjenta; Roszczenie z tytułu wrongful birth w prawie polskim; 5. Varia: Ingerencje genetyczne w postanowieniach prawa międzynarodowego; Zjednoczone Królestwo i Republika Włoska- dwa bieguny diagnostyki preimplantacyjnej; Ewolucja koncepcji living will w prawie amerykańskim; Normatywne aspekty eutanazji; Prawne i moralne uwarunkowania dopuszczalności eksperymentu medycznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again