Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(9)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(9)
Author
Barta Janusz
(2)
Brodecki Zdzisław
(1)
Dudek Wiesław
(1)
Krajewski Mirosław
(1)
Krekora Magdalena
(1)
Nawrot Anna Maria
(1)
Niżankowska Anna-Maria
(1)
Nowacki Robert
(1)
Pawlik Kazimierz
(1)
Stiglitz Joseph E
(1)
Szewc Andrzej
(1)
Szeworski Adam
(1)
Zenderowski Radosław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Prawo autorskie
(11)
Internet
(3)
Prace dyplomowe
(2)
Autorskie prawa osobiste
(1)
Dysertacje naukowe
(1)
Dług państwowy
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Leki
(1)
Marketing -- zagadnienia
(1)
Muzyka filmowa
(1)
Parlament Europejski
(1)
Pedagogika
(1)
Plagiat
(1)
Prawo komputerowe
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorstwo -- reklama
(1)
Public relations -- a reklama
(1)
Reklama
(1)
Reklama -- psychologia
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Targi i wystawy
(1)
Uczenie się
(1)
Wyszukiwanie informacji
(1)
Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów
(1)
Znaki towarowe
(1)
rzeczywistość wirtualna
(1)
20 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-352-8
1. Czym jest Internet? Dlaczego stanowi nieocenione narzędzie w rozwoju nauki?; 2. Czym jest praca dyplomowa? Podstawowe wymogi; 3. Internet jako zbiór tekstów potrzebnych do napisania pracy naukowej; 4. Harmonogram prac i zasady gromadzenia oraz selekcji materiału; 5. Sposoby cytowania materiałów zaczerpniętych z Internetu; 6. Czym jest plagiat? Jak go (nieświadomie) nie popełnić?; ?. Ghostwriting w pracas dyplomowych; 8. Udostępnianie swoich tekstów w Internecie- aspekty prawne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 1454)
ISBN: 83-226-0544-4
Przedmowa; Komunikowanie międzynarodowe a utwory autor skie jako przedmiot ochrony prawnej; Podstawowe regula cje międzynarodowego obrotu autorskiego i dążenie do uniwersalizacji zasad komunikowania; Przesłanki i kie runki zmian prawa autorskiego; Zagraniczne uwarunkowa nia zmian prawa autorskiego w Polsce; Podstawowe zało żenia ustawy z dnia 4.02.1994r. w kontekście komuniko wania społecznego; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88701-25-8
1.Cele, rodzaje i charakter prac dyplomowych, 2.Proces pisania pracy naukowej, 3.Wewnętrzna budowa pracy naukowej, 4.Przypisy do tekstu, 5.Wymagania redakcyjne i techniczne, 6.Egzamin dyplomowy, 7.Przewód i obrona rozprawy doktorskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo do integralności utworu / Anna-Maria Niżankowska. - Stan prawny na 31.08.2007 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 476, [4] s. ; 22 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-468-5
1. Historia rozwoju prawa autorskiego i koncepcji autorskich praw osobistych, 2. Autorskie prawa osobiste w krajach systemów common law, 3. Treść prawa do integralności utworu, 4. Dysponowanie prawem do integralności utowru, 5. Prawo do integralności utowaru macierzystego a utwory zależne, 6. Nieograniczoność w czasie prawa do integralności utworu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Uniwerystetu Jagiellońskiego ; Z.83)
1. Dzieło multimedialne w świetle polskiego prawa autorskiego, 2. Problemy prawne związane z wystawieniem utworu w miejscu dostępnym dla publiczności, 3. Zasada jednolitej ochrony praw osobistych twórcy na tle komercjalizacji prawa autorskiego, 4. Wokół zagadnień dóbr osobistych artysty wykonawcy, 5. Ochrona patentowa programów komputerowych na gruncie regulacji prawnych i dotychczasowej praktyki patentowej oraz w świetle wspólnotowej inicjatywy legislacyjnej, 6. Wspólne prawo z rejestracji znaku towarowego (na tle konwencji paryskiej), 7. Wyłączność danych w procesie dopuszczania do obrotu produktów leczniczych w prawie polskim na tle porównawczym, 8. Teleturniej w świetle przepisów Kodeksu cywilnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Reklama / Robert Nowacki. - Warszawa : Difin, 2005. - 272 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-542-5
1. Reklama w systemie narzędzi promocyjnych przedsiębiorstwa, 2. Reklama, cele i klasyfikacje, 3. Budowa przekazu reklamowego, 4. Techniki liternictwa, 5. Media, środki i nośniki reklamy, 6. Reklama wystawiennicza, 7. Programowanie działalności reklamowej, 8. Współpraca z agencją reklamową, 9. Psychologia oddziaływania reklamy, 10. Prawo i etyka w reklamie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-268-9
1. Uwagi wprowadzające, 2. Problemy prawne procedury dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, 3. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa własności intelektualnej w procedurze dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, 4. Procedura dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych de lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 0 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15138-6
1. Możliwy jest inny świat, 2. Co nam obiecuje rozwój, 3. O uczciwy handel, 4. Patenty, zyski i człowiek, 5. Przekleństwo bogactw naturalnych, 6. ratujmy nasza planetę, 7. Korporacja ponadnarodowa, 8. Ciężar zadłużenia, 9. Reforma globalnego systemu rezerw, 10. Demokratyzacja globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ / red. Janusz Barta ; Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ ; Zeszyt 93)
Ochrona idei - zagadnienia wybrane; Muzyka filmowa w prawie autorskim; Nadania programów jako przedmiot ochrony praw nadawców; Istota i proces kształtowania się instytucji dozwolonego użytku w prawie autorskim; Stanowienie wyjątków od prawa autorskiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Uwagi na tle art. 33 pr. aut.; Zakres klauzuli copyleft w prawie polskim; Naruszenie prywatności w Internecie poprzez ingerencję w tajemnice korespondencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ; Z. 2/2009 (8))
1. Społeczne role sędziów rodzinnych; 2. Działalność Parlamentu Europejskiego w dziedzinie ochrony pracy; 3. Postępowanie w sprawach rekompensaty za mienie zabużańskie; 4. Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej; 5. Lokalizacja parku wiatrowego w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 6. Tryb ustanowienia zastawu rejestrowego; 7. Spojrzenie na wolność działalności gospodarczej jako wolność o charakterze prawa podmiotowego; 8. Korzystanie z programów komputerowych w świetle prawa autorskiego; 9. Rola i znaczenie samorządu terytorialnego w demokratycznym państwie prawnym; 10. Pozycja prawna Wysokiego Przedstawiciela do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa po reformie dokonanej traktatem lizbońskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Prawo autorskie - zagadnienia (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again