Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(13)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(13)
Author
Barta Janusz
(7)
Markiewicz Ryszard
(7)
Baran Arkadiusz
(1)
Barć-Krupińska Anna
(1)
Bystrzyńska Magdalena
(1)
Błotnicki Maciej
(1)
Chlebny Julia
(1)
Chodorowski Maciej
(1)
Chudzikiewicz Magdalena
(1)
Cieśliński Aleksander
(1)
Conde Pablo Llareba
(1)
Gęba Karolina
(1)
Haliżak Edward
(1)
Jakimczuk Ewa
(1)
Jankowska Katarzyna
(1)
Juściński Paweł
(1)
Juściński Przemysław
(1)
Klafkowska-Waśniowska Katarzyna
(1)
Kowalik-Bańczyk Krystyna
(1)
Krzyżowska Katarzyna
(1)
Kępiński Jakub
(1)
Marcinkowska Joanna
(1)
Matlak Andrzej
(1)
Mendys Wacław
(1)
Miksza Paulina
(1)
Miąsik Dawis
(1)
Niewęgłowska Klaudia
(1)
Niewęgłowski Adrian
(1)
Nowak Iwona
(1)
Ogiegło Leszek
(1)
Popiołek Wojciech
(1)
Sikorski Rafał
(1)
Smoczyńska Joanna
(1)
Szpunar Maciej
(1)
Szwed Małgorzata
(1)
Tomasiak Natalia
(1)
Wójcik Kamil
(1)
Ściuba Natalia
(1)
Żywicka Alicja
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Prawo autorskie
(17)
Konkurencja
(4)
Internet
(3)
Konsumenci (ekon.)
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Własność przemysłowa
(3)
Gospodarka elektroniczna
(2)
Podpis elektroniczny
(2)
Unia Europejska
(2)
Znaki towarowe
(2)
Adopcja
(1)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(1)
Aukcja internetowa
(1)
Baza danych
(1)
Dane osobowe
(1)
Dobra osobiste
(1)
Dobra osobiste pracowników
(1)
Dumping
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gospodarka
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Konosament
(1)
Majątek
(1)
Małżeństwo
(1)
Małżeństwo międzywyznaniowe
(1)
Medycyna
(1)
Monopol i zwalczanie
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Obrót towarowy
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odpowiedzialność za produkt
(1)
Patenty
(1)
Pazdan, Maksymilian (1936- )
(1)
Pieniądz elektroniczny
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo międzynarodowe procesowe
(1)
Prawo morskie
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo prywatne międzynarodowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Programy komputerowe
(1)
Reklama internetowa
(1)
Restytucja dóbr kultury
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Sądownictwo polubowne
(1)
Sędziowie
(1)
Transport morski
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Umowa
(1)
Umowa elektroniczna
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Upadłość
(1)
Weksle
(1)
Wierzytelność
(1)
Wolność ekonomiczna
(1)
Wynalazki
(1)
Własność
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
26 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ / red. Janusz Barta ; Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ ; Zeszyt 87)
1. Rys historyczny regulacji dotyczących prawa autorskiego, 2. Ograniczenia autorskich praw majątkowych, 3. Autorskie prawa majątkowe i dozwolony użytek, 4. Autorskie prawa majątkowe a pojęcie własności, 5. Autorskie prawo do wynagrodzenia i jego ograniczenia, 6. Ograniczenia dozwolonego użytku, 7. Perspektywy rozwoju regulacji autorskich praw, 8. Uwagi końcowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarys Prawa Własności Intelektualnej / red. nauk. Marian Kępiński ; Tom 2)
ISBN: 978-83-255-1584-3
1. Przesłanki uznania odmowy dostępu do własności intelektualnej za nadużycie pozycji dominującej; 2. Zakaz wiązania technologicznego z art. 102 TFUE (dawny art. 82 TWE) w świetle wyroku w sprawie Microsoft; 3. Ochrona przed konkurencją intra-technology w umowach transferu technologii w świetle europejskiego prawa konkurencji; 4. Czy metody prowadzenia działalności gospodarczej przestały być patentowane? Dotychczasowa praktyka a sprawa Bilski; 5. Działalność organizacji zbiorowego zarządzania w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; 6. Prawo konkurencji a prawo własności przemysłowej (sprawy Volvo p. Veng, Maxicar p. Renault). Problematyka wprowadzania klauzuli napraw; 7. Handel równoległy produktami leczniczymi a prawo konkurencji- w którą stronę zmierza orzecznictwo ETS.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-70-6
CZ.I Polityka zagraniczna i wewnętrzna w procesie integracji europejskiej : 1.Traktat ustanawiający konstytucję dla Europy.Umowa międzynarodowa czy konstytucja państwa federalnego?, 2.Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Unii europejskiej w świetle Traktatu Konstytucyjnego, 3.Strategia obronna Unii Europejskiej a strategie narodowe państw członkowskich. Cz.II Systemy polityczne państw w procesie integracji europejskiej : 1.Mandat członka Parlamentu Europejskiego, 2.Ustrojwoe problemy implementacji prawa wspólnotowego do prawa krajowego, 3.Integracja europejska jako wyzwanie dla administracji publicznej w Polsce. Cz.III Polityka społęczna w procesie integracji europejskiej : 1.Ewolucja założeń i instrumentów wspólnotowej polityki społecznej, 2.Modele polityki społecznej w państwach Wspólnoty a standardy Unii Europejskiej. Cz.IV Komunikowanie i media w procesie integracji europejskiej : 1.Media masowe w Polsce wobec nowych wyzwań związanych z rozszerzeniem Unii Europejskiej, 2.Prawo własności intelektualnej Wspólnoty i Unii Europejskiej a przedakcesyjne przygotowania Polski (wybrane zagadnienia prawa autorskiego i praw pokrewnych). Cz.V Jednolity rynek europejski a rozwój i funkcjonowanie polskiej gospodarki : 1.Konkurencyjność branżowa i gałęziowa polskiej gospodarki na Jednolitym Rynku Europejskim, 2.Skutki przystąpienia Polski do unii celnej, 3.Jednolity Rynek Finansowy Wspólnoty.Konsekwencje dla Polski, 4.Jednolity rynek usług wspólnoty - konsekwencje dla Polski, 5.Zmiany w sektorze paliwowo-energetycznym związane z przystąpieniem Polski do UE i ich wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju, 6.Działalność polskiego lobby rolnego w procesie negocjacji Traktatu Akcesyjnego, 7.Wspólny rynek kształcenia i szkolenie - proces lizbonski i boloński, 8.Polityka azylowa UE - od Dublna do projektu Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87658-67-7
1. Zawieranie umów przez Internet, 2. Podpis elektroniczny, 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną, 4. Uprawnienia konsumentów przy zawieraniu umów za pośrednictwem Internetu, 5. Aukcje internetowe - wybrane zagadnienia prawne, 6. Płatność w Internecie, 7. Reklama w Internecie, 8. Ochrona znaków towarowych w Internecie, 9. Prawa autorskie do programu komputerowego, 10. Ochrona baz danych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - Stan na 25.02.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 395,[1] s. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7601-020-5
1. Uwagi wstępne, 2. Żródła prawa, 3. Prawo autorskie, 4. Prawa pokrewne, 5. Siu generis ochrona baz danych, 6. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Komisja Prawa Autorskiego, 7. Prawo autorskie w Internecie, 8. Konwencje międzynarodowe, 9. Prawo autorskie w Unii Europejskiej, 10. Prawao właściwe i jurysdykcja krajowa, 11. Prawo karne, 12. Okolice prawa autorskiego, 13. Uwagi końcowe - przyszłość prawa autorskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - Wyd. 2 Stan prawny na 25.08.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 511, [1] s. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7601-020-5
1. Uwagi wstępne, 2. Żródła prawa, 3. Prawo autorskie, 4. Prawa pokrewne, 5. Siu generis ochrona baz danych, 6. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Komisja Prawa Autorskiego, 7. Prawo autorskie w Internecie, 8. Konwencje międzynarodowe, 9. Prawo autorskie w Unii Europejskiej, 10. Prawao właściwe i jurysdykcja krajowa, 11. Prawo karne, 12. Okolice prawa autorskiego, 13. Uwagi końcowe - przyszłość prawa autorskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7333-337-1
1. Uwagi wstępne, 2. Źródła prawa, 3. Prawo autorskie, 4. Prawa pokrewne, 5. Sui generis ochrona baz danych, 6. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Komisja Prawa Autorskiego, 7. Prawo autorskie w Internecie, 8. Konwencje międzynarodowe, 9. Prawo autorskie w Unii Europejskiej, 10. Prawo karne. Cz. II Wybór aktów prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie i prawa pokrewne / wprowadzenie Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - Wyd.2 Stan prawny na 1.06.2005 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 485, [2] s. ; 20 cm.
ISBN: 83-7444-034-1
1. Uwagi wstępne, 2. Źródła prawa, 3. Prawo autorskie, 4. Prawa pokrewne, 5. Sui generis ochrona baz danych, 6. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Komisja Prawa Autorskiego, 7. Prawo autorskie w Internecie, 8. Konwencje międzynarodowe, 9. Prawo autorskie w Unii Europejskiej, 10. Prawo karne. Cz. II Wybór aktów prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie i prawa pokrewne / wprowadzenie Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - Wyd.3 Stan prawny na 1.12.2006 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 404 s. : tablice ; 20 cm.
ISBN: 83-7444-034-1
1. Uwagi wstępne, 2. Źródła prawa, 3. Prawo autorskie, 4. Prawa pokrewne, 5. Sui generis ochrona baz danych, 6. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Komisja Prawa Autorskiego, 7. Prawo autorskie w Internecie, 8. Konwencje międzynarodowe, 9. Prawo autorskie w Unii Europejskiej, 10. Prawo karne. Cz. II Wybór aktów prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie i prawa pokrewne : komentarz / pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza. - Wyd. 5 Stan prawny na 30 kwietnia 2011 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2011. - 821, [1] s. ; 25 cm.
(Komentarze / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-1493-0
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 1 Przedmiot prawa autorskiego; 2. Podmiot prawa autorskiego; 3. Treść prawa autorskiego; 4. Czas trwania autorskich praw majątkowych; 5. Przejście autorskich praw majątkowych; 6. Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych; 7. Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych; 8. Ochrona autorskich praw osobistych; 9. Ochrona praw majątkowych; 10. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji; 11. Prawa pokrewne; 12. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi; 12s. Komisja Prawa Autorskiego; 12b. Kontrola produkcji nośników optycznych; 13. Fundusz Promocji Twórczości; 14. Odpowiedzialność karna; 15. Przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Uniwerystetu Jagiellońskiego ; Z.79)
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego; Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektua- lnej; 79)
Ogólna charakterystyka Europejskiego Prawa Wspólnotowego. Instytucje i Organy Unii Europejskiej, Powstanie Unii Europejskiej i jej podstawowe cele, Instytucje Wspólnot Europejskich, Rada Europejska, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji; Źródła prawa Wspólnot Europejskich; Przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych; Podmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych; Treść prawa autorskiego i praw pokrewnych; Ograniczenia treści prawa autorskiego; Ochrona środków technicznych zabezpieczających; czas ochrony utworów i przedmiotów; Umowy z zakresu prawa autorskiego; Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi; Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-514-6
I. Prawo międzynarodowe: 1. Konwencje o charakterze powszechnym, 2. Konwencje Rady Europy, 3. Inne międzynarodowe umowy lub porozumienia dotyczące praw własności intelektualnej, 4. Konwencje dotyczące praw człowieka, II. Prawo Unii Europejskiej: 1. Traktat TWE, 2. Rozporządzenia, 3. Dyrektywy, 4. Inne akty normatywne, 5. Raporty, komunikaty, opinie, 6. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-917006-4-X
1. Prawo autorskie i prawa pokrewne: Podstawowe pojęcia prawa autorskiego; Międzynarodowe konwencje w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych; Prawo autorskie i prawa pokrewne w społeczeństwie informacyjnym; 2. Własność przemysłowa: Międzynarodowe i wspólnotowe prawo patentowe; System patentów komputerowych w prawie wspólnotowym i międzynarodowym; Wzory przemysłowe w prawie wspólnotowym; Prawo do znaków towarowych w Unii Europejskiej; Międzynarodowy znak towarowy; Międzynarodowa i wspólnotowa ochrona znaczeń geograficznych; 3. Arbitraż i jurysdykcja: Ochrona prawna i arbitrażowa praw własności intelektualnej i przemysłowej; 4. Polskie prawo własności intelektualnej: Prawo autorskie i prawa pokrewne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7444-148-8
Temat: Pazdan, Maksymilian (1936- ) - księga pamiątkowa ; Prawo cywilne - stan na 2005 r. - szkice ; Prawo międzynarodowe - stan na 2005 r. - szkice ; Prawo prywatne międzynarodowe - stan na 2005 r ; Postępowanie cywilne międzynarodowe - stan na 2005 r ; Jednolity rynek UE - prawo - stan na 2005 r ; Upadłość - prawo - stan na 2005 r ; Umowa - gospodarka - prawo - stan na 2005 r ; Adopcja - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Umowy międzynarodowe - prawo - stan na 2005 r ; Odpowiedzialność za produkt - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Restytucja dóbr kultury - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Prawo zobowiązaniowe - stan na 2005 r ; Harmonizacja prawa ; Prawo międzynarodowe procesowe - stan na 2005 r ; Prawo rodzinne - stan na 2005 r ; Prawo autorskie - stan na 2005 r ; Weksle - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Konsumenci (ekon.) - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Małżeństwo - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Małżeństwo międzywyznaniowe - prawo - stan na 2005 r ; Spółki kapitałowe - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Wierzytelność - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Upadłość - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Prawo handlowe - stan na 2005 r ; Sądownictwo polubowne - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Konosament - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Dumping - prawo - Stany Zjedocznone - stan na 2005 r ; Nieuczciwa konkurencja - prawo - Stany Zjedocznone - stan na 2005 r ; Prawo morskie - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Transport morski - prawo - stan na 2005 r ; Handel międzynarodowy - organizacje ; Konkurencja - sądownictwo - stan na 2005 r ; Arbitraż handlowy międzynarodowy ; Skarga (prawo) ; Fuzja przedsiębiorstw - prawo - stan na 2005 r ; Obywatelstwo - prawo wspólnotowe europejskie ; Własność przemysłowa - prawo wspólnotowe europejskie - stan na 2005 r ; Nieruchomości - prawo - stan na 2005 r ; Ubezpieczenia - prawo - kraje Unii Europejskiej - stan na 2005 r ; Odpowiedzialność państwa za szkodę ; Prawo porównawcze - nauczanie ; Sędziowie - a dopowiedzialność cywilna ; Medycyna - prawo - stan na 2005 r
1. Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne. Zasada państwa pochodzenia i prawo prywatne międzynarodowe na europejskim rynku jednolitym w zakresie świadczenia usług; Międzynarodowa upadłość masy spadkowej; Wpływ przystąpienia do Unii Europejskiej na węgierskie kolizyjne prawo umów; Kilka uwag o jurysdykcji koniecznej; Kolizyjna problematyka przysposobienia w konwencjach międzynarodowych; Wybrane zagadnienia jurysdykcji krajowej według rozporządzenia Rady Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2000 r, nr 44/2001 o jurysdykcji oraz o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych; Zasada locus regit actum a prawo właściwe dla formy umów; Prawo właściwe dla odpowiedzialności za produkt - rozważania na tle projektu rozporządzenia WE o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych; Kolizyjnoprawne problemy restytucji dóbr kultury; Uwagi o rekodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego Republiki Czeskiej; Potrącenie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym - uwagi de lege ferenda; Stopniowe kształtowanie się wspólnotowego prawa prywatnego międzynarodowego; Czynności jednostronne zobowiązujące i przyrzeczenia wygranych w prawie prywatnym międzynarodowym i procesowym; Międzynarodowe prawo rodzinne Unii Europejskiej na tle ewolucji współpracy sądowej w sprawach cywilnych; Kolizyjnoprawne i jurysdykcyjne zagadnienia naruszeń praw własności intelektualnej; Akcept weksla w prawie prywatnym międzynarodowym; O zagadnieniach ochrony konsumenta w prawie prywatnym międzynarodowym; Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w prawie prywatnym międzynarodowym; Międzynarodowe aspekty zawarcia małżeństwa wyznaniowego; Prawo właściwe dla wykonywania prawa głosu przez wspólnika spółki kapitałowej; Prawo prywatne międzynarodowe Unii Europejskiej; Cesja wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym; Wyjątki od obowiązku respektowania stanu zawisłości sprawy w rozporządzeniu Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych; Międzynarodowy prywatny obrót prawny w świetle konwencji haskiej; Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych według prawa upadłościowego i naprawczego. 2. Międzynarodowe prawo handlowe i sądownictwo polubowne. Umowa międzynarodowa jako instrument ujednolicania porządków prawnych w dziedzinie prawa prywatnego; Aspekty prawne stosowania konosamentu elektronicznego w handlu międzynarodowym; Ujednolicanie prawa na płaszczyźnie międzynarodowej a zagadnienie forum shopping; Amerykańskie regulacje antydumpingowe - protekcjonizm czy ochrona przed handlem niezgodnym z zasadami wolnej konkurencji?; Unifikacja prawa morskiego: podejście europejskie i amerykańskie; Nowe ujęcie międzynarodowej regulacji umowy przewozu ładunku morzem; Organizacje promujące rozwój międzynarodowego prawa handlowego. Charakter prawny, cele, struktura, osiągnięcia. Na przykładzie UNCITRAL i MIH; Nowe uregulowanie sądownictwa polubownego w Chorwacji; Sądownictwo polubowne wobec prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej; Dopuszczalność kognicji sądu polubownego w sprawach o zaskarżenie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych; Międzynarodowa Rada do spraw Arbitrażu Handlowego ICCA (International Council for Commercial Arbitration); Sądownictwo arbitrażowe na Białorusi; Środki tymczasowe i zabezpieczające w międzynarodowym arbitrażu handlowym. 3. Prawo europejskie. Kwestia dopuszczalności pierwszych skarg Polski do sądów wspólnotowych; W Europie bez wewnętrznych granic; Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i sądownictwo Wspólnot: kompletny system ochrony praw obywateli w Unii Europejskiej; O naturze głównego i terytorialnego postępowania upadłościowego w prawie upadłościowym Unii Europejskiej; Perspektywy stworzenia europejskiego prawa rzeczowego; Wpływ orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Inspire Art z 30 września 2003 r. na europejskie prawo spółek; Projekt nowego rozporządzenia o fuzjach a gwarancje procesowe przedsiębiorstw notyfikujących; Luki w rozporządzeniu w sprawie statutu spółki europejskiej; Pojęcie rozsądku w projekcie Europejskiego Kodeksu Cywilnego; Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na wspólnotowe prawa własności przemysłowej; Wyrok ETS na wadze aptekarskiej; Wspólnotowe ramy odpowiedzialności majątkowej za "szkody środowiskowe"; Układy stowarzyszeniowe a dostosowanie prawa konkurencji państw kandydujących Europy Środkowej i Wschodniej. 4. Prawo cywilne. Wolność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego jako kwestia otwarta; Bezprawność naruszenia dobra osobistego wobec rozpowszechnienia w prasie nieprawdziwych informacji; Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców (problematyka cywilnoprawna); Uwagi o podstawach prawnych roszczenia odszkodowawczego w przepisach postępowania administracyjnego; Idea i stan cywilnoprawnej kodyfikacji na przykładzie austriackiego ABGB; Zasada asymilacji a prawa pokrewne; Umowa zobowiązująca jako podstawa prawna dla umów z zakresu prawa rzeczowego; Zasady rządów państwa prawnego w Republice Macedonii; wybrane cywilnoprawne aspekty nowego uregulowania brokerskiego pośrednictwa ubezpieczeniowego; Jednostka organizacyjna jako substrat osoby prawnej i ustawowej; Wpływ wejścia w życie przepisów tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych na charakterystykę cech umowy ubezpieczenia; Od nieodpowiedzialności po bezprawność - ewolucja zasad odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa; Nauczanie prawa porównawczego a nauczania prawa porównawczo; Sprzedaż nieruchomości przez syndyka masy upadłości w toku postępowania upadłościowego w razie bezskuteczności względnej wcześniejszego rozporządzenia przez upadłego; Autorskoprawna ochrona utworów architektonicznych i innych prac projektowych; Cywilnoprawna odpowiedzialność sędziego (z uwzględnieniem aspektów historycznych i prawnoporównawczych); Zbycie czy potrójna podmiotowość w prawie cywilnym?; O zakresie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny; Wybrane problemy związane z jednoosobową spółką partnerską; Zasady nabywania nieruchomości rolnych przez dzierżawców z Unii Europejskiej; Zasada pełnego odszkodowania (mity i rzeczywistość); Pojęcie nieruchomości ziemskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego; O potrzebie reformy mechanizmów powstawania uprawnień górniczych; O prawie cywilnym od rewolucji francuskiej do rewolucji bolszewickiej praw kilka; "Multicentryczność" systemu prawa i wykładnia jej przyjazna; Źródła i rozwój upadłości jako nowoczesnego mechanizmu prawnego w prawie macedońskim; Orzekanie w procesie karnym w zakresie szkody wynikającej z popełnionego przestępstwa; Konstytucyjne prawo dziedziczenia; Artykuł 446 k.c. jako podstawa dochodzenia roszczeń z tytułu szeroko rozumianych szkód prenatalnych powstałych w wyniku działań medycznych; Kilka uwag w kwestii trybu dochodzenia roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych działalnością regulowaną prawem geologicznym i górniczym; Prawa pacjenta i osób bliskich do informacji medycznych i ochrony danych; Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za szkodę wyrządzoną przez członków korpusu służby cywilnej w mieniu osoby trzeciej (wybrane zagadnienia); Uwagi o zastrzeganiu zadatku w umowach przygotowujących zawarcie umów zasadniczych; Sytuacja prawno-zawodowa notariusza w świetle swobody działalności gospodarczej; O zasadzie de minimis non curat praetor w polskim prawie cywilnym; Kwalifikacja działania pełnomocnika (problematyka przekroczenia granic umocowania); Udział Polski w pracach Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego; Uwagi ogólne o zakresie stosowania formy elektronicznej w prawie cywilnym; Sytuacja prawna majątku niemieckiego w świetle powojennych polskich aktów prawnych; Problematyka tzw. bezprawności względnej oraz związku przyczynowego na tle odpowiedzialności za niezgodne z prawem akty normatywne; Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy); Osoba prawna in utroque foro; Skutki działań piastunów wadliwego składu zarządu lub rady nadzorczej w spółkach kapitałowych oraz spółdzielniach; Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w postępowaniu upadłościowym; Zadatek w umowach zawieranych w postaci elektronicznej; Pola eksploatacji nieznane w momencie zawarcia umowy; Możliwość niezastosowania zasady prawnej a podstawowe prawa człowieka; Czeskie prawo zastawnicze, jego rozwój, problemy i ich rozwiązywanie; Aukcja i przetarg jako tryb spieniężania masy upadłości; Zgoda organu spółki kapitałowej na jej czynność prawną; O niektórych uregulowaniach w prawie spadkowym. Uwagi de lege frerenda; Zasada dobrej wiary jako kryterium oceny zachowania stron w toku negocjacji w ujęciu prawnoporównawczym (culpa in contrahendo); Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia przez złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności; Mediacja w toku postępowania cywilnego - uwagi na tle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; Ochrona przed szkodami wyrządzanymi przez organy władzy publicznej wadliwą wykładnią prawa cywilnego; Służebność drogi koniecznej na gminnej drodze wewnętrznej; Przedawnienie roszczeń w polskim prawie cywilnym; Oferta handlowa - zmiana kształtu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 83-7444-163-1
1. Definicje i charakterystyka handlu elektronicznego, 2. Techniki regulacji handlu elektronicznego, 3. Podmioty zmierzające do regulacji handlu elektronicznego na forum międzynarodowym i wspólnotowym, 4. Przedmiot regulacji - prawo prywatne, 5. Przedmiot regulacji - prawo publiczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej / Dawid Miąsik. - Stan prawny na 1 stycznia 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - 585, [4] s. ; 21 cm.
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-0731-4
1. Prawo ochrony konkurenci a prawo własności intelektualnej- problem badawczy; 2. Aksjologiczne podstawy kształtowania stosunku prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej; 3. Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej w ujęciu doktrynalnych teorii relacji; 4. Stosunek prawa antytrustowego Stanów Zjednoczonych Ameryki do prawa własności intelektualnej; 5. Stosunek unijnego prawa konkurencji do prawa własności intelektualnej; 6. Stosunek polskiego prawa antymonopolowego do prawa własności intelektualnej; 7. Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej w świetle prawa międzynarodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-9739-9
Renoma jako dobro niematerialne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki znaków towarowych; Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych w działalności prasowej; Ochrona znaków towarowych w działalności gospodarczej - prawnokarne ujęcie i konsekwencje; Ochrona materiału naukowego zawartego w utworze naukowym; Unijna reforma ochrony danych osobowych - największe wyzwania dla polskiego przedsiębiorcy; Zastaw i użytkowanie praw własności; Komercyjne wykorzystanie sztuki ulicznej (murale) w kontekście wolności panoramy; Przedsiębiorca a prawa do wytworu intelektualnego stworzonego przez jego pracownika; Zakres pojęcia przedsiębiorcy w Prawie własności przemysłowej; Autor utworu jako konsument; Niedozwolone naśladownictwo produktów w działalności gospodarczej; Komercjalizacja wizerunku. Aspekty prawne; Jurysdykcja krajowa w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji naruszających prawa własności intelektualnej na gruncie prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej; Ochrona ras zwierząt w prawie własności intelektualnej; Informacja o Stowarzyszeniu KOPIPOL - organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów naukowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-019-9
Część ogólna; Wprowadzenie do prawa wspólnotowego; Jednolity rynek wewnętrzny jako podstawa wspólnotowego prawa gospodarczego; Część II Zasady dotyczące osób; Swoboda przepływu osób; Prawo pracy; Status prawny pracowników migrujących; Powszechne prawo pracy; Ubezpieczenia społeczne; część III: swobody gospodarcze; Swoboda działalności gospodarczej; Prawo spółek; Wspólnotowe zasady obrotu towarowego; Zewnętrzny obrót towarowy; Produkty rolne - przykład reglamentacji obrotu; Swoboda przepływu kapitału; Część IV: Regulacja działalności gospodarczej; Uznawanie dyplomów; Ochrona konsumenta; Ochrona konkurencji; Regulacja działań przedsiębiorstw; Regulacja oddziaływania państwa na gospodarkę; Zamówienia publiczne; Prawo działalności intelektualnej; Jednolity rynek finansowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again