Form of Work
Książki
(32)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(25)
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(25)
Author
Golat Rafał
(4)
Matlak Andrzej (1965- )
(4)
Barta Janusz (1947-2021)
(3)
Markiewicz Ryszard (1948- )
(2)
Ratusińska Izabela
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Antoniuk Jarosław R
(1)
Baran Arkadiusz
(1)
Barczewski Maciej
(1)
Barć-Krupińska Anna
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Błotnicki Maciej
(1)
Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna
(1)
Chlebny Julia
(1)
Chodorowski Maciej
(1)
Cieśliński Aleksander
(1)
Czub Krzysztof
(1)
Drzewiecki Andrzej
(1)
Fitt Joanna
(1)
Gęba Karolina
(1)
Jakimczuk Ewa
(1)
Juściński Paweł
(1)
Juściński Przemysław
(1)
Kakareko Ksenia
(1)
Karpowicz Andrzej
(1)
Kotarba Wiesław
(1)
Krzyżowska Katarzyna
(1)
Kurzępa Bolesław
(1)
Kurzępa Elżbieta
(1)
Malʹceva Svetlana Valentinovna
(1)
Mendys Wacław
(1)
Miksza Paulina
(1)
Niewęgłowska Klaudia
(1)
Niewęgłowski Adrian
(1)
Nowak Iwona
(1)
Podrecki Paweł
(1)
Radwański Zbigniew (1924-2012)
(1)
Rogucka-Mojsik Elżbieta
(1)
Sieńczyło-Chlabicz Joanna D
(1)
Sikorski Rafał
(1)
Smoczyńska Joanna
(1)
Sobczak Jacek (1946 - )
(1)
Stec Piotr
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Szwed Małgorzata
(1)
Tomasiak Natalia
(1)
Wójcik Kamil
(1)
Łukaszuk Leonard
(1)
Ściuba Natalia
(1)
Żywicka Alicja
(1)
Žarova Anna Konstantinovna
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(22)
Country
Poland
(33)
unknown (us)
(1)
Language
Polish
(33)
English
(1)
Subject
Prawo autorskie
(28)
Dobra osobiste
(12)
Baza danych
(7)
Autorskie prawa osobiste
(5)
Dane osobowe
(5)
Własność przemysłowa
(5)
Konsumenci (ekon.)
(4)
Prawo
(4)
Prawo cywilne
(4)
Ubezpieczenia społeczne
(4)
Znaki towarowe
(4)
Patenty
(3)
Prawo pracy
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Reklama
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Dziennikarze
(2)
Monopol
(2)
Prawo prasowe
(2)
Programy komputerowe
(2)
Radiofonia
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Telewizja
(2)
Unia Europejska
(2)
Wzornictwo przemysłowe
(2)
Alkohol
(1)
Aukcja internetowa
(1)
Autorstwo
(1)
Banki
(1)
Bazy danych
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Dobra osobiste pracowników
(1)
Dobra ososbiste
(1)
Działa osierocone
(1)
Edytorstwo
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gry hazardowe
(1)
Informacje niejawne
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Internet
(1)
Konkurencja
(1)
Konkurencja -- prawo -- Polska
(1)
Kradzież dóbr kultury
(1)
Kultura
(1)
Leki
(1)
Licencje (umowy)
(1)
Loterie
(1)
Majątek
(1)
Marketing
(1)
Monopol i zwalczanie
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Nieuczciwa reklama
(1)
Obrót towarowy
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Orzecznictwo -- Polska -- poradnik
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Parlament Europejski
(1)
Plagiat
(1)
Podatek
(1)
Podatki
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo -- teoria
(1)
Prawo autorskie -- Polska -- stan na 2004 r.
(1)
Prawo autorskie -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Prawo do informacji
(1)
Prawo do wizerunku
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo komputerowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo prywatne międzynarodowe
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorstwo -- prawo -- Polska
(1)
Reklama internetowa
(1)
Reklama prasowa
(1)
Reklama radiowa
(1)
Reklama telewizyjna
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sieć komputerowa
(1)
Spółki
(1)
Spółki publiczne
(1)
Telekomunikacja
(1)
Tytoń
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Wolne zawody
(1)
Wolność ekonomiczna
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Wynalazki
(1)
Własność przemysłowa -- prawo -- Polska
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
34 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7416-255-4
1. Utwór, 2. Autor, 3. Osobiste prawa autorskie, 4. Ochrona osobistych praw autorskich, 5. Majątkowe prawa autorskie, 6. Ograniczenia autorskich praw majątkowych, 7. Ochrona autorskich praw majątkowych, 8. Czas ochrony autorskich praw majątkowych, 9. Przejście autorskich praw majątkowych, 10. Umowy licencyjne, 11. Złożenie utworu, 12. Przejęcie utworu, 13. Opracowanie redakcyjne, 14. Umowy z fotografami, 15. Umowy z grafikami, 16. Umowy z kartografami, 17. Prawo międzynarodowe, 18. Konwencja berneńska, 19. Copyright, czyli konwencja powszechna; 20. Organizacje prawa autorskiego, 21. Prawo do portretu, listu i tajemnicy źródeł informacji, 22. Źródła prawa autorskiego, 23. Podatki, finanse, egzemplarze obowiązkowe, 24. Jak obliczyć objętość książki?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-83-7644-020-0
1. Główne obszary problemowe powszechne ochrony dóbr intelektualnych: Wartości kulturowe i własność intelektualna - zakres formy ochrony; Powszechna ochrona dóbr intelektualnych- zarys ogólny; Kształtowanie systemu regulacji prawnych ochrony dóbr intelektualnych; Międzynarodowe organizacje ochrony dóbr intelektualnych - czołowa rola Światowej Organizacji Własności Intelektualnej; Ochrona dóbr intelektualnych jako przedmiot badań i nauczania. 3. Dobra intelektualne z europejskiej perspektywy regionalnej: Dobra intelektualne Europy i problem ich ochrony; Cechy i funkcje europejskiego regionalnego systemu ochrony dóbr intelektualnych. Prawa autorskie i prawa pokrewne; Współpraca europejska w dziedzinie mediów masowych a problemy ochrony dóbr intelektualnych; Dobra intelektualne w dziedzinie własności przemysłowej i ich ochrona (znaki towarowe, wzory przemysłowe i patent europejski); Systemy ochrony dóbr intelektualnych we Francji, w RFN i w Zjednoczonym Królestwie; Ochrona dóbr intelektualnych we Wspólnocie Niepodległych Państw i w Federacji Rosyjskiej. 3. Pozaeuropejska perspektywa regionalna" Amerykańska perspektywa regionalna; Regionalny system ochrony dóbr intelektualnych w państwach Afryki; Dobra intelektualne w regionie Azji i Pacyfiku oraz problemy ich ochrony. 4. Dobra intelektualne i ich ochrona w wybranych obszarach współpracy i rywalizacji międzynarodowej: Problemy transferu nowoczesnych technologii; Globalizacja i związane z nią zjawiska innowacji o obrotu technologiami; Problem ochrony dóbr intelektualnych w międzynarodowej współpracy w kosmosie; Problemy "cywilizacji informacyjnej" - nowe technologie informacyjne - ich rola w nowoczesnej demokracji Polis i techne; Specyfika ochrony dóbr intelektualnych w relacjach USA-ChRL oraz w innych krajach regionu Azji i Pacyfiku; Regulowanie sporów międzynarodowych dotyczących ochrony praw własności intelektualnej według zasad i procedur Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Światowej Organizacji Handlu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Dobra niematerialne : kompendium prawne / Rafał Golat. - Bydgoszcz, Warszawa : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2005. - 269 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89073-94-3
R.I Cechy wspólne (istota) oraz rodzaje dóbr niematerialnych R.II Relacje systemowe miedzy zasadami ochrony dóbr niematerialnych R.III Prawa na dobrach niematerialnych, R.IV Podmioty praw na dobrach niematerialnych 9podmioty uprawnione z tytułu tych dóbr), R.V Obrót umowny w zakresie dóbr niematerialnych, R.VI Dobra niematerialne na działalność gospodarcza, R.VII Informatyczny kontekst dóbr niematerialnych, R.VIII Ochrona dóbr niematerialnych w prawie cywilnym, R.IX Karnoprawna ochrona dóbr niematerialnych, R.X Dobra niematerialne a prawo administracyjne, R.XI Dobra niematerialne (prawa na nich) jako wartości niematerialne i prawne, R.XII Dobra niematerialne a podatki dochodowe, R.XII Prawa na dobrach niematerialnych a podatek VAT
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-1620-0
1. Ekonomia wiedzy a infrastruktura sieci; 2. Koncepcja wolnego dostępu do wiedzy (Open Access); 3. Czy Open Access jest równoznaczny z Open Conect?; 4. Modele prawa autorskiego a inicjatywy: Google Books i Open Contenst Foundation; 5. Law&Economics jako teoretyczna podstawa badania systemów Open Access; 6. Perspektywy i ograniczenia regulacji praw własności intelektualnej i przemysłowej (IPR); 7. Strategie autoarchiwizacji: złota, zielona i szara; 8. Przyszłość systemów Open Access; 9. Rynek publikacji elektronicznych- tendencję rozwojową?; 10. Kierunki rozwoju modeli biznesowych w Internecie; 11. Modele finansowania repozytoriów; 12. Przykłady; 13. Cyfrowy conect- kontekst odpowiedzialności operatorów ISP i ochrony prywatności; 14. Przyszłość rynku conectu cyfrowego (kierunki dyskusji); 15. Open Access i Opec Conect- kluczowe problemy prawne; 16. Możliwość cyfryzacji, udostępniania i publicznego użyczenia utworów przez biblioteki cyfrowe (otoczenie regulacyjne); 17. Problemy licencjonowania- perspektywa bibliotek; 18. Reative Commons a rozwój Internetu; 19. Inspiracje z Open Source Software; 20. Creative Commons- perspektywa bibliotek; 21. Ochrona baz danych; 22. Systemy kontroli dostępu TPM/DRM; 23. Umowy międzynarodowe; 24. Standaryzacja i standardy de facto a infrastruktura wiedzy; 25. Wyszukiwarki a prawo autorskie i ochrona baz danych; 26. Manipulowanie wyszukiwarkami, roboty (agenci), grid computing, Cloud computing; 27. Perspektywa integracji bibliotek cyfrowych a proces wyszukiwania; 28. Rozwój infrastruktury bibliotek naukowych; 29. Skłonność operatorów do inwestowania w infrastrukturę Next Generation Networks a niepewność otoczenia regulacyjnego; 30. Komercjalizacja wiedzy- nauka a biznes; 31. Synteza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Definicja pojęcia "baza danych" w polskim prawie własności intelektualnej, 2. Budowa elektronicznej bazy danych, 3. Bazy danych jako dobro chronione w prawie własności intelektualnej, 4. Umowy licencyjne o korzystanie z elektronicznych baz danych - zagadnienia ogólne, 5. Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej o korzystanie z elektronicznych baz danych, 6. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 7. Zakończenie umowy licencyjnej, 8. Prawo właściwe dla umów licencyjnych o korzystanie z elektronicznych baz danych, 9. Umowy licencyjne o korzystanie z elektronicznych baz danych w poszczególnych systemach prawnych - zagadnienia wybrane
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ISSN 1644-4213 ; 3(10)/2005)
Po co nam wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa?; Parlament Europejski - geneza i rozwój, działalność, struktura oraz znaczenie dla procesów integracyjnych w Europie; Osobowość prawna Unii Europejskiej; Instrumenty pozasądowej ochrony praw podmiotowych we Wspólnotach Europejskich; Proces decyzyjny Europejskiego Banku Centralnego; Ochrona autorskich dóbr osobistych po śmierci twórcy; Wady i zalety tworzenia spółek publicznych; Pozapłacowe systemy motywacji pracowników;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86929-90-1
1. Rodzaje i zakres wiedzy chronionej, 2. Identyfikacja wiedzy chronionej, 3. Procedury uzyskiwania ochrony wiedzy, 4. Zakres monopolu z ochrony, 5. Roszczenia dotyczące naruszeń praw do wiedzy, 6. Udostępnianie wiedzy chronionej, 7. Wynagradzanie twórców wiedzy chronionej, 8. Dostęp od informacji o wiedzy chronionej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-563-3
1. Pojęcie i zarys historii prawa własności intelektualnej; 2. Prawo autorskie i prawa pokrewne; 3. Prawo własności przemysłowej; 4. Ochrona baz danych; 5. Prawo ochrony przed nieuczciwą konkurencją.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61668-36-7
1. Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej; 2. Prawo autorskie; 3. Prawa pokrewne; 4. Wynalazki; 5. Wzory użytkowe. Wzory przemysłowe. Topografie układów scalonych; 6. Oznaczenie odróżniające; 7. Pozostałe przedmioty ochrony.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-1418-3
1.Przedmiot i konstrukcja praw osobistych twórców dóbr niematerialnych; 2. Autorskie prawa osobiste w prawie francuskim oraz prawie niemieckim; 3. Autorskie prawa osobiste; 4. Prawa osobiste twórców projektów wynalazczych; 5. Prawa osobiste twórców innych dóbr niematerialnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87658-67-7
1. Zawieranie umów przez Internet, 2. Podpis elektroniczny, 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną, 4. Uprawnienia konsumentów przy zawieraniu umów za pośrednictwem Internetu, 5. Aukcje internetowe - wybrane zagadnienia prawne, 6. Płatność w Internecie, 7. Reklama w Internecie, 8. Ochrona znaków towarowych w Internecie, 9. Prawa autorskie do programu komputerowego, 10. Ochrona baz danych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie / red. naczelny Zbigniew Radwański; pod red. Janusz Barta. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H.Beck, 2013. - 1137, [1] s. ; 25 cm.
(System Prawa Prywatnego ; T. 13.)
ISBN: 978-83-255-5068-4
1. Geneza i miejsce prwa autorskiego w systemie prawa, 2. Przedmiot prawa autorskiego, 3. Podmiot prawa autorskiego, 4. Autorskie prawo majątkowe, 5. Autorskie prawa osobiste, 6. Prawa pokrewne, 7. Dozwolony użytek chronionych utworów, 8. Umowy prawa autorskiego, 9. Prawo do wizerunku i prawo adresata korespondancji, 10. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, 11. Ochrona majątkowych praw autorskich na drodze cywilnej, 12. Ochrona autorskich dóbr osobitych, 13. Tymczasowe środki ochrony autorskich i pokrewnych praw majątkowych, 14. Ochrona praw majątkowych i pokrewnych na podstawie konwencji miedzynarodowych, 15. Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie i prawa pokrewne / Rafał Golat. - Wyd.3 zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - 273 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7387-584-0
Cz. I Prawo autorskie i prawa pokrewne jako dział prawa cywilnego: 1. Przedmiot ochrony, 2. Podmioty praw autorskich i praw pokrewnych, 3. Prawa autorskie i prawa pokrewne, 4. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych jako praw wyłącznych, 5. Obrót cywilnoprawny w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, 6. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w prawie karnym, 7. Prawo autorskie i prawa pokrewne a prawo administracyjne, 8. Ubezpieczenie społeczne twórców i artystów wykonawców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie i prawa pokrewne / Rafał Golat. - Wyd.4 zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 269 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7483-119-0
Cz. I Prawo autorskie i prawa pokrewne jako dział prawa cywilnego: 1. Przedmiot ochrony, 2. Podmioty praw autorskich i praw pokrewnych, 3. Prawa autorskie i prawa pokrewne, 4. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych jako praw wyłącznych, 5. Obrót cywilnoprawny w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, 6. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w prawie karnym, 7. Prawo autorskie i prawa pokrewne a prawo administracyjne, 8. Ubezpieczenie społeczne twórców i artystów wykonawców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie i prawa pokrewne / Rafał Golat. - 24 cm. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 271 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7483-119-0
Cz. I Prawo autorskie i prawa pokrewne jako dział prawa cywilnego: 1. Przedmiot ochrony, 2. Podmioty praw autorskich i praw pokrewnych, 3. Prawa autorskie i prawa pokrewne, 4. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych jako praw wyłącznych, 5. Obrót cywilnoprawny w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, 6. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w prawie karnym, 7. Prawo autorskie i prawa pokrewne a prawo administracyjne, 8. Ubezpieczenie społeczne twórców i artystów wykonawców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Uniwerystetu Jagiellońskiego ; Z.79)
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego; Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektua- lnej; 79)
Ogólna charakterystyka Europejskiego Prawa Wspólnotowego. Instytucje i Organy Unii Europejskiej, Powstanie Unii Europejskiej i jej podstawowe cele, Instytucje Wspólnot Europejskich, Rada Europejska, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji; Źródła prawa Wspólnot Europejskich; Przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych; Podmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych; Treść prawa autorskiego i praw pokrewnych; Ograniczenia treści prawa autorskiego; Ochrona środków technicznych zabezpieczających; czas ochrony utworów i przedmiotów; Umowy z zakresu prawa autorskiego; Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi; Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-354-1
R.1 Rozwój techniki a prawo autorskie - wprowadzenie. R.2 Nowe formy eksploatacji utworów i przedmiotów praw pokrewnych: Nowe formy eksploatacji chronionych dóbr w świetle konwencji międzynarodowych; Nowe formy eksploatacji utworów i przedmiotów praw pokrewnych w europejskim prawie wspólnotowym; Ograniczenia prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym; Nowe formy eksploatacji utworów i przedmiotów praw pokrewnych na gruncie polskiego ustawodawstwa. R.3 Ochrona środków technicznych zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem do chronionych dóbr oraz informacji służących do zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi: Uwagi wstępne; Regulacja wynikająca z konwencji międzynarodowych; Regulacja wynikająca z dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej; Ochrona zabezpieczeń technicznych w świetle regulacji obowiązującej w USA; Ochrona zabezpieczeń technicznych oraz informacji identyfikujących dzieło na gruncie polskiego ustawodawstwa. R.4 Szczególne zasady odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym: Problematyka odpowiedzialności w konwencjach międzynarodowych; Problematyka odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa autorskiego wynikająca z dyrektyw obowiązujących w UE; Szczególna regulacja dot. odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa autorskie go obowiązująca w USA; Szczególna problematyka odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa autorskiego i praw pokrewnych na gruncie polskiego ustawodawstwa. R.5 Warunkowy dostęp do usług społeczeństwa informacyjnego: Warunkowy dostęp w świetle regulacji obowiązującej w UE; Warunkowy dostęp z punktu widzenia polskiego ustawodawstwa. Wybór aktów prawnych: -Traktat WIPO o prawie autorskim; -Uzgodnione deklaracje do Traktatu WIPO; -Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach; -Wspólne (uzgodnione) deklaracje do Traktatu WIPO; -Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-442-X
1. Regulacja problematyki środków społecznego przekazu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Media w europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 3. Międzynarodowe regulacje prawne dotyczące działalności telewizyjnej, 4. Prasa drukowana, 5. Radiofonia i telewizja, 6. Postęp techniczny w mediach, 7. Prawa i obowiązki dziennikarzy, 8. Reklama, sponsoring, telesprzedaż, lokowanie produktu, 9. Sprostowania w mass mediach, 10. Komunikaty i ogłoszenia, 11. Szczególne obowiązki mediów, 12. Praw własności intelektualnej, 13. Media w świetle prawa konkurencji, 14. Odpowiedzialność prawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again