Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(5)
Author
Barta Janusz
(1)
Gniewek Edward
(1)
Kurzępa Bolesław
(1)
Kurzępa Elżbieta
(1)
Markiewicz Ryszard
(1)
Podrecki Paweł
(1)
Targosz Tomasz
(1)
Włodarska-Dziurzyńska Karolina
(1)
Załucki Mariusz
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Prawo autorskie
(6)
Autorskie prawa osobiste
(2)
Patenty
(2)
Własność przemysłowa
(2)
Baza danych
(1)
Dobra osobiste
(1)
Internet
(1)
Majątek
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Spadek
(1)
Umowa
(1)
Własność
(1)
11 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-563-3
1. Pojęcie i zarys historii prawa własności intelektualnej; 2. Prawo autorskie i prawa pokrewne; 3. Prawo własności przemysłowej; 4. Ochrona baz danych; 5. Prawo ochrony przed nieuczciwą konkurencją.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek. - Wyd. 3 uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - XXXVIII, 912 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-421-6
1. Część ogólna prawa cywilnego, 2. Prawo rzeczowe, 3. Zobowiązania - część ogólna, 4. Zobowiązania - część szczegółowa, 5. Prawo spadkowe, 6. Prawo rodzinne, 7. Prawo własności intelektualnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - Wyd. 2 Stan prawny na 25.08.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 511, [1] s. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7601-020-5
1. Uwagi wstępne, 2. Żródła prawa, 3. Prawo autorskie, 4. Prawa pokrewne, 5. Siu generis ochrona baz danych, 6. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Komisja Prawa Autorskiego, 7. Prawo autorskie w Internecie, 8. Konwencje międzynarodowe, 9. Prawo autorskie w Unii Europejskiej, 10. Prawao właściwe i jurysdykcja krajowa, 11. Prawo karne, 12. Okolice prawa autorskiego, 13. Uwagi końcowe - przyszłość prawa autorskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo własności intelektualnej. Repetytorium / red. Mariusz Załucki. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2010. - 314 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-954-2
1.Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym: Wprowadzenie; Odrębność od innych gałęzi prawa; Struktura wewnętrzna; Modele ochrony dóbr intelektualnych; Funkcje ochrony własności intelektualnej; Prawo własności intelektualnej a regulacje antymonopolowe i swoboda przepływu towarów. 2. Rys historyczny i źródła prawa własności intelektualnej: Historia własności intelektualnej; Źródła prawa własności intelektualnej. 3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa własności intelektualnej: Wprowadzenie; Przedmiot prawa autorskiego; Przedmiot prawa własności przemysłowej; Nieuczciwa konkurencja; Podmioty prawa własności intelektualnej. 4. Powstanie i charakter ochrony praw własności intelektualnej: Prawa podmiotowe w doktrynie cywilistycznej; Powstanie ochrony; Charakter ochrony praw na gruncie prawa autorskiego; Charakter ochrony na gruncie praw własności przemysłowej; Limitacja praw podmiotowych. 5. Korzystanie z praw własności intelektualnej: Wprowadzenie; Korzystanie przez uprawnionego; Korzystanie za zgodą uprawnionego; Korzystanie (legalne) bez zgody uprawnionego; Wynagrodzenie; Regulacje korzystania z praw własności intelektualnej w wybranych systemach prawnych. 6. Przeniesienie własności intelektualnej: Wprowadzenie; Umowy o przeniesienie praw własności intelektualnej; Dziedziczenie praw własności intelektualnej; Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych; Przeniesienie praw własności przemysłowej; Przeniesienie roszczeń w prawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 7. Wyczerpanie praw własności intelektualnej: Wprowadzenie; Treść wyczerpania praw własności intelektualnej; Wyczerpanie praw własności intelektualnej w orzecznictwie ETS oraz w systemach prawnych wybranych państw. 8. Naruszenie własności intelektualnej: Wprowadzenie; Naruszenie prawa autorskiego; Naruszenie prawa własności przemysłowej; Naruszenie uczciwej konkurencji. 9. Cywilnoprawna ochrona przedmiotów własności intelektualnej: Wprowadzenie, Pojęcie roszczenia, Uwagi o procedurze dochodzenia roszczeń; Roszczenia cywilnoprawne;Orzeczenie o bezprawnie wytworzonych przedmiotach, Środki alternatywne; Zabezpieczenia dowodów; Reguła dowodowa. 10. Prawnokarna ochrona przedmiotów własności intelektualnej: Wprowadzenie; Odpowiedzialność karna w prawie autorskim; Odpowiedzialność karna w prawie własności przemysłowej; Odpowiedzialność karna w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji; Odpowiedzialność karna. 11. Ustanie ochrony przemiotów własności intelektualnej: Wprowadzenie; Ustanie praw autorskich; Ustanie praw pokrewnych; Ustanie praw własności przemysłowej; Ustanie ochrony prawnej w przypadku prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Konsekwencje ustania praw własności intelektualnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-442-0
1. Zakres ochrony praw własności intelektualnej; 2. Roszczenia o zaniechanie i o usunięcie skutków; 3. Roszczenia odszkodowawcze; 4. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści; 5. Roszczenia publikacyjne i inne szczególne postacie roszczeń w prawie własności intelektualnej; 6. Zagadnienia procesowe;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0423-8
1. Podstawowe zasady dotyczące umów przenoszących prawa autorskie, 2. Umowa przenosząca a licencja, 2. Umowa przenosząca w systemie prawa zobowiązań, 3. Strony umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie fdo utworu, 5. Przedmiot umowy przenoszącej. Pola ekspolatacji, 6. Wykładnia oświadczeń woli stron umowy przenoszącej prawa autorskie do utworu, 7. Wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, 8. Odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy przenoszącej majatkowe prawa autorskie do utworu, 9. Zakonczenie stosunku umownego, 10. Jurysdykcja i prawo właściwe, 11. Umowy przenoszące prawo autorskie w prawie konkurencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again