Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(4)
Author
Barcz Jan (1953- )
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Majewska-Jurczyk Barbara
(1)
Michałowska-Gorywoda Krystyna
(1)
Poździk Rafał
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Targański Bartosz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Prawo antymonopolowe
(4)
Integracja europejska
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Globalizacja
(1)
Handel elektronicxzny
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Karty płatnicze
(1)
Konkurencja
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Prawo handlowe
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rynek pracy
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Układ z Schengen (1985)
(1)
Umowa
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2082)
ISBN: 83-229-1790-2
1. Ekonomiczne aspekty siły rynkowej; 2. Dominacja w prawie i orzecznictwie Komisji Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości; 3. Dominacja w świetle Rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 o kontroli koncentracji pomiędzy przedsiębiorstwami; 4. Wspólna dominacja- analiza kontroli oligopoli przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Komisję UE; 5. Wykorzystanie siły rynkowej przez oligopol. Wspólna dominacja- art. 2 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 o kontroli koncentracji pomiędzy przedsiębiorstwami; 6. Dominacja w orzecznictwie polskich organów antymonopolowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89468-55-7
Część I: Dystrybucja produktów. 1. Wprowadzenie. 2. Struktura rynku a dystrybucja produktów. 3. Strategie i rozwój konkurencji. 4. Pojęcie i znaczenie dystrybucji. 5. Kanały dystrybucji. 6. Podmioty uczestniczące w dystrybucji. 7. Rodzaje dystrybucji. Część II: Dystrybucja produktów na zasadzie wyłączności w prawie Unii Europejskiej. 1. Wprowadzenie. 2. Dopuszczalność stosowania klauzul wyłączności (art. 81 TWE). 3. Nadużycie pozycji dominującej (art. 82 TWE). 4. Niedopuszczalność stosowania klauzul wyłączności w porozumieniach w zakresie dystrybucji towarów i usług. 5. Porozumienia w zakresie praw własności przemysłowej. Część III: Klauzule wyłączności w prawie polskim. 1. Wprowadzenie. 2. Formy porozumień dystrybucyjnych. 3. Możliwości zastrzeżenia wyłączności w porozumieniach w świetle Kodeksu cywilnego. 4. Porozumienia dotyczące praw własności przemysłowej. 5. Dopuszczalność stosowania klauzul wyłączności w świetle polskiego prawa antymonopolowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-137-0
1. Pojęcie, etapy i skutki integracji międzynarodowej. Geneza i rozwój integracji w Europie; 2. Struktura, definicja, cele i członkostwo UW; 3. System instytucjonalny UE; 4. Prawo Unii Europejskiej; 5. Finansowanie UE; 6. Wspólnotowy rynek wewnętrzny; 7. Swoboda przepływu towarów w UE oraz Wspólna Polityka Handlowa; 8. Wspólna Polityka Rolna; 9. Cele i zasady polityki spójności UE; 10. Unia Gospodarcza i Walutowa; 11. Polityka ochrony konkurencji; 12. Inne polityki realizowane na szczeblu wspólnotowym; 13. Ramy prawno-instytucjonalne zewnętrznych stosunków gospodarczych UE; 14. Międzyrządowe obszary współpracy w UE - II i III filar UE; 15. Polska w UE
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-264-0111-4
1. Konkurencja jako kategoria ekonomiczna i przedmiot ochrony prawnej, 2. Charakterystyka konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego, 3. Siła rynkowa i ryzyko jej nadużywania w działalności platform handlu elektronicznego, 4. Ryzyko zawarcia porozumień ograniczających konkurencję w działalności platform handlu elektronicznego, 5. Przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję w działalności platform handlu elektronicznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 5)
1. Przemówienie rektora WSEiA, dr Andrzeja Juszczyka, z okazji pięciolecia Uczelni 2. Rynek pracy w Polsce. Szanse i zagrożenia (wykład inauguracyjny, wygłoszony w dniu 5 października 2002 r.). 3. Polska droga do Unii (za i przeciw integracji). 4. Unia Europejska, a korzyści w skali lokalnej - doświadczenia szwedzkie na przykładzie powiatu Ostersund w prowincji Jamtland. 5. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej. 6. Polityka regionalna Unii Europejskiej. 7. Układ z Schengen a wybrane aspekty polityki wewnętrznej państw Unii Europejskiej. 8. Regulacja u ochrona konkurencji w dziedzinie środków masowego przekazu w europejskim prawie wspólnotowym. 9. Integracja z Unią Europejską jako czynnik globalizacji zarządzania w polskich przedsiębiorstwach. 10. Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. 11. System kart płatniczych i instrumentów pieniądza elektronicznego wobec wymagań Unii Europejskiej. 12. Polska na tle państw Unii Europejskiej w świetle syntetycznych miar potęgi. 13. Badanie za pomocą metod analizy wielowymiarowej regionalnego zróżnicowania pod względem potencjału demograficznego Unii Europejskiej i krajów z nią stowarzyszonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again