Form of Work
Książki
(42)
Status
only on-site
(40)
available
(20)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia
(40)
Author
Krawiec Grzegorz
(4)
Borski Maciej (1975 - )
(3)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(3)
Drogoń Andrzej
(2)
Kalisz Anna
(2)
Leoński Zbigniew
(2)
Lityński Adam
(2)
Maziarz Agnieszka
(2)
Milewicz Marian
(2)
Popowska Bożena
(2)
Suwaj Robert
(2)
Wojtal Janusz
(2)
Łaszczyca Grzegorz (1970- )
(2)
Świątkowski Andrzej Marian
(2)
Baran Beata
(1)
Borkowski Janusz
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Duda Andrzej Sebastian
(1)
Duniewska Zofia
(1)
Enerlich Marek
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Gregorczyk Joanna
(1)
Grzonka Lesław
(1)
Gwoździewicz Paulina
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jackiewicz Irena
(1)
Jagielska Monika
(1)
Janku Zbigniew
(1)
Jastrzębski Bronisław
(1)
Jesiołowski Kamil
(1)
Kalus Stanisława
(1)
Kamiński Marcin
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Kil Jan
(1)
Kitler Waldemar
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kozaczek Jan
(1)
Kozioł Aleksandra A
(1)
Kryska Sandra
(1)
Krzysztofik Edyta
(1)
Kumor-Jezierska Ewelina
(1)
Kurlej Michał
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Labycz Julia
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Masyk Roman
(1)
Matan Andrzej
(1)
Matan Jakub
(1)
Matczak Marcin
(1)
Michalik Michał
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Moll Tomasz
(1)
Muras Zdzisław
(1)
Należyta Maria
(1)
Niczyporuk Janusz
(1)
Nitecki Stanisław
(1)
Nowak Krystian
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Olszewski Henryk
(1)
Olszewski Jan
(1)
Orosz Ladislav
(1)
Pacak Mateusz
(1)
Patryk Aleksandra
(1)
Pierzchała Ewa
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Podgórski Karol
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Porowisz Agnieszka
(1)
Pudło Anna
(1)
Półtorak Magdalena
(1)
Płonka-Bielenin
(1)
Rej-Kietla Anna
(1)
Romanowska Elżbieta
(1)
Rzepka Michał
(1)
Sadowy Wikotr
(1)
Sieńko Mateusz
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Soćko Michał
(1)
Stasikowski Rafał
(1)
Stec Piotr
(1)
Stych Marek
(1)
Szewc Andrzej
(1)
Szewczyk Marek
(1)
Wacinkiewicz Daniel
(1)
Waligórski Michał
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wojtczak Krystyna
(1)
Wróbel Adam
(1)
Zimmermann Jan
(1)
Ziółkowska Agnieszka
(1)
Zmorek Katarzyna
(1)
Ćwiertniak Bolesław Maciej
(1)
Ćwiertniak Tomasz
(1)
Łabędź Marzena
(1)
Łoszewska-Ołowska Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(28)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(42)
Language
Polish
(42)
Subject
Prawo administracyjne
(22)
Postępowanie administracyjne
(17)
Decyzje administracyjne
(8)
Samorząd terytorialny
(7)
Administracja
(6)
Prawo cywilne
(6)
Prawo
(5)
Prawo gospodarcze
(4)
Prawo karne
(4)
Prawo pracy
(4)
Decyzje
(3)
Prawa człowieka
(3)
Sądownictwo administracyjne
(3)
Agencje ochrony osób i mienia
(2)
Decentralizacja (adm.)
(2)
Egzekucja sądowa
(2)
Majątek
(2)
Nieruchomości
(2)
Pierwsza pomoc
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Prawo państwowe
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Rząd (organ państw.)
(2)
Samoobrona
(2)
Tajemnica państwowa
(2)
Tajemnica służbowa
(2)
Urzędnicy
(2)
Zażalenie (prawo)
(2)
Absolutorium (prawo)
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Akt administracyjny
(1)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Biegli rewidenci
(1)
Broń palna
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Burmistrz
(1)
Chrześcijańska demokracja
(1)
Demokracja deliberatywna
(1)
Doradcy podatkowi
(1)
Dowód sądowy
(1)
Drogi
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Etyka
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Farmaceuci
(1)
Godność ludzka
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Ideologia
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Integracja europejska
(1)
Interes społeczny
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Konwojowanie
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Kroński, Aleksander
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Leoński, Zbigniew (1929
(1)
Lotnictwo
(1)
Mandat poselski i senatorski
(1)
Małżeństwo
(1)
Migracje
(1)
Monopol
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nauki polityczne
(1)
Niezawisłość sędziowska
(1)
Nieznajomość prawa
(1)
Ochrona osób
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Opinia publiczna
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Państwo
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Podatek
(1)
Policja
(1)
Polityka
(1)
Postępowanie podatkowe
(1)
Pozwolenia administracyjne
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo do informacji
(1)
Prawo do obrony sądowej
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo publiczne
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawodawstwo
(1)
Praworządność
(1)
Prokuratura
(1)
Przepadek rzeczy
(1)
Rabska, Teresa
(1)
Subject: time
1901-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.)
(1)
Mołdawia
(1)
Polska
(1)
54 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-15-1
1.Z problematyki postępowania sadowo administracyjnego: O potrzebie zmiany przepisów dotyczących postępowania sądowo administracyjnego; Kontrola sądowa administracji publicznej w świetle standardów europejskich; 2. Z problematyki postępowania administracyjnego ogólnego i postępowań administracyjnych szczególnych: Wybrane zagadnienia z problematyki udostępniania informacji publicznej w trybie wnioskowym; Komunikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym; Kilka uwag w kwestii domniemania formy decyzji administracyjnej; Postępowanie administracyjne w przedmiocie opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska (zagadnienia wybrane); Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej; 3. Procedury administracyjne a inne gałęzie i dziedziny prawa: Partycypacja społeczności lokalnej w postępowaniach wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; Postępowanie w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego; Postępowanie kwalifikacyjne o mianowanie w służbie cywilnej a wytyczne konstytucyjne. Stan obecny i postulaty zmian; Inne problemy postępowań w administracji; Proceduralne aspekty przeprowadzania kontroli w ramach administracji rządowej; Z problematyki wstrzymania wykonalności aktu administracyjnego- wybrane zagadnienia; Rozgraniczenie właściwości rzeczowej wojewody i regionalnej izby obrachunkowej w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7059-614-2
Przywództwo i instytucje; Uwarunkowania budowy polskie go systemu partyjnego: instytucje i procesy; Zmiany prawa wyborczego do Sejmu w okresie transformacji; Reforma centrum administracyjno-gospodarczego rządu (CAGR); Administsracja centralna 1997-2001; Samorządo wa i rządowa administracja publiczna w terenie - 1989- 1998; Reforma administracyjna 1998 r.; Instytucje poli tyki regionalnej w Polsce; Transformacja w polskim sądownictwie; Instytucje gospodarcze; Regulacyjne aspekty transformacji gospodarczej Polski; Dostosowa nie struktur władzy w Polsce do realizacji polityki integracji europejskiej; Przygotowanie instytucjonalne państwa do integracji międzynarodowej: akcesja RP do NATO; Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w III RP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2580-9
1. Istota dekoncentracji administracji publicznej. 2. Mechanizm dekoncentracji administracji publicznej. 3. Zakres dekoncentracji administracji publicznej. 4. Sytuacje dekoncentracji administracji publicznej. 5. Formy dekoncentracji administracji publicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-919703-7-9
Autonomia prawa czy autonomia sędziego ? ;Jeszcze raz na temat dowodów w postępowaniu podatkowym ; Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w podatku akcyzowym zapadłe w związku z wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ; Odwołanie od decyzji organu podatkowego a ochrona praw podatnika - wybrane problemy ; Tempu regit tribulum Problemy intertemporalne w prawie podatkowym ; Przesłanki odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Zagadnienia wybrane ; Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego. Kształtowanie się instytucji ; Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego i jej ochrona w procesie karnym oraz postępowaniu podatkowym ;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61668-05-3
1. Podstawowe instrumenty i pojęcia: O metodach administracji publicznej; Pojęcie funkcji administracji publicznej; Pojęcie zadania publicznego. 2. Klasyczne funkcje administracji publicznej: Funkcja policyjno-reglamentacyjna administracji publicznej; Funkcja nadzorcza administracji publicznej; Funkcja administracji świadczącej; Funkcja planistyczna administracji publicznej. 3. Funkcja regulacyjna administracji publicznej: Pojęcie i istota regulacji; Regulacja a pojęcia pokrewne; Podstawy prawne funkcji regulacyjnej; Podmiotowa struktura regulacyjnych układów sterowania; Instrumenty regulacji; Regulacja a sytuacja prawna jednostki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7177-512-1
1. Wybory samorządowe jako zagadnienie prawa administracyjnego, 2. Funkcje administracji gospodarczej jako przedmiot badań, 3. Świadczenie przez gminę usług o charakterze użyteczności publicznej a ochrona konkurencji, 4. Świadczenie usług przez podmioty wspólnotowe w Polsce - wpływ zasady traktowania narodowego i zasady kraju pochodzenia na funkcje administracji gospodarczej, 5. Realizacja wolności gospodarczej w zakresie świadczenia pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w Polsce, 6. Zarządzanie mieniem publicznym w świetle teorii rzeczy publicznych na przykładzie zadań Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, normowanych ustawą o gospodarce nieruchomościami, 7. Zamówienia publiczne w realizacji funkcji zarządu mieniem publicznym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / komitet red. Hubert Kołecki, Stanisław Stachowiak, Andrzej J. Szwarc ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; T.2)
ISBN: 83-86254-20-3
Wykaz najważniejszych prac naukowych profesor Teresy Rabskiej; Promesa koncesji; Prawo i gospodarka. Refleksje o prawnych instrumentach oddziaływania na gospodarkę; Administracja państwowa wobec skomercjalizowanych przedsiębiorstw państwowych ; Ewolucja koncepcji prawnej gminy w Europie Środkowej; System ubezpieczenia depozytów; Udział gminy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością; Związek gmin -- osoba nieznana ; Pojęcie i zakres prawa gospodarczego Unii Europejskiej ; Uprawnienia do wykonywania samodzielnych Funkcji technicznych w budownictwie oraz uprawnienia urbanistyczne jako podstawa wykonywania wolnych zawodów ; Dylematy badawcze nauki prawa administracyjnego ; Problemy samorządu terytorialnego w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego ; Ambicje przed sądem . O orzecznictwie sądowym w sprawach stopni naukowych ; Fundacja prawa publicznego - nowy podmiot administracji ; Rządy sejmikowe a problem samorządności w dawnej Polsce . Uwagi historyka prawa ; Wybrane zagadnienia nadzoru nad samorządem terytorialnym ; Przedsiębiorstwa państwowe po zmianach ustrojowych w Polsce ; Podstawy prawne i wybrane problemy prewencyjnej kontroli łączenia podmiotów gospodarczych w Polsce ; Przedsiębiorczość w układach lokalnych i regionalnych ; Zasada równowagi i hamowania władz publicznych w konstytucji ; O istocie komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych ; Pojęcie działalności gospodarczej na gruncie prawa polskiego . Dylemat interpretacyjny ; Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej a swoboda świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej ; Refleksje nad prywatyzacją rolnictwa ; Dwa nurty pojmowania "kompetencji" ; Konstrukcja interesu prawnego w sferze działań Naczelnego Sądu Administracyjnego ; Francuscy liberałowie XIX w. o centralizacji , decentralizacji i samorządzie terytorialnym .
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7171-167-0
1. Zagadnienia wprowadzające; 2. Wiedza i informacja o prawie administracyjnym; 3. Powinność znajomości prawa administracyjnego a ignorantia iuris; 4. Następstwa prawne ignorancji prawa administracyjnego; 5. Przesłanki wyłączające bądź ograniczające zarzucalność prawną ignorancji prawa administracyjnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-883-2
1. Pojęcie interesu. 2. Kategoryzacja interesów w języku prawnym i prawniczym. 3. Interes prawny jako kategoria pozytywnego prawa administracyjnego. Wyznaczenie interesu prawnego przez normy polskiego prawa administracyjnego. 4. Pojęcie "interes prawny" w przepisach regulujących postępowanie administracyjne jurysdykcyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-440-8
R.I Pojmowanie kompetencji w nauce prawa administracyjnego i orzecznictwie: 1. Cel rozdziału, 2. Konteksty ujmowania kompetencji w literaturze administratywistycznej i orzecznictwie, 3. Rozumienie kompetencji w literaturze administracyjno-prawnej, 5. Kompetencja a pokrewne pojęcia nauki prawa administracyjnego. R.II Teoretyczno-prawne koncepcje kompetencji: 1. Cel rozdziału, 2. Predyktywne koncepcje kompetencji, 3. Krytyka predyktywnych koncepcji kompetencji. R.III Kompetencja i norma kompetencyjna w perspektywie
pragmalingwistycznej : 1.Cel rozdziału, 2.Pragmalingw istyczna interpretacja koncepcji normy kompetencyjnej Z. Ziembińskiego - postulaty, 3.Reguła kompetencyjna i
norma postępowania w ujęciu teoretycznoprawnym, 4.Reg uła kompetencyja a norma postępowania. R.IV Sytuacje prawne kreowane prze normy prawa adminis tracyjnego : 1.Cel rodziału, 2.Dotychczasowe charakte rystyki norm prawa administracyjnego, 3.klasyfikacja r egulacji administracyjnoprawnych, 4.Klasyfikacja regul acji prawno-administracyjnych wobec zastanych sposobów wyróżniania norm przez administrację. Zakończenie : 1.Tezy pracy z zakresu teorii prawa, 2.T ezy pracy majace konsekwencje dla nauki prawa administ racyjnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-086-1
Część I: Podstawowe pojęcia i instytucje prawa administracyjnego - rewizja siatki pojęciowej. 1. Zagadnienia ogólne. Dylematy zmiany siatki pojęciowej w nauce prawa administracyjnego; Tradycyjne pojęcia prawa administracyjnego - potrzeba i sposób ich dalszego używania; Wymogi i kryteria badań w zakresie harmonizacji terminologii prawa administracyjnego; Prawo administracyjne gospodarcze w systemie prawa administracyjnego. 2. Pojęcie prawa administracyjnego. Współczesne pojęcie źródeł prawa administracyjnego na tle konstytucyjnego pojęcia źródeł prawa; Cele publiczne i zadania publiczne; Zadania publiczne, formy organizacyjnoprawne ich wykonywania i nowe pojęcia - zakres niektórych problemów do dyskusji nad koncepcją systemu prawa administracyjnego; Istota i znaczenie pojęcia przymusu administracyjnego; Pojęcie policji administracyjnej; Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym. Część II: Podmoty prawa administracyjnego jako element systemu. 1. Zagadnienia ogólne. Założenia badawcze struktur administracji publicznej; Pojęcie organu w prawie samorządowym. 2. Relacje między podmiotami administracji. Koncepcja sieci organów administracji publicznej; Lokowanie kompetencji orzeczniczych pomiędzy organami administracji rządowej a organami jednostek samorządu terytorialnego; Koncepcja wielopodmiotowych stosunków administracyjnych; Następstwo w prawie administracyjnym; Reprezentacja podmiotów prawa administracyjnego; Nadzór właścicielski Skarbu Państwa w systemie kontroli administracji publicznej - zarys problematyki. 3. Prywatyzacja zadań publicznych. Stosunki prawne w procesie prywatyzacji zadań publicznych. Część III: Działania administracji publicznej jako element systemu. 1. Zagadnienia ogólne. Kierunki zmian w teorii prawnych form działania administracji. 2. Tworzenie prawa administracyjnego. Przepisy administracyjne jako forma działania administracji; Przestrzeń obowiązywania aktów prawa miejscowego. 3. Akt administracyjny i jego alternatywy. Alternatywy dla aktu administracyjnego; Problematyka regulacji prawnej stosowania form alternatywnych wobec aktu administracji; Formy konsensualne w postępowaniu administracyjnym; Nowe dwustronne formy działania administracji publicznej - zagadnienia wybrane; Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych. 4. Inne formy działania administracji publicznej. Umowa cywilnoprawna jako forma działania organów administracji publicznej. Czynności faktyczne organów administracji publicznej. 5. Postępowanie administracyjne. Dekodyfikacja postępowania administracyjnego. 6. Wykonanie aktu administracyjnego. Wykonalność aktu administracyjnego; Gwarancje prawne wykonywania obowiązków publicznoprawnych. 7. Sądownictwo administracyjne. Właściwość sądów administracyjnych (zagadnienia wybrane); Z problematyki sprawy sądowoadministracyjnej. Część IV: Wykładnia i metoda. Metodologia nauk administracyjnych na tle metodologii prawoznawstwa; Aksjologia prawa administracyjnego; Wybrane aspekty wykładni prawa administracyjnego (racje i właściwości); Swoistość prawa administracyjnego a reguły wykładni prawa - kilka uwag dyskusyjnych; O celu wykładni w prawie administracyjnym; Wpływ uchwał NSA na wykładnię dokonywaną przez organy administracji; O niektórych zagadnieniach metod badawczych w nauce prawa administracyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-302-8
1. Prawo do samorządu. 2. System samorządu terytorialnego. 3. Kontrola w prawie administracyjnym. 4. Kontrola zewnętrzna nad samorządem terytorialnym. 5. Nadzór w prawie administracyjnym. 6. Nadzór komunalny. 7. Uwagi podsumowujące.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wykłady Specjalizacyjne)
ISBN: 978-83-255-2419-7
1. Zagadnienia ogólne; 2. Podstawowe poglądy na tworzenie prawa; 3. Założenia koncepcji polityki prawa; 4. Stanowienie prawa a inne formy działalności prawotwórczej; 5. Działalność legislacyjna; 6. Zakres regulacji normatywnej; 7. Uwarunkowania i ograniczenia działalności legislacyjnej w demokratycznym państwie prawnym; 8. Zasady działalności legislacyjnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego; 9. Zasady techniki prawodawczej; 10. Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MEiP 3(22) 2008. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2008. - 132 s. : tab. ; 24 cm.
(Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ISSN 1644-4213 ; 3(22) 2008)
1. System przewodnictwa w Unii Europejskiej w świetle traktatu z Lizbony. Wnioski dla prezydencji Polski w UE; 2. Prace nad międzynarodowym systemem prawnym odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego za szkody wyrządzone osobom trzecim przez statki powietrzne na powierzchni ziemi. Stan i perspektywy; 3. Stabilność finansowa jako cel polityki stabilizacyjnej; 4. Zażalenie jako środek odwoławczy w postępowaniu sądowoadministracyjnym; 5. Skazania za przestępstwo z art. 218 par. 1 K.K. w latach 1998-2006 w świetle statystyk sądowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-04-X
Podstawy prawne wyborów do Sejmu Śląskiego; Chadecja w I Sejmie Śląskiem (1922-1929); Ogólne bezpieczeństwo produktu; Kilka uwag o prawie miejscowym; Rzeczoznawstwo majątkowe jako wolny zawód; Związek małżeński w Związku Radzieckim Wybrane zagadnienia prawne; Alternatywne koncepcje podziału władzy państwowej; Podpis jako istotny element decyzji administracyjnej; Struktura Rady Ministrów Republiki Włoskiej; Utworzenie Prokuratorii Generalnej w II Rzeczypospolitej; O niezawisłości sędziowskiej słów kilka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-10-4
1. O polityce chadecji śląskiej wobec mniejszości niemieckiej na forum I Sejmu Śląskiego (1922-1929), 2.Współpraca transgraniczna na przykładzie województwa śląskiego, 3. O pojęciu konsumenta w prawie prywatnym, 4. Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji prawa do informacji, 5. Zawód biegłego rewidenta i odpowiedzialność osób zawód ten wykonujących, 6. Polityka a postępowanie cywilne (1945-1964), 7. Zasada materialnej niepołączalności mandatu parlamentarnego w III RP, 8. Pojęcie organu administracji publicznej w kodeksie postępowania administracyjnego, 9. Uprawnienia Rady Ministrów Republiki Włoskiej, 10. Samorząd terytorialny w Konstytucji RP a prawo wspólnot Europejskich, 11. Organy regionalnej izby obrachunkowej. Struktura organizacyjna, zadania i kompetencje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7338-073-6
Cz.1 Podstawowe pojęcia; Cz.2 Pojęcie koncentracji przedsiębiorców w naukach ekonomicznych i prawnych; Cz.3 Ewolucyjny proces rozwoju publicznoprawnej prewencyjnej ochrony konkurencji w zakresie nadzoru nad koncentracjami przedsiębiorców; Cz.4 Podmioty uczestniczące w postępowaniu koncentracyjnym; Cz.5 Ustalenie stanu koncentracji; Cz.6 Zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców; Cz.7 Pozaustawowe determinanty rozstrzygnięć prezesa UOKiK; Cz.8 Determinanty ustawowe; Cz.9 Rozstrzygnięcia w postępowaniu koncentracyjnym; Cz.10 Czynniki zwiększenia efektywności nadzoru nad koncentracjami; Zakończenie - uwagi generalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-995-4
1. Wstęp- administracja publiczna z punktu widzenia nauki administracji; 2. Ewolucja pojęcia "administracja publiczna" w polskiej myśli administracyjnej; 3. Prawo do dobrej administracji; 4. Interes publiczny jako wyznacznik działania administracji publicznej; 5, Organizacja systemu administracji publicznej; 6, Podziały terytorialne państwa wprowadzone w celu wykonywania administracji publicznej; 7. Formy działania administracji publicznej; 8. Aparat pomocniczy administracji publicznej; 9. Metody badawcze nauki administracji; 10. Zarządzanie w administracji publicznej; 11. Socjologia administracji publicznej; 12. Polityka administracyjna a polityka medialna; 13. Prawo do informacji a administracja publiczna; 14. Ekonomiczna analiza prawa na tle działania administracji publicznej; 15. Partycypacja społeczna w działaniach samorządu terytorialnego; 16. Status prawny i etyka urzędnika; 17. Organy administracji centralnej w II Rzeczypospolitej; 18. Europejskie modele administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87161-30-6
R.1 Decyzja i postanowienie jako procesowe formy aktu administracyjnego indywidualnego: Prawne formy działania organów administracji publicznej; Określenie aktu administracyjnego indywidualnego w nauce prawa administracyjnego i w orzecznictwie sądowym; Ch-ka decyzji administracyjnej i postanowienia administracyjnego jako form procesowych aktu administracyjnego indywidualnego na tle orzecznictwa sądowego. R.2 Decyzja i postanowienie prawidłowe a wadliwe: Cechy prawidłowej decyzji i postanowienia; Decyzja i postanowienie nieważne a wzruszalne; Zgodność z prawem decyzji i postanowienia a ich celowość. R.3 Przemiany regulacji prawnej nieważności decyzji i postanowień: Nieważność decyzji administracyjnej w przepisach prawnych II Rzeczypospolitej i do wejścia wżycie kodeksu postępowania administracyjnego; Nieważność decyzji administracyjnej w k.p.a. do 1980r.; Zmiany dot. nieważności decyzji administracyjnej wprowadzone przy nowelizacji k.p.a. w 1980r. R.4 Prawne podstawy stwierdzenia nieważności decyzji i postanowień: Konstrukcja nieważności decyzji przyjęta w k.p.a.; Przepisy prawne dot. nieważności decyzji i postanowień; Podziały przyczyn nieważności decyzji i postanowień; Negatywne przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji i postanowienia. R.5 Decyzja i postanowienie wydane "z naruszeniem przepisów o właściwości": Właściwość organu administracji publicznej i jej podstawy prawne; Naruszenie przepisów o właściwości przy wydaniu decyzji lub postanowienia. R.6 Decyzja i postanowienie wydane "bez podstawy prawnej" lub "z rażącym naruszeniem prawa": Podstawa prawna decyzji i postanowienia; Decyzja i postanowienie wydane "bez podstawy prawnej"; Decyzja i postanowienie wydane "z rażącym naruszeniem prawa". R.7 Decyzja i postanowienie wydane w sprawie "rozstrzygniętej ostateczną decyzją" lub skierowane do osoby "niebędącej stroną w sprawie:: Decyzja i postanowienie dot. "sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną"; Decyzja i postanowienie skierowane "do osoby niebędącej stroną w sprawie". R.8 Decyzja i postanowienie niewykonalne, powodujące w razie wykonania czyn karalny lub nieważne z mocy przepisów odrębnych: Decyzja i postanowienie trwale niewykonalne od dnia wydania; Decyzja i postanowienie, których wykonanie "wywołałoby czyn zagrożony karą"; Decyzja i postanowienie z wadą powodującą ich "nieważność z mocy prawa". R.9 Organy właściwe i tryb postępowania w sprawach nieważności decyzji lub postanowień: Przemiany we właściwości organów administracyjnych; Właściwość organów w sprawach nieważności decyzji lub postanowień Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia; orzekanie w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia. R.10 Roszczenia odszkodowawcze wynikające z nieważności decyzji administracyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again