Form of Work
Książki
(64)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(50)
available
(33)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(35)
Czytelnia
(50)
Author
Golat Rafał
(5)
Tokarczyk Roman
(4)
Rozmus Dariusz
(3)
Szafrański Wojciech
(3)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Gredka-Ligarska Iwona
(2)
Korybski Andrzej
(2)
Kotowski Wojciech
(2)
Kurzępa Bolesław
(2)
Leszczyński Leszek
(2)
Majewska Patrycja
(2)
Michałowska Grażyna
(2)
Parzymies Stanisław
(2)
Pieniążęk Antoni
(2)
Aynuksa Ipek
(1)
Barcz Jan
(1)
Bartoszewski Władysław
(1)
Baylis John
(1)
Bidwell Sybilla
(1)
Bieleń Stanisław
(1)
Bisikiewicz Patryk
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Buttiglione Rocco
(1)
Bógdał-Brzezińska Agnieszka
(1)
Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna
(1)
Cherka Maksymilian
(1)
Chmaj Marek
(1)
Chorośnicki Michał
(1)
Cichy Andrzej
(1)
Czarny-Drożdżejko Elżbieta
(1)
Czornik Katarzyna
(1)
Czubek Grażyna
(1)
Czulda Robert
(1)
Dobosz Piotr
(1)
Dobrowolski Zbysław
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna
(1)
Filary Mateusz
(1)
Fontaine Nicole
(1)
Frieske Kazimierz
(1)
Garton Ash Timothy
(1)
Gasset Jose Ortega
(1)
Gerecka-Żołyńska Anna
(1)
Gonet Radosław
(1)
Grajewski Adam
(1)
Grodziski Stanisław
(1)
Grosse Tomasz Grzegorz
(1)
Grusa Jiri
(1)
Grzebyk Patrycja
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Gwardzińska Żaneta
(1)
Gwoździewicz-Matan Paulina
(1)
Havel Vaclav
(1)
Hołda Joanna
(1)
Hołda Zbigniew
(1)
Ignatowski Grzegorz
(1)
Jafra Tomasz
(1)
Jakubowski Olgierd
(1)
Jankowski Bartosz Konrad
(1)
Jaskiernia Alicja
(1)
Jaskułowski Krzysztof
(1)
Joanta Serafim
(1)
Juranek Aleksander Martin
(1)
Kakareko Ksenia
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Kamiński Ireneusz C
(1)
Kasprzak Magdalena
(1)
Kleczkowska Agata
(1)
Knopek Jacek
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kohl Helmut
(1)
Kohtamäki Natalia
(1)
Kosiewski Piotr
(1)
Kostecki Wojciech
(1)
Kowalski Wojciech
(1)
Krochmal Tadeusz
(1)
Kręcisz-Sarna Agnieszka
(1)
Kuhnhardt Ludger
(1)
Kupiecki Robert
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Lakomy Miron
(1)
Langes Horst
(1)
Lehmann Karl
(1)
Lessig Lawrence
(1)
Liese Peter
(1)
Lityński Adam
(1)
Liwo Marian
(1)
Magierek Dariusz
(1)
Majewski Kamil
(1)
Majewski Kamila
(1)
Malinowski Marek J
(1)
Mazowiecki Tadeusz
(1)
Mika Iwona Beata
(1)
Milczarek Dariusz
(1)
Modzelewski Karol
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Morawska Elżbieta
(1)
Niedźwiedź Monika
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Ogiegło Leszek
(1)
Year
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(45)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(66)
Language
Polish
(66)
Subject
Kultura
(32)
Prawo
(14)
Ochrona zabytków
(12)
Polska
(9)
Kultura prawna
(8)
Unia Europejska
(7)
Gospodarka
(5)
Prawa człowieka
(5)
Ochrona środowiska
(4)
Prawo administracyjne
(4)
Prawo autorskie
(4)
Globalizacja
(3)
Integracja europejska
(3)
Jednolity rynek UE
(3)
Kradzież dóbr kultury
(3)
Kultura masowa
(3)
Restytucja dóbr kultury
(3)
Stany nadzwyczajne
(3)
Terroryzm
(3)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(3)
Bezpieczeństwo
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Dziecko
(2)
Europa
(2)
Finanse publiczne
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Instytucje kultury
(2)
Internet
(2)
Kara
(2)
Komunikacja
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Ludzie starzy
(2)
Młodzież
(2)
Nieruchomości
(2)
ONZ
(2)
Opieka społeczna
(2)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Oświata
(2)
Pluralizm społeczny
(2)
Podatek
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Postawy -- a środki masowego przekazu
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Praca
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Prawo państwowe
(2)
Prawo prasowe
(2)
Prawo wykroczeń
(2)
Przestępczość gospodarcza
(2)
Przestępstwa i wykroczenia przeciw środowisku
(2)
Przestępstwo polityczne
(2)
Przestępstwo przeciw porządkowi publicznemu
(2)
Przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu
(2)
Referendum
(2)
Reklama
(2)
Rynek pracy
(2)
Swobodny przepływ kapitału
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Swobodny przepływ towarów
(2)
Swobodny przepływ usług
(2)
Szkolnictwo
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Sztuka
(2)
Telewizja
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Wspólna Polityka Rolna UE
(2)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(2)
Współpraca kulturalna
(2)
Własność
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Środki zabezpieczające (prawo)
(2)
Administracja
(1)
Adopcja
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(1)
Banki
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteki
(1)
Biblioterapia
(1)
Bioetyka
(1)
Broń
(1)
Broń jądrowa
(1)
Budownictwo
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Controlling
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Dobra kultury
(1)
Domy dziecka
(1)
Dumping
(1)
Dyplomacja
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomia
(1)
Subject: time
1989-
(2)
1901-
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Arabskie, kraje
(1)
Bliski Wschód
(1)
91 results Filter
Book
In basket
Barbarzyńska Europa / Karol Modzelewski. - Warszawa : ISKRY, 2004. - 516, [3] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-207-1758-2
1. Od pisemnych świadectw do niepiśmiennych społeczeństw. Narracje o barbarzyńcach, 2. Prawa barbarzyńców, 3. Człowiek w kręgu wspólnoty krewniaczej, 4. Jedni ponad drugimi. Różnice społeczne w ustroju plemiennym, 5. Wspólnota sąsiedzka i jej terytorium, 6. Polityczny wymiar sąsiedztwa, 7. Instytucje wspólnoty plemiennej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88542-029-1
Właśność osób prywatnych. Reprywatyzacja, 2. Mienie ofiar Holocaustu, 3. Własność organizacji społecznych, kościołów i związków wyznaniowych, 4. Problem sukcjesi instytucjonalnej i dóbr przemieszczonych w wyniku zmiany granic, 5. Reprywatyzacja i restytucja a obowiązek ochrony dziedzictwa kulturowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Miscellanea Anthropologica et Sociologica / red. nacz. Władysław Pałubicki ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Historii Myśli Społecznej ISSN 1230-1396 ; Nr 5)
Cz. I W kręgu kultur orientu : 1. Dziecko w kaukaskiej rodzinie, 2. Dziecko w rodzinie starożytnych hebrajczyków, 3. Rola wedyjskich obrzędów rodzinnych (samskar) w życiu dziecka, 4. Pozycja dziecka w starożytnym Egipcie, 5. Dziecko w świetle Talmudu. Zarys problematyki. Cz. II Cywilizacja rzymska : 1. Prawo rzymskie doby chrześcijańskiej w obronie dzieci, 2. Los dzieci w czasach prześladowań chrześcijan. Cz. III Dziecko w chrześcijaństwie : 1. Kiedy dziecko staje się naprawdę dzieckiem według nowych nurtów filozofii chrześcijańskiej?, 2. Dziecko w rodzinie prawosławnej w ruskim i rosyjskim mieście feudalnym. Cz. IV Dziecko w utopiach i systemach totalitarnych : 1. Miejsce dziecka w społeczeństwach doskonałych czyli utopiach, 2. Problem dziecka i kobiety w państwie totalitarnym. Cz. V Dziecko w Polsce : 1. Prawa dziecka w Polsce, 2. Dziecko na wsi kaszubskiej w okresie międzywojennym, 3. Wyobrażenia życiowe dzieci i młodzieży i ich rodzinne uwarunkowania. Cz. VI Artykuły różne : 1. Przedmiot, trudności i perspektywy estetyki współczesnej, 2. Logiczna analiza pojęcia dozwolenia, 3. Struktury powiązań organizacyjnych polonii szwedzkiej, 4. Rola bibliotek publicznych w funkcjonowaniu systemu kultury i oświaty. Cz. VII : 1. Od dzieciństwa do wieku dojrzałego. Obrzędy inicjacji u Masajów, 2. Spędzanie płodu, dzieciobójstwo i ofiary z dzieci formą kontroli urodzeń w wybranych kulturach świata, 3. Lubelskie szkoły specjalne jako ośrodki socjalizacji. Komunikat z badań., 4. Nieletni przestępcy i ich środowisko wychowawcze w świetle akt sądu rodzinnego w lublinie. Komunikat z badań. 5. Lubleskie rodziny zastępcze. Raport z badań, 6. Dziecko w słynnych kodeksach prawa (wybór), 7. Osobowość społeczna abiturientów wybranych szkół podstawowych Lublina. Komunikat z badań, 8. Ivana Ollicha koncepcja społeczeństwa bez szkoły
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ / red. Janusz Barta ; Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ ; Zeszyt 90)
1. Konstytucyjna zasada wolności prasy i jej ograniczenia, 2. Dziennikarskie prawo do informacji jako środek dochodzenia prawdy, 3. Organizacja działalności prasowej, 4. Środki masowego komunikowania, 5. Przestępstwo prasowe jako skutek działalności dziennikarskiej, 6. Część jako dobro prawnie chronione, 7. Znamiona zniesławienia w środkach masowego komunikowania, 8. Odpowiedzialność za zniesławienie w środkach masowego komunikowania, 9. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność za zniesławienie w środkach masowego komunikowania, 10. Kary i środki karne za zniesławienie popełnione w środkach masowego komunikowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1646-7
Część I: Geneza jedności europejskiej. 1. Zjednoczona Europa - idea i realizacja w ciągu wieków. 2. Europejskie procesy integracyjne po II wojnie światowej. Część II: Europejski system instytucjonalno-prawny. 3. System instytucjonalny Unii Europejskiej. 4. Podstawowe elementy prawa wspólnotowego. 5. Wolności rynku wewnętrznego. 6. Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Część III: Europejska integracja ekonomiczna. 7. Unia celna jako podstawowy etap integracji europejskiej. 8. Wspólny rynek jako kolejny etap integracji europejskiej. 9. Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej. 10 Interwencjonizm jako instrument zapewnienia spójności ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej. 11. Wybrane obszary polityki wspólnotowej - wspólna polityka rolna i polityka regionalna. Część IV: Ład społeczny i kultura w Europie. 12. Podstawy europejskiego ładu społecznego. 13. Kultura w procesie integracji europejskiej. 14. Program Kultura 2000 jako przykład ewolucji działań Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Część V: Europa wobec wyzwań współczesnego świata. 15. Europa w stosunkach międzynarodowych. 16. Europejska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. 17. Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Część VI: Polska w zjednoczonej Europie. 18. Proces integracji Polski z Unią Europejską. 19. Polska gospodarka w procesie integracji z Unią Europejską.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Polityka / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-2460-7
Globalizacja polityki światowej: Globalizacja i polityka globalna; Rozwój społeczności międzynarodowej; Historia stosunków międzynarodowych 1900-1945; Historia stosunków międzynarodowych w latach 1945-1990; Koniec zimnej wojny; Od zimnej wojny do wojny z terroryzmem; Realizm; Liberalizm; Współcześni dominujące podejścia badawcze: neorealizm i neoliberalizm; Marksistowskie teorie stosunków międzynarodowych; Konstruktywizm społeczny; Teorie stosunków międzynarodowych ľ podejście alternatywne; Bezpieczeństwo międzynarodowe i globalne w epoce pozimnowojennej; Międzynarodowa ekonomia polityczna w dobie globalizacji; Prawo międzynarodowe; Reżimy międzynarodowe; Dyplomacja; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Aktorzy transnaodowi i organizacje międzynarodowe; Kwestie ochrony środowiska; Terroryzm i globalizacja; Rozprzestrzenianie broni jądrowej; Nacjonalizm; Kultura w stosunkach międzynarodowych; Interwencja humanitarna jako zagadnienie polityki światowej; Integracja europejska i współpraca regionalna; Globalny handel i globalne finanse; Przyczyny i konsekwencje rewolucji komunikacyjnej i internetowej; Ubóstwo, rozwój i głód; Problematyka gender; Prawa człowieka; Globalizacja i transformacja wspólno politycznych; Globalizacja i ład pozimnowojenny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-137-5
Zawiera: Wstęp; 1. Rozwój instrumentarium polityki społecznej na ziemiach polskich do połowy XX wieku; 2. Normatywne i organizacyjne uwarunkowania polityki społecznej; 3. Patologika społeczna jako naukowy instrument polityki społecznej; 4. Edukacja kulturowa narzędziem polityki profilaktyki społecznej; 5. Instrumenty monitorowania i controllingu w uczelniach publicznych; 6. Instrumenty finansowania polityki społecznej; 7. Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu; 8. Reklama zamknięta w okowach prawa; 9. Policja instrumentem polityki społecznej państwa (na przykładzie problemów nieletnich w powiecie zgierskim); 10. Środki prawne zwalczania przemocy w rodzinie; 11. Między sein a sollen. Tryb określania dóbr chronionych prawem na przykładzie przestępstw i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; 12. Polityka karna państwa w aspekcie zwalczania przestępczości przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; 13. Prawnoadministracyjne instrumenty przeciwdziałania zjawisku niealimentacji; 14. Postępowanie w przedmiocie przymusowego leczenia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków; 15. Instrumenty wspierania zdrowia a polityka społeczne - wybrane problemy; 16. Potrzeba instytucjonalnego wsparcia wobec ludzi z otyłością; 17. Doradztwo i pośrednictwo zawodowe jako instrumenty polityki społecznej; 18. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w kontekście projektowania karier na współczesnym rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse Publiczne dla Praktyków)
ISBN: 978-83-255-2736-7
1. Zagadnienia podstawowe; 2. Gospodarka finansowa instytucji kultury; 3. Rachunkowość instytucji kultury; 4. Sprawozdawczość instytucji kultury; 5. Kontrola zarządcza; 6. Projektowane zmiany w działalności instytucji kultury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7383-109-6
Cz.I Wielostronna współpraca polityczna : 1.Główne tendencje i problemy wielostronnej współpracy politycznej w nowej Europie, 2.Polityka zagraniczna Unii europejskiej, 3.Mechanizm podejmowania decyzji w zakresie Wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii europejskiej, 4.Neutralność jako podstawa zinstytucjonalizowanej współpracy wielostronnej w Europie, 5.Instytucjonalizacja wielostronnej wspólpracy na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, 6.Rosja wobec instytucjonalizacji wspólpracy międzynarodowej w Europie, 7.Stany Zjednoczone a instytucjonalizacjia relacji transatlantyckich. Cz.II Wielostronna współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony : 1.Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony, 3.Problemy współpracy transatlantyckiej w dziedzinie politycznej i bezpieczeństwa, 4.Instytucjonalizacjia wspólpracy międzynarodowej w dziedzinie zwalczania terroryzmu w Europie, 5.Instytucjonalizacjia procesu ograniczaenia broni konwencjonalnej w Europie, 6.KBWE/OBWE jako forma instytucjonalizacji współpracy międzynarodowej w dziedzinie bezpieczeństwa, 7.Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy eurośródziemnomoraskiej na rzecz bezpieczeństwa. Cz.III Wielostronna współpraca gospodarcza : 1.Instytucjonalizacja międzynarodowej współpracy gospodarczej, 2.Instytucjonalizacja Unii Gospodarczo-Walutowej, 3.Unia Europejska wobec braku stabilności światowego systemu finansowego, 4.Euro jako instrument instytucjonalizacji mechanizmów prowzrostowych w gospodarce światowej. Cz.IV Wielostronna współpraca w dziedzinach prawa, kultury i ochrony środowiska : 1.Instytucjonalizacja współpracy europejskiej dotyczącej promocji i ochrony demokracji, praw człowieka i rządów prawa, 2.Proces instytucjonalizacji współpracy w zakresie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości w strukturze i systemie instytucjonalnym Unii europejskiej, 3.Współpraca europejska w dziedzine własności intelektualnej i mediów masowych, 4.Instytucjaonalizacja wielostronnej wspólpracy kulturalnej w Europie, 5.Religijny wymiar współpracy międzynarodowej w Europie, 6.Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monitor Integracji Europejskiej ; 73)
1.Kalendarium integracji, wrzesień 1988-kwiecień 2004 (stosunki Polska-Unia Europejska), 2.Najważniejsze poslkie dokumenty z okresu styczeń 2003-kwiecień 2004, 4.Aneks: spis polskich dokumentów z procesu integrowania się Polski ze wspólnotami Europejskimi z lat 1991-2002 r., zamieszczonych w numerach 3/1995, 33/2002 i 60/2002 "Moniotora Integracji Europejskiej"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-138-7
R.I Nowa tożsamość konstytucyjna państwa polskiego, R.II Idea Rechtsstaat w Ustawie Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec, R.III Między praworządnością a państwem prawnym, R.IV Klauzula państwa prawnego jako metaklauzula systemu prawa RP w latach 1990-1997, R.V Klauzula państwa prawnego w praktyce Trybunału Konstytucyjnego RP w latach 1990-1997, R.VI Formalne treści klauzuli państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP w latach 1990-1997, R.VII Materialne treści klauzuli państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP w latach 1990-1997, R.VIII Klauzula państwa prawnego na tle nowej regulacji konstytucyjnej RP (1997-2002)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88199-26-9
1. Świat potrzebuje solidarnej akceptacji wspólnych wartości. 2. Kim i czym jest Europa? 3. Pragmatyzm nie wystarczy. 4. Kultura europejska przechodziła kryzys lecz nie utraciła swego blasku. 5. Nasze europejskie dziedzictwo, nasze pojmowanie wolności. 6. Europa -fikcja i wizja. 7. Europa i chrześcijanie z perspektywy prawosławia . 8. Koścół, państwo i społeczeństwo w XXI w. 9. Kultura - moje miejsce. 10. Jak chrześciajnie zmieniają Europę. 11. Przeciwko nadużyciom w badaniach genetycznych. 12. Regiony umacniają Europę. 13. Europa w roku 2010. 14. Prawa człowieka fundamentem. 15. Europejskie obywatelstwo. 16. Idea zjednoczonej Europy staje się znakiem na dziei. 17. Religia, Kościół, państwo. 18. Papież Jan Paweł II 19. Dokument europejskiej kultury. 20. Muzeum ducha europejskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-05-13199-8
Słowo wstępne. R.1 Obywatel w państwie prawa zagubiony: Kultura obywatelska; Racja stanu Gullen; Równi i równiejsi; Plus ratio quam vis; Igraszki seksu i miłości; Tajność i jawność życia; Prawo do reklamy; Plugawe słowa w krainie wolności. R.2 Moraliści i prawnicy: Wartości ponad prawem; Sprawiedliwość proceduralna-fundament państwa prawnego; Mędrkowie wykrętów chytrych kontra moralne autorytety; więcej humoru, mniej patosu! R.3 Prawo powinno być pewne: Zmory niepewności; Nieznajomość prawa szkodzi; Prawom potrzebne są wakacje; Czy prawo może działać wstecz?; Klątwa bezsilnych praw; Terror dziurawego budżetu; Pacta sunt servanda. R.4 Prawo jak kameleon: Widmo zmian krąży nad prawem; Mądrość Thuryjczyków; Nie gmerać w prawie bez potrzeby R.5 Alchemia prawa: Odpowiednie dać prawu słowo; Pożytki z adwokatów diabła; Złoty środek. R.6 Łamanie prawa polityką: Leninowskie poczucie prawa Prawa krzywą polityką uwiedzione; Służba cywilna upolityczniona(nomenklatura bis!); Postawa czerwonego sukna Szachrajstwa parlamentarne; Rzecznik - urząd apolityczny. R.7 Konstytucja - idea i rzeczywistość: Szanować konstytucję!; Blask konstytucji; Stracone złudzenia; Łata nie dziur w konstytucji; Czwarta władza. R.8 Sądy i samosądy: Samozwańczy sędziowie; Czy dziennikarzom wolno kłamać? Sąd nad sędziami; Sprawiedliwość z epoki faraonów; Chwalebne donosy; Pies na ławie oskarżonych. R.9 Tolerancja i jej paradoksy: Nie ma demokracji bez tolerancji; Apostołowie nietolerancji; Krzyże oświęcimskie; Widmo cenzury krąży nad Polską; Sumienie kolektywne; Sztuka kompromisu. R.10 Między państwem świeckim a wyznaniowym: Państwo parawyznaniowe; Diabeł i historia; Niegasnący płomień z Campo dei Fiori; Szekspir w nowych dekoracjach; Świętości nie szargać. R.11 Prawo do buntu: Bunty uczniów Hipokratesa; Głodówki Samarytanek; Wieś zbuntowana; Myśli niepokorne. R.12 Przeszłość i teraźniejszość: Piętno orwellowskiego myślenia; Homocus drzemie w każdym z nas; Lustracja w ślepym zaułku. R.13 Drogi i bezdroża polskich reform: Okrągły czy kanciasty?; Siły na zamiary; Uczniowie czarnoksiężnika; Kartezjusz - politycy - reforma emerytalna; Reforma administracyjna: zamiast dialogu absolutyzm nieoświecony; Mit niewidzialnej ręki rynku; Diogenes współczesny. R.14 Z europejskiej perspektywy: Owce Panurga; Wallenrod prowadzi Polskę do Europy; Z szubienicą do Unii Europejskiej; Za czy przeciw wolności waszej i naszej; Siła nad rozumem; Obłęd cezarów; Gibraltar i Kielce - cui prodest?; R.15 W cieniu zachodzącego wieku: Nierząd prawa; Państwo prawne-fikcja czy rzeczywistość?; Dziejowa nie sprawiedliwość; Więcej biedy, mniej wolności; Nierządność polska; Czytajmy na pocieszenie...Schopenhauera. Zakończenie. Labirynt przyszłości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-62-8
Zawiera: O zaklętych skarbach, czyli jak się można łatwo i szybko dorobić; Ustrojowe zagadnienia pozycji prawnej niemieckich stowarzyszeń archeologicznych; Znalezienie zabytku w świetle ustawy o rzeczach znalezionych; Księgi ewidencyjne jako element kontroli obrotu zabytkami? Na marginesie projektu ustawy o rejestracji narodowych dóbr kultury; Urzędy konserwatorskie wobec działalności poszukiwaczy zabytków; Uwarunkowania konserwatorskie poszukiwania zabytków. Między doktryną i rzeczywistością; Ochrona bezpieczeństwa informacji a poszukiwanie zabytków; Poszukiwanie zabytków – zagadnienia ogólne; Prawo a przestępczość przeciwko dziedzictwu narodowemu. Zagrożenia i metody zwalczania; Analiza metod obrony detektory stów przed odpowiedzialnością z art. 111 u.o.z.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Pojęcia podstawowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ; Część pierwsza)
ISBN: 83-88544-48-9
1. Przeciw esencjalizacji kultury. O języku antropologicznym, 2. Język akademicki, 3. Ciężar piórka, czyli lżejsze refleksje o reklamie, 4. Hermeneutyka językowej manipulacji, 5. Płaca jako cena równowagi na rynku pracy w świetle rozwoju poglądów (i języka) w teorii ekonomii, 6. W stronę mediacyjnej koncepcji konsumpcji, 7. Język - komunikacja interpersonalna - zarządzanie, 8. Reductio retoryki a hermeneutyka, 9. Język prawa i jego znaczenie dla współczesnego człoweika, 10. Polityczna endialność, 11. Język teologii: słowo i doświadczenie, 12. Plotki o gender. O kilku strategiach dyskursu feministycznego, 13. Kolokwialny klasycyzm. Kilka uwag o języku najnowszej poezji polskiej, 14. Filozofia i marketing - małżeństwo z rozsądku czy mezalians?, 15. Postmodernizm kontra marketing, czyliz powrotem do Rzeczy, 16. Korporacje i marki - czy świat może bez nich istnieć?, 17. Jak (nie) czytać No Logo?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7561-136-6
1. Istota i geneza międzynarodowych stosunków kulturalnych; 2. Uwarunkowania międzynarodowej współpracy kulturalnej; 3. Podmioty międzynarodowych stosunków kulturalnych; 4. Globalizacja a kultura; 5. Kultura i zjawiska dezintegracji i konfliktu; 6. Od dominacji kulturowej do soft Power. Kultura w promocji państw; 7. Zagraniczna polityka kulturalna Polski; 8. Regionalny poziom współpracy państw w obszarze kultury; 9. Instytucjonalizacja międzynarodowej współpracy kulturalnej na poziomie globalnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2579-5
I. Istota, ewolucja i czynniki międzynarodowych stosunków politycznych. II. Podmioty międzynarodowych stosunków politycznych: 1. Państwo. 2. Organizacje międzynarodowe. 3. Unia Europejska 4. Podmioty transnarodowe. III. Instrumenty i mechanizmy międzynarodowych stosunków politycznych: 1. Służba dyplomatyczna i konsularna. 2. Reżimy międzynarodowe. 3. Transnarodowe sieci w stosunkach międzynarodowych. 4. Procesy integracyjne w Europie. 5. Region i regionalizm w stosunkach międzynarodowych. 6. Koncepcja procesów globalnego zarządzania. 7. Pozimnowojenny ład międzynarodowy. IV. Przedmiot międzynarodowych stosunków politycznych: 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe. 2. Spory i konflikty międzynarodowe. 3. Kontrola i redukcja zbrojeń. 4. Prawa człowieka. 5. Kultura. 6. Problemy ekologiczne. 7. Międzynarodowe problemy gospodarcze. 8. Międzynarodowe problemy społeczne. 9. Terroryzm. 10. Procesy globalizacje. V. Polityka zagraniczna Polski: 1. Uwarunkowania, koncepcje i realizacja polityki zagranicznej Polski. 2. Unia Europejska w polityce zagranicznej Polski po 1989 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-413-0
1. Narodziny pierwszych regulacji prawnych, 2. Ku kodyfikacjom współczesnym, 3. Szczególne regulacje nabycia dobra kultury a non domino, 4.Nabycie dobra kultury na p odstawie art. 169 k.c. i propozycje de lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Uniwerystetu Jagiellońskiego ; Z.73)
R.1 Swobodny przepływ towarów a obrót dobrami kultury; R.2 Dyrektywa Rady 93/7 o zwrocie nielegalnie wywiezionych dóbr kultury; R.3 Rozporządzenie Rady 3911/92 w sprawie wywozu dóbr kultury; R.4 Dyrektywa Rady 93/7 na tle międzynarodowych konwencji UNESCO i UNIDROIT; R.5 Uwagi dot. prawa polskiego w zakresie ochrony dóbr kultury. Aneks: -Traktat o utworzeniu WE z dn. 25.03.1957r.; -Dyrektywa Rady 93/7 z dn. 15.03.1993r. o zwrocie nie legalnie wywiezionych dóbr kultury; -Rozporządzenie Rady 3911/92 z dn. 09.12.1992r. w sprawie wywozu dóbr kultury; -Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości 7/68 Komisja v. Włochy, ERC (1968) S.617; -Konwencja UNESCO z dn.14.11.1970r. o środkach zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury; -Konwencja UNIDROIT z dn.24.06.1995r. o skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dobrach kultury; -Ustawa z dn. 15.02.1962r. o ochronie dóbr kultury; -Układ Europejski z dn. 16.12.1991r. ustanawiający stworzenie między RP z jednej strony a WE i ich Państwami Członkowskimi z drugiej strony.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Orzecznictwo z komentarzem)
ISBN: 978-83-7620-323-2
1. Przesłanki wpisu do rejestru zabytków; 2. Wpis do rejestru zabytków na wniosek organizacji społecznej; 3. Strony postępowania w sprawie o wpis do rejestru zabytków; 4. Skreślenie z rejestru zabytków; 5. Charakter prawny gminnej ewidencji zabytków; 6. Wpis układu urbanistycznego do rejestru zabytków; 7. Reklama wielkogabarytowa na zabytku; 8. otoczenie zabytku; 9. Utworzenie parku kulturowego; 10. Wpis kolekcji do rejestru zabytków; 11. Podział zabytku nieruchomego; 12. Remont zabytku nieruchomego; 13. Decyzja nakazująca przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku jako środek nadzoru konserwatorskiego; Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again