Form of Work
Książki
(51)
Status
available
(43)
only on-site
(22)
Branch
Wypożyczalnia
(43)
Czytelnia
(22)
Author
Kawałko Agnieszka
(3)
Witczak Hanna
(3)
Florek Ludwik
(2)
Goettel Mieczysław
(2)
Wierzbowski Marek
(2)
Baniak Stanisław
(1)
Barczak-Oplustil Agnieszka
(1)
Bielski Marek
(1)
Bieniek Gerard
(1)
Bieranowski Adam
(1)
Bogdalski Piotr
(1)
Bogdan Grzegorz
(1)
Bojarski Tadeusz
(1)
Cieślak Zbigniew
(1)
Ciszewski Jerzy
(1)
Dolata Stanisław
(1)
Doliwa Adam
(1)
Grajewski Jan
(1)
Gronkiewicz-Waltz Hanna
(1)
Gulczyński Mariusz
(1)
Górowski Wojciech
(1)
Górski Marek
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Hoc Stanisław
(1)
Ickiewicz Janina
(1)
Ignatowicz Jerzy (1914-1997)
(1)
Jackowiak Urszula
(1)
Jagielski Jacek
(1)
Jodłowski Jerzy
(1)
Jędrasik-Jankowska Inetta
(1)
Kardas Piotr
(1)
Kisilowska Helena
(1)
Kluszczyńska Zofia
(1)
Kmiecik Romuald
(1)
Koczur Wiesław
(1)
Kubiak Rafał
(1)
Lang Jacek
(1)
Lapierre Jerzy
(1)
Leoński Zbigniew
(1)
Liszcz Teresa
(1)
Majewski Jarosław
(1)
Marek Andrzej
(1)
Mastalski Ryszard
(1)
Mikos-Sitek Agnieszka
(1)
Misiuk-Jodłowska Teresa
(1)
Mozgawa Marek
(1)
Mróz Teresa
(1)
Niedbała Zdzisław
(1)
Olszewski Jan
(1)
Patyk Jacek
(1)
Radwański Zbigniew
(1)
Raglewski Janusz
(1)
Rakoczy Bartosz
(1)
Resich Zbigniew
(1)
Roszewska Katarzyna
(1)
Rubel Katarzyna
(1)
Rudnicki Stanisław
(1)
Siuda Wojciech
(1)
Skrętowicz Edward
(1)
Smyczyński Tadeusz
(1)
Snażyk Zofia
(1)
Stec Mirosław
(1)
Stefaniuk Krzysztof
(1)
Stelina Jakub
(1)
Stelmasiak Jerzy
(1)
Strzyczkowski Kazimierz
(1)
Szafrański Adam
(1)
Szałowski Ryszard
(1)
Szpor Grażyna
(1)
Szubiakowski Marek
(1)
Szumlicz Tadeusz
(1)
Ura Edward
(1)
Ura Elżbieta
(1)
Uziak Waldemar
(1)
Waniek Danuta
(1)
Warylewski Jarosław
(1)
Weitz Karol
(1)
Wiktorowska Aleksandra
(1)
Wróbel Włodzimierz
(1)
Wypych-Żywicka Alina
(1)
Zapadka Piotr
(1)
Załucki Mariusz
(1)
Zieliński Tadeusz
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(47)
Country
Poland
(51)
Language
Polish
(51)
Subject
Prawo gospodarcze
(6)
Prawo pracy
(6)
Przedsiębiorcy
(5)
Kara (prawo)
(4)
Konkurencja
(4)
Podatek
(4)
Prawo cywilne
(4)
Prawo karne
(4)
Prawo rzeczowe
(4)
Ubezpieczenia społeczne
(4)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(3)
Prawo administracyjne
(3)
Prawo ochrony środowiska
(3)
Prawo rodzinne
(3)
Spółki
(3)
Umowa
(3)
Własność
(3)
Zbiorowe stosunki pracy
(3)
Administracja
(2)
Banki
(2)
Czas pracy
(2)
Emerytura
(2)
Hipoteka
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Księgi wieczyste
(2)
Nieruchomości
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Podatek dochodowy
(2)
Podatek obrotowy
(2)
Posiadanie
(2)
Prawo karne procesowe
(2)
Prawo państwowe
(2)
Prawo wykroczeń
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(2)
Przestępstwo
(2)
Płaca
(2)
Renty
(2)
Spadek
(2)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(2)
Ubezpieczenia chorobowe
(2)
Ubezpieczenia od wypadków
(2)
Upadłość
(2)
Urlopy
(2)
Urzędnicy
(2)
Użytkowanie wieczyste
(2)
Akcyza
(1)
Alimenty
(1)
Autorskie prawa osobiste
(1)
Dewizy
(1)
Dowód
(1)
Dziecko
(1)
Energetyka
(1)
Finanse
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Indywidualne konta emerytalne
(1)
Kobieta
(1)
Kuratela
(1)
Małżeństwo
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Monopol
(1)
Morze
(1)
Młodzież
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpady
(1)
Oskarżenie
(1)
Patenty
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Poczta
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatek dochodowy zryczałtowany
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Podatki majątkowe
(1)
Polityka
(1)
Polska
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie podatkowe
(1)
Postępowanie w sprawach o wykroczenia
(1)
Postępowanie zabezpieczające
(1)
Powietrze
(1)
Pracownicy administracji publicznej
(1)
Pracownicy samorzadowi
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo budowlane
(1)
Prawo cywilne procesowe
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Przedsiębiorstwo państwowe
(1)
Przyroda
(1)
Samorzad zawodowy
(1)
93 results Filter
Book
In basket
Elementy prawa dla ekonomistów / Wojciech Siuda. - Wyd. 21. - Poznań : Wydawnictwo CONTACT, 2009. - 301, [3] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-60251-21-8
Ogólne wiadomości o prawie; Prawo konstytucyjne; Prawo administracyjne; Prawo karne; Prawo cywilne; Prawo pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Materialne prawo administracyjne / Zbigniew Leoński. - Wyd. 9 uzupeł. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 251 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0416-8
R.I Materialne prawo administracyjne (pojęcie, zakres, dziedziny): Znaczenie problemu; Wyodrębnienie prawa materialnego; Typy (rodzaje) norm prawa materialnego; Granice regulacji; Działy prawa materialnego. R.II Administracyjno-prawna reglamentacja niektórych wolności (swobód) jednostki: Wprowadzenie; Prawo zrzeszania się- stowarzyszenia; Zgromadzenia; Reglamentacja w dziedzinie publicznego przekazywania informacji a wolność słowa; Prawo do ochrony danych osobowych i jego publicznoprawne ograniczenia. R.III Administracyjno-prawny status jednostki: Wprowadzenie do tematu; Obywatelstwo polskie- repatrianci; Cudzoziemcy; Dowody osobiste i paszporty; Ewidencja ludności; Akta stanu cywilnego; Powszechny obowiązek obrony; Ordery i odznaczenia. R.IV Administracyjno-prawna reglamentacja tzw. wolnych zawodów: Znaczenie problemu- wyodrębnienie wolnych zawodów; Zawody prawnicze; Zawody medyczne i podobne; Zawody techniczne; Zawód biegłego rewidenta i doradcy podatkowego. R.V Reglamentacja publicznoprawna w sferze praw rzeczowych: Wprowadzenie; Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego oraz ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; Podstawowe instytucje prawa budowlanego; Wywłaszczanie nieruchomości. R.VI Korzystanie z rzeczy powszechnego użytku: Wprowadzenie do rozważań; Reglamentacja administracyjno-prawna korzystania z rzeczy powszechnego użytku; Korzysta nie z zakładów publicznych. R.VII Problematyka administracyjno-prawna tzw. stref specjalnych: Uwagi wstępne; Strefy specjalne związane z ochroną granic państwa; Strefy ekonomiczne; Strefy specjalne służące ochronie środowiska; Strefy specjalne związane z ochroną byłych hitlerowskich obozów zagłady. R.VIII Reglamentacja administracyjno-prawna działalności gospodarczej: Uwarunkowania ustrojowe; Nowe rozwiązania w ustawie z 19.11.1999r.; Zakres stosowania usta wy z 19.11.1999r.; Koncesjonowanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. R.IX Świadczenia osobiste i rzeczowe jako rodzaj ciężarów publicznych: Wprowadzenie do tematu; Świadczenie na rzecz obrony państwa; Świadczenia w przypadku klęsk żywiołowych. R.X Działanie administracji publicznej w stanach zagrożenia- policja administracyjna: Uwagi wstępne; Policja administracyjna; Stany nadzwyczajne; Administracyjno-prawne formy zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń. R.XI Pomoc społeczna jako forma administracji świadczącej: Zagadnienia ogólne; Podstawowe formy pomocy społecznej; Formy pomocy społecznej (zabezpieczenia społecznego) przewidziane w przepisach odrębnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-084-7
1. Kodeks karny. Część ogólna Kazusy, 2. Kodeks karny. Część szczególna. Kazusy, 3. Prawo karne materialne Testy, 4. Kodeks karny skarbowy. Kazusy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawnika / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-127-6
Akt notarialny; Budowa na cudzym gruncie; Części składowe nieruchomości gruntowej; Dobra i zła wiara; Dowody własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości; Droga konieczna; Ekspektatywa nabycia własności; Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości); Fiducjarne nabycie własności nieruchomości; Gospodarka nieruchomościami; Hipoteka; Księgi wieczyste; Kształtowanie ustroju rolnego; Lasy; Mienie; Mienie zabużańskie; Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców; Nieruchomości; Nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego; Nieruchomości (grunty) rolne; Nieruchomości małżonków; Nieruchomości poniemieckie; Nieruchomości Skarbu Państwa; Nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych; Nieruchomości warszawskie; Nieruchomość jako wkład niepieniężny do spółek cywilnych i handlowych; Ochrona gruntów rolnych i leśnych; Ochrona własności; Odrębna własność budynków; Odrębna własność lokali; Odstąpienie odmowy i rozwiązanie umowy przeniesienia własności nieruchomości; Pełnomocnictwo; Podział nieruchomości; Posiadanie; Pożytki; Prawa rzeczowe ograniczone; Prawo pierwokupu, odkupu, wykupu i pierwszeństwo nabycia; Prawo sąsiedzkie; Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie; Przynależności; Roszczenia związane z nacjonalizacją nieruchomości; Rozgraniczenie; Scalenie; Służebności; Sprzedaż nieruchomości skarbowych i samorządowych; Trwały zarząd; Umowa darowizny nieruchomości; Umowa dożywocia; Umowa dzierżawy nieruchomości; Umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego; Umowa o przeniesienie własności nieruchomości; Umowa przedwstępna i zadatek; Umowa sprzedaży nieruchomości; Umowa zamiany nieruchomości; Urządzenia przesyłowe; Uwłaszczenie; Użytkowanie nieruchomości; Użytkowanie wieczyste; Własność; Wspólnoty gruntowe; Współwłasność; Wywłaszczenie nieruchomości; Wyzbycie się własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego; Zasiedzenie nieruchomości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
Nieruchomości : zagadnienia prawne / pod red. Helena Kisilowska. - Wyd. 5 Stan prawny na 15.08.2009 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 669 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7620-243-3
1.Zarys ogólnej problematyki; 2. Zbiory informacji o nieruchomościach; 3. Gospodarowanie nieruchomościami przez władze publiczne w Rzeczypospolitej Polsce; 4. Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomościami; 5. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne; 6. Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska; 7. Prawo budowlane; 8. Zarządzanie nieruchomością wspólną; 9. Spółdzielnie mieszkaniowe; 10. Wycena nieruchomości; 11. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; 12. Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomości; 13. Ochrona nieruchomości zabytkowych; 14. Administracyjnoprawne aspekty reprywatyzacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1840-6
Część I: Obciążenie przredsiębiorstw z tytułu podatków. 1. Wybrane aspekty systemu podatkowego w teorii i praktyce. 2. Podatek dochodowy od osób prawnych. 3. Preferencje podatkowe dla przedsiębiorstw prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach specjalnych stref ekonomicznych 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych. 5. Wybrane strategie w podatkach dochodowych. 6. Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 7. Karta podatkowa. 8. Podatek tonażowy. 9. Podatek od nieruchomości. 10. Podatek od środków transportowych. 11. Podatek od czynności cywilnoprawnych. 12. Podatek od towarów i usług. 13. Podatek akcyzowy. 14. Podatek od gier losowych i zakładów wzajemnych. Część II: Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu parapodatków. 15. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 16. Składka na Fundusz Pracy. 17. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 18. Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 19. Opłata produktowa i inne opłaty związane z zanieczyszczeniem środowiska. 20. Wpłata z zysku do budżetu przez przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. 21. Obciążenia z tytułu należności celnych. 22. Niektóre wpłaty i opłaty.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-453-7
I. Zagadnienia wstępne. Zasady odpowiedzialności: 1. Prawo karne i prawo wykroczeń oraz zasady ich stosowania. 2. Pojęcie przestępstwa i wykroczenia. Zasady odpowiedzialności. 3. Okoliczności uchylające odpowiedzialność. IV. Formy popełniania przestępstwa (Wykroczenia) 5. Oceny prawne wielości czynów i zabiegu przepisów. II. Kary i inne środki odpowiedzialności: 1. Kary za przestępstwa i wykroczenia - zagadnienia ogólne. 2. Kary. 3. Środki karne. 4. Środki probacyjne. 5. Recydywa, przestępczość zawodowa, zorganizowana i terrorystyczna. 6. Wymiar kary (środków karnych). 7. Środki zabezpieczające w prawie karnym. 8. Okoliczności uchylające karalność. Zatarcie skazania. III. Wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń: 1. Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Przestęstwa i wykroczenia przeciwko działalności instytucji oraz samorządu terytorialnego. 3. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. 4. Prawno-karna ochrona życia i zdrowia. 5. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. 6. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (3 egz.)
Book
In basket
Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym / Stanisław Dolata. - Stan prawny na 1.09.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 349 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-632-0
Cz.I Podstawy wiedzy z teorii podatku: 1. Podatek i system podatkowy, 2. Reakcje podatników na obowiązek podatkowy, 3. Harmonizacja podatków i systemów podatkowych Cz.II Ogólne normy prawne określające problematykę podatków w Polsce: 4. Ogólne normy prawne określające problematykę podatków w Polsce w latach 1918-2008, 5. Podmioty podatku, ich właściwość i odpowiedzialność, 6. Zobowiązania podatkowe, 7. Postępowanie podatkowe Cz.III Podatki obrotoe w polskim systemie podatkowym: 9. Ogólne regulacje w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, 10. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług odpłatnej dostawy towarów i świadczenia usług na terytorium kraju oraz eksportu i importu towarów, 11. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług w ramach wewnatrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów, 12. Podatek akcyzowy, 13. Podatek od gier. Cz.IV Podatkie dochodowe w poslkim systemie podatkowym: 14. Podatki dochodowe w Polsce w latach 1918-2008, 15. Zakres podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, ich przedmiot i podstawa opodatkowania, 16. Opodatkowanie dochodów z nierolniczej działlaności gospodarczej podatkiem od osób prawnych i podatkiem od osób fizycznych według stawki liniowej 19%, 17. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych na zasadach ogólnych, według skali progresywnej 18% i 32%, 18. Pobór zaliczek i rozliczenie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, 19. Uproszczone formy opodatkowania podatkami dochodowymi niektórych przychodów osiąganych z nierolniczej działalności gospodarczej przez osoby prawne i fizyczne. Cz. V Podatki od majątku oraz od jego nabycia w polskim systemie podatkowym: 20. Podatki od majątku oraz od jego nabycia w Polsce w latach 1918-2008, 21. Regulacje odrębne dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, 22. Podatek od środków transportowych, 23. Podatek od spadków i darowizn, 24. Podatek od czynności cywilnoprawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (4 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-064-4
Cz. I Część ogólna; 1. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego; 2. Ubezpieczenie społeczne jako metoda realizacji idei zabezpieczenia społecznego, 3. Finansowanie ubezpieczenia społecznego, 4. Składki na ubezpieczenie społeczne, 5. Obowiązek ubezpieczenia społecznego, 6. Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej, 7. Warunki nabycia prawa do świadczeń, 8. Wymiar świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 9. Dodatki do rent i emerytur,10. Waloryzacja świadczeń emerytalnych, 11. Wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 12. Świadczenia nienależne,13. Pozbawienie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 14. Dochodzenie świadczeń z ubezpieczenia społecznego przed sądem, Cz. II Ubezpieczenie emerytalne: 1. Założenia zreformowanego systemu emerytalnego, 2. Ryzyko emerytalne, 3. Prawo do emerytury na dotychczasowych zasadach (tzw. stary system), 4. Prawo do emerytury w nowym systemie emerytalnym (tzw. pierwszy filar), 5. Emerytura z otwartego funduszu emerytalnego (tzw. drugi filar), Cz. III Ubezpieczenia rentowe; 1. Zakres działania ubezpieczenia rentowego, 2. Ryzyka w ubezpieczeniu rentowym, 3. Świadczenia z ubezpieczenia rentowego, 4. Renty przyznawane w szczególnym trybie. Cz. IV Ubezpieczenie chorobowe; 1. Ogólna charakterystyka ubezpieczenia chorobowego, 2. Ryzyka w ubezpieczeniu chorobowym, 3. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego, 4. Warunki nabycia prawa i wymiar świadczeń, 5. Okres pobierania zasiłku chorobowego, 6. Pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego, 7. Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, 8. Realizacja praw do zasiłki chorobowego. Cz. V Ubezpieczenie wypadkowe; 1. Założenia konstrukcyjne ubezpieczenia wypadkowego, 2. Wypadek przy pracy jako pojęcie prawne, 3. Elementy pojęcia wypadku przy pracy, 4. Inne kwalifikacje prawne szkód na osobie ubezpieczonego, doznanego w związku z pracą, 5. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, 6. Ustanie prawa i zasady wypłacania świadczeń wypadkowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo bankowe : wybrane zagadnienia / Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr Zapadka. - Stan prawny na 1.09.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 267, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-777-8
1. System bankowy w Polsce: Źródła prawa bankowego; Struktura systemu bankowego; Narodowy Bank Polski; Bankowy Fundusz Gwarancyjny; 2. Banki komercyjne- zagadnienia wstępne: Definicja legalna banku; Monopol bankowy; Ochrona prawna działalności bankowej; Outsourcing w działalności bankowej; 3. Tworzenie i organizacja banków: Licencjonowanie działalności bankowej; Zrzeszenie, Łączenie i podział banków; 4. Podejmowanie i prowadzenie bankowej działalności transgranicznej: Działalność banku krajowego na terenie państwa goszczącego; Działalność instytucji finansowej na terenie państwa goszczącego; Działalność instytucji kredytowych i jej oddziałów w Polsce; 5. Czynności bankowe: Kategorie czynności bankowych; Czynności bankowe sensu stricto; Czynności bankowe sensu largo; Inne działania podejmowane przez banki; 6. Przywileje bankowe: Zakres przywilejów bankowych; Moc prawna dokumentów urzędowych; Bankowy tytuł egzekucyjny, Tajemnica bankowa; 7. Gospodarka finansowa banków: Fundusze własne; Normy adekwatności kapitału; Uwagi końcowe; 8. Nadzór nad działalnością bankową: Uwagi wprowadzające; Zasady wykonywania nadzoru bankowego przed dniem 1 stycznia 2008 r.; Komisja Nadzoru Finansowego; Zasady wykonywania nadzoru bankowego; Środki nadzoru bankowego; Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych; Nadzór skonsolidowany; Uwagi końcowe; 9. Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku: Postępowanie naprawcze; Likwidacja, przejęcie banku; Upadłość banku
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-220-4
Część I: Wprowadzenie. 1. Zagadnienia ogólne. Część II: Ustrój prawny przedsiębiorców. 2. Przedsiębiorcy. 3. Firma i prokura. 4. Spółka cywilna. 5. Spółka w organizacji. 6. Spółka jawna. 7. Spółka partnerska. 8. Spółka komandytowa. 9. Spółka komandytowo-akcyjna. 10. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 11. Spółka akcyjna. 12. Transformacje spółek. 13. Spółdzielnie. 14. Ponadnarodowe struktury organizacyjne. 15. Prawo upadłościowe i naprawcze. Część III: Umowy handlowe. 16. Czynności handlowe i umowy handlowe. 17. Umowy pośrednictwa handlowego. 18. Umowy i czynności handlowe w obrocie bankowym i finansowym. 19. Umowy w działalności transpodtowej. Część IV: Papiery wartościowe. 20. Papiery wartościowe w obrocie handlowym. Część V: Alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych. 21. Pozasądowe metody rozwiązywania i rozstrzygania sporów gospodarczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-117-7
Cz. I Rozwój prawa wykroczeń: R.1 Europejskiej systemy (modele) orzekania w sprawach o wykroczenia; R.2 Rozwój polskiego prawa wykroczeń; Cz. II Część ogólna materialnego prawa wykroczeń: R.3 Przepisy materialnego prawa o wykroczeniach i ich obowiązywanie; R.4 Pojęcie wykroczenia; R.5 Typizacja wykroczeń, ustawowe znamiona wykroczenia; R.6 Przedmiot wykroczenia. Przedmiotowa strona wykroczenia; R.7 Podmiot wykroczenia. Podmiotowa strona wykroczenia; R.8 Okoliczności wyłączające odpowiedzialność; R.9 Formy popełnienia wykroczenia; R.10 Jedność - wielość czynów. Zbieg przepisów. Zbieg wykroczenia z przestępstwem. Zbieg wykroczeń; R.11 Istota i cele kary. Kary, środki karne (kary dodatkowe), inne środki; R.12 Orzekanie kar i innych środków; R.13 Przedawnienie, orzekania i wykonania kary. Zatarcie ukarania; Cz. III Charakterystyka części szczególnej kodeksu wykroczeń: Wprowadzenie; R.14 Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym; R.15 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji; R.16 Wykroczenia przeciwko osobie i zdrowiu; R.17 Wykroczenia przeciwko mieniu, interesom konsumentów oraz urządzeniom użytku publicznego; R.18 Inne wykroczenia; Cz. IV Wiadomości o postępowaniu w sprawach o wykroczenia: R.19 Uwagi wstępne o postępowaniu w sprawach o wykroczenia; R.20 Założenia ogólne postępowania w sprawach o wykroczenia; R.21 Czynności wyjaśniające. Wniosek o ukaranie; R.22 Postępowanie w sądzie pierwszej instancji; R.23 Postępowanie szczególne; R.24 Środki odwoławcze. Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Odszkodowanie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-260-0
1. Wiadomości wstępne. 2. Zakres ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym. 3. Zasady naczelne postępowania cywilnego. 4. Podmioty postępowania cywilnego. 5. Przedmiot postępowania cywilnego. 6. Czynności procesowe. Koszty postępowania i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przez sąd. 7. Postępowanie w I instancji. 8. Orzeczenia sądowe. 9. Środki zaskarżenia. 10. Sądownictwo polubowne. 11. Postępowanie zabezpieczające. 12. Postępowanie egzekucyjne. 13. Międzynarodowe i europejskie prawo postępowania cywilnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / Elżbieta Ura, Edward Ura. - Wyd. 8 Stan prawny na 1.09.2009 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 526 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7620-183-2
1. Administracja i prawo administracyjne; 2. Stosunek administracyjnoprawny; 3. Źródła prawa administracyjnego; 4. Podstawowe zasady prawa administracyjnego i administracji; 5. Prawne formy działania administracji; Cz. II. Zagadnienia ustrojowe: 6. Podział terytorialny państwa; 7. Organy administracji rządowej samorządu terytorialnego; 8. Administracja zakładów, przedsiębiorstw, organizacji społecznych i podmiotów prywatnych; 9. Pracownicy administracji rządowej i samorządu terytorialnego; 10. Kontrola administracji publicznej; Cz. III. Zagadnienia prawa materialnego; 11. Administracja finansowa i Skarb Państwa; 12. Gospodarka, gospodarka morska, gospodarka wodna, transport i łączność; 13. Ochrona środowiska, rolnictwo i rozwój wsi; 14. Administracja spraw wewnętrznych; 15. Administracja obrony narodowej; 16. Administracja wymiaru sprawiedliwości; 17. Administracja spraw zagranicznych; 18. Administracja zdrowia, pracy i zabezpieczenia społecznego; 19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowej; 20. Oświata i szkolnictwo wyższe; 21. Kultura fizyczna i turystyka; 22. Mniejszości narodowe i etniczne oraz formy zrzeszenia się obywateli; 23. Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-184-9
Cz. I Zagadnienia i pojęcia ogólne teorii prawa administracyjnego: Zagadnienia wstępne; Krajowe źródła prawa administracyjnego; Geneza i rozwój prawa administracyjnego; Podstawowe elementy prawa europejskiego; Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego. Cz. II Organizacja administracji w Polsce: Administracja centralna; Podziały terytorialne państwa; Terenowa administracja rządowa zespolona; terenowe jednostki organizacyjne administracji specjalnej; Samorząd terytorialny; Pracownicy administracji publicznej. Cz. III Funkcjonowanie administracji: Prawne formy działania administracji; Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej; Kontrola administracji. Cz. IV Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego: Wybrane zagadnienia administracyjno-prawnej regulacji gospodarki; Administracja spraw zdrowia, zatrudnienia i spraw socjalnych; Upowszechnianie informacji; Administracja w dziedzinie oświaty, nauki i kultury; Administracyjno-prawna sytuacja osób fizycznych; Administracyjno-prawna regulacja zrzeszania się oraz niektórych innych rodzajów aktywności obywateli związanej z realizacją ich praw i wolności; Administracyjno-prawna regulacja zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego; Administracja obrony kraju i spraw zagranicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne gospodarcze : wybrane zagadnienia / Stanisław Hoc. - Wyd. 2 popr. i uzupeł. Stan prawny na 1.01.2009 r. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2009. - 283, [3] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-88690-75-2
1. Prawo administracyjne gospodarcze - pojęcie, zakres i źródła. 2. Zachowania państwa wobec gospodarki. 3. Administracja gospodarcza - ustrój i zadania. 4. Samorząd gospodarczy. 5. Prawo działalności gospodarczej. 6. Ograniczenia i obowiązki przedsiębiorców. 7. Przedsiębiorstwa państwowe. 8. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych. 9. Prawna regulacja udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. 10. Prawna regulacja organizacji i funkcjonowania banków. 11. Prawna regulacja działalności ubezpieczeniowej. 12. Prawna regulacja publicznego obrotu papierami wartościowymi. 13. Prawna regulacja ochrony konkurencji i konsumentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne - część ogólna / Agnieszka Kawałko, Hanna Witczak. - Wyd.2 uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 212 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7483-247-9
1. Pojęcie i źródła prawa cywilnego. 2. Stosunek cywilnoprawny. 3. Prawo podmiotowe. 4. Podmioty prawa cywilnego. 5. Czynności prawne. 6. Przedstawicielstwo. Prokura. 7. Przedawnienia i terminy zawite.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo cywilne - część ogólna / Zbigniew Radwański. - Wyd. 10 zm. i rozszerz. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - XXI, 369 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1083-1
Wprowadzenie do prawa cywilnego; Źródła prawa cywilnego; Stosowanie prawa cywilnego; Prawo podmiotowe; Przedmioty stosunku cywilnoprawnego; Osoby fizyczne; Osoby prawne; Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne; Treść czynności prawnej; Zawarcie umowy; Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa; Wpływ wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność prawną; Przedawnienie i terminy zawite.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne - część ogólna / Agnieszka Kawałko, Hanna Witczak. - Wyd. 3 uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 221, [1] s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7483-247-9
1. Pojęcie i źródła prawa cywilnego. 2. Stosunek cywilnoprawny. 3. Prawo podmiotowe. 4. Podmioty prawa cywilnego. 5. Czynności prawne. 6. Przedstawicielstwo. Prokura. 7. Przedawnienia i terminy zawite.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne : zarys wykładu / Adam Bieranowski, Piotr Bogdalski, Mieczysław Goettel ; red. Mieczysław Goettel. - Wyd. 2 Stan prawny na 31.03.2009 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w czerwcu 2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 422, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-623-8
Część I: Prawo cywilne - część ogólna. 1. Prawo cywilne - zagadnienia wprowadzające. 2. Stosunek cywilnoprawny. 3. Prawo podmiotowe. 4. Podmioty stosunku cywilnoprawnego. 5. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego. 6. Czynności prawne. Część II: Prawo rzeczowe. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Własność. 3. Użytkowanie wieczyste. 4. Ograniczone prawa rzeczowe. 5. Posiadanie. 6. Księgi wieczyste. Część III: Część ogólna - prawa zobowiązań. 1. Zobowiązanie. 2. Podstawowe źródła zobowiązań. 3. Wykonanie zobowiązań. 4. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 5. Wygaśnięcie zobowiązania. Część IV: Część szczegółowa - prawa zobowiązań. 1. Uwagi wprowadzające. 2. Stosunki zobowiązaniowe regulujące przeniesienie praw. 3. Stosunki zobowiązaniowe regulujące korzystanie z cudzej rzeczy. 4. Stosunki kredytowe. 5. Stosunki zobowiązaniowe regulujące świadczenie usług. 6. Stosunki zobowiązaniowe regulujące świadczenia losowe. 7. Stosunki zobowiązaniowe regulujące dostarczanie środków utrzymania. 8. Stosunek spółki. 9. Stosunki zobowiązaniowe wynikające z przrekazu i papierów wartościowych. 10. Stosunki powstałe z innych kodeksowych instytucji zobowiązaniowych. Część V: Prawo spadkowe. 1. Pojęcie i funkcje prawa spadkowego. 2. Spadek i dziedziczenie. 3. Dziedziczenie ustawowe. 4. Rozporządzenie na wypadek śmierci. 5. Odpowiedzialność za długi spadkowe. 6. Szczególne instytucje ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy. 7. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku. Część VI: Prawo rodzinne. 1. Prawo rodzinne - zagadnienia wprowadzające. 2. Małżeństwo. 3. Rodzice i dzieci. 4. Obowiązek alimentacyjny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again