Form of Work
Książki
(46)
Status
available
(39)
only on-site
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(39)
Czytelnia
(13)
Author
Radwański Zbigniew
(3)
Kidyba Andrzej
(2)
Leoński Zbigniew
(2)
Liszcz Teresa
(2)
Ura Elżbieta
(2)
Adamiak Barbara
(1)
Bojanowski Eugeniusz
(1)
Bojarski Marek
(1)
Borek-Buchajczuk Renata
(1)
Borkowski Janusz
(1)
Bryłowski Przemysław
(1)
Brzozowski Adam
(1)
Chojna-Duch Elżbieta
(1)
Cieślak Stanisław
(1)
Cieślak Zbigniew
(1)
Czachórski Witold
(1)
Doliwa Adam
(1)
Flaga-Gieruszyńska Kinga
(1)
Giezek Jacek
(1)
Gniewek Edward
(1)
Grycner Stanisław
(1)
Grzybczyk Katarzyna
(1)
Góralczyk Wojciech jr
(1)
Hauser Roman
(1)
Iwanek Teresa
(1)
Jabłońska-Bonca Jolanta
(1)
Jurcewicz Alina
(1)
Katner Wojciech J
(1)
Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna
(1)
Korcyl-Wolska Marianna
(1)
Korycki Stefan
(1)
Kosut Anna
(1)
Kotowski Wojciech
(1)
Kozłowska Barbara
(1)
Kubot Zdzisław
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Kuczyński Tadeusz
(1)
Lang Jacek
(1)
Ligaj Jarosław
(1)
Lipiński Aleksander
(1)
Majchrzycka-Guzowska Alina
(1)
Marek Andrzej
(1)
Mastalski Ryszard
(1)
Masternak Zygmunt
(1)
Mikołajczyk Barbara
(1)
Nałęcz Maciej
(1)
Nieborak Tomasz
(1)
Orłowski Grzegorz
(1)
Panasiuk Andrzej
(1)
Panowicz-Lipska Janina
(1)
Patulski Andrzej
(1)
Patulski Władysław
(1)
Perdeus Wiesław
(1)
Piątkowski Jan
(1)
Safjan Marek
(1)
Salwa Zbigniew
(1)
Sanetra Walerian
(1)
Sienkiewicz Zofia
(1)
Skoczylas Andrzej
(1)
Skowrońska-Bocian Elżbieta
(1)
Szurgacz Herbert
(1)
Tomkiewicz Elżbieta
(1)
Ura Edward
(1)
Walczak Krzysztof
(1)
Warylewski Jarosław
(1)
Wilk Leszek
(1)
Zieliński Andrzej
(1)
Zimmermann Jan
(1)
Zięba-Załucka Halina
(1)
Łysiak Marcin R
(1)
Year
2000 - 2009
(46)
Country
Poland
(46)
Language
Polish
(46)
Subject
Prawo pracy
(7)
Prawo administracyjne
(5)
Prawo rzeczowe
(5)
Administracja
(4)
Polska
(4)
Prawo cywilne
(4)
Prawo zobowiązaniowe
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Umowa o pracę
(4)
Czas pracy
(3)
Kara (prawo)
(3)
Posiadanie
(3)
Postępowanie administracyjne
(3)
Postępowanie sądowe
(3)
Prawo
(3)
Płaca
(3)
Ubezpieczenia społeczne
(3)
Własność
(3)
Egzekucja sądowa
(2)
Harmonizacja prawa
(2)
Konkurencja
(2)
Podatek
(2)
Postępowanie naprawcze
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo handlowe
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo wykroczeń
(2)
Przestępstwo
(2)
Umowa
(2)
Upadłość
(2)
Urlopy
(2)
Związki zawodowe
(2)
Apelacja
(1)
Bank Centralny
(1)
Budżety terenowe
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dowód sądowy
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Ekstradycja
(1)
Finanse
(1)
Finanse publiczne
(1)
Giełda
(1)
Globalizacja
(1)
Hipoteka
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Kasacja
(1)
Kierowcy zawodowi
(1)
Kobieta
(1)
Kontrola
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Obywatelstwo
(1)
Organy ochrony prawnej
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Parlament
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podatek obrotowy
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie podatkowe
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Postępowanie w sprawach o wykroczenia
(1)
Praca
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo cywilne procesowe
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo publiczne
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(1)
Przetarg publiczny
(1)
Reklama
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko gospodarcze -- zarządzanie
(1)
Rzecznik Praw Dziecka
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Samorząd gospodarczy
(1)
Samorząd pracowniczy
(1)
Samorząd zawodowy
(1)
Sejm
(1)
Senat RP
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Spadek
(1)
Spółki
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki hanldowe
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki osobowe
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Trybunał stanu
(1)
Urzędnicy
(1)
75 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-187-6
1. Klasyfikacja spółek, 2. Spółka cywilna, 3. Spółka cicha, 4. Regulacje wspólne dla spółek prawa handlowego, 5. Spółka jawna, 6. Spółka partnerska, 7. Spółka komandytowa, 8. Spółka komandytowo-akcyjna, 9. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10. Spółka akcyjna, 11. Łącze nie, podział i przekształcenie spółek
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-52-9
Wprowadzenie; Polskie prawo pracy pod wpływem prawa wspólnotowego - ogólne uwarunkowania i dylematy; Prawo do zrzeszania się, prowadzenia rokowań i sporów zbiorowych w Polsce a europejskie prawo pracy; Nietypowe umowy o pracę; Zmiany pojęcia niewypłacalności pracodawcy w prawie wspólnotowym i w prawie polskim; Domniemanie niewinności w prawie pracy; Wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo prywatne międzynarodowe w dziedzinie stosunków pracy; Wpływ prawa wspólnotowego na kształt polskiej regulacji zwolnień grupowych; Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu z perspektywy prawa wspólnotowego; Prawo do prywatności w stosunkach pracy w świetle prawa wspólnotowego; Czas pracy kierowców; Prawna ochrona rodziny pracownika . Zmiany polskiego prawa pracy pod wpływem prawa wspólnotowego; Wymiar polskiej emerytury w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej; System rekompensaty szkody doznanej przez pracownika podczas lub w związku z zatrudnieniem w Australii wybrane zagadnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse i prawo finansowe / Alina Majchrzycka-Guzowska. - Wyd. 7 zaktual. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 444 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-374-1
1. Wprowadzenie. Wybrane zagadnienia ogólne z zakresu finansów i prawa finansowego, 2. Budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, 3. Podatki - system podatkowy, 4. System finansowy i ubezpieczeń, 5. Prawo walutowe i dewizowe, 6. Banki i prawo bankowe, 7. Finanse i prawo finansowe przedsiębiorców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks wykroczeń : komentarz / Wojciech Kotowski. - Stan prawny na 21.09.2004. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2004. - 708 s. : tab. ; 22 cm.
(Komentarze Zakamycza)
ISBN: 83-7444-075-9
Komentarz do ustawy Kodeks wykroczeń 1. Zasady odpowiedzialności, 2. Kary, środki i zasady wymiaru. Wymiary kary, 3. Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego, 4. Warunkowe zawieszenie wykonania aresztu, 5. Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania, 6. Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych, 7. Stosunek do ustaw szczególnych, 8. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, 9. Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym, 10. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, 11. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 12. Wykroczenia przeciwko osobie, 13. Wykroczenia przeciwko zdrowiu, 14. Wykroczenia przeciwko mieniu, 15. Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów, 16. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, 17. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 18. Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji, 19. Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-020-1
Cz. I - ogólna: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Podmioty prawa cywilnego. 3. Przedstawicielstwo. 3. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych. 4. Powstanie praw i obowiązków cywilnoprawnych. 4. Cywilnoprawne skutki upływu czasu. Cz. II - Prawo rzeczowe: 1. Wprowadzenie. 2. Prawo własności. 3. Użytkowanie wieczyste. 4. Prawo rzeczowe ograniczone. 5. Posiadanie. 6. System wieczystoksięgowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nauka administracji / Zbigniew Leoński. - Wyd. 5 uzupeł. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - 165 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7110-092-2
Geneza nauki administracji i kierunki jej ujmowania; Nauka administracji jako odrębna dyscyplina wiedzy; Czynniki kształtujące administrację publiczną; Struktury administracji publicznej; Kierownictwo w administracji publicznej; Zagadnienia zawodu urzędniczego w administracji publicznej; Formy aktywności administracji publicznej; Reformy i usprawnienia w administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Pochodne instrumenty finansowe : apsekty prawnopodatkowe / Tomasz Nieborak. - Warszawa : Difin, 2004. - 389 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-473-9
1.Instytucje i instrumenty finansowe w dobie globalizacji, 2.Historia i ogólna charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych oraz mozliwości ich wykorzystania w procesie zarządzania ryzykiem, 3.Charakterystyka prawno-ekonomiczna pochodnych instrumentów finansowych, 4.Opodatkowanie instrumentów pochodnych, 5.Regulacja pochodnych instrumentów finansowych - aspekt teoretyczno-prawny, 6.Instrumenty pochodne w prawodawstwie wybranych państw i Unii europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-06-6
R.1 Pojęcie prawa, R.2 Tworzenie prawa (źródła prawa), R.3 Stosunek prawny i podmioty prawa, R.4 Obowiązywanie, stosowanie i wykładnia prawa, R.5 Systematyka prawa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-317-2
I. Podstawy finansów publicznych; II. Podstawy gospodarki budżetowej państwa; III. Deficyt budżetowy, dług publiczny i źródła ich finansowania; IV. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego V. Finansowanie rozwoju regionalnego; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2.IV.1997r. (wyciąg). Ustawa z dn. 26.XI.1998r. o finansach publicznych (tekst ujednolicony). Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 28.XII.2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn.29.XII.2000r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29.XII.2000r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji. Rozporządzenie Ministra finansów z dn. 29.XII.2002r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawo zdań z wykonania budżetu państw w ramach obsługi bankowej budżetu państwa. Decyzja Rady z dn. 29.IX.200r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-367-9
1. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego, 2. Ogólne postępowanie administracyjne, 3. Inne postępowania uregulowane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, 4. Postępowanie w sprawach podatkowych, 5. Postępowanie w sprawach ubezpieczeń społecznych, 6. Postępowanie egzekucyjne w administracji, 7. Postępowanie karne, porządkowe i dyscyplinarne w administracji, 8 .Postępowanie przed sądami administracyjnymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-352-0
Cz. I Zagadnienia ogólne: Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym; Zasady podstawowe postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego; Kodyfikacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym na tle prawnoporównawczym; Sądownictwo administracyjne oraz postępowanie sądowoadministracyjne w Polsce na tle prawnoporównawczym; Źródła prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowo administracyjnym; Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, rodzaje, tryby, ich stadia i instytucje. Cz. II Instytucje procesowe postępowania administracyjnego: Organ prowadzący postępowanie administracyjne; Strona postępowania administracyjnego; Podmioty na prawach strony; Uczestnicy postępowania administracyjnego; Przedmiot postępowania administracyjnego ogólne oraz szczególnego. Cz. III Czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego: Czynności postępowania administracyjnego; Dowody i postępowanie wyjaśniające; Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym; Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych. Cz. IV Czynności procesowe trybu nadzwyczajnego postępowania administracyjnego: Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej; Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych; Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej. Cz. V Kontrola sądowa działalności administracji publicznej: Sąd powszechny w kontroli aktów indywidualnych administracji publicznej. Cz. VI Postępowanie sądowoadministracyjne: Prawo do sądu administracyjnego. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego; Czynności procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Koszty postępowania; Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym; Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych; Obalanie prawomocnych orzeczeń; Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Roszczenie odszkodowawcze; Postępowanie odrębne i postępowanie pomocnicze. Cz. VII Administracyjne postępowanie egzekucyjne: Zagadnienia ogólne egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego; Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej; Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego; Środki egzekucyjne; Tok postępowania egzekucyjnego; Środki zaskarżenia i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym; Postępowanie zabezpieczające. Cz. VIII Uproszczone postępowanie o charakterze administracyjnym: Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń; Postępowanie w sprawach skarg i wniosków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 7 uaktual. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - XV, 387 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7387-573-0
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Naczelne zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Sąd polubowny, 15. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 16. Postępowanie zabezpieczające, 17. Postępowanie egzekucyjne, 18. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 19. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-060-0
1. Rys historyczny zasad odpowiedzialności nieletnich oraz postępowania w sprawach nieletnich od starożytności do XIX wieku, 2. Model postępowania w sprawach nieletnich w Polsce, 3. Czynności Policji dokonywane przed formalnym wszczęciem postępowania w sprawach nieletnich, 4. Przebieg postępowania w sprawach nieletnich, 5. Sytuacja prawna nieletniego w świetle obowiązujących w Polsce przepisów i standardów europejskich, 6. Ocena przepisów ustawy o postępowanie w sprawach nieletnich de lege lata i projektowane zmiany de lege ferenda
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-481-X
Wstęp; R.1 Podstawowe pojęcia organizacji administracji publicznej; R.2 Zasady budowy administracji publicznej; R.3 Prawo instrumentem praktycznej organizacji administracji centralnej; R.4 Praktyka organizowania prawem rządowej administracji terenowej; R.5 Organizacja administracji samorządowej; R.6 Praktyczne kształtowanie struktur organizacyjnych aparatu administracji publicznej; R.7 Prawo wewnętrzne w praktyce organizacyjnej; R.8 Niektóre zjawiska patologii w praktyce organizacji i działania administracji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-368-7
Cz. I: Administracja i prawo administracyjne; Stosunek administracyjno-prawny; Źródła prawa administracyjnego; Podstawowe zasady prawa administracyjnego i administracji; Prawne formy działania administracji; Podziały terytorialne państwa; Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego; Administracja zakładów, przedsiębiorstw, organizacji społecznych i podmiotów prywatnych; Kontrola administracji publicznej. Cz. II: Postępowanie administracyjne. Cz. III: Administracja finansów i skarbu państwa; Gospodarka, transport i łączność; Ochrona środowiska, rolnictwo i rozwój wsi; Administracja spraw wewnętrznych; Administracja obrony narodowej; Administracja wymiaru sprawiedliwości; Administracja spraw zagranicznych; Administracja zdrowia, pracy i zabezpieczenia społecznego; Kultura, oświata i szkolnictwo wyższe; Kultura fizyczna i turystyka; Administracja publiczna, architektura i mieszkalnictwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / Jan Zimmermann. - Stan prawny na 31.12.2004 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 504, [2] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-147-X
Cz. I Zagadnienia ogólne: 1. Administracja i prawo administracyjne, 2. Tworzenie prawa administracyjnego - źródła prawa, 3. Zasady ogólne prawa administracyjnego. Cz. II Ustrojowe prawo administracyjne; 4.Podmioty administracji publicznej, 5. Struktura administracji publicznej i związki między jej podmiotami, 6. Administracja rządowa, 7.Samorząd terytorialny. Cz. III Administracja publiczna wobec podmiotów zewnętrznych: 8. Podstawowe pojęcia, 9. Formy działania administracji publicznej. Cz. IV Kontrola administracji: 10. Sądownictwo administracyjne, 11. Pozostałe formy kontroli administracji publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo cywilne - część ogólna / Zbigniew Radwański. - Wyd. 7. zm. i poszerz. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - 361 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-419-4
Wprowadzenie do prawa cywilnego; Źródła prawa cywilnego; Stosowanie prawa cywilnego; Prawo podmiotowe; Przedmioty stosunku cywilnoprawnego; Osoby fizyczne; Osoby prawne; Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne; Treść czynności prawnej; Zawarcie umowy; Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa; Wpływ wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność prawną; Przedawnienie i terminy zawite.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne : zagadnienia podstawowe / Stanisław Grycner. - Poznań, Wrocław : PASSAT - Paweł Pietrzyk , 2004. - 156, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-88544-43-8
1. Część ogólna prawa cywilnego; 2. Prawo rzeczowe; 3. Zobowiązania - część ogólna; 4. Zobowiązania - część szczegółowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-000-7
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo handlowe / Andrzej Kidyba. - Wyd. 5 popr. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - XXX, 883 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-428-3
Zagadnienia ogólne prawa handlowego; Przedsiębiorcy, instytucje not for profit i inne podmioty w działalności gospodarczej; Umowy handlowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again