Form of Work
Książki
(25)
Status
only on-site
(22)
available
(13)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(24)
Author
Kumidor Irena
(4)
Pisarczyk Joanna
(2)
Ancyparowicz Grażyna
(1)
Banaszak Bogusław
(1)
Bałaban Andrzej
(1)
Bernaczyk Michał
(1)
Działocha Kazimierz
(1)
Filipek Józef
(1)
Gardocka Teresa
(1)
Jabłoński Mariusz
(1)
Kochanowski Janusz
(1)
Kumidora Irena
(1)
Maciejko Wojciech
(1)
Malinowska Izabela
(1)
Nalaskowski Kazimierz
(1)
Oniszczuk Jerzy
(1)
Preisner Artur
(1)
Sroka Tomasz
(1)
Szmulik Bogumił
(1)
Sługocki Janusz
(1)
Tarnacka Kamila
(1)
Witkowski Zbigniew
(1)
Wygoda Krzysztof
(1)
Wójcicka Ewa
(1)
Zimmermann Jan
(1)
Zimmermann Jan. zm. Dz.U. Nr 160, poz.1083 - art.5, Dz.U. 1998 r. Nr.106, poz. 668 - art.142
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Prawa i obowiązki obywatelskie
(24)
Prawa człowieka
(9)
Rzecznik praw obywatelskich
(9)
Polska
(4)
Konstytucja
(3)
Prawo administracyjne
(3)
Prawo państwowe
(3)
Rzecznik praw dziecka
(3)
Rzecznik praw pacjenta
(3)
Rzecznik praw studenta
(3)
Administracja
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Prawo do informacji
(2)
Praworządność
(2)
Prezydentura (urząd)
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Wolność obywatelska
(2)
Cudzoziemcy
(1)
Dane osobowe
(1)
Dowody osobiste
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Finanse publiczne
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Informacja
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ordynacja podatkowa
(1)
Parlament
(1)
Paszporty
(1)
Podatek a prawo administracyjne
(1)
Policja
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postępowanie podatkowe
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo do pracy
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo petycji
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prawodawstwo
(1)
Publicystyka polska
(1)
Referendum
(1)
Rzecznik praw dzieci
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Sejm
(1)
Senat
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Skarga konstytucyjna
(1)
Spożycie
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Sądownictwo
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Służba więzienna
(1)
Trybunał stanu
(1)
Wolność
(1)
Środki odwoławcze
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
35 results Filter
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2769)
ISBN: 83-229-2629-4
Cz. I Informacja publiczna; 1. Konstycyjnoprawny charakter prawa dostępu do informacji publicznej - art. 61, 2. Ustawowa konkretyzacja prawa dostępu do informacji, 3. Kryteria decydujące o uznaniu konkretnej sprawy za sprawę publiczna, 4. Procedury udostępniania informacji publicznej, 5. Dostęp do dokumentów urzędowych i posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, 6.Zagadnienia bezwnioskowego trybu udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej (elektroniczna procedura dostępu do informacji), 7. Zakres przedmiotowy informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej. Cz. II Rozporządzenia z dnia 17 maja 202 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Komentarz, Cz. III Informatyzacja działalności podmiotów władzy publicznej w świetle regulacji ustawowej: 1. Wprowadzenie, 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy, 3. Plan Informatyzacji Państwa oraz projekty informatyczne o publicznym zastosowaniu, 4. Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, rejestry publiczne oraz wymiana informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi, 5 Badania zgodności oprogramowania interfejsowego z rozwiązaniami określonymi przez podmioty publiczne oraz kontrola przestrzegania przepisów ustawy, 6 .Zmiany w przepisach obowiązujących
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Materiały ; Nr 46 (2003))
Rozwój poradnictwa obywatelskiego w Polsce; Biuro Porad Obywatelskich jako element samorządowego systemu pomocy społecznej; Rola poradnictwa obywatelskiego w uczeniu demokracji; Jak współpracować z samorządem?; Dlaczego ludzie przychodzą do BPO?; Rola i miejsce Biura Porad Obywatelskich w społeczności lokalnej; Z perspektywy BPO w Rudzie Śląskiej; Z perspektywy BPO w Debrznie; Wolontariat w poradnictwie obywatelskim. Doświadczenia we Wrocławiu; Szczególni adresaci działań Biur Porad Obywatelskich; Gdzie można szukać informacji o BPO; Wykaz BPO działających w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Gospodarstwo domowe / Grażyna Ancyparowicz. - Warszawa : Wyższa Szkoła Menedżerska SIG, 2004. - 140, [3] s. : rys. ; 21 cm.
(Bezpieczeństwo socjalne ; Cz.I)
ISBN: 83-87919-29-2
1. Gospodarstwo domowe w systemie gospodarki społecznej: Konsumpcja, czyli proces zaspokajania potrzeb; Atrybuty, rodzaje i rozwój rynku; Pułapki zbyt niskiej i nadmiernej konsumpcji; Więzi ekonomiczne w gospodarstwie domowym; Źródła zasilania i kierunki wydatków w budżecie gospodarstwa domowego; Czynniki kształtujące aktywność zawodową gospodarstw domowych; Zróżnicowanie położenia materialnego polskich rodzin u progu XXI wieku; Bezrobocie i skutki lęku przez bezrobociem; Zadania dla pedagogiki społecznej w walce z ubóstwem. 2. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Materiały ; nr 63)
1. Wprowadzenie; 2. Nieprawidłowości w stanowieniu prawa; 3. Prawo do sądowej ochrony wolności i praw jednostki; 4. Wolność osobista; 5. Bezpieczeństwo obywateli; 6. Ochrona praw ofiar przestępstwa; 7. Wybrane konstytucyjne prawa i wolności obywateli; 8. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego; 9. Rozbieżność w stosowaniu prawa; 10. Przestrzeganie praw obywateli przez administrację lokalną; 11. Prawo do pracy i do wykonywania zawodu; 12. Polacy za granicą; 13. Prawo do zabezpieczenia społecznego; 14. Ochrona zdrowia; 15. Ochrona praw dziecka; 16. Ochrona praw rodziny; 17. Ochrona praw osób niepełnosprawnych; 18. Prawo do nauki; 19. Ochrona środowiska; 20. Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowym; 21. Gospodarka nieruchomościami, ochrona praw majątkowych; 22. Egzekucja świadczeń; 23. Ochrona konsumentów; 24. Problematyka danin publicznych; 25. Działalność gospodarcza; 26. Ruch drogowy; 27. Wykonywanie kar i środków karnych; 28. Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych; 29. Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; 30. Zespoły eksperckie; 31. Informacje o działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich przeciw ubóstwu; 32. Działalność Pełnomocników Terenowych RPO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Źródła ; nr 1/ 2009)
1. Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ wskazany przez Rzeczpospolitą Polską do monitorowania realizacji obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego; wykonywanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji; 2. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich na forum międzynarodowym w roku 2008; 3. Działania podejmowane dla ochrony konkretnych praw i wolności; 4. Zespoły eksperckie; 5. Działalność Pełnomocników Terenowych RPO; 5. Ogólna ocena stanu przestrzegania praw człowieka w Polsce; wnioski z działalności Rzecznika Praw Obywatelskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Źródła ; nr 1 / 2010)
1. Rzecznik Praw Obywatelskich jako konstytucyjny organ ochrony prawnej; 2. Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ wskazany przez Rzeczpospolita Polską do monitorowania realizacji obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego; wykonywania przez Rzecznika Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji; 3. Działalność międzynarodowa RPO w 2009 r. ; 4. Działania podejmowane dla ochrony konkretnych praw i wolności; 5. Zespoły eksperckie; 6. Działalność Pełnomocników terenowych RPO; 7. Ocena stanu przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela; 8. Ocena przestrzegania praw dziecka w Polsce po 20 latach od przyjęcia Konwencji o Prawach dziecka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Materiały ; 52 (2006))
1. Wprowadzenie; 2. Prawo do sądu i właściwej procedury prawnej; 2. Inne konstytucyjne wolności i prawa obywateli; 4. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego; 5. Rozbieżności w stosowaniu prawa cywilnego; 6. Przestrzeganie praw obywateli przez administrację lokalna; 7. Prawo do pracy i do wykonywania zawodu; 8. Prawo do zabezpieczenia społecznego; 9. Ochrona zdrowia; 10. Ochrona praw rodziny, dziecka i osób niepełnosprawnych; 11. Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych; 12. Gospodarka nieruchomościami i ochrona własności. Prawo budowlane. Prywatyzacja i reprywatyzacja. Działania Rzecznika w sprawach papierów wartościowych; 13. Ochrona konsumentów; 14. Problematyka danin publicznych; 15. Bezpieczeństwo obywateli. Ochrona praw pokrzywdzonych w postępowaniu karnym; 16. Wykonywanie kar i środków karnych; 17. Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych; 18. Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; 19. Współdziałanie Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami obywatelskimi; 10. Działalność Pełnomocników terenowych RPO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-918079-2-4
Zasada jawności i jej ograniczenia w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane; Jednostka wobec administracji publicznej w przeobrażającym się państwie prawa; Prawo pacjenta do poszanowania godności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych; Zagadnienia unifikacji przepisów regulujących jurysdykcyjne postępowanie administracyjne; Samorządy zawodowe a wolność zrzeszania się obywateli; Wolność działalności gospodarczej podmiotów publicznych; Podmioty na prawach strony w postępowaniu administracyjnym; Z zagadnień statusu jednostki w prawie danin publicznych; Struktura normatywna artykułu 36 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych gwarantującego uprawnienia jednostki w dostępie do konsula w świetle orzecznictwa międzynarodowego; Podania wnoszone drogą elektroniczną w postępowaniu administracyjnym; Uwagi nad monokratyczną strukturą organu wykonawczego gminy; Umowa publicznoprawna- zagadnienia wybrane; Ochrona właściciela wywłaszczanej nieruchomości jako przejaw realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego; Pogranicze. Jednostka. Euroregion. Szkice z antropologii pogranicza; Sprawa sytuacji prawnej i stosunku prawnego w prawie administracyjnym; Pozycja jednostki w prawnofinansowych regulacjach ochrony środowiska; Gwarancje bezstronności w postępowaniu administracyjnym jako wyraz realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego; Przedmiot porozumienia administracyjnego; Administracyjnoprawna regulacja sytuacji cudzoziemca w Polsce; Burmistrz jako monokratyczny organ wykonawczy gminy; Adminstracyjnoprawna ingerencja w realizację zasady wolności sumienia i wyznania jednostki- zagadnienia wybrane; Obywatel a demokratyczne państwo prawa; Jednostka- obywatel- czy "samotny myśliwy"- w demokratycznym państwie prawa. Dylematy społeczeństwa obywatelskiego z perspektywy socjologicznej; Skarga kasacyjna w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Administracyjna reglamentacja szczególnego korzystania z dróg publicznych; Zagadnienia administracyjnoprawne uchodźców w Polsce; Kontrola w administracji; Zasada zaufania w postępowaniu podatkowym; Pozycja prawna mniejszości narodowych i ich ochrona w ukraińskim systemie prawnym (zagadnienia ogólne); O istocie tzw. kar administracyjnych; Kodeks Etyki Zawodowej Komornika; Zasada subdyscyplinarności jako zasada ogólna prawa administracyjnego; Odmowa odpowiedzi na poszczególne pytania w ogólnym postępowaniu administracyjnym- zagadnienia wybrane; Instytucja ugody jako gwarancja ochrony praw strony w postępowaniu administracyjnym; O pojęciu form działania administracji publicznej; Uznanie administracyjne w demokratycznym państwie prawa; Administracja pomocy społecznej w Polsce; Formy dekoncentracji administracji publicznej; Zasada praw nabytych a weryfikacja decyzji administracyjnej w ramach postępowania administracyjnego na przykładzie ustawy o pomocy społecznej; Pozycja prawna studenta uniwersytetu- użytkownik zakładu publicznego czy członek korporacji publicznej; Pozycja prawna podatki w postępowaniu podatkowym w kontekście braku zasady równoważenia interesów w Ordynacji podatkowej; Kto może odpowiadać za przekroczenie prędkości zarejestrowanej za pomocą fotoradaru: właściciel pojazdu, czy kierujący nim? Uwagi na tle możliwości wykorzystania w postepowaniu w sprawach o wykroczenia zapisu urządzenia rejestrującego przekroczenie prędkości pojazdu; Szczególne prawne formy działania organów bezpieczeństwa i porządku publicznego; Skarga powszechna, a nowy kształt organu wykonawczego samorządu gminnego; Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru i kontroli; Ochrona jednostki przed stosowaniem przymusu administracyjnego w świetle Konstytucji RP; Perspektywy rozwoju nadzoru nad samorządami zawodowymi; Realizacja prawa do sądu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi' Zakaz reformations In Pius w postępowaniu podatkowym; Prawa jednostki w procesie zagospodarowania przestrzennego a standardy demokratycznego państwa prawnego; Społeczne i kulturowe uwarunkowania postaw współczesnych Polaków wobec demokracji; Podział terytorialny pomocniczy i jego jednostki; Moc wiążąca uchwał NSA a prawa jednostki; Konstrukcja wymiaru uzupełniającego w postępowaniu podatkowym; Pojęcie zrównoważonego rozwoju w systemie prawa i nauce prawa administracyjnego; Wpływ osobowościowych uwarunkowań jednostki na akceptację systemu demokratycznego; Administracja publiczna i organizacje pozarządowe w demokratycznym państwie; Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- uwagi krytyczne; Ingerencja publicznoprawna w prawo własności jednostki w demokratycznym państwie prawnym; Legitymacja skargowa strony na tle rozważań nad interesem prawnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Obowiązki podmiotów administracji publicznej dotyczące zwalczania nikotynizmu; Prawo do nauki a nierówności edukacyjne; Gwarancje procesowe strony w sądowoadministracyjnym postępowaniu uproszczonym; Charakter prawny licencji na działalność gospodarczą- ze szczególnym uwzględnieniem licencji transportowych; Proces dostosowania Polski do integracji z Unią Europejską. Próba bilansu; Zbieg odpowiedzialności podatkowej i karnoskarbowej z punktu widzenia praw jednostki; Rozważania nad pojęciem pacjenta; Czy dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne realizuje konstytucyjną zasadę prawa do sądu?; Prowadzenie działalności gospodarczej a ochrona prawna danych osobowych; Sprawca i ofiara przestępstwa w demokratycznym państwie prawa. Sprawiedliwość naprawcza a demokracja deliberatywna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-929646-2-9
I. Uwagi wstępne, II. Struktura: 1. Sąd, 2. Prokuratura, 3. Trybunał Konstytucyjny, 4. Europejski Trybunał Praw Człowieka, 5. Europejski Trybunał Sprawidliwości. II Infomacje ogólne o postepowaniu, IV. Prawa obywatela: 1. Prawo do sądu, 2. Prawo do rozpoznania sprawy nez nieuzasadnionej zwłoki, 3. Prawo do dwuinstancyjnego postępowania, 4. Prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy, 5. Prawo do poszanowania wolności i godnego traktowania, 6. Prawo do obrony, 7. Prawo do pomocy w postępowaniu, 8. Prawo do dowodzenia, 9. Prawo do informacji, 10. Prawo do ugodowego zakończenia sprawy, 11. Prawo do wynagrodzanianiezgodnych z prawem decyzji sądu. V. Obowiązki obywatela: 1. Obowiązek odpowiedniego zachowania, 2. Obowiązek mówienia prawdy, 3. Obowiązek terminowego dokonywania czynności, 4. Obowiązek stawiennictwa, 5. Obowiązek dostarczania dowodów, 6. Obowiązek ponoszenia kosztów postępowania, 7. Obowiązek wykonania orzeczenia, VI. Wzory pism procesowych, VII. Objaśnienia skrótów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Obywatelskie prawo do informacji / pod red. Teresa Gardocka. - Stan prawny na 1.12.2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 399, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-501-9
1. Dostęp do informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, 2. Dostęp do informacji niejawnych w sferze spraw publicznych, 3. Prawo do informacji o działalności osób pełniących funkcje publiczne a ich prawo do ochrony prawnej życia prywatnego. Refleksje na tle orzecznictwa TK, 4. Prawo do informacji w jednostkach samorządu terytorialnego, 5. Interpretacja urzedowa (ogólna) przepisów prawa podatkowego dokonywania przez Ministra Finansów jako przejaw prawa do informacji, 6. Jawność finansowania partii politycznych. Analiza porównawcza, 7. Prawo do informacji w procesie cywilnym, 8. Informacja a prawda w procesie cywilnym: miedzy prawdą formalną a materialną, 9. Dostęp do informacji zawartych w księdze wieczystej i prowadzonych przy niej aktach, 10. Prawo do informacji a handlowych spółkach osobowych. Wybrane zagadnienia, 11. Dostęp do informacji w prawie spółdzielczym, 12. Dostęp do informacji o zastawie rejestrowym, 13. Wymiana plików muzycznych za pośrednictwem sieci komputerowej a swobodny dostęp do informacji, 14. Prawo do informacji w procesie akrnym 15. Jawność materiału dowodowego a postępowaniu karnym dla stron i publiczności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-849-2
1. Zakres ochrony praw i wolności; 2. Ochrona praw i wolności przez organy władzy ustawodawczej; 3. Ochrona praw i wolności przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 4. Ochrona praw i wolności przez organy administracji; 5. Ochrona praw i wolności przez organy wymiaru sprawiedliwości; 6. Ochrona praw i wolności przez trybunały; 7. Ochrona praw i wolności przez organy kontroli państwowej i ochrony prawa; 8. Ochrona praw i wolności przez pozostałe organy ochrony prawnej; 9. Ochrona praw i wolności przez inne instytucje krajowe; 10. Ochrona praw i wolności przez instytucje międzynarodowe; 11. Uwarunkowania ochrony praw i wolności w Polsce; 12. Nieprawidłowości ochrony praw i wolności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Osobowe prawo administracyjne / Wojciech Maciejko. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 325 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-0058-0
Część I: Administracyjny status osób fizycznych. 1. Ewidencja ludności i dowody osobiste. 2. Dokumenty paszportowe. 3. Akty stanu cywilnego. 4. Zmiana imion i nazwisk. 5. Obywatelstwo polskie. 6. Cudzoziemcy. 7. Status bezrobotnego i administracja zatrudnienia. 8/ Ofiarność osób. 9. Powszechny obowiązek obrony. 10. Broń i amunicja. 11. Materiały wybuchowe. Część II: Bezpieczeństwo obywatela. 12. Policja. 13. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu. 14. Służba Więzienna. 15. Państwowa Straż Pożarna i ochrona przeciwpożarowa. 16. Straż Graniczna i Służba Celna. 17. Straże gminne. 18. Ochrona osób i mienia. Część III: Zawody prawnicze. 19. Adwokatura. 20. Radcy prawni. 21. Prawnicy zagraniczni praktykujący na terytorium RP. 22. Notariat. 23. Asystenci sędziów. 24. Referendarze sądowi. 25. Komornicy sądowi. 26. Kuratorzy sądowi. Część IV: Zawody urzędnicze i ekonomiczne. 27. Służba cywilna i państwowy zasób kadrowy. 28. Pracownicy samorządowi. 29. Pracownicy socjalni. 30. Inspektorzy kontroli skarbowej. 31. Urzędnicy sądowi i ławnicy sądowi. 32. Doradcy podatkowi. 33. Biegli rewidenci. 34. Agenci celni.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 978-83-7059-792-4
1. Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje, 3. System źródeł prawa, 4. System rządów, 5. Sądy i Trybunały, 6. Samorząd terytorialny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-215-4
Zagadnienia wstępne; Problemy periodyzacji ustroju Polski Ludowej; Rozważania o konstytucji; Ogólna ch-ka polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997r.; Zasady tworzenia prawa; System źródeł prawa w polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997r.; Samorząd terytorialny (refleksje poświęcone I fazie reform); Polska reforma samorządowa z 1998r.; Prawa człowieka i obywatela.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87673-33-1
Dział IV. Postępowanie podatkowe: 1.Zasady ogólne; 2.Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego; 3.Strona; 4.Załatwianie spraw; 5.Doręczenia; 6.Wezwania; 7.Terminy; 8.Wszczęcie postępowania; 9.Protokoły i adnotacje; 10.Udostępnianie akt; 11.Dowo dy; 12.Zawieszenie postępowania; 13.Decyzje; 14.Postanowienia; 15.Odwołania; 16.Zażalenia; 17.Wznowienie postępowania; 18.Stwierdzenie niezależności decyzji; 19.Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej; 20.Wygaśnięcie decyzji; 21.Odpowiedzialność odkszodowawcza; 22.Kary porządkowe; 23.Koszty postępowania. Dział IX. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe: 1.Zmiany w przepisach obowiązujących; 2.Przepisy przejściowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7110-173-2
1. Ogólne wiadomości o prawach człowieka, 2. O prawidłowe pojmowanie godności osoby ludzkiej w porządku RP, 3. Rozważania na temat znaczenia pojęcia godność człowieka, 4. Granice ludzkiego życia a jego prawna ochrona, 5. Prawo do równego traktowania, 6. Zakres podmiotowy realizacji praw obywatelskich w Konstytucji RP z 2.4.1997 r., 7. Prawo do obywatelstwa, 8. Ochrona praw mniejszości narodowych w Polsce, 9. Status prawny cudzoziemców w RP, 10. Prawo do własności-własność jako prawo podmiotowe, 11. Prawo do prywatności, 12. Regulacja wolności wypowiedzi w polskim porządku prawnym, 13. Ochrona danych osobowych i prawo do informacji o charakterze osobowym, 14. Wolność sumienia i wyznania w Rzeczypospolitej Polskiej (założenia filozoficzno-prawne), 15. Prawo do wychowania w rodzinie, 16. Prawo do nauki, 17. Prawo do pracy, 18. Wolność z art. 73 Konstytucji RP, 19. Wolność zgromadzeń, 20. Wolność zrzeszania się, 21. Swoboda działalności partii politycznych, 22. Prawo dostępu do służby publicznej, 23. Obywatelskie prawo inicjatywy ustawodawczej, 24. Zasada proporcjonalności, 25. Ograniczanie wolności i praw człowieka na podstawie art. 31 Konstytucji III RP, 26. Sądowe i pozasądowe środki ochrony praw obywatelskich, 27. Prawo do sądu, 28. Prawo do wolności, 29. Skarga konstytucyjna w Konstytucji RP, 30. Rzecznik Praw Obywatelskich, 31. Europejski System ochrony praw człowieka, 32. Zamiast zakończenia. Rozwój technologiczny a przyszłość praw człowieka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89914-05-0
Część I: Administracyjno-prawny status osób fizycznych. 1. Prawo o obywatelstwie polskim. 2. Obywatelstwo unijne. 3. Prawo o cudzoziemcach. 4. Prawo o zmianie imion i nazwisk. 5. Akty stanu cywilnego. Część II: Administracyjno-prawna regulacja praw i wolności jednostki. 1. Wolność zgromadzeń jako jeden z instrumentów uzewnętrzniania poglądów jednostek. 2. Stowarzyszenia. 3. Fundacje i zbiórki publiczne. 4. Działalność pożytku publicznego. 5. Wolność zrzeszania się obywateli w partii politycznej. 6. Prawo dostępu do informacji i jego ograniczenia. 7. Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne jako forma ingerencji państwa w sferę prawa własności. Część III: Administracyjno-prawna regulacja działalności kulturalnej i ochrony zabytków. 1. Działalność kulturalna i instytucje kultury. 2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Część IV: Administracja w dziedzinie szkolnictwa wyższego. 1. Administracja szkolnictwa wyższego. 2. Administracja szkół wyższych. 3. Organizacja administracji w niepaństwowych szkołach wyższych. Część V: Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny. 2. Organy ochrony bezpieczeństwa państwa. 3. Organy bezpieczeństwa i porządku publicznego. 4. Inne straże. 5. Ochrona przeciwpożarowa, klęski żywiołowe i inne zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Część VI: Prawo ochrony środowiska. 1. Zasady ogólne w ustawie p.o.ś. 2. Procedury ocen oddziaływania na środowisko. 3. Dostęp do informacji i udział społeczeństwa. 4. Ochrona jakości środowiska i prawo emisyjne. 5. Instrumenty finansowo-prawne w systemie przepisów ochrony środowiska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7059-918-8
1. Geneza prawa do informacji: Prawo międzynarodowe; Prawo wspólnotowe; Wybrane europejskie oraz Stany Zjednoczone Ameryki Północnej; Polska (do czasu uchwalenia Konstytucji RP z 1997 r.); 2. Konstytucyjny model prawa do informacji: Pojęcia jawności informacji; Wolność a prawo do informacji; Wolności informacyjne; Prawa informacyjne; Podmioty prawa do informacji; Konstytucyjne prawa do informacji jako prawa podmiotowe; 3. Prawo do informacji publicznej: Pojęcie informacji publicznej; Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej; Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej; Postępowanie przy udostępnianiu informacji na wniosek; Szczególne postawy normatywne; 4. Prawo do informacji o środowisku: Pojęcie informacji o środowisku; Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji o środowisku; Gromadzenie informacji o środowisku; Zasady i tryb udostępniania informacji o środowisku; Postępowanie przy udostępnianiu informacji o środowisku na wniosek; Szczególne podstawy normatywne; Prawo do informacji o środowisku jako rodzaj prawa do informacji publicznej; 5. Konstytucyjne granice prawa do informacji: Artykuł 31 ust. 3 Konstytucji RP; Ograniczenia szczegółowe prawa do informacji publicznej; Ograniczenia szczegółowe prawa do informacji o środowisku
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / red. Zbigniew Witkowski. - Stan na 1.01.2006 r. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2006. - 758, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-273-1
Ogólna charakterystyka prawa konstytucyjnego. 2. Propedeutyka wiedzy o konstytucji. 3. System organów państwowych. 4. Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 6. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. 7. Prawa wyborcze do Sejmu i Senatu RP oraz status prawny posłów i senatorów. 8. Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza. 9. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 10 Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 11. Zgromadzenie Narodowe. 12. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 13. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. 14. Ustrój sądownictwa. 15. Trybunały. 16. Samorząd terytorialny i prawo wyborcze do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 17. Najwyższa Izba Kontroli. 18. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. 19. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 20 Finanse publiczne. 21. Stany nadzwyczajne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-357-9
1. Zagadnienia terminologiczne; 2. Rys historyczny prawa petycji; 3. Geneza i regulacja prawa petycji w Polsce; 4. Ogólna charakterystyka prawa petycji; 5. Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa petycji; 6. Aspekty proceduralne wykonywania prawa petycji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again