Form of Work
Książki
(33)
Czasopisma
(3)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(33)
available
(19)
unknown
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(35)
Author
Kumidor Irena
(4)
Borski Maciej (1975- )
(3)
Baran Beata
(2)
Gurdek Magdalena (1977- )
(2)
Kalisz Anna
(2)
Lityński Adam
(2)
Majewski Kamil
(2)
Partyk Aleksandra
(2)
Pisarczyk Joanna
(2)
Pokora Andrzej
(2)
Radlak Karolina
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Ancyparowicz Grażyna
(1)
Banaszak Bogusław
(1)
Bałaban Andrzej
(1)
Bernaczyk Michał
(1)
Czarny Elżbieta
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Działocha Kazimierz
(1)
Filipek Józef
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Folfas Paweł
(1)
Gardocka Teresa
(1)
Garlicki Leszek
(1)
Garlińska-Bielawska Joanna
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Gołba Łukasz
(1)
Grudecki Michał
(1)
Grygutis Jakub
(1)
Hofmański Piotr
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jabłoński Mariusz
(1)
Jasudowicz Tadeusz
(1)
Jurewicz Marcin
(1)
Kil Jan
(1)
Kleszcz Magdalena
(1)
Kochanowski Janusz
(1)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(1)
Kubies Wacław
(1)
Kumidora Irena
(1)
Kuźnar Andżelika
(1)
Kępa Marcin
(1)
Maciejko Wojciech
(1)
Maj Elżbieta
(1)
Malinowska Izabela
(1)
Małecka Elżbieta
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Miłkowski Tomasz
(1)
Mołek Sebastian
(1)
Nalaskowski Kazimierz
(1)
Niemczuk Przemysław
(1)
Nodżak Agata
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Odrobina Anna
(1)
Oniszczuk Jerzy
(1)
Owczarczuk Sławomir
(1)
Papis Wojciech
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Paw Barbara
(1)
Pera Bożena
(1)
Pera Jacek
(1)
Preisner Artur
(1)
Przywora Bogusław
(1)
Półtorak Magdalena
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sozański Jarosław
(1)
Sroka Tomasz
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Strug Ewa
(1)
Strzępek Łukasz
(1)
Suska Magdalena
(1)
Szmulik Bogumił
(1)
Szypulewska-Porczyńska Alina
(1)
Sługocki Janusz
(1)
Tarnacka Kamila
(1)
Trociuk Stanisław
(1)
Winczorek Piotr
(1)
Witkowski Zbigniew
(1)
Wroniewska Wiktoria
(1)
Wróbel Andrzej
(1)
Wygoda Krzysztof
(1)
Wójcicka Ewa
(1)
Zimmermann Jan (1949- )
(1)
Łopatka Adam
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Żurek Jakub
(1)
Year
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(24)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(36)
Subject
Prawa i obowiązki obywatelskie
(35)
Prawa człowieka
(14)
Rzecznik praw obywatelskich
(10)
Wolność obywatelska
(6)
Polska
(4)
Prawo administracyjne
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Bezpieczeństwo publiczne
(3)
Konstytucja
(3)
Prawo państwowe
(3)
Prezydentura (urząd)
(3)
Rzecznik praw dziecka
(3)
Rzecznik praw pacjenta
(3)
Rzecznik praw studenta
(3)
Administracja
(2)
Bezpieczeństwo społeczne
(2)
Cudzoziemcy
(2)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(2)
Ochrona danych osobowych
(2)
Polityka migracyjna
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Postępowanie egzekucyjne
(2)
Prawa ekonomiczne człowieka
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo do informacji
(2)
Prawo do informacji publicznej
(2)
Prawo konstytucyjne
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Prawo pracy
(2)
Prawo socjalne
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Prawo wyborcze
(2)
Prawodawstwo
(2)
Praworządność
(2)
Przetwarzanie danych
(2)
Skarga (prawo)
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Sądownictwo
(2)
Służba więzienna
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Wierzyciele
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Antyterroryzm
(1)
Asystenci sędziów
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo prawne
(1)
Brexit
(1)
Broń palna
(1)
COVID-19
(1)
Dane osobowe
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Dobra osobiste
(1)
Dobro prawne
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Dowody osobiste
(1)
Dzielnicowi
(1)
Dłużnicy
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Eksport
(1)
Emerytura
(1)
Europejska Komisja Praw Człowieka
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Globalizacja
(1)
Godność pracownicza
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Informacja
(1)
Innowacje
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Izolacjonizm (politologia)
(1)
Jednolity rynek Unii Europejskiej
(1)
Kampania wyborcza samorządowa
(1)
Kary majątkowe
(1)
Kasacja
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Konkurencyjność
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Kontratypy (prawo)
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
(1)
Lockdown
(1)
Macierzyństwo
(1)
Majątek wspólny małżonków
(1)
Małżeństwo
(1)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
(1)
Migracje
(1)
Milczenie i bezczynność administracji
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Mobbing
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Afryka Zachodnia
(1)
Azja
(1)
Azja Wschodnia
(1)
Chiny
(1)
Czechy
(1)
Kanada
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Niemcy
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Słowacja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo prawnicze
(2)
Opracowanie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
36 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVII. Zeszyt 2)
Temat: Trump, Donald (1946- ) ; NAFTA (organizacja) ; Unia Europejska (UE) ; Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) ; Izolacjonizm (politologia) ; Polityka zagraniczna ; Polityka międzynarodowa ; Brexit ; Eksport ; Konkurencyjność ; Gospodarka narodowa ; Handel zagraniczny ; Integracja gospodarcza ; Handel międzynarodowy ; Umowy międzynarodowe gospodarcze ; Polityka migracyjna ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Polityka gospodarcza ; Przemysł motoryzacyjny ; Wartość dodana ; Jednolity rynek Unii Europejskiej ; Rynek finansowy ; Prace badawczo-rozwojowe ; Innowacje ; Polityka naukowa ; Nanotechnologia ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Pracownicy samorządowi ; Kampania wyborcza samorządowa ; Odpowiedzialność dyscyplinarna ; Prawo urzędnicze ; Straż graniczna ; Postępowanie dyscyplinarne ; Prawo do sądu ; Przetwarzanie danych ; Ochrona danych osobowych ; Prawo cywilne ; Dzielnicowi ; Poczucie bezpieczeństwa ; Bezpieczeństwo publiczne ; Antyterroryzm ; Bezpieczeństwo narodowe ; Strajki ; Służba zdrowia ; Zbiorowe stosunki pracy ; Adaptacja zawodowa ; Spółdzielnia pracy ; Spółdzielczość rolnicza ; Spółdzielczość produkcyjna ; Prawo spółdzielcze ; Dłużnicy ; Wyjawienie majątku ; Postępowanie egzekucyjne ; Wierzyciele ; Odpowiedzialność cywilna ; Diagnostyka prenatalna ; Prawo do ochrony zdrowia ; Płód ; Zdolność prawna ; Prekariat ; Zatrudnienie elastyczne ; Umowa o pracę na czas nieokreślony ; Bezpieczeństwo społeczne ; Azja ; Chiny ; Stany Zjednoczone (USA) ; Kanada ; Czechy ; Niemcy ; Słowacja ; Węgry ; Wielka Brytania ; Kraje rozwijające się ; Afryka Zachodnia ; Kraje Unii Europejskiej ; Azja Wschodnia ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: THE INSTITUTIONALIZATION OF COOPERATION IN THE TRANSATLANTIC AREA: USA-Asia Relations in the Time of Trump's Administration; Will the Atlantic Bridge Withstand Shocks?; Changes in the export competitiveness of the Visegrad Group and Germany in years 2004-2014 - Is there convergence?. LEGAL-ECONOMIC ASPECTS OF THE EU OPERATION: Brexit and its Potential Effects on Trade Between the European Union and Selected Countries; The European Union's and Great Britain's Trade Relations with Selected Developing Countries in the Context of Brexit; European Union - West Africa Trade Relations: with or without Economi Partnership Agreement (EPA); Debate on Issues Concerning the EU Citizens' Rights after Brexit; The economic position of the European Union in the contemporary world. The risk-based perspective; Poland in International Production Networks of Automotive Industry; Integration of Financial Markets in the European Union after 2018; The European Union in Globsl Research and Development. The balance and prospects; The Precautionary Principle as the Basis fo Legal Regulations in the Field of Nanotechnology. PUBLIC LAW ISSEUES: Effects of Involvement of Self-Government Employees in Local Election Campaigns; Selected Problems of Disciplinary Proceedings in the Case of Border Guard Officers in the Perspctive of Standards of Human Rights; Consent for Personal Data Processing in Digital Environment According to GDPR; The Characteristics of an Institution of a Police Community Support Officer (PCSO) in the Light of Legal and Political Changes; Statutory Regulations in the Field of Anti-terrorist Activities in Poland. Notes on the Special Use of Weapons. PRIVATE LAW ISSUES: The Right to Strike in Health Service; Candidate Internship in Cooperatives and Agricultural Cooperatives; Ways of Obtaining Information about the Debtor's Assets in Court Enforcement Proceedings; Liability for Prenatal Injuries in the Context of the Protection of the Rights of Conceived Children; Employment Security under Polish Law - Consderations Based on the Concept of Precariat by G. Standing. REPORTS: A Report on the "Legal Standards - Social and Cultural Standards. Case Studies" Conference in Cracow, 16-17 September 2017; A Report from the "Europe in the World: The Time of Breaktrough"Scientific Conference, Warsaw, 6 October, 2017; Report on the Internationa; Scientific Conference of the 2nd Central European Forum on Law and Administration "Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries - Current Experience and Trends". REVIEWS: Arkadiusz Bereza. The Supreme Court 1917-2017. Presidents, Judges, Prosecutors of the Supreme Court. Published by: The Supreme Court in Warsaw. Wasaw 2017, pp.671; Marcin Łysko. The Works on the Codification of the Substantive Misdemeanors Law in People's Poland (1960-1971), Wydawnictwo Temida2, Białystok 2016, pp.351. CHRONICLE: On the Activity of the Faculty of Administation and Law at Humanitas University.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 1)
Temat: Polityka bezpieczeństwa ; Prawo miejscowe ; Samorząd terytorialny ; Wspólnota samorządowa ; Cudzoziemcy ; Prawo o cudzoziemcach ; Nieodpłatna pomoc prawna ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Prawo międzynarodowe ; Migracje ; Globalizacja ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Społeczeństwo obywatelskie ; Małżeństwo ; Osoby z zaburzeniami psychicznymi ; Emerytura ; Prawo rodzinne ; Świadczenia rodzinne ; Macierzyństwo ; Służba więzienna ; Stosunek służbowy służb mundurowych ; Transport kolejowy ; Urząd Transportu Kolejowego ; Administracja samorządowa ; Zamówienia publiczne ; Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016) ; Światowy Pakt w sprawie Migracji (2018) ; Uchodźcy ; Polityka migracyjna ; Bezpieczeństwo prawne ; Prawo podatkowe ; Podatek od towarów i usług ; Samorząd gminny ; Umowa ; Obowiązek udzielenia informacji ; Ochrona informacji niejawnych ; Administracja publiczna ; Postępowanie administracyjne ; Broń palna ; Prawo administracyjne ; Asystenci sędziów ; Postępowanie cywilne ; Prawo o ustroju sądów powszechnych ; Milczenie i bezczynność administracji ; Zaświadczenia ; Przedsiębiorcy ; Sprzeciw w postępowaniu administracyjnym ; Postępowanie sądowoadministracyjne ; Majątek wspólny małżonków ; Ustrój majątkowy małżeński ; Zabezpieczenie wierzytelności ; Prawo zobowiązań ; Osoby z niepełnosprawnością ; Transport pasażerski ; Przepisy porządkowe ; Wykluczenie społeczne ; Prawodawstwo ; Samorząd województwa ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Legal-constitutional and theoretical issues: Local government and security - national solutions based on a decentralized unitary state; Free legal assistance as an instrument in protecting the rights of foreigners in the Republic of Poland - a contribution to the discussion; Global population migrations as a threat to the existence and proper functioning of civil society institutions. Selected issues; Is the ban on entering into marriage for people with mental disorders and impaired mental capacity necessary to ensure adequate protection for marriage and the family?; A few remarks on legal aspects regarding the so-called “Maternity pension”. Public law issues: The expiration of the service relationship of an officer of the Prison Service in the Polish legal system; Rights of the President of the Office of Rail Transport Regarding the Supervision Over Maintaining the Administrator’s Independence in the Light of the Draft of Amendment to the Law on Rail Transport (UC139); Local government servicing units as a central contracting authority; Educational (?) function of international law. A few notes based on Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration and Global Compact on Refugees. Legal-financial issues: Reliable taxpayer = safe taxpayer?; Conclusion of a civil law contract as a premise for the municipality to act as a taxable person of tax on goods and services (VAT). Procedural issues: Obligations of public administration to provide information from the case file; Administrative seizure of firearms. Legislative policy of the state in relation to citizens legally possessing firearms; On the power of judge’s assistants to issue orders - comments pursuant to Article 47(2) of the Code of Civil Procedure; About the certifying decision - comments under art. 122f Code of Administrative Procedure; The rights of the entrepreneur under audit to use protection measures before an administrative court. Private law issues: Liability of spouses remaining in the system of joint property for the obligations of one of them and anti-enforcement actions as a means of substantive defence of the debtor’s spouse; Legal status of the succession manager; Gloss to the judgment of the Provincial Administrative Court in Szczecin of 22 August 2019, file ref. No.: II SA / Sz 597/19 (critical gloss).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2769)
ISBN: 83-229-2629-4
Cz. I Informacja publiczna; 1. Konstycyjnoprawny charakter prawa dostępu do informacji publicznej - art. 61, 2. Ustawowa konkretyzacja prawa dostępu do informacji, 3. Kryteria decydujące o uznaniu konkretnej sprawy za sprawę publiczna, 4. Procedury udostępniania informacji publicznej, 5. Dostęp do dokumentów urzędowych i posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, 6.Zagadnienia bezwnioskowego trybu udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej (elektroniczna procedura dostępu do informacji), 7. Zakres przedmiotowy informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej. Cz. II Rozporządzenia z dnia 17 maja 202 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Komentarz, Cz. III Informatyzacja działalności podmiotów władzy publicznej w świetle regulacji ustawowej: 1. Wprowadzenie, 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy, 3. Plan Informatyzacji Państwa oraz projekty informatyczne o publicznym zastosowaniu, 4. Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, rejestry publiczne oraz wymiana informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi, 5 Badania zgodności oprogramowania interfejsowego z rozwiązaniami określonymi przez podmioty publiczne oraz kontrola przestrzegania przepisów ustawy, 6 .Zmiany w przepisach obowiązujących
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Materiały ; Nr 46 (2003))
Rozwój poradnictwa obywatelskiego w Polsce; Biuro Porad Obywatelskich jako element samorządowego systemu pomocy społecznej; Rola poradnictwa obywatelskiego w uczeniu demokracji; Jak współpracować z samorządem?; Dlaczego ludzie przychodzą do BPO?; Rola i miejsce Biura Porad Obywatelskich w społeczności lokalnej; Z perspektywy BPO w Rudzie Śląskiej; Z perspektywy BPO w Debrznie; Wolontariat w poradnictwie obywatelskim. Doświadczenia we Wrocławiu; Szczególni adresaci działań Biur Porad Obywatelskich; Gdzie można szukać informacji o BPO; Wykaz BPO działających w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Gospodarstwo domowe / Grażyna Ancyparowicz. - Warszawa : Wyższa Szkoła Menedżerska SIG, 2004. - 140, [3] s. : rys. ; 21 cm.
(Bezpieczeństwo socjalne ; Cz.I)
ISBN: 83-87919-29-2
1. Gospodarstwo domowe w systemie gospodarki społecznej: Konsumpcja, czyli proces zaspokajania potrzeb; Atrybuty, rodzaje i rozwój rynku; Pułapki zbyt niskiej i nadmiernej konsumpcji; Więzi ekonomiczne w gospodarstwie domowym; Źródła zasilania i kierunki wydatków w budżecie gospodarstwa domowego; Czynniki kształtujące aktywność zawodową gospodarstw domowych; Zróżnicowanie położenia materialnego polskich rodzin u progu XXI wieku; Bezrobocie i skutki lęku przez bezrobociem; Zadania dla pedagogiki społecznej w walce z ubóstwem. 2. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Materiały ; nr 63)
1. Wprowadzenie; 2. Nieprawidłowości w stanowieniu prawa; 3. Prawo do sądowej ochrony wolności i praw jednostki; 4. Wolność osobista; 5. Bezpieczeństwo obywateli; 6. Ochrona praw ofiar przestępstwa; 7. Wybrane konstytucyjne prawa i wolności obywateli; 8. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego; 9. Rozbieżność w stosowaniu prawa; 10. Przestrzeganie praw obywateli przez administrację lokalną; 11. Prawo do pracy i do wykonywania zawodu; 12. Polacy za granicą; 13. Prawo do zabezpieczenia społecznego; 14. Ochrona zdrowia; 15. Ochrona praw dziecka; 16. Ochrona praw rodziny; 17. Ochrona praw osób niepełnosprawnych; 18. Prawo do nauki; 19. Ochrona środowiska; 20. Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowym; 21. Gospodarka nieruchomościami, ochrona praw majątkowych; 22. Egzekucja świadczeń; 23. Ochrona konsumentów; 24. Problematyka danin publicznych; 25. Działalność gospodarcza; 26. Ruch drogowy; 27. Wykonywanie kar i środków karnych; 28. Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych; 29. Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; 30. Zespoły eksperckie; 31. Informacje o działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich przeciw ubóstwu; 32. Działalność Pełnomocników Terenowych RPO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Źródła ; nr 1/ 2009)
1. Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ wskazany przez Rzeczpospolitą Polską do monitorowania realizacji obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego; wykonywanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji; 2. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich na forum międzynarodowym w roku 2008; 3. Działania podejmowane dla ochrony konkretnych praw i wolności; 4. Zespoły eksperckie; 5. Działalność Pełnomocników Terenowych RPO; 5. Ogólna ocena stanu przestrzegania praw człowieka w Polsce; wnioski z działalności Rzecznika Praw Obywatelskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Źródła ; nr 1 / 2010)
1. Rzecznik Praw Obywatelskich jako konstytucyjny organ ochrony prawnej; 2. Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ wskazany przez Rzeczpospolita Polską do monitorowania realizacji obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego; wykonywania przez Rzecznika Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji; 3. Działalność międzynarodowa RPO w 2009 r. ; 4. Działania podejmowane dla ochrony konkretnych praw i wolności; 5. Zespoły eksperckie; 6. Działalność Pełnomocników terenowych RPO; 7. Ocena stanu przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela; 8. Ocena przestrzegania praw dziecka w Polsce po 20 latach od przyjęcia Konwencji o Prawach dziecka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Materiały ; 52 (2006))
1. Wprowadzenie; 2. Prawo do sądu i właściwej procedury prawnej; 2. Inne konstytucyjne wolności i prawa obywateli; 4. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego; 5. Rozbieżności w stosowaniu prawa cywilnego; 6. Przestrzeganie praw obywateli przez administrację lokalna; 7. Prawo do pracy i do wykonywania zawodu; 8. Prawo do zabezpieczenia społecznego; 9. Ochrona zdrowia; 10. Ochrona praw rodziny, dziecka i osób niepełnosprawnych; 11. Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych; 12. Gospodarka nieruchomościami i ochrona własności. Prawo budowlane. Prywatyzacja i reprywatyzacja. Działania Rzecznika w sprawach papierów wartościowych; 13. Ochrona konsumentów; 14. Problematyka danin publicznych; 15. Bezpieczeństwo obywateli. Ochrona praw pokrzywdzonych w postępowaniu karnym; 16. Wykonywanie kar i środków karnych; 17. Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych; 18. Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; 19. Współdziałanie Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami obywatelskimi; 10. Działalność Pełnomocników terenowych RPO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-918079-2-4
Zasada jawności i jej ograniczenia w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane; Jednostka wobec administracji publicznej w przeobrażającym się państwie prawa; Prawo pacjenta do poszanowania godności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych; Zagadnienia unifikacji przepisów regulujących jurysdykcyjne postępowanie administracyjne; Samorządy zawodowe a wolność zrzeszania się obywateli; Wolność działalności gospodarczej podmiotów publicznych; Podmioty na prawach strony w postępowaniu administracyjnym; Z zagadnień statusu jednostki w prawie danin publicznych; Struktura normatywna artykułu 36 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych gwarantującego uprawnienia jednostki w dostępie do konsula w świetle orzecznictwa międzynarodowego; Podania wnoszone drogą elektroniczną w postępowaniu administracyjnym; Uwagi nad monokratyczną strukturą organu wykonawczego gminy; Umowa publicznoprawna- zagadnienia wybrane; Ochrona właściciela wywłaszczanej nieruchomości jako przejaw realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego; Pogranicze. Jednostka. Euroregion. Szkice z antropologii pogranicza; Sprawa sytuacji prawnej i stosunku prawnego w prawie administracyjnym; Pozycja jednostki w prawnofinansowych regulacjach ochrony środowiska; Gwarancje bezstronności w postępowaniu administracyjnym jako wyraz realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego; Przedmiot porozumienia administracyjnego; Administracyjnoprawna regulacja sytuacji cudzoziemca w Polsce; Burmistrz jako monokratyczny organ wykonawczy gminy; Adminstracyjnoprawna ingerencja w realizację zasady wolności sumienia i wyznania jednostki- zagadnienia wybrane; Obywatel a demokratyczne państwo prawa; Jednostka- obywatel- czy "samotny myśliwy"- w demokratycznym państwie prawa. Dylematy społeczeństwa obywatelskiego z perspektywy socjologicznej; Skarga kasacyjna w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Administracyjna reglamentacja szczególnego korzystania z dróg publicznych; Zagadnienia administracyjnoprawne uchodźców w Polsce; Kontrola w administracji; Zasada zaufania w postępowaniu podatkowym; Pozycja prawna mniejszości narodowych i ich ochrona w ukraińskim systemie prawnym (zagadnienia ogólne); O istocie tzw. kar administracyjnych; Kodeks Etyki Zawodowej Komornika; Zasada subdyscyplinarności jako zasada ogólna prawa administracyjnego; Odmowa odpowiedzi na poszczególne pytania w ogólnym postępowaniu administracyjnym- zagadnienia wybrane; Instytucja ugody jako gwarancja ochrony praw strony w postępowaniu administracyjnym; O pojęciu form działania administracji publicznej; Uznanie administracyjne w demokratycznym państwie prawa; Administracja pomocy społecznej w Polsce; Formy dekoncentracji administracji publicznej; Zasada praw nabytych a weryfikacja decyzji administracyjnej w ramach postępowania administracyjnego na przykładzie ustawy o pomocy społecznej; Pozycja prawna studenta uniwersytetu- użytkownik zakładu publicznego czy członek korporacji publicznej; Pozycja prawna podatki w postępowaniu podatkowym w kontekście braku zasady równoważenia interesów w Ordynacji podatkowej; Kto może odpowiadać za przekroczenie prędkości zarejestrowanej za pomocą fotoradaru: właściciel pojazdu, czy kierujący nim? Uwagi na tle możliwości wykorzystania w postepowaniu w sprawach o wykroczenia zapisu urządzenia rejestrującego przekroczenie prędkości pojazdu; Szczególne prawne formy działania organów bezpieczeństwa i porządku publicznego; Skarga powszechna, a nowy kształt organu wykonawczego samorządu gminnego; Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru i kontroli; Ochrona jednostki przed stosowaniem przymusu administracyjnego w świetle Konstytucji RP; Perspektywy rozwoju nadzoru nad samorządami zawodowymi; Realizacja prawa do sądu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi' Zakaz reformations In Pius w postępowaniu podatkowym; Prawa jednostki w procesie zagospodarowania przestrzennego a standardy demokratycznego państwa prawnego; Społeczne i kulturowe uwarunkowania postaw współczesnych Polaków wobec demokracji; Podział terytorialny pomocniczy i jego jednostki; Moc wiążąca uchwał NSA a prawa jednostki; Konstrukcja wymiaru uzupełniającego w postępowaniu podatkowym; Pojęcie zrównoważonego rozwoju w systemie prawa i nauce prawa administracyjnego; Wpływ osobowościowych uwarunkowań jednostki na akceptację systemu demokratycznego; Administracja publiczna i organizacje pozarządowe w demokratycznym państwie; Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- uwagi krytyczne; Ingerencja publicznoprawna w prawo własności jednostki w demokratycznym państwie prawnym; Legitymacja skargowa strony na tle rozważań nad interesem prawnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Obowiązki podmiotów administracji publicznej dotyczące zwalczania nikotynizmu; Prawo do nauki a nierówności edukacyjne; Gwarancje procesowe strony w sądowoadministracyjnym postępowaniu uproszczonym; Charakter prawny licencji na działalność gospodarczą- ze szczególnym uwzględnieniem licencji transportowych; Proces dostosowania Polski do integracji z Unią Europejską. Próba bilansu; Zbieg odpowiedzialności podatkowej i karnoskarbowej z punktu widzenia praw jednostki; Rozważania nad pojęciem pacjenta; Czy dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne realizuje konstytucyjną zasadę prawa do sądu?; Prowadzenie działalności gospodarczej a ochrona prawna danych osobowych; Sprawca i ofiara przestępstwa w demokratycznym państwie prawa. Sprawiedliwość naprawcza a demokracja deliberatywna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-25-6
Wprowadzenie; 1. Prawo do równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wartości; 2. Zwalczanie dyskryminacji rasowej; 3. Zwalczanie dyskryminacji kobiet; 4. Prawo do życia; 5. Wolność od tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania lub karania; 6. Wolność od niewolnictwa, poddaństwa i pracy przymusowej; 7. Prawo do wolności osobistej i bezpieczeństwa swojej osoby; 8. Prawo do poruszania się i osiedlania na terytorium państwa oraz prawo do opuszczenia każde go państwa i powrotu do swojego państwa; 9. Prawo do sądu; 10. Prawo do tego, aby nie być karanym za czyn, który nie był zabroniony przez ustawę pod karą w chwili jego popełnienia; 11. Domniemanie niewinności; 12. Prawo do obrony; 13. Prawo do prywatności; 14. Wolność myśli, sumienia, religii lub przekonań; 15. Prawo do posiadania opinii i do jej wyrażania; 16. Prawo mężczyzny i kobiety do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny; 17. Prawo do posiadania obywatelstwa; 18. Prawo do ubiegania się o azyl; 19. Prawo do pokojowego gromadzenia się; 20. Prawo do zrzeszania się, w tym w związki zawodowe; 21. Prawo do uczestnictwa w rządzeniu swym krajem i do równego dostępu do służby publicznej w swoim kraju; 22. Prawo do posiadania własności; 23. Prawo do pracy; 24. Prawo do zabezpieczenie społecznego; 25. Prawo do wypoczynku; 26. Prawo do poziomu życia zapewniającego zdrowia i dobrobyt: Prawo do odpowiedniej żywności; Prawo do odpowiedniego mieszkania; 27. Prawo do najwyższego poziomu ochrony zdrowia; 28. Prawo do nauki; 29. Prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-929646-2-9
I. Uwagi wstępne, II. Struktura: 1. Sąd, 2. Prokuratura, 3. Trybunał Konstytucyjny, 4. Europejski Trybunał Praw Człowieka, 5. Europejski Trybunał Sprawidliwości. II Infomacje ogólne o postepowaniu, IV. Prawa obywatela: 1. Prawo do sądu, 2. Prawo do rozpoznania sprawy nez nieuzasadnionej zwłoki, 3. Prawo do dwuinstancyjnego postępowania, 4. Prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy, 5. Prawo do poszanowania wolności i godnego traktowania, 6. Prawo do obrony, 7. Prawo do pomocy w postępowaniu, 8. Prawo do dowodzenia, 9. Prawo do informacji, 10. Prawo do ugodowego zakończenia sprawy, 11. Prawo do wynagrodzanianiezgodnych z prawem decyzji sądu. V. Obowiązki obywatela: 1. Obowiązek odpowiedniego zachowania, 2. Obowiązek mówienia prawdy, 3. Obowiązek terminowego dokonywania czynności, 4. Obowiązek stawiennictwa, 5. Obowiązek dostarczania dowodów, 6. Obowiązek ponoszenia kosztów postępowania, 7. Obowiązek wykonania orzeczenia, VI. Wzory pism procesowych, VII. Objaśnienia skrótów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Obywatelskie prawo do informacji / pod red. Teresa Gardocka. - Stan prawny na 1.12.2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 399, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-501-9
1. Dostęp do informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, 2. Dostęp do informacji niejawnych w sferze spraw publicznych, 3. Prawo do informacji o działalności osób pełniących funkcje publiczne a ich prawo do ochrony prawnej życia prywatnego. Refleksje na tle orzecznictwa TK, 4. Prawo do informacji w jednostkach samorządu terytorialnego, 5. Interpretacja urzedowa (ogólna) przepisów prawa podatkowego dokonywania przez Ministra Finansów jako przejaw prawa do informacji, 6. Jawność finansowania partii politycznych. Analiza porównawcza, 7. Prawo do informacji w procesie cywilnym, 8. Informacja a prawda w procesie cywilnym: miedzy prawdą formalną a materialną, 9. Dostęp do informacji zawartych w księdze wieczystej i prowadzonych przy niej aktach, 10. Prawo do informacji a handlowych spółkach osobowych. Wybrane zagadnienia, 11. Dostęp do informacji w prawie spółdzielczym, 12. Dostęp do informacji o zastawie rejestrowym, 13. Wymiana plików muzycznych za pośrednictwem sieci komputerowej a swobodny dostęp do informacji, 14. Prawo do informacji w procesie akrnym 15. Jawność materiału dowodowego a postępowaniu karnym dla stron i publiczności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-849-2
1. Zakres ochrony praw i wolności; 2. Ochrona praw i wolności przez organy władzy ustawodawczej; 3. Ochrona praw i wolności przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 4. Ochrona praw i wolności przez organy administracji; 5. Ochrona praw i wolności przez organy wymiaru sprawiedliwości; 6. Ochrona praw i wolności przez trybunały; 7. Ochrona praw i wolności przez organy kontroli państwowej i ochrony prawa; 8. Ochrona praw i wolności przez pozostałe organy ochrony prawnej; 9. Ochrona praw i wolności przez inne instytucje krajowe; 10. Ochrona praw i wolności przez instytucje międzynarodowe; 11. Uwarunkowania ochrony praw i wolności w Polsce; 12. Nieprawidłowości ochrony praw i wolności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-044-5
I. System europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Orzecznictwo Europejskiej Komisji Praw Człowieka, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. II. Orzecznictwo Komitetu niezależnych ekspertów Europejskiej Karty Socjalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Osobowe prawo administracyjne / Wojciech Maciejko. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 325 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-0058-0
Część I: Administracyjny status osób fizycznych. 1. Ewidencja ludności i dowody osobiste. 2. Dokumenty paszportowe. 3. Akty stanu cywilnego. 4. Zmiana imion i nazwisk. 5. Obywatelstwo polskie. 6. Cudzoziemcy. 7. Status bezrobotnego i administracja zatrudnienia. 8/ Ofiarność osób. 9. Powszechny obowiązek obrony. 10. Broń i amunicja. 11. Materiały wybuchowe. Część II: Bezpieczeństwo obywatela. 12. Policja. 13. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu. 14. Służba Więzienna. 15. Państwowa Straż Pożarna i ochrona przeciwpożarowa. 16. Straż Graniczna i Służba Celna. 17. Straże gminne. 18. Ochrona osób i mienia. Część III: Zawody prawnicze. 19. Adwokatura. 20. Radcy prawni. 21. Prawnicy zagraniczni praktykujący na terytorium RP. 22. Notariat. 23. Asystenci sędziów. 24. Referendarze sądowi. 25. Komornicy sądowi. 26. Kuratorzy sądowi. Część IV: Zawody urzędnicze i ekonomiczne. 27. Służba cywilna i państwowy zasób kadrowy. 28. Pracownicy samorządowi. 29. Pracownicy socjalni. 30. Inspektorzy kontroli skarbowej. 31. Urzędnicy sądowi i ławnicy sądowi. 32. Doradcy podatkowi. 33. Biegli rewidenci. 34. Agenci celni.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 978-83-7059-792-4
1. Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje, 3. System źródeł prawa, 4. System rządów, 5. Sądy i Trybunały, 6. Samorząd terytorialny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-215-4
Zagadnienia wstępne; Problemy periodyzacji ustroju Polski Ludowej; Rozważania o konstytucji; Ogólna ch-ka polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997r.; Zasady tworzenia prawa; System źródeł prawa w polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997r.; Samorząd terytorialny (refleksje poświęcone I fazie reform); Polska reforma samorządowa z 1998r.; Prawa człowieka i obywatela.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87673-33-1
Dział IV. Postępowanie podatkowe: 1.Zasady ogólne; 2.Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego; 3.Strona; 4.Załatwianie spraw; 5.Doręczenia; 6.Wezwania; 7.Terminy; 8.Wszczęcie postępowania; 9.Protokoły i adnotacje; 10.Udostępnianie akt; 11.Dowo dy; 12.Zawieszenie postępowania; 13.Decyzje; 14.Postanowienia; 15.Odwołania; 16.Zażalenia; 17.Wznowienie postępowania; 18.Stwierdzenie niezależności decyzji; 19.Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej; 20.Wygaśnięcie decyzji; 21.Odpowiedzialność odkszodowawcza; 22.Kary porządkowe; 23.Koszty postępowania. Dział IX. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe: 1.Zmiany w przepisach obowiązujących; 2.Przepisy przejściowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again