Form of Work
Książki
(77)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(52)
available
(45)
unavailable
(6)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(51)
Czytelnia
(53)
Author
Andrzejewski Marek
(8)
Smyczyński Tadeusz
(5)
Górecki Dariusz
(4)
Witkowski Zbigniew
(4)
Ignatowicz Jerzy (1914-1997)
(3)
Krajewski Radosław
(3)
Kumidor Irena
(3)
Nazar Mirosław
(3)
Pisarczyk Joanna
(3)
Baran Beata
(2)
Bodnar Adam
(2)
Borski Maciej (1975 - )
(2)
Gójska Agata
(2)
Ignaczewski Jacek
(2)
Kaczmarek Mirosław
(2)
Knieć Grzegorz
(2)
Kruk Maria
(2)
Kuziak Leszek
(2)
Lityński Adam
(2)
Majewski Kamil
(2)
Nowak Magdalena
(2)
Nowakowska Weronika
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Sagan Stanisław
(2)
Stadniczeńko Stanisław Leszek
(2)
Zegadło Robert
(2)
Zięba-Załucka Halina
(2)
Śledzińska-Simon Anna
(2)
Adamowska Lucyna
(1)
Aynuksa Ipek
(1)
Bielecka Elżbieta
(1)
Bieleń Stanisław
(1)
Biłgorajski Artur
(1)
Borkowski Łukasz
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Czerederecka Alicja
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Czornik Katarzyna
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Dudek Dariusz
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna
(1)
Dziewulak Dobromir (1958- )
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Garlicki Leszek
(1)
Gołowkin-Hudała Magdalena
(1)
Graniewska Danuta
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Grosse Tomasz Grzegorz
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Haak Henryk
(1)
Holewińska-Łapińska Elżbieta
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hrynkiewicz Józefina
(1)
Husak Zbigniew
(1)
Iwaniec Dorota
(1)
Jadczak-Szumiło Teresa
(1)
Jankowski Bartosz Konrad
(1)
Jaros Paweł J
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kaczmarek Janusz
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Kasprzyk Piotr
(1)
Kierszka Magdalena
(1)
Kleczkowska Agata
(1)
Kmieciak Błażej
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kohtamäki Natalia
(1)
Koss Maryla
(1)
Kostur Krystian
(1)
Kowalski Grzegorz
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Krawiec Anna Zofia
(1)
Król Karol
(1)
Kumidora Irena
(1)
Kwak Anna
(1)
Lasocik Zbigniew
(1)
Lis Wojciech
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Mełgieś Katarzyna
(1)
Miaskowska-Daszkiewicz Katarzyna
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Mielczarek Andrzej
(1)
Mierzwińska-Lorencka Joanna
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Moll Tomasz
(1)
Moras Małgorzata
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Mościskier Andrzej
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Napiórkowska Anna
(1)
Nowak Krystian
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Pacian Jolanta Agnieszka
(1)
Parzymies Stanisław
(1)
Pawska Małgorzata
(1)
Pietrewicz Oskar
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Polanowski Jarosław
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(29)
2000 - 2009
(46)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(78)
Language
Polish
(78)
Subject
Dziecko
(35)
Prawo rodzinne
(22)
Władza rodzicielska
(19)
Prawa dziecka
(18)
Rzecznik praw obywatelskich
(17)
Małżeństwo
(15)
Rzecznik Praw Dziecka
(15)
Alimenty
(14)
Kuratela
(14)
Najwyższa Izba Kontroli
(14)
Rodzina
(14)
Trybunał Konstytucyjny
(14)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(13)
Trybunał stanu
(13)
Prawa człowieka
(12)
Prawo państwowe
(11)
Prezydentura (urząd)
(11)
Sejm
(10)
Opieka społeczna
(8)
Organy ochrony prawnej
(8)
Sądownictwo
(8)
Adopcja
(7)
Rząd (organ państw.)
(7)
Senat
(7)
Rzecznik praw dziecka
(6)
Stany nadzwyczajne
(6)
Wolność obywatelska
(6)
Polska
(5)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(5)
Macierzyństwo
(4)
Ojcostwo
(4)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(4)
Prokuratura
(4)
Referendum
(4)
Rodzice
(4)
Rodzina zastępcza
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Ustanie małżeństwa
(4)
Ustrój majątkowy małżeński
(4)
Uznanie dziecka
(4)
Wychowanie w rodzinie
(4)
Adwokaci
(3)
Akta stanu cywilnego
(3)
Domy dziecka
(3)
Konstytucja
(3)
Narodowy Bank Polski
(3)
Parlament
(3)
Prawo do nauki
(3)
Rzecznik praw pacjenta
(3)
Rzecznik praw studenta
(3)
Sąd najwyższy RP
(3)
Sądownictwo wojskowe
(3)
Bezrobocie
(2)
Cudzoziemcy
(2)
Demografia
(2)
Demokracja
(2)
Domy pomocy społecznej
(2)
Dziecko maltretowane
(2)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(2)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(2)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Komornicy sądowi
(2)
Krajowa Rada Sądownictwa
(2)
Ludzie starzy
(2)
Mandat radnego
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Naczelny Sąd Administracyjny
(2)
Oświata
(2)
Polityka społeczna
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Pracownicy socjalni
(2)
Prawo do styczności z dzieckiem
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo wyborcze
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Radcy prawni
(2)
Rzecznik Praw Dzieci
(2)
Rzecznik praw dzieci
(2)
Senat RP
(2)
Szkolnictwo
(2)
Sąd najwyższy
(2)
Sądownictwo konstytucyjne
(2)
Trybunał Stanu
(2)
Wybory parlamentarne
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Apelacja
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezdomność
(1)
Biblioterapia
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Daniny publiczne
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko krzywdzone emocjonalnie
(1)
Subject: time
1989-
(3)
2001-0
(2)
Subject: place
Irlandia
(2)
Norwegia
(2)
Cypr
(1)
Czechy
(1)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Finlandia
(1)
Francja
(1)
Grecja
(1)
Hiszpania
(1)
Litwa
(1)
Niemcy
(1)
Portugalia
(1)
Ukraina
(1)
116 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-838-2
Zawiera: Wykaz skrótów; Wstęp; 1. Konstytucyjne i międzynarodowe standardy ochrony dziecka w sferze zdrowia fizycznego i psychicznego: 1.1. Prawo do ochrony zdrowia; 1.2. Prawo do szczególnej opieki zdrowotnej; 1.3. Definicja dziecka; 1.4. Międzynarodowe standardy ochrony zdrowia dziecka. 2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia dzieci: 2.1. Ochrona zdrowia dzieci jako zadanie władz publicznych; 2.2. Zadania gminy w ochronie zdrowia dzieci; 2.3. Zadania powiatu w ochronie zdrowia dzieci; 2.4. Zadania samorządu województwa w ochronie zdrowia dzieci. 3. Dziecko w systemie ochrony zdrowia: 3.1. Prawo dzieci do ochrony zdrowia; 3.2. Status dziecka jako ubezpieczonego; 3.3. Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Pacjenta. 4. Prawne determinanty bezpieczeństwa zarodków ludzkich utworzonych w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego: 4.1. Specyfika chronionego podmiotu; 4.2. Gwarancje wynikające z wymogów adresowanych do ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji oraz banku zarodków; 4.3.System reagowania na istotną reakcję niepożądaną i istotne zdarzenie niepożądane; 4.4. Wymogi względem personelu; 4.5. Nadzór nad realizacja wymogów bezpieczeństwa zarodków. 5. Standardy opieki medycznej nad noworodkami: 5.1. Specyfika populacji; 5.2. Definicja noworodka; 5.3. Status prawny standardów postępowania medycznego w opiece nad noworodkiem; 5.4. Opieka medyczna noworodków w podmiocie leczniczym, 5.5. Warunki lokalowe; 5.6. Opieka nad noworodkiem poza podmiotem leczniczym. 6. Przesłanki wykonywania zawodów medycznych w zakresie leczenia dzieci: 6.1. Wymagania dla zawodów medycznych; 6.2. Kwalifikacje do wykonywania zawodów medycznych w populacji pediatrycznej; 6.3. Uprawnienia do wykonywania zawodów medycznych w populacji pediatrycznej; 6.4. Przyznawanie prawa wykonywania zawodu – zakres podmiotowy i przedmiotowy. 7. Sytuacja dziecka z niepełnosprawnościami – orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych: 7.1. Historyczne ujęcie niepełnosprawności; 7.2. Współczesne sposoby ujmowania niepełnosprawności w świetle dokumentów WHO; 7.3. Sytuacja dzieci niepełnosprawnych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i Konwencji o Prawach Dziecka; 7.4. Definiowanie pojęcia „dziecko niepełnosprawne” w świetle ustawodawstwa polskiego; 7.5. Zasady kwalifikowania dzieci niepełnosprawnych; 7.6. Zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności; 7.7. Wybrane skutki wydania orzeczenia o niepełnosprawności. 8. Dziecko z zaburzeniami zdrowotnymi jako podmiot o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych: 8.1. Systemowe formy kierowane do dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi; 8.2. Szczególne sposoby edukowania dzieci ze specjalnymi potrzebami; 8.3. Orzeczenia i opinie wydawane przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych; 8.4. Skutki prawne orzeczeń. 9. Obowiązek szczepień ochronnych dzieci: 9.1. Szczepienie ochronne jako ustawowy obowiązek; 9.2. Wykonanie szczepienia ochronnego – przesłanki obowiązki po stronie pracowników ochrony zdrowia; 9.3. Dokumentowanie szczepień ochronnych; 9.4. Kompetencje ministra zdrowia w zakresie szczepień ochronnych; 9.5. Wykaz zalecanych szczepień ochronnych. 10. Opieka paliatywna i hospicyjna nad dziećmi: 10.1. Założenia sprawowania opieki paliatywnej i hospicyjnej; 10.2. Zasady organizacyjne prowadzenie opieki paliatywnej i hospicyjnej nad dziećmi; 10.3. Opieka paliatywna nad dziećmi w warunkach domowych; 10.4. Opieka paliatywna nad dziećmi w warunkach stacjonarnych; 10.5. Opieka sprawowana w poradni medycyny paliatywnej; 10.6. Perinatalna opieka paliatywna. Zakończenie; Źródła.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8160-309-6
Zawiera: Wykaz skrótów; Wstęp; Rozdział I ZASADA DOBRA DZIECKA A PRZYSPOSOBIENIE: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Dobro dziecka przysposobionego w perspektywie prawnohistorycznej: 2.1. Uwagi wstępne; 2.2. Przeobrażenia prawa rzymskiego w kierunku uwzględnienia dobra dziecka przysposobionego; 2.3. Upadek instytucji przysposobienia w średniowieczu – wzmianka; 2.4. Dziewiętnastowieczne rozwiązania prawne uznające dobro dziecka za podstawowy cel przysposobienia; 2.5. Rozwój ochrony dobra dziecka przysposobionego w prawie polskim w XX w. 3. Dobro dziecka przysposobionego w międzynarodowych aktach prawnych w XX i XXI w.: 3.1. Uwagi wstępne; 3.2. Ochrona dobra dziecka przysposobionego w dokumentach międzynarodowych o charakterze uniwersalnym; 3.3. Ochrona dobra dziecka przysposobionego w europejskich dokumentach międzynarodowych. 4. Dobro dziecka: 4.1. Uwagi wstępne; 4.2. Pojęcie dobra dziecka; 4.3.Dobro dziecka a interes dziecka; 4.4. Dobro dziecka a interes społeczny; 4.5. Dobra dziecka a zasada prawa i klauzula generalna; 4.6. Dobro dziecka przysposobionego de lege lata – wzmianka. 5. Wnioski. Rozdział II OCHRONA DOBRA DZIECKA A INTERESY INNYCH PODMIOTÓW W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PRZESŁANEK I SKUTKÓW PRZYSPOSOBIENIA: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Ochrona dobra dziecka oraz interesów innych podmiotów w ramach przesłanek przysposobienia: 2.1. Uwagi wstępne; 2.2. Przesłanki przysposobienia. 3. Realizacja dobra dziecka i interesów innych podmiotów w zakresie przysposobienia: 3.1. Uwagi wstępne; 3.2. Kontakty z dzieckiem w ramach przysposobienia niepełnego; 3.3. Utrzymanie lub zmiana dotychczasowego imienia i nazwiska przysposobionego; 3.4. Tajemnica przysposobienia. 4. Wnioski. Rozdział III OCHRONA DOBRA DZIECKA A INTERESY INNYCH PODMIOTÓW W POSTĘPOWANIU PREADOPCYJNYM: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Zdarzenia poprzedzające postepowanie o przysposobienie przed ośrodkiem adopcyjnym oraz sądem. 3. Ratio legis wprowadzenia przepisów mających na celu szybsze uregulowanie sytuacji prawnej małoletniego przebywającego w pieczy zastępczej. 4. Dobór przyszłych stron stosunku przysposobienia: 4.1. Uwagi wstępne; 4.2. Dobór stron stosunku przysposobienia w przypadku dzieci z uregulowaną sytuacją prawną; 4.3. Dobór stron stosunku przysposobienia w ramach przysposobienia ze wskazaniem. 5. Wnioski. Rozdział V OCHRONA DZIECKA A INTERESY INNYCH PODMIOTÓW W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE O PRZYSPOSOBIENIE: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Uczestnicy postepowania w sprawie o przysposobienie: 2.1. Uwagi wstępne; 2.2. Udział przysposabianego w postepowaniu w sprawie o przysposobienie; 2.3. Udział rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej w postępowaniu e sprawie o przysposobienie; 2.4. Udział prokuratora w postępowaniu w sprawie o przysposobienie. 3. Złożenie co najmniej dwóch wniosków o przysposobienie tego samego dziecka. 4. Sytuacja od złożenia wniosku o przysposobienie do uprawomocnienia się postanowienia w sprawie o przysposobienie: 4.1. Uwagi wstępne; 4.2. Przywrócenie władzy rodzicielskiej w toku postępowania w sprawie o przysposobienie; 4.3. Zakres prawa do kontaktów z dzieckiem oraz władzy rodzicielskiej w toku postępowania w sprawie o przysposobienie. 5. Wnioski. Rozdział V OCHRONA DOBRA DZIECKA A INTERESY INNYCH PODMIOTÓW W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ROZWIĄZANIA PRZYSPOSOBIENIA: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Przesłanki rozwiązania przysposobienia: 2.1. Uwagi wstępne; 2.2. Wadliwość (nieskuteczność) zgody na przysposobienie; 2.3. Odnalezienie się rodziców dziecka lub brak ich zgody; 2.4. Małżeństwo między stronami stosunku przysposobienia; 2.5. Brak między stronami stosunku przysposobienia więzi odpowiadającej relacji rodzica i dziecka; 2.6. Rozwód pomiędzy rodzicem a małżonkiem, który przysposobił dziecko; 2.7. Nieuleczalna choroba przysposobionego, o której powzięto informację po orzeczeniu przysposobienia. 3. Wpływ ustalenia pochodzenia przysposobionego na trwanie stosunku przysposobienia. 4. Postępowanie o rozwiązanie przysposobienia: 4.1. Uwagi wstępne; 4.2. Tryb postępowania o rozwiązanie przysposobienia; 4.3. Wina w rozkładzie więzi a powództwo o rozwiązanie przysposobienia; 4.4. Reprezentacja małoletniego w toku postępowania o rozwiązanie przysposobienia. 5. Konsekwencje rozwiązania przysposobienia. 6. Wznowienie postępowania w sprawie o przysposobienie a rozwiązanie przysposobienia: 6.1. Uwagi wstępne; 6.2. Wznowienie postępowania w sprawie o przysposobienie w aktualnym stanie prawnym; 6.3. Wznowienie postępowania w sprawie o przysposobienie – wnioski de lege ferenda. 7. Wnioski. Zakończenie; Wykaz aktów prawnych; Wykaz orzecznictwa; Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-921930-1-6
Cz.I Szanse wychowawcze oraz zagrożenia we współczesnej rodzinie: 1. Współczesne dziecko i obraz jego dzieciństwa - nowe szane wychowawcze oraz zagrożenia, 2. Wspomóc rodzinę w zapewnieniu dobrego wychowania, 3. Problem sieroctwa społecznego w rodzinie dysfunkcyjnej, 4. Rodzina źródłem kapitału ludzkiego, 5. Wychowanie jako proces tworzenia warunków wspomagających dziecko w rozwoju, 6. Rola rodziny w realizowaniu potrzeb dziecka, 7. Znaczenie metody modelowania i zadaniowej w wychowaniu rodzinnym. Cz. II Obraz dziecka i dzieciństwa - historia i współczesność: 1. Dobro dziecka w literaturze pamiętnikarskiej XVII wieku, 2. Edukacja domowa dzieci w polskich rodzinach ziemiańskich w XIX wieku, 3. Relacje ojciec-dziecko i ich znaczenie w procesie wychowania rodzinnego, 4. Rodzice i dziecko - aksjologiczne aspekty obrazu dziecka, 5. Rodzinne uwarunkowania obrazu JA i poczucie własnej wartości dzicka, 6. Tematyka rodzinna w kształceniu zintegrowanym, 7. Doświadczenia emocjonalne i społeczne dziecka w rysunku projekcyjnym rodziny. Cz.III Instytucjie wspierające dzicko i rodzinę: 1. Wsppółdziałanie rodziców ze szkołą na rzecz dobra dzicka na przykładzie szkół STO, 2. Organizacja wczesnej pomocy terapeutycznej dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie, 3. Literatura dziecięca w terapii lęków u dzieci, 4. Policyjne działania na rzecz ochrony dziecka - program wczesnej profilaktyki zagrożeń "Bezpieczny przedszkolak", 5. Przestępstwo znęcania się w opinii społecznej, 6. Ingerencja sądu rodzinnego w sprawowanie władzy rodzicielskiej, 7. Pomoc społeczne na rzecz dziecka i rodziny, 8. Prawna ochrona rodziny i nieletniego w świetle kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Psychologia i Prawo)
ISBN: 978-83-944691-8-4
Zawiera: Małe dziecko w sytuacji krzywdzenia; System przywiązania jako czynnik ochronny; Dziecięca trauma rozwojowa a układ nerwowy; Rodzaje traumy; Zaniedbanie i porzucenie jako specyficzny rodzaj traumy; Zrozumieć dziecko - co musimy wiedzieć na temat zdrzeń traumatycznych u dzieci; Analiza historii życia dziecka jako pierwszy krok do zrozumienia jego sytuacji emocjonalnej. Część prawna: Dziecko w procedurze "Niebieskie Karty"; Reprezentacja dziecka w procedurze "Niebieskiej Karty"; Obowiązek zawiadomienia sądu, prokuratury, policji; Przestępstwo znęcania z art. 207 KK; Zawiadomienie sądu rodzinnego; Prawne granice w realizacji planu pomocy wobec dziecka w procedurze "Niebieskiej Karty"; Odebranie dziecka z rodziny - usunięcie sprawcy przemocy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-923923-3-0
I. Opracowania i materiały: Problem implementacji przepisów prawa międzynarodowego dotyczących handlu dziećmi; Hendel dziećmi w perspektywie europejskiej - wyzwania dla praktyki; Komercyjna adopcja dzieci; Materiały z seminarium pt Handel dziećmi - nielegalna adopcja i pornografia dziecięca; Międzynarodowe instrumenty zwalczania handlu dziećmi. II. Najważniejsze przepisy prawa międzynarodowego oraz krajowego: Wykaz aktów prawnych i dokumentów dotyczących handlu dziećmi; Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.; Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.; Konwencja Nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci z dnia 17 czerwca 1999 r.; Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi; uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 15 listopada 2000 r.; Decyzja ramowa Rady 2002/629/WSiSW z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi; Decyzja ramowa Rady 2004/68/WSiSW z dnia 22 grudnia 2003 r. dotycząca zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej; Dyczka Rady 2000/375/WSiSW z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zwalczania pornografii dziecięcej w Internecie; Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, otwarta do podpisu dnia 16 maja 2005 r. w Warszawie; Kodeks karny (wyciąg); Kodeks postępowania karnego (wyciąg); Uąstawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach; Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (wyciąg)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Materiały ; 56)
1. Wprowadzenie; 2. Prawo do sądu i właściwej procedury sądowej; 3. Wolność osobista; 4. Bezpieczeństwo obywateli; 5. Ochrona praw ofiar przestępstw; 6. Konstytucyjne prawa i wolności obywateli; 7. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego; 8. Rozbieżność w stosowaniu prawa; 9. Przestrzeganie praw obywateli przez administrację lokalna; 10. Prawo do pracy i do wykonywania zawodu; 11. Praca polaków za granicą; 12. Prawo do zabezpieczenia społecznego; 13. Ochrona zdrowia; 14. Ochrona środowiska; 15. Ochrona praw rodziny, dziecka i osób niepełnosprawnych; 16. Prawo do nauki; 17. Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych; 18. Gospodarka nieruchomościami i ochrona własności. Prawo budowlane; 19. Ochrona konsumentów; 20. Problematyka danin publicznych; 21. Działalność gospodarcza; 22. Ruch drogowy; 23. Wykonywanie kar i środków karnych; 24. Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych; 25. Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; 26. Współdziałanie RPO z organizacjami obywatelskimi. Zespoły eksperckie; 27. Działalność pełnomocników terenowych RPO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Materiały ; nr 63)
1. Wprowadzenie; 2. Nieprawidłowości w stanowieniu prawa; 3. Prawo do sądowej ochrony wolności i praw jednostki; 4. Wolność osobista; 5. Bezpieczeństwo obywateli; 6. Ochrona praw ofiar przestępstwa; 7. Wybrane konstytucyjne prawa i wolności obywateli; 8. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego; 9. Rozbieżność w stosowaniu prawa; 10. Przestrzeganie praw obywateli przez administrację lokalną; 11. Prawo do pracy i do wykonywania zawodu; 12. Polacy za granicą; 13. Prawo do zabezpieczenia społecznego; 14. Ochrona zdrowia; 15. Ochrona praw dziecka; 16. Ochrona praw rodziny; 17. Ochrona praw osób niepełnosprawnych; 18. Prawo do nauki; 19. Ochrona środowiska; 20. Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowym; 21. Gospodarka nieruchomościami, ochrona praw majątkowych; 22. Egzekucja świadczeń; 23. Ochrona konsumentów; 24. Problematyka danin publicznych; 25. Działalność gospodarcza; 26. Ruch drogowy; 27. Wykonywanie kar i środków karnych; 28. Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych; 29. Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; 30. Zespoły eksperckie; 31. Informacje o działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich przeciw ubóstwu; 32. Działalność Pełnomocników Terenowych RPO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Źródła ; nr 1/ 2009)
1. Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ wskazany przez Rzeczpospolitą Polską do monitorowania realizacji obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego; wykonywanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji; 2. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich na forum międzynarodowym w roku 2008; 3. Działania podejmowane dla ochrony konkretnych praw i wolności; 4. Zespoły eksperckie; 5. Działalność Pełnomocników Terenowych RPO; 5. Ogólna ocena stanu przestrzegania praw człowieka w Polsce; wnioski z działalności Rzecznika Praw Obywatelskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Źródła ; nr 1 / 2010)
1. Rzecznik Praw Obywatelskich jako konstytucyjny organ ochrony prawnej; 2. Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ wskazany przez Rzeczpospolita Polską do monitorowania realizacji obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego; wykonywania przez Rzecznika Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji; 3. Działalność międzynarodowa RPO w 2009 r. ; 4. Działania podejmowane dla ochrony konkretnych praw i wolności; 5. Zespoły eksperckie; 6. Działalność Pełnomocników terenowych RPO; 7. Ocena stanu przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela; 8. Ocena przestrzegania praw dziecka w Polsce po 20 latach od przyjęcia Konwencji o Prawach dziecka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym / Joanna Mierzwińska-Lorencka. - Stan prawny na 1.01.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2012. - 400 s. : tab., wykr. ; 21 cm.
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-0728-4
1. Prawnokarna ochrona dziecka przed nadużyciem seksualnym; 2. Pozycja procesowa małoletniego świadka (pokrzywdzonego) jako uczestnika postępowania karnego; 3. Przesłuchanie osoby małoletniej w trybie art. 185a oraz 185b k.p.k.; 4. Międzynarodowe standardy ochrony małoletnich ofiar przestępstw; 5. Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185a k.p.k. na tle badań aktowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60179-55-7
Dział I: Przepisy ogólne. 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy (art. 1-14). 2. Zadania pomocy społecznej (art. 15-35). Dział II: Świadczenia z pomocy społecznej. 1. Zasiłki i usługi (art. 36-53). 2. Domy pomocy społecznej (art. 54-66). 3. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (art. 67-79). 4. Opieka nad rodziną i dzieckiem (art. 70-90). 5. Integracja uchodźców (art. 91-95). 6. Zasady odpłatności za świadczenia (art. 96-99). 7. Postępowanie w sprawach świadczeń z pomocy społecznej (art. 100-109). Dział III: Organizacja pomocy społecznej. 1. Struktura organizacyjna pomocy społecznej (art. 110-115). 2. Pracownicy socjalni (art. 116-123). 3. Rada Pomocy Społecznej (art. 124-125). 4. Nadzór i kontrola (art. 126-134). Dział IV: Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe. 1. Przepisy zmieniające (art. 135-143). 2. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 144-161).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-4464-5
1. Wprowadzenie do nauki o państwie i organach władzy państwowej; 2. Organy władzy ustawodawczej; 3. Organy władzy wykonawczej i administracja rzadowa; 4. Organy władzy sądowniczej. Sady i trybunały; 5. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-660-9
1. Małoletni pokrzywdzony w polskim procesie karnym- rys historyczny; 2. Międzynarodowe standardy ochrony praw małoletniego pokrzywdzonego; 3. Definicja małoletniego pokrzywdzonego; 4. Wykonywanie praw małoletniego pokrzywdzonego w polskim procesie karnym- uwagi w świetle regulacji prawa karnego procesowego, prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego; 5. Udział małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym; 6. Udział małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu sądowym; 7. Małoletni pokrzywdzeni w postępowaniu karnym w świetle badań aktowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Materiały ; 68 (2010))
1. Społeczno-ekonomiczne następstwa rozwoju procesów demograficznych po 2035r.: Prognoza ludności na lata 2008-2035; Przyszłość demograficzna a społeczeństwo i rodzina; 2. Ochrona dzieci w dobie kryzysu: Jak chronić dzieci?; Prawo do życia w rodzinie- wybrane zagadnienia; Prawo do zdrowia, edukacji i bezpiecznego rozwoju- wybrane zagadnienia; 3. Raport o korespondencji między Rzecznikiem Praw Obywatelskich a organami państwa w sprawach ochrony praw dzieci do życia i zdrowia;, edukacji, życia w rodzinie i godziwych warunków socjalnych oraz do bezpiecznego rozwoju- "Biała księga"; Prawo do życia i zdrowia; Prawo do edukacji; Prawo do życia w rodzinie i do godziwych warunków socjalnych; Prawo do bezpiecznego rozwoju, ochrona przed przemocą, zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich; Wystąpienie RPO do Trybunału Konstytucyjnego i Sadów; Zestawienie rezultatów wystąpień w sprawach dzieci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2218)
ISBN: 83-226-1348-2
Wprowadzenie; 1. Pojęcie dziecka; 2. Subsydiarność prawa karnego i znaczenie innych dziedzin prawa dla ochrony praw dziecka; 3. Prawa dziecka i ich karnoprawna ochrona; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-266-9
1. Zagadnienia wprowadzające, 2. Modele polityki społecznej wobec rodziny, 3. Ochrona praw dziecka w zakresie zaspokajania potrzeb ekonomicznych (prawo dziecka do odpowiedniego poziomu życia), 4. Ochrona praw dziecka w zakresie opieki i socjalizacji (prawo dziecka do rodziny i prawo do pieczy zastępczej)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89871-46-2
Wstęp i założenia metodologiczne badań. Analiza wyników badań jakościowych: 1. Opinie i rola pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej. II. Rola sądu rodzinnego i opiekuńczego: 1. Sędziowie sądów rodzinnych i nieletnich o systemie instytucjonalnej opieki zastępczej. 2. Opinie i rola kuratorów sądowych. III. Rola instytucji samorządu powiatowego w instytucjonalnej opiece zastępczej nad dziećmi: 1. Opinie i rola kierowników powiatowego centrum pomocy rodzinie. 2.Rola i opinie pracowników socjalnych PCPR-u. IV. Rola placówki opiekuńczej w opiece zastępczej: 1. Opinie i rola dyrektorów domów dziecka. 2. Opinie i rola wychowawców dzieci w domach dziecka. V. Wnioski z analizy badań jakościowych. VI. Rekomendacje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-098-4
1. Przepisy prawa materialnego normujące opiekę i kuratelę. 2. Niektóre przepisy prawa procesowego związane z rozpoznawaniem spraw z zakresu opieki i kurateli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-003-3
R.1 Teoria organów państwowych: Pojęcie organu; Klasyfikacje organów; System organów. R.2 Konstytucyjne organy ochrony prawa: Pojęcie wymiaru sprawiedliwości; Geneza europejskiego modelu ustroju sądów; Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej; Prawo do obrony; Europejskie standardy odnoszące się do wymiaru sprawiedliwości; Organy wymiaru sprawiedliwości; Krajowa Rada Sądownictwa; Minister Sprawiedliwości; Sąd Najwyższy; Sądy powszechne; Sądy wojskowe; Naczelny Sąd Administracyjny; Trybunał Stanu; Trybunał Konstytucyjny; Najwyższa Izba Kontroli; Rzecznik Praw Obywatelskich; Rzecznik Praw Dziecka; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. R.3 Pozakonstytucyjne organy ochrony prawa: Prokuratura; Organy policyjne; Inne organy typu policyjnego; Cywilne organy ochrony prawa - służby; Cywilne organy ochrony prawa - inspekcje; Cywilne organy ochrony prawa - urzędy. R.4 Pozakrajowe organy ochrony prawa: Europejska Konwencja o Ochronie Praw i Podstawowych Wolności Człowieka Międzynarodowy Trybunał Karny. R.5 Korporacje ochrony prawa: Pojęcie korporacji; Adwokatura; Radcowie prawni; Notariat; Komornicy sądowi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-865-3
R.1 Teoria organów państwowych: Pojęcie organu; Klasyfikacje organów; System organów. R.2 Konstytucyjne organy ochrony prawa: Pojęcie wymiaru sprawiedliwości; Geneza europejskiego modelu ustroju sądów; Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej; Prawo do obrony; Europejskie standardy odnoszące się do wymiaru sprawiedliwości; Organy wymiaru sprawiedliwości; Krajowa Rada Sądownictwa; Minister Sprawiedliwości; Sąd Najwyższy; Sądy powszechne; Sądy wojskowe; Naczelny Sąd Administracyjny; Trybunał Stanu; Trybunał Konstytucyjny; Najwyższa Izba Kontroli; Rzecznik Praw Obywatelskich; Rzecznik Praw Dziecka; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. R.3 Pozakonstytucyjne organy ochrony prawa: Prokuratura; Organy policyjne; Inne organy typu policyjnego; Cywilne organy ochrony prawa - służby; Cywilne organy ochrony prawa - inspekcje; Cywilne organy ochrony prawa - urzędy. R.4 Pozakrajowe organy ochrony prawa: Europejska Konwencja o Ochronie Praw i Podstawowych Wolności Człowieka Międzynarodowy Trybunał Karny. R.5 Korporacje ochrony prawa: Pojęcie korporacji; Adwokatura; Radcowie prawni; Notariat; Komornicy sądowi. R.VIPodstawowe zasady dentologii prawniczej: 1. Geneza i ewolucja deontologii prawniczej, 2. Pojęcie i istota deontologii prawniczej, 3. Sylwetka deontologiczna prawnika
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again