Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(6)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(6)
Author
Barcik Jacek
(1)
Bartkiewicz Katarzyna
(1)
Białocerkiewicz Jan
(1)
Biernacka Ewa
(1)
Dybowski Maciej
(1)
Górecki Dariusz
(1)
Kotowski Wojciech
(1)
Kowalska Magdalena
(1)
Kurzępa Bolesław
(1)
Mańka-Chmura Aleksandra
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Nowicki Marek Antoni
(1)
Ockrent Christine
(1)
Piejko Jolanta
(1)
Polszewska Daria-Anna
(1)
Srogosz Tomasz
(1)
Szpak Agnieszka
(1)
Treiner Sandrine
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Prawa człowieka
(8)
ONZ
(2)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Prawo dyplomatyczne i konsularne
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo publiczne
(2)
AIDS
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Feminizm
(1)
Godność ludzka
(1)
Gospodarka
(1)
Gwałt
(1)
Handel ludźmi
(1)
Homoseksualizm
(1)
Islam
(1)
Jeńcy wojenni
(1)
Kobieta
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Obrzezanie
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Polska
(1)
Poronienie sztuczne
(1)
Prawo humanitarne międzynarodowe
(1)
Prawo kosmiczne
(1)
Prawo lotnicze
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo morskie
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wojenne
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przedawnienie odpowiedzialności karnej
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępstwo
(1)
Rada Europy
(1)
Religia
(1)
Rolnictwo
(1)
Rzecznik Praw Dzieci
(1)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Równość (prawo)
(1)
Sejm
(1)
Sądownictwo
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Trybunał Stanu
(1)
Unia Europejska
(1)
Wojsko
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Środki zabezpieczające (prawo)
(1)
Środowisko człowieka
(1)
16 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7414-264-9
1. Bezpieczeństwo osobiste. 2. Nietykalność. Prawo do zachowania integralności cielesnej. 3. Wolność. 4. Godność. 5. Równość. O niektórych aspektach sytuacji kobiet w Polsce. Akty prawne: Karta Narodów Zjednoczonych (fragmenty); Światowa Konferencja Praw Człowieka: Deklaracja wiedeńska i Program działania (fragmenty); Międzynarodowa Konferencja na rzecz Ludności i Rozwoju: Równość kobiet i mężczyzn z perspektywy owej tożsamości płci, sprawiedliwość i uwłasnowolnienie kobiet (fragmenty); Deklaracja o Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet; Deklaracja pekińska; Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet; Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-952-9
Prawo do życia; Zakaz tortur; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do rzetelnego procesu sądowego; Zakaz karania bez podstawy prawnej; Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; Wolność myśli, sumienia i wyznania; Wolność wyrażania opinii; Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się; Prawo do skutecznego środka odwoławczego; Zakaz dyskryminacji; Ochrona własności; Prawo do nauki; Prawo do wolnych wyborów; Prawo do swobodnego poruszania się; Wykaz tematyczny orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych w 2007 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia europejskie. Podręcznik akademicki / przewodniczący rady nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 978-83-60501-34-3
I: Pojęcie praw człowieka. 1. Problemy filozoficzne i doktrynalne. II: Europejskie tradycje praw człowieka. III: Standardy uniwersalne. 1. Pierwsze umowy międzynarodowe. 2. Inicjatywy ONZ. IV: Prawa człowieka w Radzie Europy. 1. Przesłanki odrębnych regulacji. 2. Regionalne normy prawne. 3. Instytucje Rady Europy mające udział w ochronie praw człowieka. 4. Europejski Trybunał Praw Człowieka. 5. Współpraca w Unią Europejską. V: Stosunek Wspólnot Europejskich do kwestii praw człowieka - ewolucja podejścia. 1. Zakres ochrony. 2. Inne prawa. 3. Prawa obywateli Unii Europejskiej. 4. Instytucje. 5. Karta Praw Podstawowych. 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. VI: Prawa człowieka w stosunkach Wspólnot z państwami trzecimi. 1. Kwestia relatywizmu etycznego. 2. Promocja praw człowieka i demokratyzacji. 3. Pomoc humanitarna i rozwojowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo konstytucyjne / red. Dariusz Górecki. - Stan prawny na 1.01.2007 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 291, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-074-8
1. Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2. Przekształcenia w polskim prawie konstytucyjnym, 3. Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 4. Symbole i stolica państwa, 5. Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 6. Wolności i prawa człowieka i obywatela, 7. Formy demokracji bezpośredniej, 8. System wyborczy do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 9. Sejm i Senat, 10. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 11. Rada Ministrów, 12. Wymiar sprawiedliwości, 13. Trybunał Konstytucyjny, 14. Trybunał stanu, 15. Najwyższa Izba kontroli, 16. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 17. Rzecznik Praw Obywatelskich, 19. Rzecznik Praw Dziecka, 20. Finanse publiczne, 20. Samorząd terytorialny, 21. Stany nadzwyczajne w państwie, 22. Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Book
In basket
(Orzecznictwo Europejskie)
ISBN: 978-83-7483-494-0
Cz.I Pojęcie "praw fundamentalnych" , CZ.II. Źródła praw fundamentalnych w prawie wspólnotowym, CZ.III Funkcje praw fundamentalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Akademia Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-785-9
1. Zagadnienia ogólne, 2. Podstawowe zasady prawa międzynarodowego, 3. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe, 4. Źródła prawa międzynarodowego, 5. Podmioty prawa międzynarodowego, 6. Uznanie w prawie międzynarodowym, 7. Terytorium, 8. Międzynarodowe prawo morza, 9. Miedzynarodowe prawo cieków wodnych, 10. Miedzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne, 11. Obszary podbiegunowe, 12. Ludność, 13. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym, 14. Prawo międzynarodowe karne, 15. Prawo dyplomatyczne i konsularne, 16. Wybrane organizacje międzynarodowe (ONZ, RE), 17. Odpowiedzialność w prawie miedzynarodowym, 18. Pokojowe załatwienie sporów międzynarodowych, 19. Użycie siły w stosunkach międzynarodowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-330-1
1. Pojęcia podstawowe, 2. Źródła prawa międzynarodowego,3. Podmioty prawa międzynarodowego, 4.Terytorium w prawie międzynarodowym, 5. Ludność w prawie międzynarodowym, 6. Prawo dyplomatyczne i konsularne, 7. Organizacje międzynarodowe, 8. Spory międzyanrodowe i ich rozwiązy wanie, 9. Prawo konfliktów zbrojnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Przestępstwa pozakodeksowe : komentarz / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa. - Stan prawny na 3.09.2007 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 713, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-829-5
Cz.I Zagadnienie ogólne prawa karnego: 1. Zasady odpowiedzialności karnej, 2. Formy popełnienia przestępstwa, 3. Wyłączenie odpowiedzialności karnej, 4. Kary, 4. Środki karne, 6. Zasady wymiaru kary i środków karnych, 7. Powrót do przestępstwa, 8. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, 9. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych, 10. Środki zabezpieczające, 11. Przedawnienie, 12. Zatarcie skazanie, 13. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą, 14. Objaśnienie wurażeń ustawowych, 15. Stosunek do ustaw szczególnych. Cz.II Przepisy karne zawarte w ustawach szczególnych: 1. Środowisko, 2. Rolnictwo, 3. Gospodarka, 4. Zdrowie, 5. Praca i ubezpieczenia społeczne, 6. Bezpieczeństwo osób i mienia, 7. Porządek publiczny, 8. Obronność, 9. Stany nadzwyczajne, 10. Komunikacja, 11. Kultura, 12. Wybory, referenda i działalność partii politycznych, 13. Działalność kontrolna i inspekcyjna, 14. Funkcjonariusze publiczni, 15. Najcięższe zbrodnie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-344-8
1. Rozwój historyczny międzynarodowego prawa humanitarnego i ewolucja praktyki, 2. Status jeńca wojennego według międzynarodowego prawa humanitarnego, 3. Status zatrzymanych w Guantanamo Bay według międzynarodowego prawa humanitarnego, 4. Traktowanie jeńców wojennych w świetle III Konwencji Genewskiej a traktowanie zatrzymanych w Guantanamo Bay, 5. Prawa zatrzymanaych w Guantanamo Bay w świetle źródeł prawa międzynarodowego praw człowieka, 6. Ochrona sądowa cudzoziemców zatrzymanych w Guantanamo Bay oraz obywateli amerykańskich zatrzymanych na terytorium Stanów Zjednoczonych - analiza orzecznictwa sądów amerykańskich oraz wadliwa implementacja artykułu 5 III Konwencji Genewskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Prawa człowieka - stan na 2007 r (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again