Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(4)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(3)
Author
Bajorek-Ziaja Hanna
(1)
Barcz Jan
(1)
Krajewska Atina
(1)
Machowicz Kinga
(1)
Nowicki Marek Antoni
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Prawa człowieka
(5)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(2)
Bioetyka
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Genetyka
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Sąd Najwyższy RP
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
8 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-229-2906-3
Cz. I. Wprowadzenie w genetykę, bioetykę i bioprawo; 1. Informacja genetyczna i problemy związane z jej wykorzystaniem; 2. Obecna definicja prawna informacji genetycznej; Cz. II. 3. Zgoda jednostki na poddanie się testom genetycznym; 4. Autonomia informacyjna i prawo do życia prywatnego jednostki w kontekście wykorzystania danych genetycznych; Cz. III. Granice autonomii i prawa do życia prywatnego jednostki; 5. Granice autonomii i prawa do życia prywatnego jednostki w przypadku testów genetycznych wykonywanych w fazie przedurodzeniowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarys Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0350-5
Cz.I Karta Praw Podstawowych. Znaczenie dla umocnienia ochrony jednostki w U.E: 1. Wprowadzenie: granice władzy i granice interpretacji, 2. Karta Praw Podstawowych: struktura, zakres regulacyjny i dotychczasowe znaczenie w praktyce, 3. Karta Praw Podstawowych: wyznaczniki standardów ochrony, 4. Inkorporacja Karty Praw Podstawowych do prawa UE: status Karty w prawie UE, zakres obowiązywania z uwzględnieniem stanowiska polskiego, 5. Postanowienia Karty Praw Podstawowych w świetle wiążących Polskę umów międzynarodowych i postanowień Konstytucji RP z 1997 r., 6. Karta Praw Podstawowych: zróżnicowany charkater prawny postanowień Karty i ich skutki dla jednostek, sądów oraz ustawodawcy, 7. Rola Agencji Praw Podstawowych jako podmiotu wspierającego stosowanie Karty Praw Podstawowych. Cz.II Konsekwencje przystąpieania UE doa EKPCz dla umocnienia ochrony jednostki w UE i dla umocnienia europejskiego systemu ochrony praw człowieka: 8. Znaczenie stanowiska EKPCz dla ochrony praw podstawowych jako ogólnych zasad prawa, 9. Relacje między Europejską Konwencją Praw Człowieka a Kartą Praw Podstawowych po przystąpieniu Unii Europejskiej do Konwencji, 10. Przystąpienie UE do EKPCz. Relacje instytucjonalno-prawne Unii Europejskiej i Rady Europy, 11. Przystąpienie UE do EKPCz i inkorporacja Karty Praw Podstawowych do prawa UE a umocnienie ochrony praw podstawowych w III filarze UE, 12. Umocnienie statusu jednostki w UE po przystąpieniu UE do EKPCz. Konsekwencje dla ustawodawcy i sądów krajowych - następstwa praktyczne. CZ.III Raport krajowy: 13. Raport Krajowy - Węgry, 14. Raport krajowy - Czechy, 15. Raport krajowy - Słowacja
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-567-1
1. Pojęcie skargi w Polsce i Unii Europejskiej, 2. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 3. Rozpatrywanie skarg przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji, 4. Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej, 5. Ochrona praw podstawowych w prawie wspólnotowym, wybrane naruszenia - orzecznictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-438-8
Europejska Konwencja Praw Człowieka. Zagadnienia ogólne. Część I: Mechanizm kontrolny. 1. Przed reformą 1998 r. 2. Po reformie 1998 r. 3. Prawo do skargi. 4. Warunki dopuszczalności skargi. 5. Procedura przed trybunałem. 6. Pomoc prawna. 7. Dochodzenie i ustalenia faktycznie. 8. Polubowne załatwienie sprawy. 9. Środki tymczasowe. 10. Strona trzecia. 11. Możliwość rezygnacji z jurysdykcji lub przekazania sprawy z Izby do Wielkiej Izby. 12. Orzeczenia. 13. Potrzeba pilnej i głębokiej reformy. 14. Sprawy polskie. Część II: Prawa i ich gwarancje. 1. Prawa i wolności dla każdej osoby. 2. Prawo do życia. 3. Protokół nr 6. 4. Zakaz tortur. 5. Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej. 6. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. 7. Prawo do rzetelnego procesu sądowego. 8. Zakaz karania bez podstawy prawnej. 9. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. 10. Wolność myśli, sumienia i wyznania. 11. Swoboda wypowiedzi. 12. Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się. 13. Prawo do zawarcia małżeństwa. 14. Równość małżonków. 15. Ochrona własności. 16. Prawo do nauki. 17. Prawo do wolnych wyborów. 18. Zakaz pozbawiania wolności za długi. 19. Prawo do swobodnego poruszania się. 20. Zakaz wydalania obywateli. 21. Zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców. 22. Gwarancje proceduralne dotyczące wydalania cudzoziemców. 23. Prawo do odwołania w sprawach karnych. 24. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie. 25. Zakaz ponownego sądzenia lub karania. 26. Prawo do skutecznego środka odwoławczego. 27. Zakaz dyskryminacji. Ogólny zakaz dyskryminacji. 28. Uchylenie stosowania zobowiązań w stanie niezabezpieczenia publicznego. 29. Zastrzeżenia. Część III: Varia. Najpierw była tylko współpraca ekonomiczna. We Wspólnocie jest też człowiek. Czy w Europie pojawi się jeden system ochrony podstawowych praw człowieka? Inkorporacja zmieni stosunek Brytyjczyków do praw człowieka. Konwencja płynie na Wyspy. Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej. Czas na zmiany. Przyszłość Trybunału Praw Człowieka. Rola organizacji pozarządowych w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Część IV: Dokumentacja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again