Forma i typ
Książki
(3)
Dostępność
tylko na miejscu
(3)
dostępne
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Autor
Bolechów Bartosz
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(3)
Kraj wydania
Polska
(3)
Język
polski
(3)
Temat
Prawa człowieka
(3)
Prawo międzynarodowe
(2)
Dyskryminacja
(1)
ONZ
(1)
Prawo do pracy
(1)
Prawo do prywatności
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo ochrony srodowiska miedzynarodowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Sądownictwo międzynarodowe
(1)
Tortury
(1)
Wolność
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wolność zgromadzeń
(1)
Życie
(1)
3 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
(Prawa człowieka)
ISBN: 978-83-7441-513-2
Cz. I Ochrona praw i wolności obywatelskich i politycznych; Zakaz dyskryminacji; Prawo do życia; Zakaz tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do sądu; Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego; Koncepcja :Wolnego rynku Idei" w świetle współczesnych standardów swobody wypowiedzi; Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się; Prawo do wolności sumienia i wyznania - aspekty międzynarodowe i rozwiązania prawne III RP; Swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania na przykładzie Federacji Rosyjskiej; Prawa wyborcze; Prawo do własności Cz. II Ochrona praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych; O znaczeniu obywatelskich praw socjalnych dla rozwoju demokracji; Prawa socjalne; Prawo do pracy; Prawo do rozwoju; Prawo do zabezpieczenia społecznego; Ochrona praw kulturowych
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 341 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88690-95-7
Pojęcie i klasyfikacja sukcesji państw w prawie międzynarodowym, Zaangażowanie ONZ na rzecz poszanowania demokratycznej formy rządów.Próba refleksji teoretycznej, Kontynuacja reformy ustrojowej UE a trudności z ratyfikacją traktatu konstytucyjnego, Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Unii Europejskiej, Europejski kodeks cywilny-perspektywa rozwiązań modelowych lub konwencji międzynarodowej, Tendencje rozwoju międzynarodowego prawa środowiska.Bezpieczeństwo ekologiczne czy terroryzm ekologiczny, Prawo dostępu do konsula-geneza konstrukcji normatywnej, przystąpienie Unii Europejskiej do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności-unifikacja standardów w zakresie ochrony praw czlowieka w Europie, Artykuły komisji prawa międzynarodowego dotyczące odpowiedzialności państw-nowa forma kodyfikacji prawa międzynarodowego?, Ochrona środowiska w orzecznictwie światowej organizacji handlu, Nauka, współpraca naukowa, wolność naukowa w prawie międzynarodowym, System rozstrzygania sporów WTO, Miejsce winy w teorii odpowiedzialności międzynarodowoprawnej:obiektywna i subiektywna koncepcja odpowiedzialności, Systemowe ograniczenia ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej na przykładzie dyskusji nad powołaniem agencji praw podstawowych, Prawnomiędzynarodowa odpowiedzialnośc za szkody transgraniczne w środowisku.Uwagi na marginesie projektu zasad dotyczących alokacji strat wynikających ze szkód transgranicznych spowodowanych działalnością niebezpieczną, Nowe aspekty stosowania siły w stosunkach międzynarodowych, Pokój czy sprawiedliwość? O aksjologicznej podstawie współczesnego prawa międzynarodowego, Współczesne prawo międzynarodowe i jego relacje z prawem krajowym (wybrane zagadnienia), Prawne i polityczne determinanty sporu wokół oświadczenia rządu PRL z 23 sierpnia 1953 roku w sprawie zrzeczenia się reparacji od Niemiec, Międzynarodowe trybunały karne:zagadnienia węzłowe, Ewolucja prawnomiędzynarodowej sytuacji europejskich państw miniaturowych, Efektywność międzynarodowa, Swoboda przepływu osób w prawie pierwotnym wspólnot europejskich, Przyjęcie zasady "odpowiedzialności za ochronę" w procesie reformowania narodów zjednoczonych, Kilka uwag w kwestii użycia siły we współczesnym prawie międzynarodowym, Obiektywna czy subiektywna koncepcja umowy międzynarodowej?
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 341 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok 4 (2006). - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2006. - 224 s. : fot. ; 21 cm.
(Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego / Katedra Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ; red. prowadzący Paweł Czubik ISSN 1730-4504 ; Rok 4 (2006))
Bezpodstawne wzgogacenie jako źródło zobowiązania - uwagi prawnoporównawcze; Trudności w dokonywaniu na terytorium niektórych państw czynności w formie wskazanej przez prawo polskie jako lex rei sitae; Pozasądowe formy rozwiązywania sporów sportowych; Postępowanie przed komisją europejską w sprawie notyfikowanej pomocy państwa; alternatywne metody rozwiązywania sporów - projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych; Specjalny trybunał dla Sierra Leone jako nowy etap w rozwoju międzynarodowego sądownictwa karnego; Pojęcie godności w prawie europejskim i porządkach krajowych w kontekście rozwoju biomedycyny; Ochrona prawa do prywatności na podstawie artykułu 11 amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka; Rozstrzyganie sporów w ramach Śwatowej Organizacji Handlu a prawa człowieka; Pierwsze skargi z Czeczenii przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu; Glossa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie Sokołowski v. Polsce (skarga nr 75955/01); Recenzja. Barbara Mikołajczyk: Osoby ubiegające się o status uchodźcy. Ich prawa i standardy traktowania. Katowice 2004. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 295.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 341 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej