Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(16)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(16)
Author
Balcerzak Michał
(1)
Bartkiewicz Katarzyna
(1)
Biernacka Ewa
(1)
Bolechów Bartosz
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Gocko Jerzy
(1)
Hoc Stanisław
(1)
Jasudowicz Tadeusz
(1)
Justyńska Izabela
(1)
Kapelańska-Pręgowska Julii
(1)
Karolak Stefan J
(1)
Koral Jarosław
(1)
Kowalska Magdalena
(1)
Krzak Renata
(1)
Laskowska Marzena
(1)
Malinowski Marek J
(1)
Masewicz Walery
(1)
Mańka-Chmura Aleksandra
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Mikołajczyk Barbara
(1)
Morawski Lech
(1)
Motyka Krzysztof
(1)
Ockrent Christine
(1)
Ożarowski Rafał
(1)
Piejko Jolanta
(1)
Polszewska Daria-Anna
(1)
Prusak Feliks
(1)
Skorowski Henryk
(1)
Stadniczeńko Stanisław Leszek
(1)
Treiner Sandrine
(1)
Wasilkowski Andrzej
(1)
Wawrzyniak Jan
(1)
Wielomski Adam
(1)
Wojtczak-Szyszkowski Jerzy Andrzej
(1)
Wolański Marian S
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(17)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Prawa człowieka
(17)
Prawo międzynarodowe
(4)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(3)
ONZ
(3)
Polityka międzynarodowa
(3)
Ekologia
(2)
Globalizacja
(2)
Homoseksualizm
(2)
Integracja europejska
(2)
Internet
(2)
Islam
(2)
Kobieta
(2)
Prawo
(2)
Prawo do sądu
(2)
Prawo humanitarne międzynarodowe
(2)
Prawo socjalne
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
AIDS
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Dyplomacja
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dług państwowy
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Emigracja
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Feminizm
(1)
Francja
(1)
Godność ludzka
(1)
Gwałt
(1)
Handel ludźmi
(1)
Język arabski
(1)
Język łaciński
(1)
Konstytucja
(1)
Korea Północna
(1)
Kościół katolicki
(1)
Migracje
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Międzynarodowy Trybunał Karny
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Niemcy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Obrzezanie
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Pacyfik (region)
(1)
Parlament Europejski
(1)
Państwo
(1)
Podatek
(1)
Poligynia (etnogr.)
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Polska
(1)
Poronienie sztuczne
(1)
Prawo do pracy
(1)
Prawo do prywatności
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo ochrony srodowiska miedzynarodowe
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe -- prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2003 r. -- poradnik
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo rzymskie
(1)
Prawo wojenne
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Praworządność
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przyroda -- ochrona -- prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Rada Europy
(1)
Religia
(1)
Rodzina
(1)
Rosja
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Równość (prawo)
(1)
Stosunki międzynarodowe
(1)
Szacunek
(1)
Sądownictwo międzynarodowe
(1)
Tajemnica służbowa
(1)
Terroryzm
(1)
Tortury
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubóstwo
(1)
Uchodźcy
(1)
Unia Europejska
(1)
Wolność
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wolność zgromadzeń
(1)
Związki zawodowe
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Życie
(1)
Subject: time
1945-
(1)
Subject: place
Afryka
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Arabskie, kraje
(1)
Azja
(1)
Bałkańskie, kraje
(1)
20 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7414-264-9
1. Bezpieczeństwo osobiste. 2. Nietykalność. Prawo do zachowania integralności cielesnej. 3. Wolność. 4. Godność. 5. Równość. O niektórych aspektach sytuacji kobiet w Polsce. Akty prawne: Karta Narodów Zjednoczonych (fragmenty); Światowa Konferencja Praw Człowieka: Deklaracja wiedeńska i Program działania (fragmenty); Międzynarodowa Konferencja na rzecz Ludności i Rozwoju: Równość kobiet i mężczyzn z perspektywy owej tożsamości płci, sprawiedliwość i uwłasnowolnienie kobiet (fragmenty); Deklaracja o Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet; Deklaracja pekińska; Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet; Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89476-40-1
1.Charakter i struktura prawna ochrony środowiska Wspólnot Europejskich, 2.Polityka Wspólnot Europejskich w dziedzinie ochrony środowiska, 3.Struktura instytucjonalna ochrony środowiska, 4.Horyzontalne prawo ochrony środowiska, 5.Wertykalne prawo ochrony środowiska, 6.Wykaz najważniejszych aktów regulujących problematykę środowiska w UE (bez wykazu aktów odnoszących się do zobowiązań międzynarodowych Wspólnot), 7.Tłumaczenie dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 w sprawie powszechnego dostępu do informacji o środowisku i w sprawie uchylenia Dyrektywy 90/313/EWG Rady, 8.Tłumasznie decyzji nr 1600/2002/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiającej szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-001-1
1. Zasady ustrojowe i aksjologia konstytucyjna: O bardziej prawidłowe pojmowanie konstytucyjnego pojęcia "dobro wspólne"; Aksjologia systemu oświaty jako przedmiot regulacji konstytucyjnej (na przykładzie wybranych konstytucji europejskich); Poszukiwania formuły suwerenności państwa-członka UE w polskiej nauce prawa; Zasada pomocniczości jako norma konstytucyjna. Czy wstep do Konstytucji RP zobowiązuje?; Nazwy państw współczesnych; Neutralność polityczna sił zbrojnych jako konstytucyjna zasada ustroju państwa; Władza neutralna w świetle nowej interpretacji podziału władz; Zasada podziału władz a problem nadużywania władzy; Dyrektywa "współdziałania władz" jako element organizujący życie wspólnoty państwowej w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.; Instytucja konstytucjonalizmu a prawo konstytucyjne; Zasada zaufania jednostki do państwa i prawa w okresie zmiany ustrojowej; 2. Państwo i jego instytucje w okresie przemian ustrojowych: kilka uwag o systemie rządów na Węgrzech po zmianach ustrojowych w 1989 r.; Geneza i charakterystyka Konstytucji Rumunii z 1991 roku; Służba cywilna w Konstytucji RP z 1997 r.; Formy organizacji parlamentarzystów w Sejmie i senacie (kluby, koła i zespoły) a mandat wolny; Zasady kandydowania oraz repartycji mandatów w wyborach do Riksdagu i Parlamentu Europejskiego w Szwecji (w świetle ustawy o wyborach z 2005 r.); Republika Francuska jako państwo zdecentralizowane w świetle ustawy konstytucyjnej z 2003 roku; "Parlamentaryzacja" systemów rządowych w Polsce, Finlandii i Chorwacji w świetle ostatnich przekształceń konstytucyjnych w tych krajach; Rozwiązanie parlamentu. Uwarunkowania prawne i polityczne; 3. Procesy integracyjne i instytucje Unii Europejskiej: Parlament narodowy w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej (po wejściu w życiu postanowień Traktatu z Lizbony); Pozycja Parlamentu Europejskiego w toku reformy ustrojowej UE; Zasada pewności prawa we wspólnotowym ustawodawstwie rolnym i orzecznictwie ETS; Konstytucje praw członkowskich w porządku prawnym Unii Europejskiej; Przekazywanie kompetencji organów władzy sądowniczej podmiotom międzynarodowym; 4. Władza wykonawcza i ustawodawcza a polityka zagraniczna: Kompetencje Prezydenta RP w zakresie spraw zagranicznych i ich realizacja; Ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego w sejmie i Senacie; Wielka, duża i mała ratyfikacja- typy procedur wyrażania zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej przez Prezydenta w świetle Konstytucji RP; Prezydent może, musi czy powinien ratyfikować umowę międzynarodowa? Kilka słów na tle ratyfikacji Traktatu z Lizbony; w sprawie kompetencji Prezydenta RP w "stosunkach zewnętrznych"; Przedmiot ustawy ratyfikacyjnej, wyrażającej zgodę na przekazanie organizacji międzynarodowej kompetencji organów władzy państwowej; O zgodności z konstytucją RP prezydenckiego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony; Wiele hałasu o nic? Realizowanie irracjonalności na przykładzie Protokołu polsko-brytyjskiego do karty Praw Podstawowych UE' 5. prawo- jego źródła, wykładnia i kontrola: Spór o kodyfikację jako metodę unifikacji prawa prywatnego w Europie; O wzajemnych relacjach niektórych pojęć prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego; O ustawie organicznej; Projekt ustawy jako podstawa i przedmiot wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego; Funkcjonalna swoistość kontroli konstytucyjności inicjowanej pytaniem sadu i jej skutki; Trybunał Konstytucyjny- negatywny ustawodawca czy strażnik konstytucji?; Szarłat i nawiązanie do niego w konstytucjach państw muzułmańskim; Zamknięty system źródeł prawa a implementacja prawa Unii Europejskiej; 5. Prawa jednostki ich ochrona: Seks a Europejska Konwencja Praw Człowieka; Dyplomacja konferencyjna: w piętnasta rocznicę II Światowej Konferencji praw Człowieka; Prawo jednostki do środowiska. Rola rady Europy w kształtowaniu nowych standardów prawnych; Obowiązki pozytywne państwa prawnego. Uwagi na tle prawa do sadu; Nieletni w badaniach katamnestycznych- dorosła przestępczość dawnych nieletnich; Publiczny Obrońca Praw Człowieka Republiki Czeskiej; Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce. Dwadzieścia z dwustu lat istnienia ombudsmana na świecie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2256)
ISBN: 83-226-1380-6
1. Charakterystyka zagadnienia, 2. Problematyka migracyjna i uchodźca na forum organizacji europejskich, 3. Nowe wyzwania dla Polski w związku z przystąpieniem do UE, 4. Wyjazd z kraju pochodzenia, 5. Pochodzenie lub przyjazd z tzw. kraju bezpiecznego, 6. Sytuacja na granicy, 7. Zatrzymanie, 8. Obowiązek opuszczenia kraju goszczącego lub wydalenie przed merytorycznym zbadaniem wniosku, 9. W procedurze, 10. Warunki recepcji, 11. Sytacja rodziny, dzieci, kobiet i osób o szczególnych potrzebach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wprowadzenie; XVIII w. - Stany Zjednoczone Ameryki, Francja; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Rada Europy; Unia Europejska; Polska; Kościół katolicki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawa człowieka)
ISBN: 978-83-7441-513-2
Cz. I Ochrona praw i wolności obywatelskich i politycznych; Zakaz dyskryminacji; Prawo do życia; Zakaz tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do sądu; Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego; Koncepcja :Wolnego rynku Idei" w świetle współczesnych standardów swobody wypowiedzi; Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się; Prawo do wolności sumienia i wyznania - aspekty międzynarodowe i rozwiązania prawne III RP; Swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania na przykładzie Federacji Rosyjskiej; Prawa wyborcze; Prawo do własności Cz. II Ochrona praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych; O znaczeniu obywatelskich praw socjalnych dla rozwoju demokracji; Prawa socjalne; Prawo do pracy; Prawo do rozwoju; Prawo do zabezpieczenia społecznego; Ochrona praw kulturowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-95-7
Pojęcie i klasyfikacja sukcesji państw w prawie międzynarodowym, Zaangażowanie ONZ na rzecz poszanowania demokratycznej formy rządów.Próba refleksji teoretycznej, Kontynuacja reformy ustrojowej UE a trudności z ratyfikacją traktatu konstytucyjnego, Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Unii Europejskiej, Europejski kodeks cywilny-perspektywa rozwiązań modelowych lub konwencji międzynarodowej, Tendencje rozwoju międzynarodowego prawa środowiska.Bezpieczeństwo ekologiczne czy terroryzm ekologiczny, Prawo dostępu do konsula-geneza konstrukcji normatywnej, przystąpienie Unii Europejskiej do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności-unifikacja standardów w zakresie ochrony praw czlowieka w Europie, Artykuły komisji prawa międzynarodowego dotyczące odpowiedzialności państw-nowa forma kodyfikacji prawa międzynarodowego?, Ochrona środowiska w orzecznictwie światowej organizacji handlu, Nauka, współpraca naukowa, wolność naukowa w prawie międzynarodowym, System rozstrzygania sporów WTO, Miejsce winy w teorii odpowiedzialności międzynarodowoprawnej:obiektywna i subiektywna koncepcja odpowiedzialności, Systemowe ograniczenia ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej na przykładzie dyskusji nad powołaniem agencji praw podstawowych, Prawnomiędzynarodowa odpowiedzialnośc za szkody transgraniczne w środowisku.Uwagi na marginesie projektu zasad dotyczących alokacji strat wynikających ze szkód transgranicznych spowodowanych działalnością niebezpieczną, Nowe aspekty stosowania siły w stosunkach międzynarodowych, Pokój czy sprawiedliwość? O aksjologicznej podstawie współczesnego prawa międzynarodowego, Współczesne prawo międzynarodowe i jego relacje z prawem krajowym (wybrane zagadnienia), Prawne i polityczne determinanty sporu wokół oświadczenia rządu PRL z 23 sierpnia 1953 roku w sprawie zrzeczenia się reparacji od Niemiec, Międzynarodowe trybunały karne:zagadnienia węzłowe, Ewolucja prawnomiędzynarodowej sytuacji europejskich państw miniaturowych, Efektywność międzynarodowa, Swoboda przepływu osób w prawie pierwotnym wspólnot europejskich, Przyjęcie zasady "odpowiedzialności za ochronę" w procesie reformowania narodów zjednoczonych, Kilka uwag w kwestii użycia siły we współczesnym prawie międzynarodowym, Obiektywna czy subiektywna koncepcja umowy międzynarodowej?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-934605-5-7
Zawiera: Ochrona wolności i praw dziecka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; Rzecznik Praw Dziecka w Rzeczypospolitej Polskiej; Komitet Praw Dziecka a faktyczna kontrola przestrzegania praw dzieci; Rodzice a dziecko poczęte; Ochrona prawa dziecka do życia - wybrane zagadnienia; Procedury ochrony praw dziecka w systemie oświaty; Prawa dziecka w rodzinie - obowiązek rodzicielski; Prawo rodziców do wychowania religijnego dzieci; Prawo dziecka do informacji; Prawa dziecka w oświacie; Sytuacja prawna osób w okresie edukacji szkolnej; Prawa dzieci i młodocianych w pracy; Gwarancje praw dziecka w statutach szkół regionu opolskiego; Dziecko jako pokrzywdzony - wybrane zagadnienia; Dziecko jako uczestnik mediacji. Komunikaty uczniów i nauczycieli Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III w Opolu: Szkoła - przywilej czy obowiązek?; Prawo do nauki - obowiązek czy przywilej?; Sondaż „Prawa dziecka w oczach opolan”.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rok 4 (2006). - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2006. - 224 s. : fot. ; 21 cm.
(Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego / Katedra Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ; red. prowadzący Paweł Czubik ISSN 1730-4504 ; Rok 4 (2006))
Bezpodstawne wzgogacenie jako źródło zobowiązania - uwagi prawnoporównawcze; Trudności w dokonywaniu na terytorium niektórych państw czynności w formie wskazanej przez prawo polskie jako lex rei sitae; Pozasądowe formy rozwiązywania sporów sportowych; Postępowanie przed komisją europejską w sprawie notyfikowanej pomocy państwa; alternatywne metody rozwiązywania sporów - projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych; Specjalny trybunał dla Sierra Leone jako nowy etap w rozwoju międzynarodowego sądownictwa karnego; Pojęcie godności w prawie europejskim i porządkach krajowych w kontekście rozwoju biomedycyny; Ochrona prawa do prywatności na podstawie artykułu 11 amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka; Rozstrzyganie sporów w ramach Śwatowej Organizacji Handlu a prawa człowieka; Pierwsze skargi z Czeczenii przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu; Glossa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie Sokołowski v. Polsce (skarga nr 75955/01); Recenzja. Barbara Mikołajczyk: Osoby ubiegające się o status uchodźcy. Ich prawa i standardy traktowania. Katowice 2004. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 295.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego)
1. Międzynarodowe tło i wybrane aspekty zamachu majowego w Polsce; 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka a "przestrzeganie" praw człowieka w Tybecie; 3. Cechy i wykształcenie władcy w ujęciu Piccolo Machiavellego i Kautilji. Ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki "Arthasiastry"; 4. Stosunki izraelsko-palestyńskie w latach 2001-2006; 5. Podstawy wiedzy o homoseksualizmie a przeciwdziałanie homofobii; 6. Wartości godne Zachodu; 7. Powoływanie Parlamentu Europejskiego; 8. Dialektyka marksistowska a niepodległość Polski w myśli Róży Luksemburg; 9. Liberalizm w Europie w I poł. XIX w. Rewolucja czy ewolucja?; 10. Motyw walki i współzawodnictwa narodów w "Myślach nowoczesnego Polaka" Romana Dmowskiego; 11. "Królestwo strachu i łez". Funkcjonowanie reżimu totalitarnego w Korei Północnej- refleksja socjologicczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87876-60-7
Cz.I Polityczne problemy życia międzynarodowego: 1. Podstawowe podmioty życia międzynarodowego, 2. Społeczność międzynarodowa i władza ogólnoświatowa, 3. Prawa człowieka podstawą porządku międzynarodowego, 4. Regionalizm w życiu międzynarodowym. Cz.II Społeczne problemy życia międzynarodowego: 1. Ubóstwo współczesnego świata, 2. Bezrobocie jako zjawisko międzynarodowe, 3. Sytuacja osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej. Cz.III Gospodarczo-etyczne problemy życia międzynarodowego: 1. W poszukiwaniu właściwej koncepcji rozwoju gospodarczego, 2. Zagrożenia życia gospodarczego w wymiarze międzynarodowym, 3. Ekonomiczne i społeczne aspekty globlalizacji gospodarki, 4. Próba oceny procesów globalizacyjnych, 5. Problem zadłuzenia międzynarodowego i wezwanie do darowania długów, 6. Wymiar ekonomiczno-społeczny kwestii ekologicznej, 7. Nowe wyzwania dla międzynarodowego życia gospodarczego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-484-1
1. Koncepcja "wojny" i "pokoju": Wyrzeczenie się wojny w Pakcie Branda-Kellogga oraz w konstytucjach wybranych państw: analiza współczesnego znaczenia; Czy istniejąca regulacja ius ad bellum jest wystarczająca; Wsparcie pokoju w prawie międzynarodowym, wspólnotowym i w konstytucjach wybranych państw europejskich; Koncepcje wojny i pokoju w ujęciu teologicznym. 2. Zakaz użycia siły w prawie międzynarodowym. 2. Zakaz użycia siły w prawie międzynarodowym: Prawo użycia siły w dobie rozejmu. Przedmiot transatlantyckiej debaty - sens i perspektywa jej kontynuacji; Zakaz użycia lub groźby użycia siły w jakikolwiek inny sposób niezgodny z celami Narodów Zjednoczonych; Zakaz użycia siły jako ius cogens. 3. Problemy teorii i filozofii praw człowieka: Międzyrządowa dyskusja na temat uniwersalizmu praw człowieka; Powszechność - między uniformizacją a relatywizmem. Wokół metaaksjologicznych założeń Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; O problemach efektywności międzynarodowej ochrony praw człowieka; Od interwencji humanitarnej do odpowiedzialności za ochronę; Filozoficzne implikacje praw człowieka w oparciu o wybrane oświeceniowe teorie prawnonaturalne. 4. Problemy prawa humanitarnego: Standardy człowieka jako III generacja ius contra bellum; Prawa dziecka w konfliktach zbrojnych; On the Martens Clause In International Law Today; Rozwój prawnomiędzynarodowej ochrony personelu medycznego; Humanitaryzacja konfliktów zbrojnych na morzu; wpływ konfliktu zbrojnego na obowiązywanie umów międzynarodowych z dziedziny praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego; Prawnomiędzynarodowa ochrona osób pozbawionych wolności na skutek popełnienia przestępstwa w czasie konfliktu zbrojnego; Status prawny military contractors według międzynarodowego prawa humanitarnego; Minimalne standardy humanitarne na czas wojny i pokoju. 4. Problemy międzynarodowego prawa karnego: Zasada nullum crimen sine lege w kontekście ścigania zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Odpowiedzialność karna jednostki za zbrodnie wojenne - antecedencjeů; Udział Interpolu w ściganiu zbrodni ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości; 4. Varia: Powszechny przegląd okresowy - nadzieje i rzeczywistość. Kilka refleksji w związku z zakończeniem pierwszych sesji Grupy Roboczej Praw Człowieka ds. powszechnego przeglądu okresowego; Obowiązku żołnierza względem ojczyzny w "Pogadankach" księdza kapelana Michała Sopoćki; Standardy pomocy humanitarnej we współczesnym prawie międzynarodowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7326-400-0
1. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec świata arabskiego w początkach XXI wieku, 2. Palestyna po śmierci Afarata, 3. Źródła terroryzmu na Bliskim Wschodzie (Casus konfliktu izraelsko-palestyńskiego), 4. USA wobec kryzysu w stosunkach arabsko-izraelskich w maju i czerwcu 1967 roku, 5. Stosunki Syrii z Jordanią - idea zjednoczenia i realna wrogość (1920-1952), 6 . Prawa człowieka w wybranych krajach arabskich. Teoria a rzeczywistość, 7. Kondycja gospodarcza i perspektywy rozwoju MENA, 8. "Allah-toni" - czyli rzecz o wymiarach islamofobii, 9. Wizerunek islamu i muzułumanów w Polsce w świetle badań socjologicznych, 10. O języku arabskim, 11. Poligynia w kulturze arabsko-muzułmańskiej, 12 .Lilit powróciła w poezji Joumany Haddad
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89833-06-8
1. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina nauki, 2. Prawo międzynarodowe jako normatywna podstawa stosunków międzynarodowych, 3. Miedzynarodowe stosunki ekonomiczne, 4. Globalizacja i jej skutki, 5. Nowy ład światowy, 6. Podmiotowość i panstwo w stosunkach międzynarodowych, 7. Organizacje międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem systemu narodów zjednoczonych, 8. Współczesna dyplomacja, 9. Bezpieczeństwo miedzynarodowe i konflikty, 10. Miedzyanrodowa ochrona praw człowieka, 11. Integracja europejska - Unia Europejska, 12. Rola Stanów Zjednoczonych w międzynarodowym ukłądzie sił, 13. Rosja we współczesnych stosunkach międzynarodowych, 14. Niemcy we współczesnych stosunkach międzynarodowych, 15. Bałkany - region konfliktów i kontrastów, 16. Oblicze współczesnej Azjii i Pacyfiku, 17. Problemy polityczne i społeczno-ekonomiczne Afryki i Bliskiego wschodu, 18. Zmiany społeczno-polityczne w Ameryce Łacińskiej, 19. Polityka zagraniczna Polski, 20. Polska we współczesnym świecie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60011-64-5
Cz. I. Bezpieczeństwo międzynarodowe; 1. Współpraca Grupy Wyszehradzkiej na rzecz bezpieczeństwa; 2. Rola Międzynarodowego Trybunału Karnego w umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego; Cz. II. Integracja europejska; 1. Multi-lever governance- rządzenie wielopoziomowe jako sposób wyjaśniania procesów integracji europejskiej; 2. Konflikt dwóch racji aksjologicznych w kwestii tożsamości europejskiej; 3. Wspieranie sektora kultury przez Unie Europejską; 4. Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w ramach UE; 5. Kongres Polonii Amerykańskiej wobec przystąpienia Polski do UE, 5. Wizerunek Polski i Polaków na łamach tygodników "Le point" i "Le Nouvel Observetur" w latach 2005-2007; Cz. III. Polityka zagraniczna państw; 1. Ocena polityki zagranicznej Władimira Putina w świetle wypowiedzi Condoleezzy Rice, Angeli Merkel i Julii Tymoszenko (styczeń-czerwiec 2007 rok); 2. Polityka Grecji wobec kwestii macedońskiej w latach 1991-1995; 3. Wizerunek Chorwacji w stosunkach międzynarodowych; 4. Chorwackie dywagacje wobec wyzwań przyszłości; Cz. IV. Problemy narodowościowe. Międzynarodowa ochrona praw człowieka; 1. Podział jako główne rozwiązanie poważnych konfliktów etnicznych; 2. Belgia- mały kraj wielkich podziałów; 3. Koncepcja samostanowienia narodów tubylczych; 4. Problem braku poszanowania praw człowieka na obszarze Federacji Rosyjskiej; 5. Proceder handlu ludźmi. Charakterystyka zjawiska i jego zwalczanie; Cz. V. Pomoc dla krajów "biednego południa"; 1. Współpraca na rzecz rozwoju- motywacje, znaczenie i nowe wyzwania; 2. Rotary International i walka z problemami ludzkości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-231-1832-9
1. Wykładnia prawa konstytucyjnego, 2. Zasada proporcjonalności - refleksje na gruncie aksjologicznych podstaw Konstytucji z 1997 roku i orzecznictwa Trybunału konstytucyjnego, 3. Kilka słów na temat interpretacji w prawie międzynarodowym. Uwagi na tle ustawy Sądu Najwyższego z 19 lutego 2003 r. (1 KZP 47/02), 4. Rola Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w procesie interpretacji prawa wspólnotowego i prawa krajowego państw członkowskich, 5. O wykładni prawa karnego, 6. Przyczynek do dyskusji nad gospodarczą wykładnią europejskiego wspólnotowego prawa podatkowego, 7. Wykładnia w prawie podatkowym - przekrój problematyki, 8. Fikcyjność pozytywistycznego paradygmatu, 9. Formuła Radbrucha. Pojęcie i zastosowanie w orzecznictwie, 10. Konflikt interesów indywidualnego i ogólnego w prawie praw człowieka, 11. Status praw socjalnych, 12. Normatywna i pozanormatywna regulacja Internetu - modele konkurencyjne czy komplementarne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-469-8
R.1 Zasada ogólnego poszanowania praw człowieka jako kategoria prawa; R.2 Zagadnienie poszanowania praw człowieka w europejskim prawie wspólnotowym przed rekonstrukcją o kodyfikacją standardów praw człowieka; R.3 Ewolucja europejskiego prawa wspólnotowego w kierunku skodyfikowania standardów praw człowieka; R.4 Zasada poszanowania praw człowieka w świetle Karty Praw Podstawowych UE; R.5 Zasada poszanowania praw człowieka a konstytucjonalizacja europejskiego prawa wspólnotowego' Podsumowanie: Synteza dowodów na rzecz poszanowania praw człowieka jako guiding principle w europejskim prawie wspólnotowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Prawo ; Zeszyt 3)
ISBN: 83-86919-72-8
Artykuły: -Prawo drogowskazem życia człowieka; -O sympatii, czyli o poszukiwaniu natury prawa rzymskiego; -Prawo międzynarodowe i stosunki z zagranicą w nowej Konstytucji Polskiej z 2 kwietnia 1997r.; -Przemiany ubezpieczenia społecznego; -położenie prawne związków zawodowych w świetle nowych regulacji prawnych; -Koncepcje neofeudalne w osiemnastowiecznej Francji; -Karnoprawna ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Recenzje; Sprawozdania naukowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again