Form of Work
Książki
(24)
Status
only on-site
(22)
available
(7)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(22)
Author
Jasudowicz Tadeusz
(3)
Garlicki Leszek (1946- )
(2)
Gronowska Bożena
(2)
Korcyl-Wolska Marianna
(2)
Leszczyński Leszek
(2)
Liżewski Bartosz
(2)
Bartkiewicz Katarzyna
(1)
Biegański Zdzisław
(1)
Biernacka Ewa
(1)
Bieńczyk-Missala Agnieszka
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Gajdus Danuta
(1)
Grzymkowska Maja
(1)
Hoc Stanisław
(1)
Hofmański Piotr (1956- )
(1)
Jakowicz Jerzy
(1)
Kalisz Anna
(1)
Karolak Stefan J
(1)
Kowalska Magdalena
(1)
Krzak Renata
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Lis Maciej
(1)
Masewicz Walery
(1)
Mańka-Chmura Aleksandra
(1)
Mikołajczyk Barbara
(1)
Ockrent Christine
(1)
Piejko Jolanta
(1)
Polszewska Daria-Anna
(1)
Prusak Feliks
(1)
Redelbach Andrzej
(1)
Sokołowski Tadeusz
(1)
Sozański Jarosław
(1)
Szuniewicz Marta
(1)
Treiner Sandrine
(1)
Warchałowski Krzysztof
(1)
Wasilkowski Andrzej
(1)
Wielomski Adam
(1)
Wojtczak-Szyszkowski Jerzy Andrzej
(1)
Wróbel Andrzej (1953- )
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Prawa człowieka
(22)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(6)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(6)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(3)
Umowy międzynarodowe
(3)
Wolność obywatelska
(3)
Europejska Komisja Praw Człowieka
(2)
Orzecznictwo międzynarodowe
(2)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Równość (prawo)
(2)
Skargi i zażalenia
(2)
Wolność wyznania
(2)
AIDS
(1)
Adopcja
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bioetyka
(1)
Biotechnologia
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Ekologia
(1)
Emigracja
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Feminizm
(1)
Godność ludzka
(1)
Gwałt
(1)
Handel ludźmi
(1)
Homoseksualizm
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Islam
(1)
Język łaciński
(1)
Kobieta
(1)
Konstytucja
(1)
Medycyna
(1)
Migracje
(1)
Międzynarodowy Trybunał Karny
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
NATO
(1)
Nadużycie funkcji publicznej
(1)
ONZ
(1)
Obrzezanie
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Ojcostwo
(1)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Polska
(1)
Poronienie sztuczne
(1)
Prawo
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe -- prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2003 r. -- poradnik
(1)
Prawo rzymskie
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przyroda -- ochrona -- prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Rada Europy
(1)
Religia
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Tajemnica służbowa
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Uchodźcy
(1)
Unia Europejska
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Związki zawodowe
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
1945-
(5)
1701-
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
24 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7414-264-9
1. Bezpieczeństwo osobiste. 2. Nietykalność. Prawo do zachowania integralności cielesnej. 3. Wolność. 4. Godność. 5. Równość. O niektórych aspektach sytuacji kobiet w Polsce. Akty prawne: Karta Narodów Zjednoczonych (fragmenty); Światowa Konferencja Praw Człowieka: Deklaracja wiedeńska i Program działania (fragmenty); Międzynarodowa Konferencja na rzecz Ludności i Rozwoju: Równość kobiet i mężczyzn z perspektywy owej tożsamości płci, sprawiedliwość i uwłasnowolnienie kobiet (fragmenty); Deklaracja o Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet; Deklaracja pekińska; Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet; Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-615-9
1. Europejski Trybunał Praw Człowieka- geneza, zakres uprawnień, pozycja; 2. Podstawowe trendy linii orzeczniczej ETPCZ i mechanizm ich realizacji ("hard core" systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka); 3. Europejski Trybunał Praw Człowieka wobec wyzwań współczesności; 4. Skutek krajowy orzeczeń ETPCZ- rozważania de lege lata i de lege ferenda; 5. ETPCZ a dyskusja na temat modelu europejskiej ochrony praw i wolności człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89476-40-1
1.Charakter i struktura prawna ochrony środowiska Wspólnot Europejskich, 2.Polityka Wspólnot Europejskich w dziedzinie ochrony środowiska, 3.Struktura instytucjonalna ochrony środowiska, 4.Horyzontalne prawo ochrony środowiska, 5.Wertykalne prawo ochrony środowiska, 6.Wykaz najważniejszych aktów regulujących problematykę środowiska w UE (bez wykazu aktów odnoszących się do zobowiązań międzynarodowych Wspólnot), 7.Tłumaczenie dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 w sprawie powszechnego dostępu do informacji o środowisku i w sprawie uchylenia Dyrektywy 90/313/EWG Rady, 8.Tłumasznie decyzji nr 1600/2002/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiającej szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87673-26-9
1. Rozwój międzynarodowych standardów penitencjarnych; 2. Europejskie reguły więzienne - charakterystyka ogólna; 3. Personel zatrudniony w jednostkach penitencjarnych; 4. Reguły przyjmowania więźniów do zakładu penitencjarnego; 5. Warunki socjalno-bytowe i opieka medyczna zapewniane osobom pozbawianym wolności; 6. Środki oddziaływania penitencjarnego; 7. Przygotowanie do zwolnienia z zakładu karnego. Pomoc penitencjarna; 8. Szczególne kategorie więźniów; 9. Instrumenty kontrolne przestrzegania prawa więźniów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Duże Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-1714-4
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności: R.2 Europejski Trybunał Praw Człowieka, R.3 Postanowienia różne, Protokoły dodatkowe, Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-57-6
1. Pojęcia praw człowieka, 2. System ochrony praw człowieka w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, 3. Prawa człowieka w organizacjach wyspecjalizowanych systemu narodów zjednoczonych i z nim związanych, 4. Ochrona praw człowieka w ramach organizacji państw amerykańskich, 5. Ochrona praw człowieka w ramach organizacji jedności afrykańskiej/Unii Afrykańskiej, 6. Ochrona praw człowieka w ramach Rady Europy, 7. Prawa człowieka w procesie KBWE/OBWE, 8. Prawa człowieka w Unii Europejskiej, 9. Ochrona praw człowieka w innych organizacjach międzynarodowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-8461-0
1. Przesłanka ochrony bezpieczeństwa państwa; 2. Limitacja jako podstawowa instytucja ograniczenia praw człowieka; 3. Derogacja jako wyjątkowa instytucja ograniczania praw człowieka; 4. Wybrane zagadnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87497-65-9
R.1 Istota oraz typy ochrony praw i wolności człowieka: 1. Zarys rozowju systemu praw człowieka, 2. System ochrony w ramach prawa międzynarodowego, 3. System Rady Europy, 4. Europejska Karta Socjalna w systemie Rady Europy, 5. Miedzynarodowa ochrona praw człowieka a prawo polskie. R.2 Europejska Konwencja Praw Człowieka: 1. Zasady stosowania i interpretacji Konwencji, 2. Prawo do życia, 3. Zakaz torut, 4. Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej, 5. Prawo do wolności i bezpieczeństwa oosbistego, 6. Prawo do rzetelengo procesu sądowego, 7. Wolność sumienia i religii, 8. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, 9. Wolność wypowiedzi, 10. Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się, 11. Prawo do ochrony własności, 12. Prawo do nauki, 13. Prawo do wolnych wyborów, 14. Zakaz dyskryminacji. R.3 Prawa człowieka w unii europejskiej: 1. Prawo Unii Europejskiej a prawa człowieka - regulacje i instytucje, 2. Europejska Konwencja Praw Człowieka a prawo UE, 3. Karta Praw Podstawowych, 4. Ochrona praw człowieka w UE a TRaktat Lizboński - uchwalone zmiany
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-044-5
I. System europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Orzecznictwo Europejskiej Komisji Praw Człowieka, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. II. Orzecznictwo Komitetu niezależnych ekspertów Europejskiej Karty Socjalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2256)
ISBN: 83-226-1380-6
1. Charakterystyka zagadnienia, 2. Problematyka migracyjna i uchodźca na forum organizacji europejskich, 3. Nowe wyzwania dla Polski w związku z przystąpieniem do UE, 4. Wyjazd z kraju pochodzenia, 5. Pochodzenie lub przyjazd z tzw. kraju bezpiecznego, 6. Sytuacja na granicy, 7. Zatrzymanie, 8. Obowiązek opuszczenia kraju goszczącego lub wydalenie przed merytorycznym zbadaniem wniosku, 9. W procedurze, 10. Warunki recepcji, 11. Sytacja rodziny, dzieci, kobiet i osób o szczególnych potrzebach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-060-0
1. Rys historyczny zasad odpowiedzialności nieletnich oraz postępowania w sprawach nieletnich od starożytności do XIX wieku, 2. Model postępowania w sprawach nieletnich w Polsce, 3. Czynności Policji dokonywane przed formalnym wszczęciem postępowania w sprawach nieletnich, 4. Przebieg postępowania w sprawach nieletnich, 5. Sytuacja prawna nieletniego w świetle obowiązujących w Polsce przepisów i standardów europejskich, 6. Ocena przepisów ustawy o postępowanie w sprawach nieletnich de lege lata i projektowane zmiany de lege ferenda
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie w sprawach nieletnich w Polsce / Marianna Korcyl-Wolska. - Stan prawny na 1 lutego 2001 r. - Kraków : Zakamycze, 2001. - 508, [1] s. : rys., tab. ; 21 cm.
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-88551-49-3
1. Model postępowania w sprawach nieletnich w Polsce; 2. Badania aktowe postępowania w sprawach nieletnich w Polsce; 3. Przebieg postępowania w sprawach nieletnich w świetle badań aktowych; 4. Sytuacja prawna nieletniego w świetle obowiązujących w Polsce przepisów i standardów europejskich; 5. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Raporty)
ISBN: 978-83-89607-12-6
Cz.I Podstawy poslkiej polityki zagranicznej na rzecz praw człowieka: 1. Aksjologia polskiej polityki zagranicznej w sferze praw człowieka. Cz.II Prawa człowieka jako przedmiot polskiej polityki zagranicznej: 1. Wkład Polski w międzynarodową ochronę praw człowieka, 2. Prawa człowieka w polityce zagranicznej Poslki wobec wschodnich sąsiadów, 3. Rola polskich organizacji pozarządowych w kształtowaniu poslkiej polityki zagranicznej wobec praw człowieka, 4. Prawa człowieka w poslkiej prasie a polityka zagraniczna RP, 5. Prawa człowieka jako element polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Głos w dyskusji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Unia Europejska)
ISBN: 83-89363-42-9
Część 1. Prawa zasadnicze a prawa człowieka we wspólnotowym systemie prawnym: pojęcie i zakres wspólnotowych praw zasadniczych, ogólne zasady prawa w systemie wspólnotowym, zasada niedyskryminacji w systemie wspólnotowym, katalog-treść-charakter ważniejszych praw zasadniczych we wspólnotowym systemie prawnym, prawa zasadnicze w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, ochrona praw człowieka i mniejszości w systemie uniwersalnym europejskim i wspólnotowym - ogólny zarys problemu, ochrona praw człowieka i mniejszości w systemie europejskim a Wspólnoty, prawo instytucje i struktury wspólnotowe a ochrona mniejszości, pozasądowa ochrona praw podmiotowych, sądowa ochrona praw podmiotowych, stosowanie EKPC we Wspólnotach, opinia nr 2/94 a odpowiedzialność państw; Część 2. Prawa podstawowe a prawa człowieka w systemie prawnym Nowej Unii Europejskiej: Postanowienia Konstytucji UE a nowy system ochrony prawa człowieka, Karta Praw Podstawowych jako druga część Konstytucji UE, Obowiązywanie, stosowanie i wykładnia postanowień Karty Praw Podstawowych, Ochrona praw w systemach prawnych Wspólnot i nowej Unii - próba porównania i podsumowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-393-6
I. Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, II. Objęcie dziecka pieczą publiczną, III. Prawo do ponownego zjednoczenia z dzieckiem, IV. Piecza nad dzieckiem na wypadek separacji lub rozwodu, V. Prawo do kontaktów z dzieckiem na wypadek separacji lub rozwodu, VI. Prawo ojca do informacji o dzieciach, VII. Prawa ojca a zagadnienie dyskryminacji, VIII. Adopcja a prawa ojca, IX. Prawa ojców a wydalenie cudzoziemców i wolność przemieszczania się, X. Zarzuty ojców oprate na art. 6 (I art. 13) konwencji, XI. Varia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 19)
ISBN: 83-7306-168-1
1. Geneza ochrony prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 2. Zakres podmiotowy ochrony prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 3. Zakres przedmiotowy ochrony prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 4. Granice prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 5. Ochrona prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 6. Prawo do wolności myśli, sumienia i religii a inne prawa i wolności zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Podstawowych Wolności, 7. Zakaz dyskryminacji z powodu przekonań religijnych w Europejskiej Konwencji Praw człowiek i Podstawowych Wolności, 8. Ochrona prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności a prawo Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87673-77-3
R.1 Pozycja jednostki we współczesnym państwie; R.2 Międzynarodowa ochrona praw człowieka; R.3 Wymiar sprawiedliwości a nowe wyzwania; R.4 Nienaruszalność fizyczna i psychiczna jednostki ludzkiej; R.5 Poszanowanie prywatności, mienia i udziału w życiu publicznym; R.6 Prawo do rzetelnego postępowania; R.7 Ograniczenia praw i wolności; R.8 Konwalidacja naruszeń praw i wolności. Dokumenty i materiały źródłowe: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wersja polska, Kancelaria Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Strasburg 1994r.; Protokoły: Dodatkowy, Czwarty, Szósty, Siódmy, Dziewiąty; Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dn. 4.11.1998r.; Formularz skargi (REQUETE, APPLICATION).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Standardy bioetyczne w prawie europejskim / Maja Grzymkowska. - Stan prawny na 30.06.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 338, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-7601-488-3
1. Biomedycyna, bioetyka i prawa człowieka: Zarys najnowszej historii biomedycyny, Konsekwencje postępu, Narodziny bioetyki, Problemy prawnej regulacji biomedycyny; Prawa człowieka. 2. Biomedycyna w instytucjonalnych ramach europejskiego systemu ochrony praw człowieka: Ramy europejskiego systemu ochrony praw człowieka, Biomedycyna w Radzie europy; Unia Europejska/Wspólnota Europejska; Europejska Grupa Etyczna do Spraw Nauki i Nowych Technologii. 3. Cele, zakres przedmiotowy i zasady implementacji konwencji biomedycznej: Historia powstania konwencji biomedycznej; Cele konwencji biomedycznej; Zakres przedmiotowy konwencji; Sposób realizacji zobowiązań konwencyjnych przez państwo; Próba oszacowania dotychczasowego wpływu konwencji biomedycznej na prawa krajowe. 4. Konwencja biomedyczna a Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej system implementacji: Problematyka objęta postanowieniami konwencji biomedycznej w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Europejska Konwencja Praw Człowieka jako instrument rozwiązywania dylematów bioetycznych; Europejski Trybunał Praw Człowieka wobec konwencji biomedycznej. 5. Wkład Unii Europejskiej /Wspólnoty Europejskiej w tworzenie europejskich standardów w zakresie biomedycyny: Zasady ustalania standardów ochrony praw podstawowych w prawie wtórnym; Biomedycyna w prawie i politykach wspólnotowych; Standardy bioetyczne w prawie wtórnym; Karta Praw Podstawowych; Wspólny rynek jako uzasadnienie konieczności poszukiwania europejskich standardów bioetycznych; Znaczenie konwencji biomedycznej dla Wspólnoty Europejskiej. 6. charakterystyka europejskiej odpowiedzi na rozwój biomedycyny: Od regulacji praktycznych do proklamacji podstawowych zasad; Rola zasady poszanowania godności w europejskiej regulacji biomedycyny; Rola debaty publicznej. Charakter proceduralny standardów ochrony; Znaczenie zasady przezorności w europejskiej regulacji biomedycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again