Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(15)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(15)
Author
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(4)
Rott Dariusz
(4)
Jarowiecki Jerzy
(2)
Myśliński Jerzy
(2)
Notkowski Andrzej
(2)
Łojek Jerzy
(2)
Boczkowska Magdalena
(1)
Bonikowska Małgorzata
(1)
Cieślak Tadeusz
(1)
Dziki Sylwester
(1)
Eco Umberto
(1)
Gierula Marian
(1)
Homola Irena
(1)
Jakubenas Regina
(1)
Jakutajć-Zalewska Agnieszka
(1)
Jakóbczyk Witold
(1)
Kalembka Sławomir
(1)
Kania Ireneusz
(1)
Konopelska Wiesława
(1)
Kosmanowa Bogumiła
(1)
Koszembar-Wiklik Małgorzata
(1)
Lehun Justyna
(1)
Martinek Libor
(1)
Mielczarek Anna
(1)
Morawiecová Renata
(1)
Nęcka Agnieszka
(1)
Paczkowski Andrzej
(1)
Pavera Libor
(1)
Tałuć Katarzyna
(1)
Tomaszewski Eugeniusz
(1)
Tyrowicz Marian
(1)
Wojdowska Monika
(1)
Wolert Władysław
(1)
Władyka Wiesław
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(10)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Prasa (wydawnictwa)
(13)
Środki masowego przekazu
(6)
Dziennikarze
(5)
Czasopisma
(4)
Etyka
(2)
Prasa
(2)
Prasa -- historia -- Polska -- 20 w
(2)
Śląsk, Górny
(2)
Cenzura
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Decyzje
(1)
Drukarstwo
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Faszyzm
(1)
Ideologia
(1)
Internet
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Litwa
(1)
Lwów
(1)
Miarka, Karol
(1)
Migracje
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nauki polityczne
(1)
Opinia publiczna
(1)
Prasa (wydawnictwa) -- Polska -- 1918-1939 r.
(1)
Prasa (wydawnictwa) -- Polska -- 1939-1945 r.
(1)
Prasa (wydawnictwa) -- historia -- Polska
(1)
Prawa człowieka
(1)
Publicystyka polska
(1)
Radiofonia
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Telewizja
(1)
Tolerancja
(1)
Wojna
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: work
Wiadomości Literackie (czasop.)
(1)
Subject: time
1801-
(2)
1901-
(2)
1918-
(2)
1701-
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Dąbrowskie, Zagłębie
(3)
Śląsk, Górny
(1)
Śląskie, województwo (od 1999 r.)
(1)
22 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-223-2356-5
1.Prasa w dawnej Rzeczypospolitej, 2.Prasa w Polsce porozbiorowej, 3.Prasa polska w dobie popowstaniowej, 4.Prasa Drugiej Rzeczypospolitej, 4.Prasa polska w czasie II wojny światowej, 5.Prasa w Polsce Ludowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Regiony, Historia, Kultura / red. Grzegorz Nieć ; Nr 4)
ISBN: 978-83-7188-050-6
Zawiera: 1. Wprowadzenie. 2. Powstanie prasy lwowskiej i jej rozwój przed 1795 r.: Gazety ulotne przed pierwszym rozbiorem w 1772 r.; Prasa we Lwowie po pierwszym rozbiorze Polski. 3. Prasa lwowska w latach 1795-1867: Prasa lwowska przed powstaniem listopadowym; Od „Ziewonii” do „Rozpraw C. K. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego” (183-1848); Powstanie prasy politycznej oraz prasy dla ludu w okresie Wiosny Ludów; Rozwój prasy lwowskiej w latach 1849-1867. 4. Prasa lwowska w latach 1867-1918: Warunki rozwoju prasy we Lwowie w okresie autonomii; Rozwój i typologia prasy lwowskiej; Status organizacyjno-instytucjonalny prasy lwowskiej. 5. Prasa ugrupowań politycznych we Lwowie w latach 1867-1918: Prasa informacyjna – uwagi ogólne; Prasa konserwatywna; Prasa liberalno-demokratyczna; Prasa narodowo-demokratyczna; Lwowskie pisma dla ludu oraz prasa ludowa; Prasa obozu chrześcijańsko-socjalnego oraz prasa religijna; Prasa socjalistyczna. 6. Czasopiśmiennictwo naukowe, techniczne i fachowe: Czasopiśmiennictwo naukowe i techniczne; Czasopisma fachowe. 7. Czasopisma społeczno-kulturalne, literackie, artystyczne i satyryczne: Czasopisma społeczno-kulturalne, literackie i artystyczne; Czasopisma satyryczno-humorystyczne. 8. Czasopisma pedagogiczne. 9. Czasopisma dla dzieci i młodzieży. 10. Prasa sportowa i turystyczna. 11.Prasa kobieca. 12. Prasa mniejszości narodowych we Lwowie w okresie autonomii Galicji: Prasa ukraińska; Prasa żydowska. 13. Dziennikarze i ich organizacje we Lwowie w okresie autonomii. 14. Prasa lwowska w latach pierwszej wojny światowej. 15. Ośrodek wydawniczo-prasowy we Lwowie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej: Pierwsze dni niepodległości w prasie lwowskiej; Warunki rozwoju prasy we Lwowie; Rozwój prasy lwowskiej. 16. Prasa ugrupowań politycznych: Prasa ruchu narodowego; Prasa Chrześcijańskiej demokracji; Prasa demokratyczna i liberalna; Prasa ludowa; socjalistyczna; Prasa komunistyczna i jednolitofrontowa. 17. Czasopiśmiennictwo naukowe, techniczne i fachowe: Czasopisma naukowe; Czasopisma techniczne; Czasopisma fachowe. 18. Prasa gospodarcza: Czasopisma bankowe i giełdowe; Czasopisma gospodarcze; Czasopisma handlowe (kupieckie); Czasopisma mieszkaniowe. 19. Czasopisma literackie i społeczno-kulturalne. 20. Czasopisma pedagogiczne. 21. Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz młodzieżowe. 22. Prasa sportowa i turystyczna: Czasopisma sportowe; Czasopisma turystyczno-krajoznawcze i uzdrowiskowe. 23. Prasa wyznaniowa: Prasa Kościoła rzymskokatolickiego; Prasa archidiecezji lwowskiej rytu ormiańskiego; Prasa archidiecezji lwowskiej obrządku greckokatolickiego. 24.Czasopisma kobiece. 25. Prasa związków zawodowych. 26.Prasa hobbystyczna. 27.Prasa mniejszości narodowych w dwudziestoleciu międzywojennym: Prasa mniejszości ukraińskiej; Prasa żydowska; Prasa mniejszości niemieckiej. 28. Działalność wydawniczo-prasowa we Lwowie w latach 1939-1945: Lwów i jego prasa w 1939 r.; Prasa w okresie okupacji sowieckiej. 29. Organizowanie się polskiego ruchu oporu i jego prasy: Prasa Delegatury Rządu na Kraj; Prasa związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej; Prasa harcerska; Prasa socjalistyczna; Prasa ruchu ludowego; Prasa ugrupowań sanacyjnych; Prasa Stronnictwa Narodowego; Prasa Stronnictwa Pracy; Prasa konspiracyjna Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej; Inna prasa konspiracyjna. 30. Prasa w okresie okupacji niemieckiej: Polityka prasowa w Generalnym Gubernatorstwie, w tym na terenie dystryktu Galicja. 31. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7436-174-3
Media w XXI wieku; Prasa; Radio; Telewizja; Nowe media - przykład Polski; Dziennikarze ich organizacje; Prasa, radio, telewizja w Polsce - statystyka; Media na świcie; Polityka audiowizualna Unii Europejskiej; W poszukiwaniu misji mediów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-16-2
1. Prasa polska i jej odbiorcy; początki nowoczesnej prasy u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej 2. Echo ducha narodu polskiego pod włoskim niebem (O wizerunku Józefa Ignacego Kraszewskiego w prasie włoskiej) 3. Prasa poznańska przełomu XIX i XX w. na temat emancypacji kobiet 4. Narodziny współczesnej państwowości Serbów, Chorwatów i Słoweńców w relacjach "Dziennika Poznańskiego" i "Kuriera Poznańskiego" z 1918 r. 5. Współczesne mass media polskie na Białorusi 6. Ks. Józef Tischner na łamach "Gazety Wyborczej" 7. Prasa niemiecka o udziale Polski w konflikcie irackim 8. Intruz w Maisons-Laffitte, czyli publicystyka Leopolda Ungera w paryskiej "Kulturze" 9. Dylematy integrującej się Europy. Prasa wobec 50-tej rocznicy podpisania traktatów rzymskich. Wybrane tytuły 10. Stan wojenny w opinii prasy zagranicznej. Spojrzenia po latach 11. Prasa samorządu terytorialnego w Inowrocławiu po 1989 r. 12. Skuteczność dziennikarskich śledztw prowadzonych metodą "undercover" (na przykładzie operacji "Bar Mirage") 13. Technologie komunikacyjne w konfliktach militarnych XX w. 14. Blogi polityczne - nowa formuła komunikatu i komentarza 15. Transformacja polskiego systemu prasowego w latach 1989-2005 (próba analizy ilościowej) 16. Czy koniec tradycyjnej prasy?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia z dziejów komunikowania masowego - red. serii Dariusz Rott ; Tom 5)
ISBN: 978-83-61991-81-6
Druk periodyków na Śląsku Austriackim do roku 1945 ; Prasa samorządowa w przestrzeni komunikowania masowego w Zagłębiu Dąbrowskim. Przeszłość- teraźniejszość- przyszłość; Czeladzkie "jednodniówki" świadectwem życia codziennego i odświętnego miasta; Číslo Čísla - Numer Numeru. O historii pewnego czasopisma; Powstanie i rozwój "Przeglądu Lokalnego" w Knurowie; Obraz świata z perspektywy "Polski gminnej" - przykład "Strzelca Opolskiego"; Śląskie czasopisma niezależne o stanie środowiska naturalnego w Polsce; Śląsk w zwierciadle dyskusji prowadzonych na łamach kwartalnika kulturalnego "Opcje"; Literatura czeska na łamach dodatku "Głosu Ludu" "Szyndzioły"; Obraz Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w "Kalendarzu Opolskim".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia z dziejów komunikowania masowego / red. serii Dariusz Rott ; Tom 2)
" Apostoł Górnego Śląska ". O działalności dziennikarskiej Karola Miarki; Niemieckojęzyczna prasa Katowic do 1922 roku. Rekonesans badawczy; Czasopisma luterańskie na Górnym Śląsku; Wokół prasy śląskiej okresu powstań i plebiscytu; " Torpeda "! - osiągamy drugi próg umasowienia; Prasa konspiracyjna na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie okupacji hitlerowskiej; Andrzej Wydrzyński. Szkic portretu; W poszukiwaniu tożsamości regionu. Klub Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego im. Jana Przemszy-Zielińskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia z dziejów komunikowania masowego / red. serii Dariusz Rott ; Tom 1)
ISBN: 83-914893-2-9
1. Problematyka społeczno-polityczna w twórczości dziennikarskiej Konstantego Ćwierka 2. Ocalić we mgle historii. Refleksje na temat prywatnej batalii o pamięć po moim teściu, Konstantym Ćwierku 3. Prasa Śląska Cieszyńskiego w pierwszych latach niepodległości 4. Wojciech Korfanty w anegdocie 5. Stanisław Ligoń - dziennikarz i literat śląski 6. Prasa sportowa na Śląsku w dwudziestoleciu międzywojennym 7. Rozwój prasoznawstwa polskiego na Śląsku w latach 1922-1939
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
Pięć pism moralnych / Umberto Eco ; przeł. Ireneusz Kania. - Kraków : Znak, 2008. - 108, [3] s. ; 19 cm.
ISBN: 978-83-240-0946-6
1. Myślenie o Wojnie, 2. Wieczny faszyzm, 3. O prasie, 4. Gdy na scenę wkracza ten inny, 5. Migracje, tolerancja i to, czego nie sposób tolerować
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2279)
ISBN: 83-226-1403-9
1. Historyczno-typologiczny przegląd rozwoju polskiej prasy lokalnej od powstania do lat 90. XX wieku, 2. Prasa lokalna w Polsce w warunkach transformacji lat 1989-1990, 3. Współczesna typologiczna struktura prasy lokalnej w Polsce, 4. Współczesne uwarunkowania funkcjonowania prasy lokalnej w Polsce, 5. Prasa lokalna w kontekście lokalnej komunikacji medialnej w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Historia Prasy Polskiej / pod red. Jerzy Łojek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego)
1. Prasa polska w latach 1661-1831, 2. Prasa Królestwa Polskiego o ziem litewsko-ruskich okresu międzypowstaniowego (1832-1864), 3. Prasa galicyjska w latach 1831-1866, 4. Prasa polska w Wielkopolsce w latach 1832-1858, 5. Prasa polska na Śląsku, Pomorzu i Mazurach w latach 1832-1870, 6. Czasopiśmiennictwo emigracji popowstaniowych XIX wieku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Historia Prasy Polskiej / pod red. Jerzy Łojek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego)
ISBN: 83-01-01727-9
1. Warunki rozwoju, 2. Prasa polityczna i ogólnoinformatyczna, 3. Czaspiśmiennictwo, 4. Agencje prasowe, 5. Radio, 6. Dziennikarze, 7. Prasa mniejszości narodowych, 8. Prasa polska za granicą, 9. Charakterystyka statystyczna,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Historia Prasy Polskiej / pod red. Jerzy Łojek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego)
ISBN: 83-01-01728-7
1. Powstanie prasy lwowskiej i jej rozwój przed 1795 r. 2. Prasa lwowska w latach 1795-1867. 3. Prasa lwowska w latach 1867-1918. 4. Prasa ugrupowań politycznych we Lwowie w latach 1867-1918; 6. Czasopiśmiennictwo naukowe; techniczne i fachowe; 7. Czasopisma społeczno-kulturalne; literackie, artystyczne i satyryczne; 8. Czasopisma pedagogiczne; 9. Czasopisma dla dzieci i młodzieży; 10. Prasa sportowa i turystyczna; 11. Prasa kobieca; 12. Prasa mniejszości narodowych we Lwowie w okresie antonimii Galicji; 13. Dziennikarze i ich organizacje we Lwowie w okresie autonomii; 14. Prasa lwowska w latach pierwszej wojny światowej; 15. Ośrodek wydawniczo-prasowy we Lwowie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej; 16. Prasa ugrupowań politycznych; 17. Czasopiśmiennictwo naukowe, techniczne i fachowe; 18. Prasa gospodarcza; 19. Czasopisma literackie i społeczno-kulturalne; 20. Czasopisma pedagogiczne; 21. Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz młodzieżowe; 22. Prasa sportowa i turystyczna; 23. Prasa wyznaniowa; 24. Czasopisma kobiece; 25. Prasa związków zawodowych; 26. Prasa hobbistyczna; 27. Prasa mniejszości narodowych w dwudziestoleciu międzywojennym; 28. Działalność wydawniczo -prasowa we Lwowie w latach 1939-1945; 29 Organizowanie się polskiego ruchu oporu i jego prasy; 30. Prasa w okresie okupacji niemieckiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Tradycji ; Nr 41)
ISBN: 83-89973-08-1
1. Prasa w Wielkim Księstwie Litewskim. Generalia. 2. Wiadomości z terenu Wielkiego Księstwa Litewskiego: Życie publiczne i towarzyskie; życie społeczne; życie akademickie w Wilnie w świetle publikacji prasowych; Komisja Edukacji Narodowej 3. Wiadomości z Korony 4. Wiadomości ze świata
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
R.4, Nr 4 (2004). - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2004. - 171 s. : tab. ; 24 cm.
(Państwo i Społeczeństwo / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; red. nacz. Andrzej Kapiszewski ; R.4, Nr 4 (2004))
ISBN: 83-7188-797-3
1. Nauki polityczne. Być Polakiem i Europejczykiem. Badania tożsamości młodzieży szkolnej; Powojenne migracje oraz ich wpływa na wzrost znaczenia obcokrajowców w strukturze demograficznej państw Unii Europejskiej; Zachodnioniemieckie tygodniki "Die Zeit" i "Rheinisher Merkur" jako przykłady prasy opiniotwórczej; Wpływ organizacji samorządu gospodarczego na rozwój regionów w krajach zachodnich Unii Europejskiej. 2. Historia, historia idei. O życiu i karierze politycznej, naukowej i zawodowej Stanisława Madeyskiego 1841-1919; Jana N. Horaina, Prawidła policyjne; Wolność człowieka w ujęciu Ojca Świętego Jana Pawła II; Czas a moralność - czas na moralność. 3. Nauki ekonomiczne. Reguły podejmowania skutecznych decyzji w zarządzaniu organizacjami; Problem warunkowości pomocy krajom rozwijającym się. Model równoległy Nasha; System controllingu w ochronie zdrowia. 4. Varia. Międzynarodowy system ochrony i gwarancji praw jednostki. Zarys problematyki; Andrzej Frycz Modrzewski - ortograficzna wątpliwość usunięta; Bartosz Smolik, "Myśl polityczna Wojciecha Wasiutyńskiego"; Jacek Krall, "Reklama".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-11-6
1. Media w historii, historia w mediach. Szkice z dziejów prasy dawnej: Początki funkcjonowania mediów lokalnych na Śląsku Cieszyńskim; "Gazeta Polska" przeciw "Klosom". Studium przypadku społecznej historii mediów i prawa autorskiego; Motywy sensacyjno-kryminalne na łamach wybranych tytułów prasy polskiej okresu XX-lecia międzywojennego; Od Polskiej Agencji Telegraficznej do agencji elektronicznych. Ewolucja agencji prasowych w Polsce w latach 1918-2014; "Trzeba przetrwać i nie tracić wiary". Listy Stanisława Ligonia do Franciszka Pilarka (1945-1954) - o radiu i powojennej rzeczywistości; Uregulowania prawne dotyczące cenzury; Stanisław Olszowski głównym nadzorcą partyjnej propagandy w latach 1980-1982; Jean-Jacques Servan-Schreiber - polityk, dziennikarz i twórca "L'Express"; 2. Media pod presją polityki, technologii, gospodarki. Szkice z dziejów prasy po 1989 roku: Polska prasa lewicowa po 1989 roku; Początki i ewolucja polskich memów internetowych; "Jeden Bóg, jedna ojczyzna"? O (de)konstrukcji narodu europejskiego w dobie Internetu; Internetowe oblicza prasy lokalnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-242-0442-3
1. Ustny przekaz nowin w historycznym rozwoju, 2. Pisany przekaz informacji w starożytności i wczesnym średniowieczu, 3. Pojawienie się książki a narodziny publicystyki, 4. Przekaz informacji od korespondencji i poczty do początku druku, 5. Narodziny i rozwój gazet pisanych do XVIII w., 6. Sztuka drukarska a życie obyczajowe i społeczne do XVIII w., 7. Rozwój usług ogłoszeniowych i reklamy w prasie, 8. Czasopisma i dzienniki drukowane XVI-XVIII w., 9. Prasa francuska w dobie Ludwików, 10. Czasopiśmiennictwo uczone, 11. Czasopiśmiennictwa moralne, 12. Literatura, sztuka, teatr w prasie oświecenia, 13. " Złoty wiek" prasy angielskiej, 14. Prasa i publicystyka amerykańska w okresie wojny wyzwoleńczej, 15. Prasa francuska w przededniu i w czasie rewolucji, 16. Dziennikarstwo francuskie za Napoleona, Restauracji i Królestwa Mieszczańskiego, 17. Komercjalizacja i tło spekulacyjne w prasie, 18. Demokratyzacja prasy a jej moralność, 19. Sensacyjność w prasie. Narodziny koncernów, 20. Czasopiśmiennictwo literackie fin de siecle'u, 21. Satyra i krytyka od karykatury do recenzji, 22. Niektóre osobliwości prasy XIX i XX wieku, 23. Postęp techniczny w prasie a rozwój reportażu, 24. Rozwój agencji informacyjnych. Koncerny prasowe, 25. Mechanizm i dusza prasy współczesnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Prasa (wydawnictwa) - historia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again