Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Dzierżyńska Jolanta
(1)
Fras Janina
(1)
Gzella Grażyna
(1)
Gzella Jacek
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Korniłowa Jewgienija
(1)
Kosmanowa Bogumiła
(1)
Michalczyk Stanisław
(1)
Mielczarek Tomasz
(1)
Rajewski Maciej
(1)
Ruta Przemysław
(1)
Stępnik Krzysztof
(1)
Szpor Franciszek
(1)
Turzańska Sylwia
(1)
Walotek Katarzyna
(1)
Załubski Jan
(1)
Łuczyński Jurij W
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Prasa (wydawnictwa)
(6)
Dziennikarstwo
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Komunikacja społeczna
(2)
Czasopisma
(1)
Czasopisma elektroniczne
(1)
Czasopisma naukowe
(1)
Dziennikarze
(1)
Fotografia prasowa
(1)
Głos Wielkopolski (czasop.)
(1)
Public relations
(1)
Publicystyka polska
(1)
Reklama
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-16-2
1. Prasa polska i jej odbiorcy; początki nowoczesnej prasy u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej 2. Echo ducha narodu polskiego pod włoskim niebem (O wizerunku Józefa Ignacego Kraszewskiego w prasie włoskiej) 3. Prasa poznańska przełomu XIX i XX w. na temat emancypacji kobiet 4. Narodziny współczesnej państwowości Serbów, Chorwatów i Słoweńców w relacjach "Dziennika Poznańskiego" i "Kuriera Poznańskiego" z 1918 r. 5. Współczesne mass media polskie na Białorusi 6. Ks. Józef Tischner na łamach "Gazety Wyborczej" 7. Prasa niemiecka o udziale Polski w konflikcie irackim 8. Intruz w Maisons-Laffitte, czyli publicystyka Leopolda Ungera w paryskiej "Kulturze" 9. Dylematy integrującej się Europy. Prasa wobec 50-tej rocznicy podpisania traktatów rzymskich. Wybrane tytuły 10. Stan wojenny w opinii prasy zagranicznej. Spojrzenia po latach 11. Prasa samorządu terytorialnego w Inowrocławiu po 1989 r. 12. Skuteczność dziennikarskich śledztw prowadzonych metodą "undercover" (na przykładzie operacji "Bar Mirage") 13. Technologie komunikacyjne w konfliktach militarnych XX w. 14. Blogi polityczne - nowa formuła komunikatu i komentarza 15. Transformacja polskiego systemu prasowego w latach 1989-2005 (próba analizy ilościowej) 16. Czy koniec tradycyjnej prasy?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-370-1
Zamiast wstępu; Komu potrzebne jest prasoznawstwo?; Rozmowa o historii i współczesności; O mistrzu, kolegach i uczniach; Status dziennikarza w Polsce na przełomie XX i XXI wieku; Prasa w Poznaniu - dziesięć lat później; Wielkopolskie media - więcej obaw niż nadziei; Dlaczego polscy wydawcy opuścili "Głos Wielkopolski"?; Nakłady "Głosu Wielkopolskiego"; Tabloidy w polskiej prasie - źródła popularności i prognozy; Międzynarodowe koncerny prasowe a proces jednoczenia Europy; Czytając Mikrokosmos.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2769-0
Cz.I Medaia a komunikacja: 1. Media studies a antropologia środków przekazu - próba charakterystyki, 2. Pragmatyczna równość komunikacyjna w mediach - fakty, mity, perspektywy, 3. Kanały informacyjne a medialne światoobrazy, 4. Komunikowanie z punktu widzenia kognitywistyki, 5. Model efektu bezpośredniego, model wykorzystania i gratyfikacji oraz model ratyfiakcji kulturowej jako narzędzia analizy mediów masowych. Cz.II Media wobec wartości: 1. Współczesne mass media wobec wartości, 2. Kształtowanie opinii publicznej: kilka uwag o wolności i odpowiedzialności mediów, 3. Janusowe oblicze mediów. Cz.III Perswazja i manipulacja w mediach: 1. Problemy ananlizy dyskursu perswazyjnego, 2. Określanie preferencji grup perswazyjnych, 3. Manipulacja w wywiadzie telewizyjnym, 4. Różne obliczna dezinformacji w prasie codzinnej. Cz.IV Dynamiczny świat mediów, gatunków i przekazów medialnych: 1. Gatunki prasowe w humorystycznych i satyrycznych transformacjach, 2. Talk show - gatunek rozmowy telewizyjnej (na przykładzie "Rozmów w toku" w Telewizji tVN), 3. Raport- problem dla genologa, 4. Monitoring rynku odbiorców a formuła przekazu radiowego, 5. Czasopisma i książki w świecie mediów XXI wieku, 6. Perspektywy rozwoju czytelnictwa prasy on-line, 6. Wzajemne relacje przekazów medialnych i literatury (na przykładzie prasy opinii), 7. Wpływ internetu na prasę na przykładzie "Dziennika Łódzkiego", 8. Dydaktyka w radiu niepublicznym. Cz.V Media a świat polityki: 1. Rola mediów wilna i Lwowa w integracji międzywojennej Polski, 2. Aktualna debata pokoleniowa w niemieckich mediach, 3. Media a wojna w Iraku, 4. O dziennikarstwie poszukującym, czyli "Podróże z Milewiczem", 5. Marion Grafin Donhoff i jje rola w "Die Zeit". Cz.VI Medialne obrazy świata: 1. Wizja społeczeństwa i prawa kreowania w środkach masowego przekazu, 2. Językowy obraz polskiego sportu (na podstawie materiałów z codziennej prasy ogólnopolskiej i lokalnej), 3. "Reportaż to gra uczuć i emocji". O reportażach radiowych wybitnych współczesnych twórców Polskiego Radia, 4. O estetyce i etyce w reportażach Janiny Jankowskiej, 5. "Wielki Niewidomy", czyli słuchowaisko w postmodernistycznej kulturze audialnej i audiowizualnej. Cz.VII Prasa w okresach przemian: 1. Prasa wielkopolska- historai i stan obecny w świetle dotychczasowych badań, 2. Charakterystyka rynku lubelskiej prasy (1989-2005) Zmiany organizacyjne, marketing, środowisko dziennikarskie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rocznik Prasoznawczy / Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSH w Sosnowcu ; ISSN 1897-5496 ; Rok 3/2009)
System medialny Azerbejdżanu, Armenii i Gruzji. Historia i współczesność; Reklama telewizyjna w Rosji w aspekcie historyczno-teoretycznym; Od medialnego koncernu do partii politycznej; Częstochowskie mutacje "Trybuny Śląskiej" i "Dziennika Zachodniego"; System komunikacji wizualnej jako narzędzie public relations szkoły wyższej; Uwagi o analizie zawartości mediów. Prasa i dziennikarstwo internetowe. Wybrane praktyczne problemy na tle prawa prasowego; Etyka w dziennikarstwie - teoria a praktyka; Młodzi reklamożercy, czyli o percepcji reklamy przez studentów; Fotografia prasowa. Wybrane aspekty praktyczne; Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce. Sierpień 1980-13 grudnia 1981, Universitas Kraków 2001, s. 372.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nauka o komunikowaniu / red. Bogusława Dobek-Ostrowska)
ISBN: 978-83-7441-664-1
Cz. 1 Studia z teorii komunikowania; Nauka o komunikowaniu masowym: struktura i charakter dyscypliny; Fragmentaryzacja w mediach: proces i narzędzie; Nauka o mediach i komunikowaniu w Polsce i w świecie; Zaproszenie do dyskusji o potrzebie integracji instrumentarium badawczego medioznawcy; Socjologia wiedzy czy socjologia komunikowania masowego? Dwa nurty badawcze w komunikologii; Ogólna teoria systemów Bertalanffy`ego w badaniu systemów medialnych; Pojęcie techniczne zapośredniczonej komunikacji. Analiza aspektów epistemologicznych; Komunikacyjno-narracyjny charakter podmiotowości w ujęciu Seyli Benhabib; Cz. 2 Polski rynek mediów masowych; Próba bilansu "nowego ładu informacyjnego", czyli o potrzebie badań nad polskim systemem medialnym; Funkcjonowanie i segmentacja rynku prasowego w Polsce; Czytelnictwo (konsumpcja) prasy w Polsce; Dolnośląska prasa codzienna - bilans zamknięcia. Bilans otwarcia; Procesy transformacji i profesjonalizacji radia katolickiego (na przykładzie Radia Via w Radomiu); Czy ludzi mają trudności ze zrozumieniem telewizyjnych programów informacyjnych?; Cz. 3 Media masowe a społeczeństwo; Zderzenie standardów racjonalności? Pluralizm mediów w europejskiej polityce medialnej; Komunikacja wiary w globalnej wiosce. Kościół katolicki w świecie mediów; Rola potocznego komunikowania w audiowizualnym świecie; Odróżnić prawdę od fikcji - media masowe wobec legend miejskich; Mężczyźni działają, kobiety wyglądają, czyli wizerunek kobiet polityków w polskich mediach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-231-1687-3
1. Czasopisma w księgozbiorach toruńskich z pierwszej połowy XVIII wieku, 2." Konigsberger Hartungsche zeitung " i jej rola w życiu politycznym prowincji pruskiej w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XIX wieku, 3. Stanisław Paszliński - polski redaktor "od siedzenia", 4. Sprawa polska w świetle międzynarodowej ankiety krakowskiej " Krytyki " z 1906 roku, 5. Litewska prasa wojskowa 1918-1940, 6." Nowe Państwo " - monografia czasopisma prawniczego z lat 1931-1937, 7. Współczesna " prasa serca " na polskim rynku prasowym, 8." Wychowanie na co dzień" - toruński miesięcznik pedagogiczny w pierwszym dziesięcileciu istnienia, 9." Problemy Społecznego Ruchu Naukowego " jako próba transformacji towarzystw naukowych, 10. Problematyka " Razem z Tobą " - miesięcznika dla osób niepełnosprawnych (1997-2002), 11. Geneza i tematyka regionalnego magazynu " Puls " (2000-2002), 12. Polskie naukowe czasopisma elektroniczne w wersji pełnotekstowej, 13. Czasopismo elektroniczne "Cultivate Interactive" jako przykład działalności wydawniczej Komisji Europejskiej realizowanej w ramach Piątego Programu Ramowego Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again