Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(13)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(13)
Author
Kowalczyk Ryszard
(2)
Białek-Szwed Olga
(1)
Cisak Wojciech
(1)
Fras Janina
(1)
Gierula Marian
(1)
Maciejewska Katarzyna
(1)
Mielczarek Tomasz
(1)
Ociepka Beata
(1)
Patrzałek Wanda
(1)
Pokrzycka Lidia
(1)
Romiszewska Beata
(1)
Szynol Adam
(1)
Sławek Jolanta
(1)
Ćwiek-Karpowicz Jarosław
(1)
Łada Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Prasa (wydawnictwa)
(13)
Środki masowego przekazu
(7)
Czasopisma
(3)
Dziennikarstwo
(3)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(2)
Język polski
(2)
Internet
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Marketing
(1)
Perswazja
(1)
Prasa bezpłatna
(1)
Prawo prasowe
(1)
Propaganda
(1)
Radiofonia
(1)
Reklama prasowa
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Telewizja
(1)
Wolność słowa
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Wybory prezydenckie
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Subject: time
1989-
(5)
Subject: place
Wielkopolska
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza / Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej / Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ; Nr 35)
ISBN: 978-83-88176-89-0
1.Współczesne prasowe gatunki dziennikarskie: Podział wypowiedzi dziennikarskich - różne propozycje klasyfikacji; Gatunki informacyjne - charakterystyka ogólna; Gatunki informacyjne - charakterystyka szczegółowa. 2. Wartościowanie - perswazja- manipulacja: Wartościowanie - problem semantyczny czy pragmatyczny; Perswazja i manipulacja - uściślenia terminologiczne i stanowisko badawcze. 3. Leksykalne i semantyczne środki perswazji - analiza materiału prasowego: Leksykalne i semantyczne środki perswazji bezpośredniej; Leksykalne i semantyczne środki perswazji pośredniej. 4. Stylistyczne środki przekazu: Metafory, Porównania, Ironia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
Elementy marketingu na rynku prasy / Wanda Patrzałek. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2001. - 143 s. : tab., wykr. ; 25 cm.
ISBN: 83-229-2185-3
Podstawowe pojęcia marketingu prasowego; Metodologia badań rynku prasowego; Badania rynku prasowego metodą ankiety komercyjnej; Analiza zachowań sprzedawców w miejscach sprzedaży czasopism metodą kwestionariusza planowanego; Wyniki analizy zachowań sprzedawców czasopisma komputerowego; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87704-74-1
1. Dziennikarstwo - zawód, misja czy powołanie?, 2. Problem dopuszczalności umieszczenia w koncesji na rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych zobowiązania biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego do odpowiedzialności za kształt programu w świetle konstytucyjnej zasady autonomii Państwa oraz kościołów i związków wyznaniowych, 3. Centrum Monitoringu Wolności Prasy jako przykład instytucji pozarządowej w polskim systemie medialnym, 4. Regionalny nadawca telewizji publicznej w Polsce a proces demokracji, 5. Przeobrażenia prasy lokalnej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, 6. Prasa lokalna Ziemi Leszczyńskiej, 7. Problematyka niemiecka w publicystyce "Tygodnika Powszechnego" i "Więzi" na przełomie 1989/1990, 8. Rola sceny wyrazowej w piractwie internetowym, 9. Aktualne czasopiśmiennictwo żydów w Polsce, 10. Prawo do informacji i jego gwarancje w konstytucji Hiszpanii, 11. Stowarzyszenia dziennikarskie Ukrainy w kontekście transformacji ustrojowej państwa, 12. Pojedynki a prasa. Relacje prasowe z wybranych pojedynków okresu międzywojennego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87704-56-3
1. Ogólna charakterystyka statystyczna prasy lokalnej w Wielkopolsce w latach 1990-2002, 2. Organizacja i zarządzanie lokalnym wydawnictwem prasowym, 3. Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju prasy lokalnej, 4. Informacyjna, oświatowo-wychowawcza i kulturalna rola prasy lokalnej, 5. Prasa lokalna w systemie politycznym, 6. Język prasy i sposób przedstawiania rzeczywistości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87704-80-6
1. Prasa w okresie transformacji, 2. Prasa jako przedmiot badań, 3. Prasa jako środek i narzędzie, 4. Oddziaływanie prasy, 5. Powinności prasy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja medialna. Podręcznik akademicki / komitet red. Janusz Adamowski, Edward Chudziński, Tomasz Goban-Klas, Krzysztof Mroziewicz, Walery Pisarek)
ISBN: 978-83-60807-18-7
R.1 Uwarunkowania funkcjonowania mediów: 1. Regulacje prawne, 2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 3. Agencje prasowe, 4. Kolportaż prasy, 5. Wybrane problemy wykonywania zawodu dziennikarskiego. R. 2 Prasa informacyjno - publicystyczna: 1. Konsekwencje likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa - Książka - Ruch, 2. dzienniki ogólnopolskie, 3. Ogólnopolskie dzienniki ekonomiczne i sportowe, 4. Prasa lokalna i sublokalna. R. 3 Czasopiśmiennictwo: 1. Prasa opinii, 2. czasopisma wysokonakładowe, 3. Prasa dla dzieci i młodzieży, 4. Prasa Kościoła katolickiego, 5. Statystyczna charakterystyka prasy polskiej oraz obraz jej czytelnictwa. R. 4 R Radiofonia: 1. Polskie Radio Spółka Akcyjna, 2. Ogólnopolscy i regionalni nadawcy prywatni, 3. Radio Maryja, 4. Radiofonia lokalna. R. 5 Telewizja: 1. Telewizja publiczna, 2. Telewizje prywatne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2790-4
I. Wolność słowa po 19879 roku: 1. Media przy Okrągłym Stole, 2. Dyskusja w prasie nad kształtem polskiej demokracji po 1989 roku, 3. Problematyka wolności mediów i ładu medialnego w ujęciu Prawa i Sprawiedliwości oraz Ligi Polskich Rodzin, 4. Lewica wobec wolności słowa w programach partii i działaniach koalicji rządowych. II. Zmiany w prawie prasowym: 5. Zmiany w prawie prasowym po 1989 roku, 6. Zmiany w polskiej ustawie o radiofonii i telewizji w świetle procesu dostosowywania prawa do standardów unijnych, 7. Prawna dopuszczalność sporządzania i rozpowszechniania przez media zapisów fonicznych i wizualnych,. III. Przemiany na rynku prasowym : 8. Czytelnictwo prasy po 1989 roku, 9. Otwarte społeczeństwo, wolne media i wolny rynek. Strategiczni sojusznicy czy naturalni wrogowie?, 10. Rozwój mediów lokalnych i regionalnych po 1989 roku, 11. Prasa lokalna w procesie komunikowania wyborczego - przykład "Gazety Olsztyńskiej", 12. "Arcana- Historia- Kultura- Polityka" - krakowski dwumiesięcznik konserwatywny. IV. Dziennikarz a wolny rynek medialny: 13. Status zawodowy dziennikarza w Polsce, 14. Etyka dziennikarska a etyka mediów, 15. Problemy lokalnego dziennikarstwa - analiza na przykładzie rynku prasowego Lubelszczyzny. V. Internet: 16. Internet w Polsce, 17. Użytkownicy Internetu w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89817-34-1
1. Prasa polska i niemiecka; 2. Pytania badawcze: Hipotezy; Zastosowane kryteria analizy; 3. Polska, Niemcy i Unia Europejska w prasie obu krajów- analiza ilościowa: Formy wypowiedzi dziennikarskiej; Trafność artykułów; Zawartość słów sugerujących tematykę danego kraju w tytułach artykułów; Czas ukazania się artykułów; Obecność tekstów na pierwszej stronie tytułów prasowych; Tematyka publikowanych artykułów; Podsumowanie analizy ilościowej; 4. Polska polityka europejska w ocenie prasy niemieckiej: Charakterystyka artykułów; Polityka europejska Polski w kontekście reformy Unii Europejskiej; Stosunek Polski do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE; Solidarność europejska w kwestiach bezpieczeństwa- dyskusja o tarczy antyrakietowej; Prasa niemiecka o polskich relacjach z Rosją w kontekście negocjowania nowej umowy Unii z Moskwą; Obraz polskiego stanowiska wobec europejskiej polityki energetycznej; Polska polityka w kontekście współpracy w ramach Unii Europejskiej; Sposób przedstawiania stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim; Obraz stosunków bilateralnych niezwiązanych z historią; Prezentacja kwestii dwustronnych o tle historycznym; Prasa niemiecka o skutkach polskich wyborów parlamentarnych dla polityki europejskiej; Przedstawianie polskiej polityki europejskiej w niemieckiej prasie- podsumowanie; 5. Niemiecka polityka europejska w prasie polskiej: Charakterystyka artykułów; Personalizacja obrazu polityki europejskiej; Niemiecka prezydencja i negocjacje traktatu reformującego; Oczekiwania wobec niemieckiej prezydencji; Negocjacje traktatu; Polityka Niemiec a relacje Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską; Obraz stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim; Polityka historyczna; Kwestia dostępu Polaków do rynku pracy w Niemczech; Niemiecka polityka europejska w polskiej prasie- podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2279)
ISBN: 83-226-1403-9
1. Historyczno-typologiczny przegląd rozwoju polskiej prasy lokalnej od powstania do lat 90. XX wieku, 2. Prasa lokalna w Polsce w warunkach transformacji lat 1989-1990, 3. Współczesna typologiczna struktura prasy lokalnej w Polsce, 4. Współczesne uwarunkowania funkcjonowania prasy lokalnej w Polsce, 5. Prasa lokalna w kontekście lokalnej komunikacji medialnej w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(SCRIPTUM / Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP)
ISBN: 83-89518-14-7
1. Media masowe na Dolnym Śląsku - wprowadzenie, 2. Prasa codzienna na Dolnym Śląsku w okresie maj 1989-wiosna 1991, 3. Prasa codzienna na Dolnym Śląsku w okresie wiosna 1991-1995/6, 4. Prasa codzienna na Dolnym Śląsku w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych i na przełomie stuleci, 5. Prasa codzienna na Dolnym Śląsku w latach 2000-2003-upadek duopolu, 6. Prasa bezpłatna na Dolnym śląski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Oblicza Mediów / red. Joanna Marszałek-Kawa)
ISBN: 978-83-61185-46-8
R.I. Prasa lokalna i jej odbiorcy - rozważania teoretyczne. R. II. Prasa lokalna w warunkach przemian ustrojowych w Polsce. R. III. Odbicie przebiegu prezydenckich kampanii wyborczych na łamach prasy lokalnej w regionie warmińsko - mazurskim. R. IV. Kampanie wyborcze do parlamentu i ich percepcja w prasie lokalnej regionu warmińsko - mazurskiego. R. V. Specyfika samorządowych kampanii wyborczych na łamach prasy lokalnej regionu warmińsko - mazurskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nauka o komunikowaniu / red. Bogusława Dobek-Ostrowska)
ISBN: 978-83-7441-664-1
Cz. 1 Studia z teorii komunikowania; Nauka o komunikowaniu masowym: struktura i charakter dyscypliny; Fragmentaryzacja w mediach: proces i narzędzie; Nauka o mediach i komunikowaniu w Polsce i w świecie; Zaproszenie do dyskusji o potrzebie integracji instrumentarium badawczego medioznawcy; Socjologia wiedzy czy socjologia komunikowania masowego? Dwa nurty badawcze w komunikologii; Ogólna teoria systemów Bertalanffy`ego w badaniu systemów medialnych; Pojęcie techniczne zapośredniczonej komunikacji. Analiza aspektów epistemologicznych; Komunikacyjno-narracyjny charakter podmiotowości w ujęciu Seyli Benhabib; Cz. 2 Polski rynek mediów masowych; Próba bilansu "nowego ładu informacyjnego", czyli o potrzebie badań nad polskim systemem medialnym; Funkcjonowanie i segmentacja rynku prasowego w Polsce; Czytelnictwo (konsumpcja) prasy w Polsce; Dolnośląska prasa codzienna - bilans zamknięcia. Bilans otwarcia; Procesy transformacji i profesjonalizacji radia katolickiego (na przykładzie Radia Via w Radomiu); Czy ludzi mają trudności ze zrozumieniem telewizyjnych programów informacyjnych?; Cz. 3 Media masowe a społeczeństwo; Zderzenie standardów racjonalności? Pluralizm mediów w europejskiej polityce medialnej; Komunikacja wiary w globalnej wiosce. Kościół katolicki w świecie mediów; Rola potocznego komunikowania w audiowizualnym świecie; Odróżnić prawdę od fikcji - media masowe wobec legend miejskich; Mężczyźni działają, kobiety wyglądają, czyli wizerunek kobiet polityków w polskich mediach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Oblicza Mediów)
ISBN: 978-83-7780-511-4
1. Podłoże i genealogia współczesnego voyeuryzmu medialnego; 2. Voyeuryzm medialny a wybrane problemy etyczno-prawne; 3. Inwigilacja a ekshibicjonizm; 4. Voyeurystyczny wizerunek kobiety; 5. Voyeuryzm medialny a agresja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again