Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(5)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(5)
Author
Kantowicz Ewa
(2)
Orłowska Małgorzata
(2)
Malinowski Ludwik
(1)
Marynowicz-Hetka Ewa
(1)
Piekarski Jacek
(1)
Stankiewicz Ryszard
(1)
Wagner Antoni
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Pracownicy socjalni
(6)
Opieka społeczna
(5)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Nauczyciele
(1)
Opieka społeczna a bezrobocie
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Wychowawstwo
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86142-43-X
Cz. I Nauczyciel: 1. Nauczyciel w czasach II Rzeczypospolitej: Edukacja nauczycieli szkół powszechnych, Edukacja nauczycieli szkół średnich, Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli, 2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w Polsce (1945-2000), 3. Doskonalenie nauczycieli w Polsce (1945-2000). Cz. II Opiekun-Wychowawca; 1. O tradycyjnym i nowym pojmowaniu roli opiekuna - wychowawcy w Polsce (od przełomu XII/XIII do końca XX wieku), 2. Oczekiwania wobec opiekunów - wychowawców dzieci osieroconych a ich kształcenie, dokształcanie i doskonalenie w Polsce (1945-2000). Cz. III Pracownik socjalny; 1. Pracownicy socjalni w służbie pomocy społecznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-431-5
Wprowadzenie; R.1 Orientacje teoretyczno-metodologiczne w obszarze pracy socjalnej oraz podstawy badań komparatystycznych wybranych koncepcji i standardów kształcenia w Europie; R.2 Paradygmaty pracy socjalnej w perspektywie europejskiej; R.3 Transwersalność pracy socjalnej w wymiarze europejskim; R.4 Pedagogiczne koncepcje jako inspiracje europejskiej pracy socjalnej a programy kształcenia do jej obszaru w wybranych krajach; R.5 Europejskie wymiary profesjonalizacji oraz rozwój kształcenia do pracy socjalnej; R.6 Współczesne standardy w kształceniu do pracy socjalnej w krajach europejskich; Zakończenie: Perspektywy rozwoju pracy socjalnej w Europie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-431-5
Wprowadzenie; R.1 Orientacje teoretyczno-metodologiczne w obszarze pracy socjalnej oraz podstawy badań komparatystycznych wybranych koncepcji i standardów kształcenia w Europie; R.2 Paradygmaty pracy socjalnej w perspektywie europejskiej; R.3 Transwersalność pracy socjalnej w wymiarze europejskim; R.4 Pedagogiczne koncepcje jako inspiracje europejskiej pracy socjalnej a programy kształcenia do jej obszaru w wybranych krajach; R.5 Europejskie wymiary profesjonalizacji oraz rozwój kształcenia do pracy socjalnej; R.6 Współczesne standardy w kształceniu do pracy socjalnej w krajach europejskich; Zakończenie: Perspektywy rozwoju pracy socjalnej w Europie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86770-76-7
Cz.1 Geneza opieki socjalnej w Drugiej Rzeczypospolitej; Postrzegane i niepostrzegane funkcje wyższego kształcenia pracowników socjalnych; Problemy kształcenia pracowników socjalnych. Cz.2 Praca socjalna w poszukiwaniu skutecznych metod; Funkcjonowanie osobowości ludzi skrajnie prospołecznych; Opiekuństwo i etyka; Orientacje na wartości studentów pedagogiki (potencjalnych pracowników specjalnych). Cz.3 Bezdomni z wyboru a praca socjalna; Grupy ryzyka społecznego jako obiekt działań pracy socjalnej (wybrane przykłady zagraniczne); Praca socjalna z niewidomymi; Przemoc w rodzinie jako obszar zainteresowania pracy socjalnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88149-25-3
Kształcenie do pracy socjalnej w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: Kształcenie pracowników socjalnych w szkolnictwie wyższym ze szczególnym uwzględnieniem WSPS; Uwagi Marii Grzegorzewskiej o potrzebie kształcenia pracowników socjalnych; Istota pracy socjalnej - wybrane problemy: Modele pracy socjalnej i profesje społeczne; Pomocniczość w pracy socjalnej. dylemat Samarytanina; Rola pracownika socjalnego w aktywizacji sił społecznych środowiska; Jakiej etyki potrzebujemy; Metody, techniki i narzędzia - odniesienie teoretyczne: Znaczenie biografii i autobiografii w postępowaniu zawodowym pracownika socjalnego; Znajomość prawa jako narzędzie pracownika socjalnego w niesieniu pomocy podopiecznym; Socjalizacja w pedagogice opiekuńczej; Metoda środowiskowa w ujęciu polskich i zagranicznych teoretyków pracy socjalnej; Obserwacja uczestnicząca i wywiad niestrukturalizowany w pracy socjalnej; Wsparcie społeczne jako priorytetowe działanie humanitarno-profilaktyczne; Kazuistyka pedagogiczna i potrzeby jej rozwoju; Metody, techniki i narzędzia - odniesienia praktyczne: Zagraniczne doświadczenia w koordynacji pracy socjalnej w środowisku; O potrzebie kształcenia rodziców dzieci ciężko poszkodowanych przez los; Rodzina w opiece nad niepełnosprawnym i przewlekle chorym człowiekiem, Specyfika pracy socjalnej z ludźmi niewidomymi, Podmiotowość kobiet w obszarze wiedzy pracownika socjalnego, Rodziny niewydolne wychowawczo i ich dzieci - nowy paradygmat pracy socjalnej; Sposoby rozwiązywania problemu bezdomności w rejonach o podwyższonej stopie bezrobocia; Udział pracowników socjlanych w kształtowaniu i działaniu grup spotkaniowych dla ofiar przmoy; Wpływ ubóstwa na funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym; Środowisko mieszkalne dorosłych osób upośledzonych jako forma rewalidacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
ISBN: 83-7164-273-3
Praca socjalna w Europie i zmiany kontekstu społecznego - podejścia teoretyczno-metodologiczne; Nowa-stara kategoria zawodów społecznych i problemy kształcenia na poziomie europejskim; Profesje społeczne wobec wybranych kontekstów i problemów społecznych; Profesjonalizacja pracy socjalnej: kompetencje zawodów społecznych w aktualnej i przyszłej perspektywie; Kształcenie do profesji społecznych - porównania europejskie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again