Forma i typ
Książki
(7)
Dostępność
dostępne
(5)
tylko na miejscu
(4)
Placówka
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(4)
Autor
Borek-Buchajczuk Renata
(2)
Korzeniowska Agnieszka
(2)
Liszcz Teresa
(2)
Perdeus Wiesław
(2)
Ura Elżbieta
(2)
Sanetra Walerian
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Kraj wydania
Polska
(7)
Język
polski
(7)
Temat
Pracownicy samorządowi
(7)
Urzędnicy
(5)
Prawo pracy
(3)
Budżety terenowe
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
12 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
ISBN: 83-89073-74-9
1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, 2. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce, 3. Pozycja prawna radnego, 4. Tworzenie prawa miejscowego, 5. Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym, 6. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego, 7. Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty prawa, 8. Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko samorządowi terytorialnemu, 9. Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, 10. Dostęp do informacji publicznej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 352/354 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ABC samorządu terytorialnego / pod red. Agnieszka Korzeniowska. - Wyd. zaktual. dodkruk Stan prawny na 30.06.2006 r. - Bydgoszcz [i in.] : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2005.
1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, 2. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce, 3. Pozycja prawna radnego, 4. Tworzenie prawa miejscowego, 5. Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym, 6. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego, 7. Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty prawa, 8. Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko samorządowi terytorialnemu, 9. Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, 10. Dostęp do informacji publicznej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 352/354 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo urzędnicze / Elżbieta Ura. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 255 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7334-382-2
1. Istota prawa urzędniczego, 2. Historia prawa urzędniczego w Polsce, 3. Zmiany w statusie prawnym pracowników administracji w związku z utworzeniem samorządu terytorialnego, 4. Reaktywowanie służby cywilnej ustawą z 5 lipca 1996 roku, 5. Tworzenie korpusu służby cywilnej na podstawie ustawy z 18 grudnia 1998 roku, 6. Obowiązki i uprawnienia pracowników administracji rządowej i samorządowej, 7. Odpowiedzialność prawna członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych, 8. Rozstrzyganie sporów na tle stosunków pracy pracowników administracji, 9. Rozwiązania prawne w wybranych państwach europejskich.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 342.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-89468-14-X
Cz. I Stosunki pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach administracji rządowej (służba cywilna): 1. Idea służby cywilnej. Historia służby cywilnej w Polsce, 2. Strony stosunku pracy w służbie cywilnej, 3. Powstanie stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej, 4. Zmiany stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej, 5. Ustanie stosunku pracy urzędnika służby cywilnej, 6. Ustanie stosunku pracy z pracownikiem służby cywilnej, 7. Obowiązki członka korpusu służby cywilnej, 8. Odpowiedzialność dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej, 9. Uprawnienia pracownicze członka korpusu służby cywilnej. Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy, 10. Organizacja służby cywilnej, 11. Służba zagraniczna. Cz. II Stosunki pracy na stanowiskach urzędniczych w innych urzędach państwowych (na podstawie ustawy z 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych), 12. Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy z urzędnikiem państwowym na podstawie umowy o pracę, 13. Zmiana i ustanie stosunku pracy z mianowania w urzędach państwowych, 14. Odrębność w zakresie praw i obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników urzędów państwowych, 15. Stosunki pracy pracowników administracyjnych sądów i prokuratury. Cz. III Stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego: 16. Strony stosunku pracy, 17. Pozaumowne stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, 18. Umowne stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, 19. Odrębności w zakresie uprawnień i obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników samorządowych, 20. Tryb dochodzenia roszczeń pracowniczych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 349 (6 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo urzędnicze / Elżbieta Ura. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 296 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-723-6
1. Istota prawa urzędniczego, 2. Historia prawa urzędniczego w Polsce, 3. Zmiany w statusie prawnym pracowników administracji w związku z utworzeniem samorządu terytorialnego, 4. Reaktywowanie służby cywilnej ustawą z 5 lipca 1996 roku, 5. Tworzenie korpusu służby cywilnej na podstawie ustawy z 18 grudnia 1998 roku, 6. Nowe rozwiązania prawne w zakresie służby cywilnej, 7. Obowiązki i uprawnienia pracowników administracji rządowej i samorządowej, 8. Odpowiedzialność prawna członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych, 9. Rozstrzyganie sporów na tle stosunków pracy pracowników administracji, 10. Rozwiązania prawne w wybranych państwach europejskich - jako przykład róznych modeli służby cywilnej, Zakończenie
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 342.9 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 342.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-89468-73-4
Cz. I.: Stosunki pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach administracji rządowej (służba cywilna): 1. Idea służby cywilnej. Historia służby cywilnej w Polsce; 2. Strony stosunku pracy w służbie cywilnej; 3. Powstanie stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej; 4. Zmiany stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej; 5. Ustanie stosunku pracy urzędnika służby cywilnej; 6. Ustanie stosunku pracy z pracownikiem służby cywilnej; 7. Obowiązki członka korpusu służby cywilnej; 8. Odpowiedzialność dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej; 9. Uprawnienia pracownicze członka korpusu służby cywilnej. Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy; 10. Organizacja służby cywilnej; 11. Stosunki pracy w służbie zagranicznej; Cz. II.: Stosunki pracy na stanowiskach urzędniczych w innych urzędach państwowych (na podstawie ustawy z 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych): 12. Nawiązanie. Zmiana i ustanie stosunku pracy z urzędnikiem państwowym na podstawie umowy o pracę; 13. Zmiana i ustanie stosunku pracy z mianowania w urzędach państwowych; 14. Odrębności w zakresie praw i obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników urzędów państwowych; 15. Stosunki pracy pracowników administracyjnych sądów i prokuratury; Cz. III.: Stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego: 16. Strony stosunku pracy; 17. Pozaumowne stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego; 18. Umowne stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego; 19. Odrębności w zakresie uprawnień i obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników samorządowych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 349 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 349 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-86137-85-1
Strony stosunków pracy w służbie cywilnej i w samorządzie terytorialnym; Wpływ instytucji zbiorowego prawa pracy na status prawny pracowników służby cywilnej i samorządu terytorialnego; Ograniczenia swobody zatrudnienia pracowników samorządowych i członków korpusu służby cywilnej; Kontrowersje wokół ustalania wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje publiczne; Kodeks etyki służby cywilnej na tle reform administracji publicznej; Trwałość stosunków prac mianowanych urzędników państwowych przekształcenia struktur państwa. Uwagi na tle reform z lat 90-tych; Ustawowa regulacja naboru do służby publicznej w świetle konstytucyjnej zasady równego dostępu do służby publicznej; Wygaśnięcie stosunku pracy w służbie cywilnej; Regulacje prawne zatrudnienia pracowników samorządowych po reformie administracji publicznej w Polsce; Układy zbiorowe pracy w samorządzie terytorialnym; Sytuacja urzędników w prawie Unii Europejskiej; Ewolucja służby cywilnej w Zjednoczonym Królestwie Brytyjskim. Od konstytucyjnej biurokracji i administracji publicznej do konstytucyjnej ad-hockracji i zarządzania publicznego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 349 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej