Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(9)
only on-site
(2)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(2)
Author
Zenderowski Radosław
(2)
Bereźnicki Franciszek
(1)
Eco Umberto
(1)
Hombek Danuta
(1)
Jurkowlaniec Grażyna
(1)
Kolman Romuald
(1)
Krajewski Mirosław
(1)
Kubielski Wiesław Wojciech
(1)
Kwaśniewska Krystyna
(1)
Pioterek Paweł
(1)
Szczęsny Wiesław Wojciech
(1)
Szkutnik Zdzisław
(1)
Tygielski Wojciech
(1)
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
(1)
Zieleniecka Barbara
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Prace dyplomowe
(12)
Pedagogika
(6)
Dysertacje naukowe
(5)
Dysertacje i prace magisterskie
(1)
Prawo autorskie
(1)
Uczenie się
(1)
Wyszukiwanie informacji
(1)
16 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0373-6
I. Czym jest praca dyplomowa i do czego służy, II. Wybór tematu, III. Zbieranie materiałów, IV. Plan pracy i notatki, V. Redakcja tekstu, VI. Ostatnia korekta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89914-03-4
1.Zadania i charkaterystyka pracy dyplomowej, 2.Temat i tytuł pracy dypolowej, 3.Przedmiot i cel badań, 4.Literatura związana z pracą dyplomową, 5.Problemy badawcze, 6.Hipotezy i tezy, 7.Metody badań, 8.Konstrukcja pracy dyplomowej, 9.Załączniki, 11.Formalna i edytorska strona pracy, 12.Przypisy i odsyłacze, 13.Ocena pracy dyplomowej, 14.Egzamin dyplomowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89501-90-5
R. I. Metodyka empirycznych badań pedagogicznych: Pedagogika w świetle filozofii nauki; Język pedagogiki; Przedmiot i metody badań pedagogicznych; Pojęcie empirycznej metody badawczej; Metody jakościowe badań pedagogicznych; Analiza dokumentów/treści; Narzędzia/ techniki stosowane w badaniach pedagogicznych; Przykłady narzędzi badań; 9. Kilka uwag o badaniach ilościowych; 10. Proces badawczy- ujęcie systemowe; R. II. Tworzenie tekstu- pisanie pracy: 1. Praca dyplomowa: licencjat, magisterium; 2. Styl naukowy; 3. Problem badawczy jako temat pracy; 4. Analiza materiałów źródłowych; 5. Standardy (merytoryczne, warsztatowe, estetyczne)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919181-2-2
1. Struktura pracy 2. Heurystyka bibliograficzna (źródła informacji bibliograficznej) 3. Lektura literatury przedmiotu - sporządzanie notatek 4. Sposoby redagowania przypisów 5. Zasady redagowania bibliografiii załącznikowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7177-371-4
1.Istota pracy dypolmowej, 2.Prace przygotowawcze, 3.Wybór metod badawczych, 4.Organizacja i przebieg nadań, 5.Sposoby wyszukiwania literatury przedmiotu. Biblioteczne i elektroniczne narzędzia informacji, 6.Gromadzenie materiału naukowego i jego rodzaje, 7.Konstrukcja pracy, 8.Zasady opisu bibliograficznego i redagowania przypisów, 9.Organizacja procesu pisania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88701-25-8
1.Cele, rodzaje i charakter prac dyplomowych, 2.Proces pisania pracy naukowej, 3.Wewnętrzna budowa pracy naukowej, 4.Przypisy do tekstu, 5.Wymagania redakcyjne i techniczne, 6.Egzamin dyplomowy, 7.Przewód i obrona rozprawy doktorskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87885-61-4
Cz.1 Logika (forma treści) : aby praca magisterska była treściwa i uporządkowana, Cz.2 Technika (forma tekstu) : aby praca była estetyczna, Cz.3 Obrona pracy magisterskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-097-8
Zawiera: Cz. I. TREŚĆ - PODSTAWOWE WYMOGI FORMALNE: 1. Czym jest praca magisterska?; 2. Temat i tytuł pracy; 3. Struktura i plan pracy – podstawowe wymogi metodologiczne; 4. Zasady konstruowania „Wstępu"; 5. Zasady konstruowania „Zakończenia"; Układ rozdziału; 7. Styl pracy; Cz. II. ESTETYKA TEKSTU PRACY MAGISTERSKIEJ: 1. Układ pracy i tekstu; 2. Prezentacje graficzne; 3. Skróty i symbole; 4. Cytaty i sposoby cytowania; 5. Przypisy; 6. „Bibliografia”; 7. „Aneks” (Załączniki); 8. „Streszczenie”; 9. Korekta pracy. Cz. III. JAK SKUTECZNIE PISAĆ PRACĘ?: 1. Od czego zacząć?; 2. Jak dotrzeć do odpowiednich źródeł i opracowań?; 3. Co zrobić z zebranymi materiałami? Jak pisać?; Cz. IV. OBRONA PRACY MAGISTERSKIEJ: 1. Przed obroną pracy; 2. W czasie obrony pracy i po niej; Cz. V. PLAGIAT. ISTOTA - RODZAJE – SKUTKI: 1. Co to jest plagiat; 2. Co stanowi przedmiot ochrony ze strony prawa autorskiego; 3. Jakie są rodzaje plagiatu; 4. Jakie są konsekwencje popełnienia plagiatu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki i skrypty Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie)
ISBN: 978-83-92986-4-1
1. Metodologiczna koncepcja pracy magisterskiej: Metodologiczna koncepcja badań; Praktyka egzemplifikacja założeń koncepcji pracy magisterskiej. 2. Konstrukcja pracy magisterskiej: Procedura konstruowania pracy magisterskiej; Struktura pracy magisterskiej; Porządkowanie metajęzykowe. 3. Opracowanie językowa pracy magisterskiej: Język pracy; Tekst pracy; Styl. 4. Ogólne założenia technicznej edycji pracy magisterskiej: Konstruowanie strony pracy; Symbolika przestrzenna pracy; Spisy i wykazy; Strona tytułowa pracy; Konstrukcja przypisów; Zapis bibliograficzny; Struktura edycji całości pracy; Zapis pracy na CD
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-040-4
1. Zadania i charakter pracy magisterskiej; 2. Seminarium magisterskie; 3. Temat pracy magisterskiej; 4. Literatura przedmiotu; 5. Typy badań; 6. Etapy badań pedagogicznych; 7. Przygotowanie pracy magisterskiej; 8. Kryteria oceny prac magisterskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-376-6
Cz.I Wprowadzenie : 1.Zbieranie danych o literturze przedmiotu, 2.Materiały źródłowe.3.Badania własne, 4.Notatki z literatury-fiszki, 5.Podsumowanie Cz.II Techniczne opracowanie pracy : 1.Części składowe pracy, 2.Elementy informacyjno-pomocnicze, numeracja stron, 3.Informacje uzupełniające, 4.Postać graficzna strony, 5.Oprawa. Cz.III Dyscypliny pomocnicze : 1.Wprowadzenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-51-X
Cz.I Magisterium: Przygotowanie; Organizacja pracy wła snej; Praca nad dokumentacją; Opracowanie tematu; Egza min dyplomowy. Cz.II Doktorat: Wymogi prawne uzyskania doktoratu; Przed otwarciem przewodu doktorskiego; Badania rozpoz nawcze; Przewód doktorski; Wymagania dot. prac doktor skich; Nowatorstwo; Badania własne; Opracowanie zebra nego materiału; Obrona pracy doktorskiej. Cz.III Habilitacja: Wymogi prawne uzyskania habilita cji; Spceyfika pracy habilitacyjnej; Wkład poznawczy; Przewód habilitacyjny; Kolokwium habilitacyjne. CZ.IV Pisarstwo: Przygotowania do pisania; Struktura publikacji naukowej; Technika pisania; Przystosowanie publikacji do druku. Cz.V Poradnictwo sięgania po wiedzę: Uwagi ogólne; Technika komputerowa; Opracowania różne; Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Prace dyplomowe - poradnik (hasło przedmiotowe)
Authority data
Prace dyplomowe -- poradnik (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again