Form of Work
Książki
(2)
Czasopisma
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Bursztynowicz Michał
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Hauser Roman (1949- )
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jesiołowski Kamil
(1)
Kil Jan
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kozaczek Jan
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Niewiadomski Zygmunt (1950- )
(1)
Nowak Krystian
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Patryk Aleksandra
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Rzepka Michał
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sługocka Martyna
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wróbel Andrzej (1953- )
(1)
Ćwiertniak Tomasz
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Pozwolenia administracyjne
(3)
Postępowanie administracyjne
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Absolutorium (prawo)
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Broń palna
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
COVID-19
(1)
Demokracja deliberatywna
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Farmaceuci
(1)
Godność ludzka
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Kroński, Aleksander
(1)
Milczenie i bezczynność administracji
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Przepadek rzeczy
(1)
Rejestr publiczny
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Równość (prawo)
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sztuka
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Służba więzienna
(1)
Uber
(1)
Wina (prawo)
(1)
Zapłodnienie sztuczne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.)
(1)
Mołdawia
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Komentarz prawny
(1)
Poradnik
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
(Komentarze Problemowe)
ISBN: 978-83-8187-648-3
Część I. Komentarz do wybranych przepisów ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.): Dział I. Przepisy ogólne; Dział II. Postępowanie; Nadzwyczajne tryby postępowania; Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych; Dział IV. Udział prokuratora; Dział IVa. Administracyjne kary pieniężne; Działy V-VI. (uchylone); Dział VII. Wydawanie zaświadczeń; Dział VIII. Skargi i wnioski. Część II. Postępowanie z trudnym klientem. Część III. Wzory.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Administracyjnego / red. nacz. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; Tom 7)
ISBN: 978-83-255-3369-4
Rozdział I Rozważania nad pojęciem i istotą prawa administracyjnego materialnego. Rozdział II Zakres regulacji prawa administracyjnego materialnego - wyznaczenie pojęcia instytucji tego prawa. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Ukazanie zakresu regulacji prawa administracyjnego materialnego - granice regulacji. 3. Wyznaczenie zakresu regulacji prawa administracyjnego materialnego. 4. Wartości - dobra, potrzebu i zagrożenia jako czynniki wyznaczające zakres regulacji prawa administracyjnego materialnego.5. Wyznaczanie pojęcia instytucji prawa administracyjnego materialnego. Rozdział III. Strategie, plany i programy. 1. Systemy planowania w działaniach podejmowanych przez aparat administracji publicznej - założenia teoretyczne. 2. Klasyfikacja planów. 3. Ustalenia terminologiczne - strategia, plan i program w ujęciu teoretycznym. 4. Procedury przygotowania aktów planowania. 5. Warunki efektywności i skutecznościnorm planowych. 6. Wykorzystanie norm planowychi egzekucja ich postanowień. 7. Obowiązki planistyczne organów administracji w realizacji wybranych zadań publicznych. 8. Podsumowanie. Rozdział IV. Nakaz i zakaz. 1. Nakaz i zakaz jako obowiązki administracyjnoprawne. 2. Kategorie nakazów i zakazów. 3. Nakazy i zakazy a działania pdejmowane przez organy administracji. 4. Podsumowanie. Rodział V. Uprawnienia administracyjne. 1. Pojęcie, rodzaje i typy uprawnień administracyjnych. 2. Uprawnienia ściśle związane z osobistym statusemjednostki (uprawnienia osobowe). 3. Uprawnienia zawodowe. 4. Uprawnienia do prowadzenia działalości gospodarczej. 5. Uprawnienia do wykonywania zadań lub funkcji zleconych z zakresu administracji publicznej. 6. Uprawnienia do wsparcia ze środków publicnych. 7. Uprawnienia o charakterze majątkowym. 8. Zezwolenia i koncesje. Rozdział VI Rzeczy i urządzenia publiczne. 1. Rzeczy i urządzenia publiczne jako przedmiot prawa administracyjnego materialnego. 2. Powszechne korzystanie z rzeczy publicznych. 3. Szczególne korzystanie z rzeczy publicznych. 4. Zasady korzystania z urządzeń poblicznych. Rozdział VII Wpisy do rejestrów, ewidencji i innych urzędowych wykazów. 1. Uwagi wprowadzające. 2. Wpisy do rejestrów ublicznych w funkcjonowaniu norm prawa administracyjnego. 3. Charakter prawny wpisów skutkujących w sferze prawa administracyjnego materialnego. 4. Refleksja końcowa. Rozdział VIII Specjalny status prawny. 1. uwaga ogólna. 2. Status specjalny (statusy specjalne) w obowiązującym porządku normatywnym. 3. Konstrukcja prawna specjalnego. 4. Status specjalny na tle regulacji prawnych dotyczących sytuacji rzeczy. 5. Refleksja podsumowująca. Rozdział IX Ciężary i świadczenia publiczne. 1. Konstytucyjne pojęcie ciężarów i świadczeń publicznych. 2. Ciężary i świadczenia pbliczne jako kategoria materialnego prawa administracjnego. Rozdział X. Administracyjnoprawne ograniczenia praw rzeczowych. 1. Zagadnienia wstepne. 2. Istota prawa własności. 3. Konstytucyjne podstawy administracyjnoprawnych ograniczeń prawa własności jako podstawowego prawa rzeczowego (i ograniczonych praw rzeczowych). 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument ograniczania praw rzeczowych (prawa własności). 5. Wywłaszczenia. 6. Reprywatyzacja. 7. Uwagi końcowe. Rozdział XI Sankcje Administracyjne. 1. Zagadnienia wprowadzające. 2. Sankcja w teorii prawa. 3. Sankcje w prawie administracyjnym. Rozdział XII Instytucja obszaru specjalnego w materialnym prawie administracyjnym na przykładzie obszarów specjalnych o charakterrze ekologicznym. 1. Wprowadzenie. 2. Koncepcja prawna obszaru specjalnego. 3. Obszar specjalny jako prawny środek gospodarowania przestrzenią. 4. Wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XIX. Zeszyt specjalny)
Temat: Kroński, Aleksander (prawnik ; 1870-1935) ; Demokracja deliberatywna - prawo - Polska ; Inicjatywa ludowa - prawo - Polska ; Społeczeństwo obywatelskie - a inicjatywa ustawodawcza - Polska ; Rzecznik praw obywatelskich - organizacja - Polska ; Równość (prawo) - prawodawstwo - Polska ; Dyskryminacja - prawo - Polska ; Farmaceuci - klauzula sumienia - prawo - Polska ; Farmaceuci - etyka - Polska ; Prawa człowieka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Godność ludzka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Zapłodnienie sztuczne - etyka ; Zapłodnienie sztuczne - metody - prawo ; Wina (prawo) - a indukcja ; Wina (prawo) - a abdukcja (log.) ; Wina (prawo) - a dedukcja ; Dowód sądowy - a opinie prawne ; Ekspertyza (prawo) - a a dowód sądowy ; Przepadek rzeczy - prawo - Polska ; Orzeczenie sądowe ; Prawo karne procesowe ; Broń palna - użytkowanie - prawo - Polska ; Pozwolenia administracyjne - prawo - Polska ; Administracja elektroniczna - organizacja - Polska ; Administracja elektroniczna - a doręczenie pisma - prawo - Polska ; Budżety obywatelskie - a samorząd terytorialny ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd powiatowy ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd wojewódzki ; Równość (prawo) - Polska ; Postępowanie administracyjne - a równość (prawo) ; Samorząd terytorialny - organizacja - teoria - Polska ; Służba więzienna - odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Dyscyplina pracy - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a policja - prawo ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Irlandia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Australia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Stany Zjednoczone (USA) ; Sztuka - fałszerstwo - handel ; Odpowiedzialność cywilna - handel - sztuka ; Prawo gospodarcze - Polska ; Uber - a kierowcy zawodowi - prawo pracy ; Prawo pracy - a lojalność ; Prawo pracy - a praworządność ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - ustrój - historia ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - autonomia (politol.) ; Mołdawia - ustrój ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - budżety obywatelskie - stan na 2018 r ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: O ustroju Gagauzji – przyczynek do dyskusji; Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja demokracji deliberatywnej i wyraz świadomości konstytucyjnej; The implementation of the principles of equality and the prohibition of discrimination in the activities of the Ombudsman as an independent authority for equal treatment; Poszukując podstaw prawnych odmowy wydania leku przez aptekarza – czyli kilka uwag na tle wolności sumienia polskiego farmaceuty; Wokół zagadnienia filozoficznych podstaw praw człowieka; Wolność prokreacyjna a tzw. problem „zbawczego rodzeństwa” (ang. savior sibling); Uzasadnienie i przekonanie jako podstawy dowodu w procesie karnym; Dowód z opinii instytutu naukowego (art. 290 k.p.c.) w świetle orzecznictwa sądowego – wybrane zagadnienia; Wpływ orzeczenia przepadku na sytuację prawną małżonka skazanego; Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako środek zaskarżenia sui generis; Administracyjne cofnięcie pozwolenia na broń. Polemika na kanwie przypadków regulowanych art. 18 ustawy o broni i amunicji; Komunikacja elektroniczna w funkcjonowaniu administracji publicznej; Budżet obywatelski a budżet partycypacyjny. Dwa rozwiązania dla jednego miasta w konsekwencji nowelizacji prawa samorządowego; Odrzucenie uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu i województwa – głos w wieloletniej dyskusji; Realizacja zasady równości wobec prawa w postępowaniu administracyjnym; Aleksandra Krońskiego teoria samorządu terytorialnego; Nullum crimen sine lege certa and the disciplinary offences of Prison Service officers; Rola „ombudsmanów policyjnych” w realizacji zasady democratic policing; Zasady odpowiedzialności sprzedawcy przy sprzedaży fałszywego dobra kultury; Nowa instytucja prawa gospodarczego – zarząd sukcesyjny. Analiza prawna; Próba ochrony przed elektroniczną technologią pracowniczego statusu zatrudnionych; Lojalność a praworządność w stosunku pracy; Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt I OSK 1155/10; Sprawozdanie z VII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z VIII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury”; Michał Bernaczyk, „Dokument wewnętrzny” jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji. Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, ss. 278.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again