Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(16)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(16)
Author
Chodkowska Maria
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Gałkowska-Jakubik Maria
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Grzegorzewska-Mischka Ewa
(1)
Juchnowicz Marta
(1)
Kazanowski Zdzisław
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Maliszewski Norbert
(1)
Marchwicki Piotr
(1)
Naumiuk Agnieszka
(1)
Pakuła Magdalena
(1)
Różańska-Kowal Joanna
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Sawczuk Wiktor
(1)
Słaby Teresa
(1)
Włodarczyk Ewa
(1)
Łęcka Dominika
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Postawy
(13)
Młodzież
(6)
Przedsiębiorczość (postawa)
(3)
Świadomość społeczna
(3)
Antyglobalizm
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Filozofia
(1)
Fromm, Erich (1900-1980)
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Ludzie starzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Małopolskie, województwo
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nałóg
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Polska
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Praca
(1)
Praca społeczna
(1)
Projekt Kreatywny Humanista
(1)
Przedsiębiorczość akademicka
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Psychoanaliza
(1)
Rodzina
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Unia Europejska
(1)
Wolontariusze
(1)
Zachowanie prospołeczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Subject: time
2001-0
(4)
Subject: place
Kujawsko-pomorskie, województwo
(1)
Polska
(1)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-212-1
1. Między ciągłością z zmianą, 2. Założenia metodologiczne badań własnych, 3. Pedagodzy/nauczyciele a kariera zawodowa/praca zawodowa, 4. Pedagodzy/nauczyciele akademiccy a inni pracownicy naukowi, 5. Pedagodzy/nauczyciele akademiccy a studenci, 6. Pedagodzy/nauczyciele akademiccy a uniwersytecka codzinność, 7. Pedagodzy/nauczyciele akdemiccy - specyfika zawodu a rodzina, 8. Pedagodzy/nauczyciele akademiccy a patologie w środowisku uniwersyteckim, 9. "Pierwsze skojarzenia" - między zadowoleniem, samorealizacją a "pruskim konceptem" (suplement)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 121)
ISBN: 978-83-7306-367-9
I. Postawy być i mieć- definicje. Koncepcje, elementy strukturalne: 1. Określenie pojecia "postawa"; 2. Wybrane koncepcje i postawy być i mieć; 3. Elementy strukturalne postaw być i mieć; II. Psychologiczne wymiary syndromu wzrostu i rozpadu: 1. Narcyzm vs miłość bliźniego obcej natury; 2. Symbioza vs niezależność i wolność; 3. Nekrofilia i biofilia według Ericha Fromma; III. Metodologiczne aspekty badań własnych: 1. Problem badawczy i hipotezy; 2. Charakterystyka badanej grupy; 3. Procedura i przebieg badań; 4. Charakterystyka zastosowanych metod; IV. Psychologiczne aspekty syndromu wzrostu i rozpadu: 1. Analiza syndromu wzrostu i rozpadu w świetle danych uzyskanych w kwestionariuszach; 2. Analiza syndromu wzrostu i rozpadu w świetle rysunków; 3. Elementy syndromu wzrostu i rozpadu a media; V. Postawy być i mieć a elementy składowe syndromu wzrostu i rozpadu: 1. Postawy być i mieć a elementy składowe syndromu wzrostu i rozpadu w świetle kwestionariuszy; 2. Postawy być i mieć a elementy składowe syndromu wzrostu i rozpadu w świetle testu projekcyjnego; 3. Grupy być i mieć a media; 4. Porównanie grup być i mieć
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 142)
ISBN: 978-83-232189-4-4
1. Macierzyństwo jako przedmiot zainteresowań dyscyplin podstawowych i prakseologicznych, 2. Socjalizacyjne aspekty wartości i kompetencji macierzynskich, 3. Zarys własnego projektu badawczego, 4. Badana młodzież wobec wartości macierzynstwa (rodzicielstwa) i wrozów jej pielęgnowania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-341-2
1. Nieletni w świetle przepisów prawnych i badań kryminologicznych; 2. Charakterystyka psychologiczna motywacji; 3. Zachowania antyspołeczne w ujęciu psychologicznym, pedagogicznym i prawnym; 4. Zachowania prospołeczne- indywidualny i społeczny kontekst pomagania innym; 5. Metodologia badań własnych; 6. Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych młodzieży- cechy procesu motywacyjnego; 7. osobowościowe tło motywacyjne zachowań prospołecznych i antyspołecznych; 8. Środowiskowe tło motywacyjne- znaczenie społecznego uczenia się, dynamiki grupowej i więzi emocjonalnych w genezie zachowań prospołecznych i antyspołecznych; 9. Sytuacyjne tło motywacyjne zachowań prospołecznych i antyspołecznych; 10. Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich- podsumowanie wyników, kierunki dalszych badań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-393-1
1. Dlaczego postawa 3X, a nie abstynencja? ; 2. Postawa 3X - perspektywa psychokulturowa ; 3. Postawa 3X w otoczeniu społeczno-kulturowym ; 4. Postawa 3X jako objaw kryzysu tożsamości w teorii Erika H. Eriksona.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2640-2
I. Postawy - wybrane aspekty teoretyczne 1.1 Pojęcie postawy - główne stanowiska 1.2 Struktura, cechy i typy postaw 1.3 Mechanizmy kształtowania postaw 1.4 Postwy wobec edukacji a poznawcze ujęcia osobowości człowieka II. Postawy edukacyjne osób straszych jako problem społeczny i indywidualny 2.1 Teorie wyjaśniające źródła starści biologicznej i psychospołecznej 2.2 Społeczno-demograficzne skutki starzenia się społeczeństw 2.3 Starość w wymiarze indywidualnym 2.4 Starość a proces rozwoju człowieka 2.5 Znaczenie edukacji w życiu osób starszych 2.6 Aktywność edukacyjna ludzi starszych - przegląd badań III. Metodologiczne postawy badań własnych 3.1 Przedmiot, cele badań i problemy badawcze 3.2 Metoda i techniki badawcze 3.3 Dobór próby, organizacja i przebieg badań IV. Carakterystyka badanych osób i ich sytuacji życiowej 4.1 Struktura społeczno-demograficzna badanej zbiorowości 4.2 Warunki materialno-bytowe 4.3 Inne składniki sytuacji życiowej respondentów V. Postawy osób starszych wobec edukacji w świetle przeprowadzonych badań 5.1 Sfera emocjonalno-oceniająca postwa wobec edukacji 5.2 Płaszczyzna poznawcza postaw edukacyjnych 5.3 Sfera behawioralna postaw wobec edukacji 5.4 Próba typologii postaw edukacyjnych osób starszych VI. Uwarunkowania postaw edukacyjnych badanych osób starszych 6.1 Społeczno-demograficzne zróżnicowanie postaw wobec edukacji 6.2 Sytuacja materialno-bytowa a postawy wobec edukacji 6.3 Inne składniki sytuacji życiowej respondentów a ich postawy edukacyjne 6.4 System wartości i poziom samoakceptacji a postawy edukacyjne badanych osób VII. Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-7526-700-6
1. Wpływ postaw na podejmowanie decyzji w organizacji; 2. Etos pracy Polaków; 3. Elastyczność zawodowa Polaków jako determinanta decyzji zatrudnieniowych; 4. Organizacyjne uwarunkowania zaangażowania; 5. Paradygmat człowieka usatysfakcjonowanego w polskich realiach; 6. Skłonność polaków do współrządzenia zakładem pracy; 7. Postawy Polaków wobec autorytetu w relacjach zawodowych; 8. Oczekiwania bezrobotnej młodzieży wobec przyszłej pacy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-073-9
O jawnym entuzjazmie Polaków i ukrytym nacjonalizmie. 1. Postawy jawne vs ukryte wobec Unii Europejskiej, 2. Geneza postaw ukrytych na przykładzie etnocentryzmu konsumenckiego,3. Relacja pomiędzy jawnym a ukrytym stosunkiem do UE zwolenników PO PiS i SLD, 4. Jak relacja pomiędzy postawą jawną a ukrytą wpływa na akceptacje euro jako waluty, 5. Zmiana postaw ukrytych wobec UE - wyjazdy zarobkowe, 6. Wpływ zagrożeń terrorystycznych na postawy ukryte wobec UE, 7. Euro 2012 bez uprzedzeń?, 8. Dyskusja końcowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
Przedsiębiorczość regionalna / Zbigniew Makieła. - Warszawa : Difin, 2008. - 197, [1] s. : ryc.; tab.; wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-875-0
1. Rola MŚP w rozwoju przedsiębiorczości: Czynniki rozwoju w przedsiębiorczości regionalnej; MŚP w teorii rozwoju regionalnego; Potencjał ekonomiczny sektora MŚP w Polsce; 2. Przedsiębiorczość w województwie podkarpackim: Potencjał społeczno- gospodarczy województwa podkarpackiego; Wpływ inwestycyjnych programów pomocowych UE na rozwój przedsiębiorczości w województwie podkarpackim; Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw województwa podkarpackiego; Potencjał eksportowy przedsiębiorstw województwa podkarpackiego; Determinanty kształtujące politykę zatrudnienia przedsiębiorstw; 3. Przedsiębiorczość w strefie oddziaływania dróg Polski Południowo-Wschodniej: Rozwój MSP zlokalizowanych w obszarze bezpośredniego oddziaływania głównych ciągów transportowych województwa małopolskiego i podkarpackiego; Potencjał MŚP w świetle miernika syntetycznego; Przemiany struktury przestrzennej MŚP zlokalizowanych w strefie bezpośredniego oddziaływania głównych ciągów transportowych; Zróżnicowanie funkcjonalne i przestrzenne podmiotów MŚP zlokalizowanych w strefie bezpośredniego oddziaływania drogi nr 4; 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rejonie Polski Południowo- Wschodniej: Czynniki napływu i lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w polskich metropoliach; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarze metropolitarnym Krakowa; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w (kształtującym się) obszarze metropolitarnym Rzeszowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-60-2
1. Człowiek przedsiębiorczy- między postawa a działaniem: przedsiębiorczość w Polsce. Polska na tle innych państw w rankingach i statystykach międzynarodowych; 2. Problemy i bariery w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce: Problemy i bariery rozwoju przedsiębiorczości osób młodych na przykładzie województwa lubelskiego; Psychospołeczne uwarunkowania przedsiębiorczości w opinii studentów państwowej uczelni. Opis przeprowadzonych badań; Humanista w biznesie, czyli jak pokonać bariery i odnieść sukces we własnej firmie; 3. Per5psektywy i szanse rozwoju przedsiębiorczości: Przedsiębiorczość akademicka- signum temporis nowoczesnej uczelni; Gospodarka społeczna w UE i w Polsce- między przedsiębiorczością społeczną i CSR; 4. Ewaluacja projekty Kreatywny Humanista: Rezultaty projektu Kreatywny Humanista.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-473-4
1. Postawy polskich konsumentów w kryzysie; 2. Polski konsument na rynku dóbr usług w czasach kryzysu; 3. Czas wolny a kryzys- szanse i zagrożenia; 4. Rola szarej strefy z zaspokajaniu potrzeb polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego; 5. Wpływ zmian wartości majątku na decyzje w sferze konsumpcji; 6. Upadłość konsumenta jako efekt nadmiernego zadłużania się; 7. Aktywizacja zawodowa osób dotkniętych kryzysem gospodarczym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2648-8
1. Zakres i wyniki badań nad podstawami wobec osób niepełenosprawnych i ich integracji, 2. Uwarunkowania postaw wobec osób niepelnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem postaw nauczycieli wobec uczniów niepełnosprawnych i ich integracji, 3. Nasilenie i korelaty postaw nauczycieli wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych w świelte wyników badań własnych. 4. Stosunek nauczycieli dla założeń edukacji integracyjnej i ich realizacji w procesie dydaktyczno-wychowawczym w świelte wyników badań, 5. Korzyści i zagrożenia edukacji integracyjnej w opiniach badanych nauczycieli - wyniki badań własnych, 6. Postawy nauczycieli w kontekscie wielozakresowości edukacji integracyjnej - wyniki badań własnych, 7. Idealizm w orienatacji zawodowej nauczycieli a ich stosunek do edukacji integracyjenj, 8. Problemy diagnozowania postaw nauczycieli wobec integracji szkolenj - charakter trudności i propozycje ich rozwiązania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7072-572-3
1. Podstawowe założenia i rozwój teorii przywiązania: Etologiczna teoria przywiązania J. Bowlby'ego; Przywiązanie w poszczególnych okresach rozwojowych; Indywidualne różnice w przywiązaniu; 2. Przegląd głównych kierunków badań psychologicznych nawiązujących do teorii przywiązania: Style przywiązania a : cechy osobowości i kompetencje społeczne, a psychopatologia, a bliskie relacje interpersonalne, a religijność, a przekazywanie wartości; 3. Program badań własnych: Problem i hipotezy badawcze; Metody pomiarowe; Zastosowane metody statystyczne; Sposób przeprowadzenia badań; Charakterystyka osób badanych; 4. Wyniki badań; Style przywiązania a : wymiary osobowości mierzone poprzez realny obraz siebie, a wymiar personalny religijności, a poziom trudności w wartościowaniu, a potrzeba sensu życia; Różnice między stylami przywiązania w sile przywiązania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 978-83-89163-24-0
1. Zmiany warunków uczestnictwa społecznego, 2. Powroty do koncepcji działania społecznego, 3. Propozycje uczestnictwa społecznego młodzieży, 4. Stosunek młodzieży do działalności społecznej, 5. Możliwości i ograniczenia społecznego uczestnictwa młodzieży - potrzeba dyskusji o nowej rzeczywistości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61247-34-0
1. Postawy pracodawców wobec problemu godzenia życia zawodowego z rodzinnym; 2. Rozwiązania sprzyjające równowadze praca- rodzina w opinii badanych pracobiorców; 3. Dostosowanie systemu instytucjonalnego opieki nad dziećmi do potrzeb pracujących rodziców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-573-1
1.Przedsiębiorczość- zakres i rozumienie pojęcia; 2. Przedsiębiorczość jako zjawisko ekonomiczne; 3. Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo; 4. Makrouwarunkowania przedsiębiorczości- ujęcie teoretyczne; 5. Przedsiębiorczość w Polsce i jej wyznaczniki po akcesji Polski do Unii Europejskiej; 6. Kierunki niezbędnych zmian w gospodarce polskiej stymulujących rozwój przedsiębiorczości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Postawy - Polska - od 2001 r (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again