Form of Work
Książki
(4)
Czasopisma
(1)
Status
available
(5)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(1)
Author
Cupryś Katarzyna
(1)
Davidovitch Nitza
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Guzik Paweł
(1)
Kabat Małgorzata
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Karpińska Anna
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(1)
Konieczny Małgorzata
(1)
Kowalewski Michał
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kozielska Joanna
(1)
Krawczyk Wojciech
(1)
Kwatera Anna
(1)
Levin Eyal
(1)
Lis Marta
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Mańka Aleksander (1966- )
(1)
Mickiewicz Tomasz
(1)
Miller Agnieszka
(1)
Morańska Danuta (1963- )
(1)
Męcina Jacek (1968- )
(1)
Nazaruk Jerzy
(1)
Nycz Edward
(1)
Okulicz-Kozaryn Katarzyna
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Pytel Sławomir
(1)
Rekłajtis Agnieszka
(1)
Remża Piotr
(1)
Rodzinka Jacek
(1)
Skica Tomasz
(1)
Szpon Jakub
(1)
Tyszkiewicz Rafał
(1)
Urbańska Magda
(1)
Wesołek Beata
(1)
Wojciechowska Katarzyna
(1)
Wrońska Marta
(1)
Świerk Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Przedsiębiorczość (postawa)
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Agresywność
(1)
Akademia Sztuki Wojennej
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dziecko
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Good Behavior Game
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Kultura
(1)
Ludzie starzy
(1)
Matematyka
(1)
Media społecznościowe
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Metodologia
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Postawy
(1)
Praca domowa ucznia
(1)
Przedsiębiorczość akademicka
(1)
Rada pracownicza
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Siła robocza
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Wojsko
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Zawody medyczne
(1)
Śliwińska, Teresa
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
1901-
(1)
Subject: place
Zachodniopomorskie, województwo
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61-752-48-6
Zawiera: 1. Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy - zakres, warunki i efektywność reprezentacji interesów: Relacje pracodawca - przedstawicielstwo pracowników w świetle obowiązujących przepisów; Poglądy na gospodarkę i politykę społeczną państwa a dialog społeczny; Stosunki pracy a integracja z UE w ocenie pracowników i aktorów dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy; Opinie aktorów dialogu na poziomie zakładu pracy o roli Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych i oczekiwaniach wobec niej; Kondycja i warunki dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy w opinii jego aktorów; Postawy wobec dialogu oraz zasady dialogu społecznego w zakładzie pracy; Pracodawcy, związki zawodowe i rady pracowników a reprezentacja interesów pracowniczych; Ocena działalności związków zawodowych na terenie zakładu pracy. 2. Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy ocena funkcjonowania poszczególnych obszarów w stosunkach pracy: Przestrzeganie prawa pracy w opinii respondentów; Układy zbiorowe pracy; Spory zbiorowe i ich rozwiązywanie w zakładzie pracy; Wynagrodzenia jako najważniejszy obszar reprezentacji interesów w stosunkach pracy; Informowanie pracowników i partycypacja załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Kryzys międzynarodowy w Polsce a dialog społeczny w stosunkach pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-926955-0-9
Zawiera: I. Psychologiczne aspekty zakładania działalności gospodarczej: 1. Motywacja do podjęcia własnej działalności gospodarczej; Predyspozycje osobowościowe a pomysł na firmę i rodzaj działalności, w której można się spełnić; Własna firma a mentalny tor przeszkód - bariery psychologiczne związane z pracą na własny rachunek; Kiedy kobieta zakłada własną firmę. II. Pasja, region, tradycja - pomysły na działalność: 1. Społeczność lokalna - czynniki powodujące rozwój regionalny. III. Zakładam firmę: 1. Wybór formy prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa; Wybór formy opodatkowania; Rejestracja firmy; Księgowość twojej firmy; Co to jest działalność gospodarcza i kim jest przedsiębiorca; Reglamentacja działalności gospodarczej; Wsparcie finansowe działalności gospodarczej; 8. Likwidacja firmy. IV. Fundusze unijne a własna działalność: 1. Przedsiębiorczość; 2. Biznesplan, czyli zasady tworzenia planu własnej działalności; 3. Co to znaczy stworzyć i zrealizować projekt. Cykl życia projektu; 4. Pieniądze do wzięcia - możliwości ubiegania się o dotacje; 5. Kredyty, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe; 6. Bezpłatna pomoc informacyjna. V. Komunikacja, reklama i zarządzanie zasobami ludzkimi: 1. Komunikacja; 2. Reklama; 3. Jestem pracodawcą. VI. Prawa, ulgi i obowiązki prowadzącego działalność: 1. Obowiązki wobec ZUS osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą; 2. Zgłoszenie do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą i świadczenia z tego tytułu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie / C.H.Beck. Przedsiębiorczość)
ISBN: 978-83-255-8879-3 (C. H. Beck)
Rozdział 1. Instrumenty wspierania lokalnych inicjatyw gospodarczych pozostające w dyspozycji JST: 1.1. Wprowadzenie - aspekty decentralizacji państwa a lokalna polityka wspierania przedsiębiorczości; 1.2. Regulacje warunkujące prowadzenie polityki wspierania przedsiębiorczości przez JST; 1.3. Klasyfikacja instrumentów wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny; 1.4. Próba systematyzacji; 1.5. Podsumowanie i próba oceny. Rozdział 2. Tocqueville w Polsce. Efektywność instrumentów wspierania przedsiębiorczości pozostających w dyspozycji JST i rola samoorganizacji społecznej i gospodarczej: 2.1. Wprowadzenie; 2.2. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości: badania ankietowe gmin; 2.3. Konstrukcja zmiennych wyjaśniających powstawanie nowych firm; 2.4. Strategia estymacji; 2.5. Wyniki: modele podstawowe; 2.6. Wyniki: gminy o niskiej i wysokiej przedsiębiorczości; 2.7. Wyniki: różne rodzaje działalności; 2.8. Podsumowanie. Rozdział 3. Rola klastrów w rozwoju podregionów i regionów 3.1. Wprowadzenie: 3.2. Konceptualizacja definicyjna klastra i inicjatyw klastrowych; 3.3. Klastry w rozwoju podregionów i regionów; 3.4. Podsumowanie. Rozdział 4. Znaczenie kapitału społecznego dla rozwoju klastrów: 4.1. Wprowadzenie; 4.2. Wpływ kapitału społecznego na inicjatywy klastrowe; 4.3. Podsumowanie. Rozdział 5. Terytorialny i branżowy rozkład klastrów: 5.1. Wprowadzenie; 5.2. Charakterystyka klastrów mających siedzibę w Polsce; 5.3. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 20/2019)
Zawiera: I. Teoretyczne podstawy problemów pedagogicznych - dyskusje i polemiki: Człowiek w zwierciadle przemian kultury - wyzwania dla ludzi zatrwożonych; Nauczyciel - system - badania naukowe; Praca domowa ucznia - konieczność versus zbędność; Kształtowanie tożsamość w epoce nowoczesnych technologii informacyjnych; Dydaktyka szkoły wyższej wobec zmiany cywilizacyjnej - nowa formuła wykładu; Kompetencje medialne wyznacznikiem konstruktywnego seniora w przestrzeni medialnej; Rola uniwersytetów trzeciego wieku w kształtowaniu jakości życia seniorów i zarządzaniu czasem; Jakość kształcenia w uczelni wojskowej - szanse i dylematy; Szkoła branżowa w opałach. Rzecz o kondycji szkolnictwa zawodowego w kontekście wyborów edukacyjnych młodzieży; Niepowodzenia szkolne z matematyki pedagogicznym wyzwaniem dla edukacji. II. Praktyczne zastosowanie efektów badań pedagogicznych: Agresja wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej w opinii nauczycieli i rodziców - problem czy syndrom czasu?; Profilaktyka systemowa zachowań ryzykownych młodzieży. Raport z badań efektywności programu profilaktycznego „Mówimy nie uzależnieniom”; Mediacje jako narzędzia rozwiązywania konfliktów szkolnych i rodzinnych z perspektywy młodzieży studenckiej; Good behawior game - alternatywa dla tradycyjnych metod zarządzania klasą. III. Współczesne problemy badań pedagogicznych w wymiarze międzynarodowym: Factors impacting the improvement of hermeneuatic competences during academic education preparing for social professions; The role of new media in medical students’ acquisition of cognitive and social skills. An introduction to some fundamental considerations; Expectations of parents towards school in the context of responsibility for the upbringing and eduactional achievements of the child; Evaluation of the eduaction-related achievements of primary school pupils - between supporting and exclusion; A kindergarten teacher in students’ creative motor expression development; Positive and negative parental attitudes facing of child’s distability; Two perspectives on modern art. Education - between marginalization and globalization; The role of shared historical memory in Israeli and Polish education systems. Issues and trends; Determinants and dilemmas impacting the cooperation of family and school in conveying community values from the perspective of the literary output of Teresa Śliwińska, a teacher from Poznań. Bibliogaphical research; In the circle of the social and pedagogical significance of folk tradition and culture. The cult of saint roch - a patron saint of plague victims.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-86627-22-6
Zawiera: R. 1 Europejski Fundusz Społeczny jako instrument realizacji unijnej polityki spójności: Geneza powstania Unii Europejskiej; Ewolucja i założenia Europejskiego Funduszu Społecznego; Europejski Fundusz Społeczny – stan obecny; Europejski Fundusz Społeczny w Polsce; Europejski Fundusz Społeczny w perspektywie 2014-2020. R. 2 Przedsiębiorczość w UE, Polsce i województwie zachodniopomorskim: Co znaczy przedsiębiorczość – próba definicji; Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej; Przedsiębiorczość w Polsce; Przedsiębiorczość w województwie zachodniopomorskim. R. 3 Europejski Fundusz Społeczny jako instrument stymulujący rozwój przedsiębiorczości na przykładzie działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Finansowe instrumenty wsparcia przedsiębiorczości w Polsce; Wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Polsce na przykładzie działania 6.2 PO KL; Charakterystyka odbiorców wsparcia w ramach działania 6.2 PO KL; realizacja projektów w ramach działania 6.2 PO KL w województwie zachodniopomorskim. R. 4 Analiza efektywności wsparcia w ramach działania 6.2 PO KL w wybranych instytucjach z obszaru województwa zachodniopomorskiego: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jako podmiot realizujący działanie 6.2 PO KL; Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie jako podmiot realizujący działanie 6.2 PO KL; Analiza porównawcza efektywności wsparcia udzielonego w ramach projektów z działania 6.2 PO KL przez AIP ZUT oraz WSIE; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again