Form of Work
Książki
(63)
Status
only on-site
(42)
available
(35)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(37)
Czytelnia
(42)
Author
Dzwonkowski Henryk
(6)
Babiarz Stefan
(5)
Dauter Bogusław
(5)
Bojanowski Eugeniusz
(4)
Cieślak Zbigniew
(4)
Lang Jacek
(4)
Malinowski Dariusz
(4)
Niezgódka-Medek Małgorzata
(4)
Olesińska Agnieszka
(4)
Wójtowicz Wanda
(4)
Adamiak Barbara
(3)
Borkowski Janusz
(3)
Chróścielewski Wojciech
(3)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(3)
Gruszczyński Bogusław
(3)
Hauser Roman
(3)
Kabat Andrzej
(3)
Kosikowski Cezary (1942- )
(3)
Mastalski Ryszard
(3)
Nykiel Włodzimierz
(3)
Zubrzycki Janusz
(3)
Brzeszczyńska Stella
(2)
Brzeziński Bogumił
(2)
Dąbrowski Aleksander
(2)
Etel Leonard
(2)
Glumińska Pawlic Jadwiga
(2)
Głuchowski Jan
(2)
Hanusz Antoni
(2)
Huchla Andrzej
(2)
Kaźmierski Aleksander
(2)
Koniecka Marta
(2)
Koperkiewicz-Mordel Katarzyna
(2)
Niedźwiecka Małgorzata
(2)
Ofiarski Zbigniew
(2)
Patyk Jacek
(2)
Pietrzak Joanna
(2)
Skorupa Przemysław
(2)
Szarpak Hanna
(2)
Szot Ewa
(2)
Zielonka Renata
(2)
Baran Beata
(1)
Bartosiewicz Adam
(1)
Bezrutczyk Justyna
(1)
Blak Łukasz
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Brolik Jacek
(1)
Brzostowski Wojciech
(1)
Brózda Łukasz
(1)
Cieśla Mariusz
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dadak Justyna
(1)
Dowgier Rafał
(1)
Drozdek Adam
(1)
Dudek Joanna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Flisek Aneta
(1)
Flisek Karol
(1)
Gajewski Dominik
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Janas Krzysztof
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kolibski Marek
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Król Karol
(1)
Król Martyna
(1)
Kubacki Ryszard
(1)
Kubista Bartosz
(1)
Kuchta Łukasz
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewski Kamil
(1)
Malarski Stanisław
(1)
Marciniak Sylwester
(1)
Mariański Adam
(1)
Miąsko Mariusz
(1)
Moszczyńska Paulina
(1)
Murdecki Artur
(1)
Mączyński Dominik
(1)
Naczyńska Joanna
(1)
Nurzyńska-Wereszczyńska Edyta
(1)
Olmińska Anna
(1)
Paluch Maria
(1)
Piech Karol
(1)
Pietrasz Piotr
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Presnarowicz Sławomir
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Rożek Kacper
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(1)
Staniszewski Mieczysław
(1)
Swora Mariusz
(1)
Szubiakowski Marek
(1)
Sądkowska Aleksandra
(1)
Tarno Jan Paweł
(1)
Trela Anna
(1)
Welsyng-Zielony Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(45)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(63)
Language
Polish
(63)
Subject
Postępowanie podatkowe
(55)
Podatek
(47)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(17)
Postępowanie administracyjne
(15)
Akcyza
(12)
Podatek od towarów i usług
(11)
Tajemnica skarbowa
(11)
Podatek dochodowy
(7)
Podatek od spadków i darowizn
(7)
Podatek rolny
(7)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(6)
Podatek od nieruchomości
(6)
Postępowanie sądowe
(6)
Doradcy podatkowi
(5)
Egzekucja administracyjna
(5)
Podatek leśny
(5)
Podatek od gier
(5)
Podatki i opłaty lokalne
(5)
Cło
(4)
Dewizy
(4)
Doradztwo podatkowe
(4)
Opłaty skarbowe
(4)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(4)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(4)
Podatek od środków transportowych
(4)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(4)
Banki
(3)
Budżet państwowy
(3)
Budżety terenowe
(3)
Finanse publiczne
(3)
Podatek od posiadania psów
(3)
Podatek terenowy
(3)
Ceny transferowe
(2)
Egzekucja sądowa
(2)
Karta podatkowa
(2)
Konrola skarbowa i podatkowa
(2)
Leasing
(2)
NIP
(2)
Opłaty sądowe
(2)
Ordynacja podatkowa
(2)
Podatek dochodowy zryczałtowany
(2)
Podatek od towarow i usług
(2)
Podwójne opodatkowanie
(2)
Unia Europejska
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
(1)
Cisza wyborcza
(1)
Dane osobowe
(1)
Doręcznie pisma
(1)
Dyskryminacja
(1)
Informacja publiczna
(1)
Inspektorzy pracy
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Komitet wyborczy
(1)
Matura
(1)
Oazy podatkowe
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podatek a prawo administracyjne
(1)
Podatek gruntowy
(1)
Podatek obrotowy
(1)
Podatki
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Podróże służbowe
(1)
Policja
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawa pacjenta
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Renta planistyczna
(1)
Rewolucja 1917 r. lutowa
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Równość (prawo)
(1)
Skarga(prawo)
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Służba wojskowa zawodowa
(1)
Terminy ustawowe
(1)
Ugoda administracyjna
(1)
Unikanie opodatkowania
(1)
Wybory
(1)
Zasada in dubio protributario
(1)
Zbiorowe stosunki pracy
(1)
Środki odwoławcze
(1)
Subject: place
Polska
(1)
89 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-92066-9-4
1. Jak odróżnić reprezentacje o reklamy- w poszukiwaniu wskazówek; 2. Rozumienie terminów cywilistycznych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych; 3. Konsekwencje wystawienia pustej faktury w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sadów administracyjnych w zakresie VAT; 4. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej a ochrona praw podatnika; 5. Prawa podatnika w świetle art. 45 Konstytucji RP; 6. VAT-owskie firmanctwa; 7. Kodeks etyczny podstawowym narzędziem regulacji zachowań osób i podmiotów rynkowych w przestrzeni gospodarczej; 8. Optymalizacja podatkowa a obejście i nadużycie prawa podatkowego; 9. Kontrola skarbowa- wokół nowelizacji; 10. Założenia ogólne i przesłanki instytucji czynnego żalu unormowanej w art. 16. K.k.s.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-927533-0-8
1. Podatek VAT- opodatkowanie dotacji uzyskiwanych przez organizacje pozarządowe; 2. Nieodpłatne świadczenie w świetle zmian ustawy VAT w 2011 roku; 3. Usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania a VAT; 4. Dylematy interpretacyjne w zakresie opodatkowania VAT świadczeń złożonych; 5. Ulgi rehabilitacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych; 6. Wykładnia systemowa zewnętrzna w podatku od towarów i usług w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej na tle orzecznictwa NSA; 7. Zbieg sanacyjnych stawek w podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiedzialności karnej skarbowej na przykładzie podatku z nieujawnionych źródeł; 8. Zasady wymiaru i poboru podatku VAT z tytułu importu towarów. Analiza zmian w ustawodawstwie; 9. Prawa majątkowe wspólników spółki jawnej; 10. Przedstawiciel podatkowy w podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym- wnioski de lege lata i de lege ferenda; 11. Dochody z nieujawnionych źródeł. Wybrane problemy orzecznicze; 12. Z problematyki pełnomocnika w procesie karnym skarbowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-919703-3-1
1. Kilka uwag o przyczynach rozbieżności interpretacyjnych; 2. Podatek od spadków i darowizn- zwolnienie nabycia rzeczy i praw majątkowych przez osoby najbliższe; 3. Wadliwa legislacja przyczyną sporów w sprawach podatkowych; 4. Postępowanie mediacyjne w pięć lat po reformie sądownictwa administracyjnego; 5. Niezgodność przepisów ustawy o podatku VAT z Dyrektywą Rady UE- wybrane zagadnienia; 6. Doradca podatkowy jako przedstawiciel w postępowaniu w sprawach celnych; 7. Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym; 8. Kasy fiskalne w polskim prawie podatkowym; 9. Wnioski składane przez doradcę podatkowego w toku postępowania sądowoadministracyjnego; 10. Postępowanie przed sądem w trybie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności; 11. Rola doradcy podatkowego w czynnościach kontroli skarbowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-919703-7-9
Autonomia prawa czy autonomia sędziego ? ;Jeszcze raz na temat dowodów w postępowaniu podatkowym ; Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w podatku akcyzowym zapadłe w związku z wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ; Odwołanie od decyzji organu podatkowego a ochrona praw podatnika - wybrane problemy ; Tempu regit tribulum Problemy intertemporalne w prawie podatkowym ; Przesłanki odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Zagadnienia wybrane ; Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego. Kształtowanie się instytucji ; Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego i jej ochrona w procesie karnym oraz postępowaniu podatkowym ;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Sądowa)
ISBN: 978-83-7601-456-2
1. Wiadomości wstępne. 2. Podmioty legitymowane do występowania przed sądami administracyjnymi. 3. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym. 4. Posiedzenia sądowe. 5. Postępowanie dowodowe przed sądem administracyjnym. 6. Postępowanie mediacyjne i uproszczone. 7. Zawieszenie i podjęcie postępowania. 8. Skarga kasacyjna. 9. Koszty postępowania sądowoadministracyjnego. 10. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. 11. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego. 12. Wykonywanie orzeczeń sądowych. 13. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo Sądowe)
ISBN: 978-83-7483-711-8
Cz.I Koszty i opłaty w postepowaniach: administracyjnym, podatkowym, egzekucyjnym w administracji i postępowaniu sądowo-administracyjnym: 1. Koszty i opłaty w postepowaniu administracyjnym i podatkowym, 2. Koszty i opłaty w postepowaniu egzekucyjnym w administracji, 3. Koszty i opłąty w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Cz.II Akty prawne, Cz.III Orzecznictwo (tezy wybrane), Cz.IV Wzory formularzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-713-7
1. Istota i miejsce kosztów postępowania i opłat w systemie prawa oraz niektóre aspekty ich ustalania i pobierania, 2. Funkcje opłat i kosztów postępowania oraz tryby ich pobierania, 3. Opłaty i koszty postępowania administracyjnego, 4. Koszty postępowania podatkowego, 5. Koszty postępowania przed sądami administracyjnymi, 6. Postępowanie w sprawie kosztów sądowych, 7. Zwrot kosztów w postępowaniu sądowoadministracyjnym, 8. Zwolnienie od kosztów sądowych, 9. Orzekanie w przedmiocie wynagradzania pełnomocników procesowych, 10. Koszty postępowania egzekucyjnego w administracji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-64-5
Dz.I Cz.A Przepisy ogólne, Cz.B Organy podatkowe. Dz.II Zobowiązania podatkowe Cz.A Powstawanie zobowiązań, ich wygaśnięcie oraz przedawnienie, Cz.B Płatność podatku, jego nadpłąta oraz korekty, , Cz.C Ulgi w zapłacie podatku, Cz.D Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, Cz.E Odpowiedzialnosć podatkowa oraz następstwo prawne, Cz.F Informacje podatkowe, Cz.G Wystawienie rachunków, przechowywanie ksiąg. Dz.III Postępowanie podatkowe Cz.A Przepisy ogólne, Cz.B Postępowanie podatkowe, Cz.C Tryby nadzwyczajne Dz.IV Czynności sprawdzajace i kontrola podatkowa Cz.A Czynności sprawdzające, Cz.B Kontrola podatkowa Dz.V Tajemnica skarbowa i przepisy karne Dz.VI Interpretacje oraz porozumienia transakcyjne Akty prawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-50-3
1. Pojęcie i istota odpowiedzialności podatkowej; 2. Zasady ponoszenia odpowiedzialności podatkowej; 3. Odpowiedzialność podatkowa podmiotów pierwotnie zobowiązanych z tytułu podatku i członków ich rodzin; 4. Odpowiedzialność pozostałych osób trzecich; 5. Odpowiedzialność następców prawnych podatnika.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7806-828-0
1. Zagadnienia wprowadzające: Istota podatku i prawa podatkowego; Źródła prawa podatkowego; Wpływ orzecznictwa na kształt prawa podatkowego; Urzędowe interpretacje prawa podatkowego; organy podatkowe i administracja podatkowa; 2. Ogólne materialne prawo podatkowe: Obowiązek podatkowy; Zobowiązania podatkowe; Zaległość podatkowa; Nadpłata podatku; Odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe; 3. Ogólne proceduralne prawo podatkowe: Zagadnienia ogólne postępowania podatkowego; Dowody w postępowaniu podatkowym; Decyzje i postanowienia w postępowaniu podatkowym; Odwołania i zażalenia w postępowaniu podatkowym; Wzruszanie ostatecznych decyzji podatkowych; Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa; tajemnica skarbowa; Ewidencja oraz identyfikacja podmiotów i płatników.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(KOMENTARZ 2004)
ISBN: 83-88785-33-8
Dział I Przepisy ogólne; Dział II Organy podatkowe; Dział III Zobowiązania podtakowe; Dział IV Postępowanie podatkowe; Dział V Czynnoścci sprawdzające; Dział VI Kontrola podatkowa; Dział VII Tajemnica skarbowa; Dział VIII Przepisy karne; Dział VIIIa Zaświadczenia; Dział IX Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. Załączniki (akty prawne).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(KOMENTARZ 2005)
ISBN: 83-88785-33-8
Dział I Przepisy ogólne; Dział II Organy podatkowe; Dział III Zobowiązania podtakowe; Dział IV Postępowanie podatkowe; Dział V Czynnoścci sprawdzające; Dział VI Kontrola podatkowa; Dział VII Tajemnica skarbowa; Dział VIII Przepisy karne; Dział VIIIa Zaświadczenia; Dział IX Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. Załączniki (akty prawne).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(KOMENTARZ 2007)
ISBN: 978-83-60235-34-8
Dział I Przepisy ogólne; Dział II Organy podatkowe; Dział III Zobowiązania podtakowe; Dział IV Postępowanie podatkowe; Dział V Czynnoścci sprawdzające; Dział VI Kontrola podatkowa; Dział VII Tajemnica skarbowa; Dział VIII Przepisy karne; Dział VIIIa Zaświadczenia; Dział IX Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. Załączniki (akty prawne).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-918-4
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz 60 z późn. zm.): Dz.I Przepisy ogólne, Dz.II Organy podatkowe i ich właściwość, Dz.IIa Porozumienie w sprawach ustalenia cen transakcyjnych, Dz.III Zobowiązania podatkowe, Dz.IV Postępowanie podatkowe, Dz.V Czynności sprawdzające, Dz.VI Kontrola podatkowa, Dz.VII Tajemnica skarbowa, Dz.VIIa Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami, Dz.VIII Przepisy karne, Dz.VIIIa Zaświadczenia, Dz.IX Zmiany w przepisach obowiązujących. Przepisy przejściowe i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ordynacja podatkowa : komentarz / Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Bogusław Gruszczyński, Roman Hauser, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka-Medek. - Wyd. 5 Stan prawny na 20.02.2009 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 7.03.2009 r.). - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 1062, [1] s. ; 25 cm.
(Wielkie Komentarze / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-109-2
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.). 1. Przepisy ogólne. 2. Organy podatkowe i ich własność. 2a. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych. 3. Zobowiązania podatkowe. 4. Postępowanie podatkowe. 5. Czynności sprawdzające. 6. Kontrola podatkoa. 7. Tajemnica skarbowa. 7a. Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami. 8. Przepisy karne. 8a. Zaświadczenia. 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ordynacja podatkowa : komentarz / Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Bogusław Gruszczyński, Roman Hauser, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka-Medek. - Wyd. 6 Stan prawny na 10.03.2010 r. (uwzględniono zmiany wchodzące w życie 1.01.2011 r. i 20.02.2011 r.). - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 1170 , [1] s. ; 24 cm.
(Wielkie Komentarze / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-362-1
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.). 1. Przepisy ogólne. 2. Organy podatkowe i ich własność. 2a. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych. 3. Zobowiązania podatkowe. 4. Postępowanie podatkowe. 5. Czynności sprawdzające. 6. Kontrola podatkoa. 7. Tajemnica skarbowa. 7a. Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami. 8. Przepisy karne. 8a. Zaświadczenia. 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wielkie Komentarze / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7806-861-7
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.). 1. Przepisy ogólne. 2. Organy podatkowe i ich własność. 2a. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych. 3. Zobowiązania podatkowe. 4. Postępowanie podatkowe. 5. Czynności sprawdzające. 6. Kontrola podatkoa. 7. Tajemnica skarbowa. 7a. Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami. 8. Przepisy karne. 8a. Zaświadczenia. 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ordynacja podatkowa 2011 / pod red. Henryka Dzwonkowskiego. - Wyd. 3 Stan prawny na lipiec 2011. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 1627, [7] s. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-255-1295-8
1. Przepisy ogólne; 2. Organy podatkowe i ich właściwość; Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych; 3. Zobowiązania podatkowe; 4. Postępowanie podatkowe; 5. Czynności sprawdzające; 6. Kontrola podatkowa; 7. Tajemnica skarbowa; Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami; 8. Przepisy karne; Zaświadczenia; 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again