Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Kulesza Cezary
(1)
Pogonowski Piotr
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Postępowanie cywilne
(2)
Prawo karne procesowe
(1)
Ugoda sądowa
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-600-9
I.Zagadnienia ogólne: Znaczenie porozumień procesowych dla modelu postępowania przygotowawczego; Instrumenty konsensualne w procesie karnym jako mechanizmy selekcyjne; Porozumienia procesowe i konsensualizm w świetle art. 335 i 387 k.p.k.. II. Porozumienia procesowe z perspektywy ich uczestników: Porozumienia procesowe z perspektywy obrońcy; Odwoływalność czynności konsensualnych w polskim procesie karnym (zagadnienia wybrane); Dobrowolne poddanie się karze a zasada pacta sunt servanda. Refleksje z punktu widzenia praktyki sądowej; Przyznanie się oskarżonego a skrócenie formy wyrokowania; Problematyka zgody oskarżonego na skazanie bez rozprawy w trybie art. 335 k.p.k.; Wyłączenie stosowania zakazu reformation in peius w przypadkach określanych w art. 343 lub 387 k.p.k. a konstytucyjny standard prawa do obrony; Kilka uwag o możliwościach interpretacji przepisu art. 434 3 k.p.k. w świetle badań ankietowych sędziów; Rola sądu w konsensualnym zakończeniu procesu karnego - skazanie bez przeprowadzenia rozprawy; Rola policji w zakresie stosowania konsensualnych rozstrzygnięć w postępowaniu karnym; Problematyka posiedzenia w przedmiocie skazania bez rozprawy; Ograniczenie postępowania dowodowego w świetle art. 388 k.p.k.; Praktyczne aspekty plea bargaining w amerykańskim procesie karnym; Od wniosku o skazanie bez rozprawy do negocjowania wyroków. Czy zmierzamy w stronę plea bargaining?. III. Instytucja mediacji a konsensualne zakończenie postępowania karnego: Mediacje w prawie islamu; Mediacja w procesie karnym w opinii sędziów i prokuratorów - wybrane zagadnienia; Instytucja mediacji w praktyce. Uwagi na tle danych statystycznych z Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe w Białymstoku; Ocena funkcjonowania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych na przykładzie Sądu Rejonowego w Olsztynie. IV. Konsensualizm w procedurach szczególnych: Konsensualne zakończenie postępowania przedmiocie odpowiedzialności prawnej nieletniego; Wybrane zagadnienia porozumień karnoprocesowych w praktyce wojskowego wymiaru sprawiedliwości; Wniosek o skazanie obwinionego bez przeprowadzenia rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia; Porozumienia procesowe w postępowaniu karnym skarbowym. V. Uwagi de lege ferenda w zakresie porozumień procesowych: Sprawność procesu karnego z perspektywy form i trybów postępowania w kontekście porozumień procesowych - uwagi de lege lata i de lege ferenda; Co dalej z porozumieniami porcesowymi - przyczynek do dyskusji; Czy jesteśmy skazani na porozumienia procesowe?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-173-3
1. Charakterystyka postępowania grupowego: Definicja postępowania grupowego i jego przedmiotu; Cele, funkcje i aksjologiczne podstawy postępowania grupowego; Modele postępowania grupowego. 2. Wielopodmiotowość w procesie cywilnym. Załatwianie spraw wielu podmiotów de lege lata. 3. Postępowanie grupowe w wybranych porządkach prawnych: Kolektywna ochrona prawna - mechanizmy funkcjonujące na poziomie europejskim; Etapy rozwoju grupowej ochrony roszczeń, w tym roszczeń konsumenckich; Clas action w federalnym ustawodawstwie USA; Angielski Group Litigation Order; Szwecja; Brazylia; Holandia; Niemcy; Austria; Grecja; Hiszpania Włochy; Francja; Szwajcaria. 4. Założenia postępowania grupowego według projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym: Podstawowe założenia dopuszczalności postępowania grupowego; Odpowiednie stosowanie do postępowania grupowego przepisów Kodeksu postępowania cywilnego; Stadia postępowania; Roszczenie "grupowe" jako przedmiot procesu; Właściwości i skład sądu w sprawach grupowych; Lis pendent; Wymogi dotyczące pozwu w postępowaniu grupowym (pozwu grupowego); Zabezpieczenie kosztów postępowania; Ponoszenie kosztów postępowania; Reprezentacja grupy; Zmiana przedstawiciela grupy; Wstępne badanie pozwu; Orzeczenie sądu w sprawie dopuszczalności postępowania grupowego; Ustalanie składu grupy; Ostateczne ustalenia kształtu grupy; Skutki przystąpienia do grupy; Czynności dyspozytywne w postępowaniu grupowym; Ugodowe załatwienie sprawy; Postępowanie dowodowe; wyrok i środki zaskarżenia w postępowaniu grupowym; Egzekucja orzeczenia zapadłego w postępowaniu grupowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again