Form of Work
Książki
(23)
Status
only on-site
(19)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(19)
Author
Ereciński Tadeusz
(5)
Gudowski Jacek
(3)
Jędrzejewska Maria
(3)
Bladowski Bogdan
(1)
Broniewicz Witold
(1)
Bąk Adam A
(1)
Błaszczak Łukasz
(1)
Cioch Paweł
(1)
Ciszewski Jan
(1)
Dolecki Henryk
(1)
Draniewicz Bartosz
(1)
Dziczek Roman
(1)
Flejszar Radosław
(1)
Gil Izabella
(1)
Gil Piotr
(1)
Gonera Katarzyna
(1)
Górski Antoni
(1)
Jagieła Józef
(1)
Krzemiński Zdzisław
(1)
Ludwik Małgorzata
(1)
Markiewicz Krystian
(1)
Nowińska Joanna
(1)
Oklejak Andrzej
(1)
Piebiak Łukasz
(1)
Pietrzykowski Henryk
(1)
Pogonowski Piotr
(1)
Sorysz Mariusz
(1)
Walentynowicz Lech
(1)
Zawistowski Dariusz
(1)
Year
2000 - 2009
(23)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Postępowanie cywilne
(23)
Postępowanie zabezpieczające
(6)
Egzekucja sądowa
(4)
Opłaty sądowe
(4)
Postępowanie sądowe
(2)
Prawo cywilne procesowe
(2)
Procesy sądowe
(2)
Sądownictwo polubowne
(2)
Apelacja
(1)
Arbitraż międzynarodowy
(1)
Depozyt sądowy
(1)
Energetyka
(1)
Konkurencja
(1)
Nieruchomości
(1)
Poczta
(1)
Postępowanie nakazowe
(1)
Postępowanie upominawcze
(1)
Postępowanie uproszczone
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Sąd Najwyższy RP
(1)
Telekomunikacja
(1)
Transport kolejowy
(1)
Uwłaszczenie
(1)
Wspólnota mieszkaniowa
(1)
Współwłasność
(1)
Środki odwoławcze
(1)
29 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-802-8
Kodeks postępowania cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.: Cz. I Postępowanie rozpoznawcze. Księga druga. Postępowanie nieprocesowe, Księga Trzecia - Sad polubowny, Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt. Cz.II Postępowanie zabezpieczające
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-824-0
Kodeks postępowania cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., część trzecia - postępowanie egzekucyjne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-805-9
Kodeks postępowania cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.: Cz.IV Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego: 1. Jurysdykcja krajowa, 2. Postępowanie, 3. Orzeczenia sądów zagranicznych i ugody zawarte przed takimi sądami, 5. Sąd polubowny (arbitrażowy)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Komentarz do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych / Katarzyna Gonera. - Wyd.2 Stan prawny na 25.05.2007 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 522 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-760-1
Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) I. Przepisy ogólne (art. 1-9) II. Opłaty (art. 10-82) 1. Przepisy ogólne (art. 10-21) 2. Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw (art. 22-25) 3. Wysokość opłat w procesie (art. 26-36) 4. Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym (art. 37-67) 5. Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym (art. 68-69) 6. Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym (art. 70-73) 7. Wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym (art. 74-76) 8. Opłaty kancelaryjne (art. 77-78) 9. Zwrot opłaty (art. 79-82) III. Wydatki (art. 83-93) 1. Przepisy ogólne (art. 83-84) 2. Należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron w postępowaniu cywilnym (art. 85-93) IV. Zwolnienie od kosztów sądowych (art. 94-118) V. Umarzanie, rozkładanie na raty i odraczanie terminu zapłaty nalezności sądowych (art. 119-125) VI. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 126-147) VII. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 148-151). Akty wykonawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Koszty sądowe w sprawach cywilnych : komentarz / Andrzej Oklejak, Mariusz Sorysz. - Stan prawny 1.05.2007 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 321 s. ; 19 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-7483-636-4
A. Tekst ustawy B. Komentarz I. Przepisy ogólne II. Opłaty 1. Przepisy ogólne 2. Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw 3. Wysokość opłat w procesie 4. Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym 5. Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym 6. Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym 7. Wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym 8. Opłaty kancelaryjne 9. Zwrot opłaty III. Wydatki 1. Przepisy ogólne 2. Należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron w postępowaniu cywilnym IV. Zwolnienie od kosztów sądowych V. Umarzanie, rozkładanie na raty i odraczanie terminu zapłaty należności sądowych VI. Zmiany w przepisach obowiązujacych VII. Przepisy przejściowe i końcowe C. Akty wykonawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Sądowa)
ISBN: 978-83-7526-543-9
. Komentarz do ustawy o kosztach sądowch w sprawach cywilnych, 2. Orzekanie o kosztach sądowych, 3. Ustawa oraz przepisy wykonawcze i towarzyszące
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Postępowanie cywilne / Paweł Cioch, Joanna Nowińska. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 416 s. : tab. ; 24 cm.
(Wykłady i Ćwiczenia)
ISBN: 978-83-7483-429-2
1. Pojęcia podstawowe, 2. Źródła prawa cywilnego procesowego oraz obowiązywanie prawa procesowego terytorialne i czasowe, 3. Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne, 4. Naczelne zasady i przesłanki postępowania cywilnego, 5. Sąd oraz jego włąściwość, 6. Podmioty postępowania cywilnego, 7. Atrybuty strony jej reprezentacja w postępowaniu cywilnym, 8. Koszty postępowania cywilnego, 9. Przedmiot procesu cywilnego, 10. Czynności procesowe, 11. Alternatywne metody rozwiązywania sporów, 12. Wszczęcie postępowania, 13. Formy obrony pozwanego, 14. Przebieg rozprawy, 15. Postępowania dowodowe, 16. Orzeczenia sądowe, 17. Środki zaskrażenia, 18. Postępowanie odrębne, 19. Postępowanie nieprocesowe, 20. Postępowanie zabezpieczające, 21. Postępowanie egzekucyjne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-823-3
1. Wiadomości wstępne, 2. Droga sądowa w sprawach cywilnych, 3. Zasady postępowania cywilnego, 4. Podmioty postępowania, 5. Przedmiot postępowania cywilnego, 6. Czynności procesowe, 7. Koszty postępowania, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Postępowanie odrębne, 10. Postępowanie nieprocesowe, 11. Zaskarżenie orzeczeń sądowych, 12. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 13. Postępowanie zabezpieczające, 14. Postępowanie egzekucyjne, 15. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 16. Sąd polubowny (arbitrażowy)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-493-4
1. Roszczenia o nabycie własności, 2. Zasiedzenie, przemilczenie, uwłaszczenie, 3. Rozgraniczenie, 4. Zarządzanie nieruchomością wspólną, 5. Zniesienie współwłasności; podział quoad usum, 6. Obciążenia nieruchomości, 7. Ochrona własności-powództwa windykacyjne, negatoryjne, roszczenia uzupełniające, ochrona posiadania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-449-7
Dz. I Zagadnienia ogólne; 1. Dopuszczalność drogi sądowej i właściwość trybu postępowania rozpoznawczego, 2. Stosunek postępowanie cywilnego przed sądami powszechnymi do innych postępowań, 3. Terytorialny i czasowy zasięg mocy obowiązującej prawa postępowania cywilnego. Jurysdykcja krajowa, 4. Zasady postępowania cywilnego, 5. Udział w postępowaniu cywilnym prokuratora i innych organów działających na zasadach takich jak prokurator oraz organizacji społecznych, 6. Czynności postępowania, 7. Koszty postępowania, 8. Podmioty postępowania cywilnego (wiadomości ogólne). Dz. II Proces; 9. Istota procesu cywilnego, 10. Podmioty procesu, 11. Powództwo, 12. Rozprawa. Ugoda sądowa, 13. Dowody, 14. Orzeczenia sądowe, 15. Środki zaskarżenia, 16. Postępowanie odrębne, 17. Zawieszenia i umorzenie postępowania. Dz. III Postępowanie nieprocesowe; 18. Postępowanie nieprocesowe. Zagadnienia ogólne, 19. Postępowanie nieprocesowe w poszczególnych rodzajach spraw uregulowane przepisami K.P.C., 20. Postępowanie nieprocesowe w poszczególnych rodzajach spraw przewidziane w przepisach innych ustaw niż K.P.C. Dz. IV Sąd polubowny, Dz. V Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (rekonstrukcyjne), Dz. VI Postępowanie zabezpieczające, Dz. VII Postępowanie egzekucyjne; 21. Zagadnienia ogólne, 22. Podstawy egzekucji, 23. Organizacja egzekucji, 24. Powództwa przeciwegzekucyjne, 25. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego, 26. Egzekucja świadczeń pieniężnych, 27. Egzekucja świadczeń niepieniężnych, 28. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego i przedsiębiorcy. Dz. VIII Międzynarodowe postępowanie cywilne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978083-7334-710-6
1. Tytuł egzekucyjny jako przesłanka warunkująca działania organów egzekucyjnych, 2. Charakter prawny i funkcje postępowania klauzulowego, 3. Tytuł egzekucyjny (pojęcie i rodzaje), 4. Wszczęcie postępowania klauzulowego, 5. Przebieg postępowania o nadania klauzuli wykonalności, 6. Odrębność postępowania klauzulowego, 7. Zakończenie postępowania klauzulowego, 8. Środki zaskarżenia w postępowaniu klauzulowym, 9. Wykonalność orzeczeń sądów zagranicznych, 10. Wykonalność orzeczeń w państwach Unii Europejskiej, 11. Europejski Tytuł Egzekucyjny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
Postępowanie odrębne : komentarz / Bartosz Draniewicz, Łukasz Piebiak. - Stan prawny na 20.03.2007 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 397 s. ; 20 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-7483-556-5
I. Tekst ustawy, II Komentarz: 1. Postępowanie w sprawach gospodarczych, 2. Postępowanie nakazowe, 3. Postępowanie uproszczone.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-223-0
1. Regulacja postępowania depozytowego w systemach niektórych państw europejskich 2. Materialnoprawne zagadnienia złożenia przedmiotu do depozytu sądowego 3. Pojęcie, rodzaje, istota depozytu sądowego i postępowania w sprawach depozytowych oraz instytucje podobne do depozytu sądowego 4. Przedmiot postępowań depozytowych 5. Podmioty postępowania 6. Przebieg postępowania 7. Wnioski końcowe 8. Wykaz literatury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie w sprawach gospodarczych : komentarz / Radosław Flejszar. - Wyd.2 Stan prawny na 21.04.2007 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 305 s. ; 21 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7483-141-3
Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm) (wyciąg): 1. Przepisy ogólne, 2. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, 3. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy ze niedozwolone, 4. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki, 5. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty, 6. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie zabezpieczające : komentarz, wybór orzeczeń / Dariusz Zawistowski. - Stan prawny na 20.07.2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 269, [1] s. ; 20 cm.
(Praktyczne Komentarze)
ISBN: 978-83-7526-473-9
1. Komentarz do przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego dotyczących postępowania zabezpieczającego. 2. Wybór orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących postępowania zabezpieczającego. 3. Wybór przepisów regulujących postępowanie zabezpieczajace, zamieszczonych poza Kodeksem postępowania cywilnego. 4. Literatura 5. Skorowidz rzeczowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-363-9
1. Zagadnienia wstępne; 2. Forma pisma podlegającego opłacie; 3. Pisma podlegające opłacie; 4. Uiszczanie opłat; 5. Uzupełnienie pisma; 6. Nadanie pismu biegu bez uiszczenia opłaty; 7. Rodzaje opłat; 8. Wydatki; 9. Ustawowe zwolnienie od kosztów; 10. Sądowe zwolnienie od kosztów; 11. Czynności w sprawie zwolnienia od kosztów; 12. Skład i urzędowanie sądu; 13. Ostateczny rozdział kosztów; 14. Zażalenie w sprawie kosztów sądowych; 15. Zwrot opłaty i zaliczki; 16. Wykonanie orzeczenia o kosztach sądowych oraz przedawnienie roszczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarys Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-634-0
I. Zagadnienia ogólne 1. Sądownictwo polubowne w ogólności 2. Sądownictwo polubowne a alternatywne formy rozwiązania sporów (ADR) 3. Dogmatyczne przyporządkowanie instytucji sądownictwa polubownego 4. Sądownictwo polubowne a wymiar sprawiedliwości 5. Sądownictwo polubowne w polskim systemie prawnym II. Zapis na sąd polubowny 1. Istota i charakter prawny zapisu na sąd polubowny 2. Przesłanki do zawarcia zapisu na sąd polubowny 3. Skutki prawne zapisu na sąd polubowny 4. Szczególne zagadnienia dotyczące zapisu na sąd polubowny 5. Zapis na sąd polubowny w międzynarodowym arbitrażu handlowym III. Postępowanie przed sądem polubownym 1. Zagadnienia ogólne 2. Wszczęcie postępowania przed sądem polubownym 3. Konstytuowanie się i skład sądu polubownego 4. Postępowanie przed sądem polubownym po wniesieniu wniosku 5. Postępowanie arbitrażowe z udziałem wielu podmiotów 6. Formalne zakonczenie postępowania przed sądem polubownym 7. Orzeczenia sądu polubownego 8. Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym 9. Ugoda przed sądem polubownym IV. Arbitrzy sądu polubownego 1. Prawna natura funkcji arbitra 2. Kwalifikacje i obowiązki arbitrów 3. Odpowiedzialność arbitrów V. Relacje pomiędzy sądem polubownym a sądem powszechnym 1. Zarys problemu 2. Współdziałanie pomiędzy sądem polubownym a sądem powszechnym 3. Kontrola sądu polubownego przez sąd powszechny 4. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego 5. Uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądu polubownego wydanych na terytorium RP 6. Uznanie i wykonalność zagranicznych orzeczeń arbitrażowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again