Form of Work
Książki
(22)
Status
only on-site
(15)
available
(12)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(15)
Author
Adamiak Barbara
(2)
Borkowski Janusz
(2)
Celińska-Grzegorczyk Katarzyna
(2)
Dauter Bogusław
(2)
Knysiak-Molczyk Hanna
(2)
Romańska Marta
(2)
Tarno Jan Paweł
(2)
Woś Tadeusz
(2)
Babiarz Stefan
(1)
Chróścielewski Wojciech
(1)
Czerwiński Wiesław
(1)
Fijałkowski Tadeusz
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Gruszczyński Bogusław
(1)
Hauser Roman
(1)
Jędrzejewski Tomasz
(1)
Kabat Andrzej
(1)
Kania Michał
(1)
Kłosowska Katarzyna
(1)
Marciniak Sylwester
(1)
Masternak Marian
(1)
Murdecki Artur
(1)
Niezgódka-Medek Małgorzata
(1)
Nitecki Stanisław
(1)
Rączka Piotr
(1)
Sawczyn Wojciech
(1)
Skoczylas Andrzej
(1)
Skóra Agnieszka
(1)
Sobieralski Krzysztof
(1)
Suwaj Robert
(1)
Wilbrandt-Gotowicz Martyna B
(1)
Zaremba Michał
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(20)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Postępowanie administracyjne
(22)
Sądownictwo administracyjne
(8)
Postępowanie sądowe
(5)
Doradcy podatkowi
(2)
Egzekucja administracyjna
(2)
Orzecznictwo administracyjne
(2)
Decyzje administracyjne
(1)
Informacje niejawne
(1)
Opieka społeczna
(1)
Patenty
(1)
Podatek
(1)
Postępowanie podatkowe
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prokuratura
(1)
Pytanie prawne
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Sądownictwo
(1)
Świadczenia
(1)
34 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-443-8
1. Zagadnienia ogólne 2. Zakres stosowania egzekucji administracyjnej 3. Zasady postępowania egzekucyjnego 4. Podmioty biorące udział w postępowaniu egzekucyjnym 5. Wszczęcie i przebieg postępowania egzekucyjnego 6. Przerwanie toku postępowania egzekucyjnego oraz egzekucji administracyjnej 7. Środki egzekucyjne należności pieniężnych 8. Środki egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym 9. Zabieg egzekucji 10. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 11. Udzielanie pomocy obecnemu państwu oraz korzystanie z pomocy obcego państwa 12. Koszty egzekucyjne oraz opłata komornicza 13. Postępowanie zabezpieczające
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-467-5
1. Miejsce czynności faktycznych wśród prawnych form działania administracji: Pojęcie prawnych form działania administracji; Pojęcie czynności faktycznych w doktrynie polskiej; Wyodrębnienie czynności faktycznych w doktrynie niemieckiej. 2. Czynności materialno-techniczne: Pojęcie czynności materialno-technicznych; Zaświadczenia; Czynności techniczno-procesowe; Czynności materialno-techniczne wykonywane w ramach administracji specjalnej; Prowadzenie ewidencji i rejestrów; Udzielanie informacji. 3. Działania społeczno-organizatorskie: Miejsce działań społeczno-organizatorskich w klasyfikacji prawnych form działania administracji; Przykłady działań społeczno-organizatorskich. 4. Granice czynności faktycznych administracji: Rozgraniczenie czynności faktycznych i aktów administracyjnych; Stopień sformalizowania; Ochrona obywateli przez bezprawną ingerencją administracji publicznej;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-919703-7-9
Autonomia prawa czy autonomia sędziego ? ;Jeszcze raz na temat dowodów w postępowaniu podatkowym ; Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w podatku akcyzowym zapadłe w związku z wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ; Odwołanie od decyzji organu podatkowego a ochrona praw podatnika - wybrane problemy ; Tempu regit tribulum Problemy intertemporalne w prawie podatkowym ; Przesłanki odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Zagadnienia wybrane ; Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego. Kształtowanie się instytucji ; Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego i jej ochrona w procesie karnym oraz postępowaniu podatkowym ;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Sądowa)
ISBN: 978-83-7601-456-2
1. Wiadomości wstępne. 2. Podmioty legitymowane do występowania przed sądami administracyjnymi. 3. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym. 4. Posiedzenia sądowe. 5. Postępowanie dowodowe przed sądem administracyjnym. 6. Postępowanie mediacyjne i uproszczone. 7. Zawieszenie i podjęcie postępowania. 8. Skarga kasacyjna. 9. Koszty postępowania sądowoadministracyjnego. 10. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. 11. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego. 12. Wykonywanie orzeczeń sądowych. 13. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0083-4
1. Pojęcie oraz charakter pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych; 2. Zakres podmiotowy pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych; 3. Zakres przedmiotowy pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych; 4. Postępowanie w przedmiocie pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych; 5. Rozstrzygnięcia w przedmiocie pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych; 6. Wzajemne uwarunkowania pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Judycjalizacja postępowania administracyjnego / Robert Suwaj. - Stan prawny na 1.04.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 260, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-798-3
1. Zagadnienia wprowadzajace, 2. Postępowanie sądowe a postępowania administracyjne, 3. Przyczyny judycjalizacji postępowania administracyjnego, 4. Cechy procedur sądowych w postępowaniu adminsitracyjnym jako przejaw jego judycjalizacji, 5. Wybrane instytucje procesowe wywodzące się z procedur sądowych, 6. Ocena zakresu i stopnia judycjalizacji postępowania adminsitracyjnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN: 978-83-255-0666-7
Kodeks postępowania administracyjnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61188-21-6
1. Zagadnienia wprowadzające: Pojęcie "postępowania administracyjnego"; Organ administracji publicznej; Strona postępowania administracyjnego; Rozstrzygnięcia w ogólnym postępowaniu administracyjnym; Zbieg nadzwyczajnego postępowania administracyjnego z postępowaniem sądowoadministracyjnym; 2. Wznowienie postępowania administracyjnego: Pojęcie "wznowienia"; Charakter prawny instytucji wznowienia postępowania administracyjnego; Przedmiotowy zakres dopuszczalności wznowienia postępowania administracyjnego; Przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego; Postępowanie w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego; 3. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej: Charakter prawny; Przesłanki stwierdzenia nieważność decyzji administracyjnej; Wyłączenia możliwości stwierdzenia nieważności decyzji; Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji; 4. Uchylenie lub zmiana decyzji dotkniętych niekwalifikowanymi wadami bądź decyzji prawidłowych: Nabycie lub nienabycie praw z decyzji administracyjnej; Ograniczenie i wyłączenie zmiany lub uchylenia decyzji; Uchylenie lub zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej, na mocy której strona nabyła prawo- art. 155 kpa; 5. Pozostałe nadzwyczajne środki weryfikacji decyzji administracyjnych: Zmiana lub uchylenie decyzji w stanie wyższej konieczności w administracji; Stwierdzenie wygaśnięcia lub uchylenie decyzji na podstawie art. 162 kpa; Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej na podstawie przepisów szczególnych; 6. Odpowiedzialność odszkodowawcza
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-929684-0-5
1. Podstawowe pojęcia i zakres przedmiotowy; 2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego; 3. Podmioty postępowania administracyjnego ; 4.Postępowanie przed organem I instancji; 5. Postępowanie odwoławcze; 6. Weryfikacja decyzji administracyjnej; 7. Przepisy przejściowe; 8. Zaskarżenie decyzji i postanowień do sądu administracyjnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-144-3
1. Europeizacja postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego - zagadnienia podstawowe, 2. Postępowanie administracyjne ogólne, 3. Sądowa kontrola administracji, 4. Przymusowe wykonanie obowiązków publicznoprawnych, 5. Postępowania administracyjne sczególne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-105-4
Wstęp; Cz. I. Postępowanie administracyjne. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego. 3. Podmioty postępowania administracyjnego. 4. Przepisy porządkowe i środki oddziałujące na przebieg postępowania. 5. Postępowanie przed organem I instancji. 6. Akty kończące postępowanie. 7. Postępowanie przed organem II instancji. 7. Weryfikacja ostatecznych decyzji administracyjnych i postanowień. 9. Odpowiedzialność organu administracji za szkody wynikające z decyzji administracyjnej. 10. Opłaty i koszty postępowania. Cz. II. Postępowanie podatkowe. 11. Stosunek przepisów ordynacji podatkowej do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. 12. Podmioty postępowania podatkowego. 13. Postępowanie przed organem podatkowym I instancji. 14. Postępowanie mające na celu weryfikację podjętych rozstrzygnięć. 15. Odpowiedzialność organu podatkowego za szkody wynikłe z decyzji podatkowej. Cz. III. Administracyjne postępowanie uproszczone. 16. Postępowanie w sprawach sporów o własność. 17. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń. 18. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków. Cz. IV. Postępowanie egzekucyjne w administracji. 19. Przedmiot postępowania egzekucyjnego. 20. Podmioty postępowania egzekucyjnego. 21. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego. 22. Przebieg postępowania egzekucyjnego. 23. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym. 24. Środki egzekucyjne. 25. Postępowanie zabezpieczające. 26. Koszty egzekucyjne. Cz. V. Postępowanie sądowoadministracyjne. 27. Przedmiot i zasady postępowania sądowoadministracyjnego. 28. Zakres działania sądów administracyjnych. 29. Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego. 30. Czynności postępowania. 31. Postępowanie przed sądem I instancji. 32. Szczególne tryby postępowania. 33. Orzeczenia sądowe. 34. Zaskarżanie orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych. 35. Szczególne uprawnienia orzecznicze Naczelnego Sądu Administracyjnego. 36. Wznowienie postępowania. 37. Skutki orzeczeń sądów administracyjnych. 38. Koszty sądowe. 39. Środki dyscyplinujące oddziaływania na funkcjonowanie administracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-191-7
Cz. I Zagadnienia ogólne: Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym; Zasady podstawowe postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego; Kodyfikacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym na tle prawnoporównawczym; Sądownictwo administracyjne oraz postępowanie sądowoadministracyjne w Polsce na tle prawnoporównawczym; Źródła prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowo administracyjnym; Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, rodzaje, tryby, ich stadia i instytucje. Cz. II Instytucje procesowe postępowania administracyjnego: Organ prowadzący postępowanie administracyjne; Strona postępowania administracyjnego; Podmioty na prawach strony; Uczestnicy postępowania administracyjnego; Przedmiot postępowania administracyjnego ogólne oraz szczególnego. Cz. III Czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego: Czynności postępowania administracyjnego; Dowody i postępowanie wyjaśniające; Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym; Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych. Cz. IV Czynności procesowe trybu nadzwyczajnego postępowania administracyjnego: Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej; Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych; Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej. Cz. V Kontrola sądowa działalności administracji publicznej: Sąd powszechny w kontroli aktów indywidualnych administracji publicznej. Cz. VI Postępowanie sądowoadministracyjne: Prawo do sądu administracyjnego. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego; Czynności procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Koszty postępowania; Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym; Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych; Obalanie prawomocnych orzeczeń; Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Roszczenie odszkodowawcze; Postępowanie odrębne i postępowanie pomocnicze. Cz. VII Administracyjne postępowanie egzekucyjne: Zagadnienia ogólne egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego; Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej; Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego; Środki egzekucyjne; Tok postępowania egzekucyjnego; Środki zaskarżenia i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym; Postępowanie zabezpieczające. Cz. VIII Uproszczone postępowanie o charakterze administracyjnym: Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń; Postępowanie w sprawach skarg i wniosków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-103-0
1. Podstawowe zagadnienia prawa materialnego, 2. Stosowanie Kodeksu postępowania adminsitracyjnego w prawie patentowym, 3. Przedmiot, cel oraz funkcje postępowania patentowego, 4. Organ prowadzacy postepowanie, 5. Strona postępowania patentowego, 6. Inne przedmioty postępowania patnetowego, 7. Zasady wspólne postępowania, 8. Przebieg postępowania, 9. Zakończenie postępowania, 10. Środki zaskarżenia w postępowaniu patentowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-081-1
Dział. I Wiadomości wstępne i pojęcia ogólne; Dział. II Ustrój, organizacja i zadania sądów administracyjnych; Dział. III Przesłanki dopuszczalności drogi postępowania sądowo-administracyjnego; Dział. IV Przesłanki dopuszczalności zaskarżenia; Dział. V Zasady postępowania sądowoadministracyjnego; Dział. VI Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego; Dział. VII Czynności procesowe; Dział. VIII Postępowanie przed sądem pierwszej instancji; Dział. IX Mechanizm rozpoznania skargi przez sąd administracyjny; Dział. X Mechanizm orzekania przed sądem administracyjnym; Dział. XI Orzeczenia sądowe; Dział. XII Zaskarżanie orzeczeń sądowych; Dział. XIII Unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego; Dział. XIV Działalność uchwałodawcza naczelnego Sądu Administracyjnego; Dział. XV Funkcje i oddziaływanie orzeczeń sądów administracyjnych; Dział XVI Koszty postępowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-059-3
1. Źródła prawa dostępu do informacji publicznej; 2. Pojęcie informacji publicznej i podmioty zobowiązujące do jej udostępnienia; 3. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek; 4. Bezwnioskowe tryby dostępu do informacji publicznej; 5. Ograniczenia prawa do informacji publicznej; 6. Dostęp do informacji w świetle wybranych przepisów odrębnych; 7. Prawo do informacji w systemie prawa międzynarodowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze LexisNexis / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-164-1
1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Jan Paweł Tarno. - Wyd. 4 Stan prawny na 26.10.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 683, [1] s. ; 23 cm.
(Komentarze LexisNexis / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-300-3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi *Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-427-8
1. Usytuowanie prokuratury w strukturze organów państwa, 2. Geneza i rozwój udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym, 3. Prokurator w systemie kontroli administracji, 4. Prokurator a sądowe organu kontroli przestrzegania prawa, 5. Pozakarna działalność prokuratora w pracach Rady Europy, 6. Rodzaje aktywności prokuratora w postępowaniu administracyjnym, 7. Działania prokuratora w stosunku do rozstrzygnięć ostatecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again