Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Hołyst Brunon (1930- )
(2)
Goffman Erving
(1)
Siara Olga
(1)
Woroniecka Grażyna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Porządek społeczny
(3)
Marginalizacja społeczna
(2)
Patologia społeczna
(2)
Równowaga społeczna
(2)
Interakcje społeczne
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Przestrzeń
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
4 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: 978-83-01-16693-9
1. Jednostka jako moduł; 2. Terytoria Ja; 3. Wymiany podtrzymujące; 4. Wymiany naprawcze; 5. Oznaki więzi; 6. Pozory normalności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-17310-4
Wprowadzenie do problematyki ładu społecznego i jego zagrożeń; 1. Ogólna metoda badań zjawisk patologii społeczne; 2. Zjawiska patologii społecznej w perspektywie badań nad rozwojem cywilizacji; 3. Moralne i etyczne aspekty patologii społecznej; 4. Prawne aspekty zjawiska patologii społecznej; 5. Społeczno-ekonomiczny w kontekst analizy zjawisk patologii społecznej we współczesnym świecie; 6. Podejście psychologiczne w badaniach nad zjawiskami patologii społecznej; 8. Podejście biologiczne w badaniach nad zjawiskami patologii społecznej; 9. Podejście mikrospołeczne w badaniach nad zjawiskami patologii społecznej w obrębie rodziny; 10. Perspektywa badań nad zjawiskami patologii społecznej w organizacjach i środowisku pracy; 11. Podejście mikrospołeczne w badaniach nad zjawiskami patologii społecznej w społeczności; 12. Zjawiska patologii społecznej w świetle analiz politologicznych; 13. Zjawiska patologii społecznej w następstwie konfliktów zbrojnych; 14. Perspektywa medioznawcza w badaniach nad zjawiskami patologii społecznej; 15. Problematyka patologii społecznej z perspektywy; 16. Badania nad zjawiskami patologii Społecznej w obrębie zorganizowanych instytucji socjalizacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-17790-4
1. Destruktywne zachowania: Destrukcja wobec świata zewnętrznego; Destrukcja wobec własnej osoby; 2. Destabilizacja systemu kształtowania i zaspokajania potrzeb- zachowania kompulsywne: Uzależnienie od środków psychoaktywnych- tradycyjnych i nowych; Zachowania kompulsywne związane z czynnościami życia codziennego; Zachowania kompulsywne związane z używaniem mediów elektronicznych; Uzależnienia na podłożu psychopatologii seksualnej; Uzależnienie od ryzyka; Uzależnienie od ryzyka; Uzależnienie od władzy jako specyficzne postać zachowań kompulsywnych; 3. Dehumanizacja więzi międzyludzkich: Desensytyzacja w kontaktach interpersonalnych; Instrumentalizacja relacji międzyludzkich w cywilizacji konsumpcjonizmu; Dehumanizacja relacji miedzy lidzkich w dziedzinie współczesnej opieki zdrowotnej i opieki społecznej; Psychospołeczne mechanizmy biurokratyzacji i instrumentalizacji relacji organizacja- jednostka; Prostytucja jako skrajna forma dehumanizacji; Alienacja jednostki w stechnicyzowanym i dehumanizującym się społeczeństwie; Upublicznianie intymności oraz wirtualizacja kontaktów interpersonalnych; 4. Dezorientacja w świecie wartości i norm: Erozja norm moralnych w relacjach interpersonalnych; Atrofia postaw obywatelskich i prawnych we współczesnym społeczeństwie; Postawy nietolerancji i ksenofobii w relacjach społecznych; Postawy eskapistyczne we współczesnym świecie; 5. Dezorganizacja życia społecznego i polityczne: Wykluczenie społeczne uwarunkowane ekonomicznie; Wykluczenie społeczne uwarunkowane kulturowo; Społeczne reakcje na nierówność i niesprawiedliwość; Cyberterroryzm w zglobalizowanym świecie; Sport jako arena zjawisk patologii społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again