Form of Work
Książki
(28)
Czasopisma
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(25)
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(25)
Author
Choroszczak Jerzy
(2)
Mikulec Marek
(2)
Postuła Igor
(2)
Powałowski Andrzej
(2)
Snażyk Zofia
(2)
Strzyczkowski Kazimierz
(2)
Szafrański Adam
(2)
Werner Aleksander
(2)
Baran Beata
(1)
Bartosiewicz Adam
(1)
Blicharz Rafał
(1)
Borkowska Ines
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Dahms Angelika
(1)
Drogoń Andrzej
(1)
Fornalczyk Anna
(1)
Gancarczyk Marta
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Godlewska-Majkowska Hanna
(1)
Grabowski Jan
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Jankowska Agnieszka
(1)
Karwatowicz Grzegorz
(1)
Kurcz Bartłomiej
(1)
Kuzińska Hanna
(1)
Lityński Adam
(1)
Lubelczyk Sylwia
(1)
Majewski Kamil
(1)
Marek Mirosław
(1)
Marquardt Piotr
(1)
Małecka Elżbieta
(1)
Militz Małgorzata
(1)
Misiąg Franciszek
(1)
Miłkowski Tomasz
(1)
Modzelewska-Wąchal Elżbieta
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Osiatyński Jerzy
(1)
Owczarczuk Sławomir
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Pietrzak Bogusław
(1)
Pietrzykowski Tomasz
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Polański Zbigniew
(1)
Presnarowicz Sławomir
(1)
Przywora Bogusław
(1)
Półtorak Magdalena
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rotkiewicz Marek
(1)
Samojlik Bazyli
(1)
Strzępek Łukasz
(1)
Surmacz Marta
(1)
Woźniak Barbara
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Świstak Piotr
(1)
Year
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(20)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
Pomoc publiczna
(28)
Prawo gospodarcze
(9)
Zamówienia publiczne
(7)
Konkurencja
(4)
Poczta
(4)
Podatek
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Dotacja
(3)
Finanse publiczne
(3)
Gospodarka komunalna
(3)
Konsumenci (ekon.)
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Budżet państwowy
(2)
Budżety terenowe
(2)
COVID-19
(2)
Dług państwowy
(2)
Energetyka
(2)
Gospodarka
(2)
Monopol
(2)
Narodowy Bank Polski
(2)
Prywatyzacja
(2)
Przedsiębiorstwo państwowe
(2)
Samorząd gminny
(2)
Samorząd gospodarczy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Tarcza antykryzysowa (pakiet rządowy)
(2)
Telekomunikacja
(2)
Transport
(2)
Administracja publiczna
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Asystenci sędziów
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo prawne
(1)
Broń palna
(1)
Budżet
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dług publiczny
(1)
Emerytura
(1)
Farmacja
(1)
Finanse
(1)
Fundusze celowe
(1)
Globalizacja
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kobieta
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Koszty pracy
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
(1)
Macierzyństwo
(1)
Majątek wspólny małżonków
(1)
Małżeństwo
(1)
Migracje
(1)
Milczenie i bezczynność administracji
(1)
Nauczyciele
(1)
Nieodpłatna pomoc prawna
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Obowiązek udzielenia informacji
(1)
Ochrona informacji niejawnych
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
(1)
Oświata
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Polska
(1)
Polski Fundusz Rozwoju
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie sądowoadministracyjne
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo miejscowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo o cudzoziemcach
(1)
Prawo o ustroju sądów powszechnych
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo zobowiązań
(1)
Prawodawstwo
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
Przemysł
(1)
Przepisy porządkowe
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Samorząd województwa
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sprzeciw w postępowaniu administracyjnym
(1)
Stosunek służbowy służb mundurowych
(1)
Szkolnictwo
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Poradnik
(2)
Wzory dokumentów
(2)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
29 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 1)
Temat: Polityka bezpieczeństwa ; Prawo miejscowe ; Samorząd terytorialny ; Wspólnota samorządowa ; Cudzoziemcy ; Prawo o cudzoziemcach ; Nieodpłatna pomoc prawna ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Prawo międzynarodowe ; Migracje ; Globalizacja ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Społeczeństwo obywatelskie ; Małżeństwo ; Osoby z zaburzeniami psychicznymi ; Emerytura ; Prawo rodzinne ; Świadczenia rodzinne ; Macierzyństwo ; Służba więzienna ; Stosunek służbowy służb mundurowych ; Transport kolejowy ; Urząd Transportu Kolejowego ; Administracja samorządowa ; Zamówienia publiczne ; Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016) ; Światowy Pakt w sprawie Migracji (2018) ; Uchodźcy ; Polityka migracyjna ; Bezpieczeństwo prawne ; Prawo podatkowe ; Podatek od towarów i usług ; Samorząd gminny ; Umowa ; Obowiązek udzielenia informacji ; Ochrona informacji niejawnych ; Administracja publiczna ; Postępowanie administracyjne ; Broń palna ; Prawo administracyjne ; Asystenci sędziów ; Postępowanie cywilne ; Prawo o ustroju sądów powszechnych ; Milczenie i bezczynność administracji ; Zaświadczenia ; Przedsiębiorcy ; Sprzeciw w postępowaniu administracyjnym ; Postępowanie sądowoadministracyjne ; Majątek wspólny małżonków ; Ustrój majątkowy małżeński ; Zabezpieczenie wierzytelności ; Prawo zobowiązań ; Osoby z niepełnosprawnością ; Transport pasażerski ; Przepisy porządkowe ; Wykluczenie społeczne ; Prawodawstwo ; Samorząd województwa ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Legal-constitutional and theoretical issues: Local government and security - national solutions based on a decentralized unitary state; Free legal assistance as an instrument in protecting the rights of foreigners in the Republic of Poland - a contribution to the discussion; Global population migrations as a threat to the existence and proper functioning of civil society institutions. Selected issues; Is the ban on entering into marriage for people with mental disorders and impaired mental capacity necessary to ensure adequate protection for marriage and the family?; A few remarks on legal aspects regarding the so-called “Maternity pension”. Public law issues: The expiration of the service relationship of an officer of the Prison Service in the Polish legal system; Rights of the President of the Office of Rail Transport Regarding the Supervision Over Maintaining the Administrator’s Independence in the Light of the Draft of Amendment to the Law on Rail Transport (UC139); Local government servicing units as a central contracting authority; Educational (?) function of international law. A few notes based on Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration and Global Compact on Refugees. Legal-financial issues: Reliable taxpayer = safe taxpayer?; Conclusion of a civil law contract as a premise for the municipality to act as a taxable person of tax on goods and services (VAT). Procedural issues: Obligations of public administration to provide information from the case file; Administrative seizure of firearms. Legislative policy of the state in relation to citizens legally possessing firearms; On the power of judge’s assistants to issue orders - comments pursuant to Article 47(2) of the Code of Civil Procedure; About the certifying decision - comments under art. 122f Code of Administrative Procedure; The rights of the entrepreneur under audit to use protection measures before an administrative court. Private law issues: Liability of spouses remaining in the system of joint property for the obligations of one of them and anti-enforcement actions as a means of substantive defence of the debtor’s spouse; Legal status of the succession manager; Gloss to the judgment of the Provincial Administrative Court in Szczecin of 22 August 2019, file ref. No.: II SA / Sz 597/19 (critical gloss).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Unia Europejska / C.H.BECK)
ISBN: 978-83-255-0487-8
Pojęcie pomocy publicznej; Odstępstwa od zakazu udzielania pomocy publicznej przewidziane w Traktacie; wspólnotowe przepisy proceduralne; Wspólne zasady stosowane przy ocenie dopuszczalności pomocy publicznej; Ogólne warunki dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej na poszczególne cele; Szczególne zasady udzielania pomocy publicznej w niektórych sektorach; Regulacje szczególne dotyczące udzielania pomocy publicznej w niektórych formach; Polskie prawo w zakresie pomocy publicznej; Występowanie pomocy publicznej w programach operacyjnych finansowanych z funduszy unijnych w latach 2007-2013;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse publiczne : ekonomia i polityka / Jerzy Osiatyński. - Wyd.2 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 309 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-14593-4
1. Podstawowe pojęcia i definicje 2. Budżet państwa - pojęcia dochodów, wydatków, deficytu budżetowego i długu publicznego 3. Finanse publiczne a polityka gospodarcza państwa 4. System podatkowy i polityka podatkowa w Polsce 5. Zasady opracowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa 6. Analiza budżetu państwa na dany rok 7. Finanse samorządu terytorialnego 8. Formy pomocy finansowej dla przedsiębiorców 9. Skonsolidowany sektor finansów publicznych 10. Państwowy dług publiczny 11. Dyscyplina finansowa i kontrola wewnętrzna 12. Finanse publiczne a Unia Europejska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-47-3
1.Nakłady na oświatę, 2.Znaczenie subwencji oświatowej w finansowaniu zadań samorządów,3.Wysokość subwencji oświatowej - podstawy prawne i praktyka, 4.Podział subwencji oświatowej - poszukiwanie kompromisu, 5.Subwencja oświatowa a wyrównywanie szans edukacyjnych, 6.Finansowanie oświaty z innych źródeł poza subwencją, 7.Wynagrodzenia nauczycieli, 8.Problem opodatkowania wiedzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7278-243-3
1.działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego - skala i źródła finansowania. 2.Wykorzystanie nowych instrumentów zarządzania długiem publicznym w Polsce. 3.System podatkowy - Kierunki ewolucji. 4.tendencje i kierunki zmian w polskiej polityce fiskalnej na drodze do Unii Europejskiej i strefy euro. 5.Realizacja strategii lizbońskiej w sferze pomocy publicznej. 6.Zakres i mozliwości analizy finansowej podmiotów sektora publicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-37-6
1. Uregulowania w zakresie pomocy publicznej po przystąpieniu Polski do Unii europejskiej, 2. Kilka uwag o funkcjonowaniu zawodów prawniczych, 3. Sądownictwo administracyjne czy prokuratura? Problem badania legalności aktów administracyjnych w początkach władzy ludowej; 4. Uwagi do statusu prawnego wojewody w świetle ustawy o administracji rządowej w województwie z dnia 5 czerwca 1998 roku, 5. Ustrój gminy samorządowej w Polsce i w Niemczech; 6. O Józefa Piłsudskiego dwóch spotkaniach z prawem, 7. Prezydent USA jako naczelny dowódca sił zbrojnych, 8. Organizacje pozarządowe - aktywny podmiot stosunków międzynarodowych, 9. Wincentego Skrzetuskiego mowa O powinnościach narodów jednych ku drugim, 10. Kobiece oblicze współczesnego bezrobocia - wymiar psychologiczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarys Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0580-6
1. Między ustami a brzegiem pucharuů gdzie jest pomoc państwa? Definicja pomocy państwa w świetle orzecznictwa ETS-u; 2. Małe(i średnie) jest piękneů O stosowaniu komisyjnej definicji małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie pomocy państwa; 3. Przywilej nielicznych? Pomoc regionalna na wspieranie rozwoju gospodarczego niektórych regionów UE; 4. Na jednym jadą wozieů? Relacja pomiędzy pomocą państwa a polityką spójności; 5. Jak astronomowi teleskop? Pomoc państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną; 6. Jak trwoga to doů państwa po pieniądze. Komu pomaga pomoc państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstwa?; 7. Zanieczyszczającemu dziękujemy. Pomoc państwa na finansowanie energii o niskiej CO?; 8. Schyłek węgla, niech żyje węgiel. Pomoc państwa dla górnictwa węgla kamiennego; 9. Poproszę biletů na koszt państwa. Pomoc państwa a rekompensata na zasługi o charakterze powszechnym w transporcie drogowym; 10. Co ma pływać dzięki państwu nie utonieů? O pomocy państwa w transporcie morskim; 11. Telewizja bez granic? Finansowanie misji publicznej radia i telewizji w prawie wspólnotowym; 132. Co cesarskie cesarzowi? Zwrot pomocy państwa;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-576-0
Cz. I Pojęcie pomocy publicznej: 1. Pojęcie pomocy publicznej i zakaz jej przyznawania, 2. System źródeł wspólnotowego prawa pomocy publicznej, 3. System udzielania pomocy publicznej na poziomie państw członkowskich. Cz. II Reglamentacja udzielania pomocy publicznej: 1. Dopuszczalność udzielania pomocy publicznej, 2. Nadzór nad przyznawaniem pomocy publicznej. Cz. III Polityka subwencyjna: 1. Pomoc publiczna jako instrument polityki gospodarczej, 2. Finansowanie pomocy publicznej, 3. Tworzenie prawa gospodarczego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
(Warsztaty Menedżerskie)
ISBN: 978-83-7561-013-0
1. Pojęcie pomocy publicznej: Istota pomocy publicznej; Rodzaje pomocy publicznej: regionalna, horyzontalna, sektorowa; Formy pomocy publicznej; Pomoc publiczna dla przedsiębiorców a programy operacyjne; Wspólnotowe zasady i procedura udzielania pomocy publicznej; 2. Wykorzystanie pomocy publicznej w rozwijaniu zdolności konkurencyjnych przedsiębiorstwa: Pomoc publiczna a zmiany organizacyjne; Pomoc publiczna a cykl rozwoju organizacji; Strategiczny wymiar pomocy publicznej; 3. Zasady ubiegania się o pomoc publiczną: Uwagi ogólne; Zasady ubiegania się o pomoc publiczną przyznawaną w ramach wybranych programów pomocowych; Ubieganie się o pomoc publiczną przyznawaną na podstawie programów operacyjnych; 4. Pomoc publiczna w Polsce i Unii Europejskiej: Charakterystyka pomocy publicznej udzielanej w krajach Unii Europejskiej; Pomoc publiczna w Polsce; Kierunki udzielania pomocy publicznej w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-758-8
I. Pomoc publiczna - zagadnienia pojęciowe 1. Uwagi wprowadzające 2. Pomoc publiczna czy pomoc państwa 3. Konstrukcja definicji pomocy publicznej 4. Pojęcie pomocy 5. Pojęcie antykonkurencyjnej pomocy publicznej 6. Podsumowanie II. Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej 1. Uwagi wprowadzające 2. Zakaz udzielania pomocy publicznej 3. Przesłanki zastosowania zakazu 4. Wyjątki od zakazu udzielania pomocy publicznej 5. Podsumowanie III. Struktura udzielanej pomocy publicznej 1. Uwagi wprowadzające 2. Pomoc regionalna 3. Pomoc horyzontalna 4. Pomoc sektorowa 5. Podsumowanie IV. Pozycja prawna MŚP 1.Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa 2. Pojęcie MŚP 3. Polska polityka wobec sektora MŚP z wyłączeniem pomocy publicznej 4. Wspólnotowa polityka wobec MŚP 5. Podsumowanie V. Postępowania w sprawach pomocy publicznej 1. Uwagi wprowadzające 2. Regulacje wspólnotowe 3. Regulacje polskie 4. Podsumowanie VI. Szczególne zasady udzielania pomocy publicznej dla MŚP 1. Uwagi wprowadzające 2. Wspólnotowe zasady dopuszczalności pomocy publicznej dla MŚP 3. Krajowe programy pomocy publicznej 4. Podsumowanie 5. Wnioski końcowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1610-6
1. Mechanizm oddziaływania pomocy publicznej na warunki funkcjonowania sektora MSP, 2. Pomoc publiczna dla sektora MSP w Europie Zachodniej, 3. Sektor MSP w Polsce, 4. Pomoc publiczna oraz inne formy wspierania sektora MSP, 5. Postrzeganie pomocy publicznej przez sektor MSP, 6. Przyszłość pomocy publicznej dla sektora MSP
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88296-96-5
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo gospodarcze publiczne / Kazimierz Strzyczkowski. - Wyd. 5 Stan prawny na 17.08.2009 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 677 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7620-257-0
1. Wprowadzenie; 2. Źródła i zasady prawa gospodarczego publicznego; 3. Podmioty prawa gospodarczego publicznego; 4. Funkcje organów administracji gospodarczej; 5. Środki i prawne formy działania administracji gospodarczej; 6. Prawo działalności gospodarczej; 7. Prawo publicznej działalności gospodarczej; 8. Prawo ochrony konkurencji i konsumentów; 9. Prawo pomocy publicznej; 10. Prawo pocztowe; 11. Prawo energetyczne; 12. Prawo telekomunikacyjne; 13. Prawo zamówień publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-519-9
1. Wprowadzenie, 2. Źródła i zasady prawa gospodaczego publicznego, 3. Pomioty prawa gospodarczego publicznego, 4. Funkcje organów administracji gospodarczej, 5. Środki prawne formy działania administracji gospodarczej, 6. Prawo działalności gospodarczej, 7. Prawo przedsiębiorstw publicznych, 8. Prawo ochrony konkurencji i konsumentów, 9. Prawo pomocy publicznej, 10. Prawo pocztowe, 11. Prawo energetyczne, 12. Prawo telekomunikacyjne, 13. Prawo zamówień publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 707, [1] s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-2571-2
1. Wprowadzenie; 2. Prawo energetyczne; 3. Prawo pocztowe; 4. Prawo telekomunikacyjne; 5. Prawo transportowe; 6. Prawo farmaceutyczne; 7. Publiczne prawo gospodarki rolnej i przetwórczej; 8. Publicznoprawna regulacja bankowości i ubezpieczeń; 9. Prawo i ochrona konkurencji; 10. Nadzór państwa nad rynkiem kapitałowym; 11. Kształtowanie ładu przestrzennego na potrzeby gospodarki; 12. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców; 13. Prawo zamówień publicznych; 14. Koncesje na roboty budowlane i usługi; 15. Partnerstwo publiczno-prywatne; 16. Specjalne strefy i obszary gospodarcze; 17. Przekształceni własnościowe w gospodarce; 18. Organizacja i funkcjonowanie gospodarki komunalnej; 19. Reglamentacja obszaru towarowego z zagranicą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H.Beck, 2015. - 604 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-7266-2
1. Wprowadzenie; 2. Prawo energetyczne; 3. Prawo pocztowe; 4. Prawo telekomunikacyjne; 5. Prawo transportowe; 6. Prawo farmaceutyczne; 7. Publiczne prawo gospodarki rolnej i przetwórczej; 8. Publicznoprawna regulacja bankowości i ubezpieczeń; 9. Prawo i ochrona konkurencji; 10. Nadzór państwa nad rynkiem kapitałowym; 11. Kształtowanie ładu przestrzennego na potrzeby gospodarki; 12. Pomoc publiczna; 13. Prawo zamówień publicznych; 14. Koncesje na roboty budowlane i usługi; 15. Partnerstwo publiczno-prywatne; 16. Specjalne strefy i obszary gospodarcze; 17. Przekształceni własnościowe w gospodarce; 18. Organizacja i funkcjonowanie gospodarki komunalnej; 19. Reglamentacja obszaru towarowego z zagranicą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-915-5
Cz.I Pojęcie pomocy publicznej: 1. Pojęcie pomocy publicznej i zakaz jej przyznawania, 2. System źródeł wspólnotowego prawa pomocy publicznej, 3. Podsumowanie. Cz.II Reglamentacja udzielania pomocy publicznej: 1. Dopuszczalnosć udzielania pomocy publicznej, 2. Nadzór nad przyznawaniem pomocy publicznej. Cz.III Pomoc publiczna jako instrument polityki gospodarczej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Publiczne prawo gospodarcze / Zofia Snażyk, Adam Szafrański. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 275, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Wykłady Becka)
ISBN: 978-83-255-3163-8
1. Co to jest publiczne prawo gospodarcze?; 2. Źródła publicznego prawa gospodarczego; 3. Administracja gospodarcza; 4. Prawne formy działania administracji gospodarczej; 5. Znaczenie Konstytucji RP dla gospodarki; 6. Przedsiębiorca i działalność gospodarcza; 7. Rejestry przedsiębiorców; 8. Koncesje, zezwolenia, działalność regulowana; 9. Kontrola i nadzór w gospodarce; 10. Samorząd gospodarczy i zawodowy; 11. Działalność gospodarcza osób zagranicznych; 12. Działalność gospodarcza Skarbu Państwa; 13. Gospodarka komunalna; 14. Komercjalizacja i prywatyzacja; 15. Prawo ochrony konkurencji; 16. Pomoc publiczna; 17. Regulacja; 18. Narodowy Bank Polski; 19. Nadzór finansowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
Publiczne prawo gospodarcze / Zofia Snażyk, Adam Szafrański. - Wyd. 6. - Warszawa : C.H.Beck, 2015. - 275, [1] s. ; 24 cm.
(Wykłady Becka)
ISBN: 978-83-255-7752-0
1. Co to jest publiczne prawo gospodarcze?; 2. Źródła publicznego prawa gospodarczego; 3. Administracja gospodarcza; 4. Prawne formy działania administracji gospodarczej; 5. Znaczenie Konstytucji RP dla gospodarki; 6. Przedsiębiorca i działalność gospodarcza; 7. Rejestry przedsiębiorców; 8. Koncesje, zezwolenia, działalność regulowana; 9. Kontrola i nadzór w gospodarce; 10. Samorząd gospodarczy i zawodowy; 11. Działalność gospodarcza osób zagranicznych; 12. Działalność gospodarcza Skarbu Państwa; 13. Gospodarka komunalna; 14. Komercjalizacja i prywatyzacja; 15. Prawo ochrony konkurencji; 16. Pomoc publiczna; 17. Regulacja; 18. Narodowy Bank Polski; 19. Nadzór finansowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-62-6
1. Działalność gospodarcza. 2. Krajowy Rejestr Sądowy. 3. Przedsiębiorstwa państwowe. 4. Komercjalizacja i prywatyzacja. 5. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. 6. Ochrona konkurencji i konsumentów. 7. Pomoc publiczna. 8. Specjalne strefy ekonomiczne. 9. Zamówienia publiczne. 10. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again