Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(5)
Author
Bożyk Stanisław
(2)
Dudek Dariusz
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Materska-Sosnowska Anna
(1)
Urbaniak Krzysztof
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Państwo
(4)
Polska
(3)
Sejm
(2)
Administracja publiczna
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Demokracja
(1)
Elita władzy
(1)
Emerytura
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gebethner, Stanisław
(1)
Gospodarka
(1)
Konstytucja
(1)
Kontrola parlamentarna
(1)
Kościół a państwo
(1)
Opozycja parlamentarna
(1)
Parlament
(1)
Parlamentaryzm
(1)
Partie polityczne
(1)
Polityka
(1)
Polityka regionalna
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
Turystyka
(1)
Wybory
(1)
Władza państwowa
(1)
Genre/Form
Księgi pamiątkowe
(1)
5 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-187-5
1.Prezydent jako najwyższy przedstawiciel państwa w porozumieniach Okrągłego Stołu i pracach konstytucyjnych w latach 1989-1991; 2. Rozdział kościoła i państwa w Polsce na przełomie XX/XXI wieku; 3. Zarys problematyki systemu rządów w Polsce; 4. Współczesne rządy wobec wyzwań nowego modelu zarządzania; 5. Konstytucyjne zasady tworzenia rządu przy braku jednopartyjnej większości parlamentarnej w brytyjskiej Izbie Gmin; 6. Instytucje Unii Europejskiej z perspektywy Traktatu Lizbońskiego; 7. Status członków Parlamentu Europejskiego w prawie wspólnotowym; 8. Wybory do Senatu: wybrane zagadnienia zachowań wyborczych w latach 2001-2001; 9. System wyborczy do Sejmu w Polsce Ludowej- rys historyczny; 10. Retoryka polityczna Narodowego Komitetu Wyborczego Stronnictw Demokratycznych w kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego (grudzień 1918- styczeń 1919 roku); 11. Partie polityczne i zachowania wyborcze w postdewolucyjnym Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89620-13-8
R. I Istota i funkcje opozycji parlamentarnej; R. II Prawo do opozycji w świetle konstytucyjnych zasad ustroju RP; R. III Przemiany w systemie partyjnym oraz w prawie wyborczym RP a wzajemne relacje między większością parlamentarną i opozycją w Sejmie; R. IV Opozycja parlamentarna w strukturach organizacyjnych i funkcjonowaniu Sejmu; R. V Wpływ opozycji na kształtowanie decyzji ustawodawczych parlamentu; R. VI Opozycja parlamentarna a realizacja funkcji kontrolnej przez Sejm RP
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Wiedza o Sejmie)
ISBN: 978-83-7059-911-9
1. Pozycja Sejmu w świetle konstytucyjnych zasad ustroju Rzeczypospolitej; 2. Sejm a Senat i Zgromadzenie Narodowe; 3. Sejm a Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej; 4. Sejm a Rada Ministrów; 5. Sejm a organy władzy sądowniczej; 6. Sejm a inne organy państwowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60197-04-0
Część I: Polityczne aspekty procesu konsolidacji. 1. Trzy fazy przemian ustrojowych w Polsce: inicjacja - transformacja - konsolidacja. 2. Dylematy demokracji w warunkach globalizacji i rewolucji informatycznej. 3. Polski system podziału władzy w rozwiązaniach konstytucyjno-prawnych i w praktyce ustrojowej. 4. Spectrum metod działania politycznego. 5. Dylematy przewodzenia w warunkach transformacji ustrojowej. 6. Jakość administracji publicznej - kryteria, wyzwania i podstawowe ograniczenia. 7. System partyjny III Rzeczypospolitej Polskiej - zalety i patologie. 8. Uwarunkowania instytucjonalno-prawne bezpieczeństwa państwa. 9. Rola mediów w kształtowaniu praktyki politycznej Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań istniejących w krajach Unii Europejskiej. 11. Przyczynek do rozważań o procesach konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Część II: Ekonomiczne i społeczne warunki procesu konsolidacji. 1. Nowe wyzwania dla gospodarki w epoce rewolucji informatycznej, globalizacji i integracji europejskiej a proces demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego. 2. Wpływ procesów globalizacyjnych na polski system gospodarczy. 3. Świadomościowe uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce. 4. Społeczne postrzeganie przemian ustrojowych w III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Etyczne oblicze elit politycznych. 6. Spór o obecność Kościoła w III Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Procesy kreowania lokalnych i regionalnych struktur społeczeństwa obywatelskiego. 8. Procesy na rynku pracy jako zagrożenia konsolidacji struktur społecznych. 9. Społeczne i polityczne koszty reformy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Część III: Ponadnarodowe uwarunkowania procesu konsolidacji. 1. Międzynarodowe warunki stabilizacji III Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zewnętrzne uwarunkowania i efekty konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Polska jako podmiot międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych. 4. Znaczenia traktatu konstytucyjnego dla konsolidacji sytemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Polityka strukturalna Unii Europejskiej a szanse wyrównywania poziomów między regionami w Polsce. 6. Turystyka w perspektywie globalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej / red. Dariusz Dudek. - Stan prawny na 1.09.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 338, [2] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-908-6
1. Wprowadzenie: Pojecie i klasyfikacja zasad ustrojowych; Ogólna charakterystyka ustroju państwa; 2. Status jednostki: Zasada przyrodzonej godności człowieka; Zasada prawa człowieka do życia; Zasada równości wobec prawa; Zasada ochrony wolności i praw człowieka; 3. Ustrój państwa: Zasada republikańskiej formy państwa; Zasada państwa prawa; Zasada suwerenności narodu; Zasada podziału władzy i równowagi władz; Zasada dwuizbowości parlamentu; Zasada niezawisłości sędziowskiej i niezależności sędziów; Zasada decentralizacji władzy publicznej; Zasada autonomii, niezależności i współpracy między państwem, kościołami i związkami wyznaniowymi; Zasada gospodarki rynkowej; 4. System prawny: Zasada hierarchicznego systemu źródeł prawa; Zasada nadrzędności Konstytucji; Zasada przestrzegania prawa międzynarodowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again