Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(10)
only on-site
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(7)
Author
Antoszewski Andrzej
(1)
Bożyk Stanisław
(1)
Dudek Antoni
(1)
Dzwończyk Joanna
(1)
Godlewski Tadeusz
(1)
Jarosz Maria
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Koźmiński Andrzej K
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Modzelewski Karol
(1)
Mojsiewicz Czesław
(1)
Romaniuk Adam
(1)
Sztompka Piotr
(1)
Wilkin Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Polska
(11)
Partie polityczne
(4)
Polityka
(3)
Publicystyka polska
(3)
Demokracja
(2)
Parlament
(2)
Państwo
(2)
Władza państwowa
(2)
Administracja publiczna
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Elita władzy
(1)
Emerytura
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka
(1)
Historycy
(1)
Ideologia
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Kościół
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kultura
(1)
Modzelewski, Karol
(1)
Nauki polityczne
(1)
Opozycja parlamentarna
(1)
Opozycja polityczna nielegalna
(1)
Patologia społeczna
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
(1)
Populizm (politol.)
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sejm
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Turystyka
(1)
Wybory
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: work
Zajeździmy kobyłę historii
(1)
Subject: time
1989-
(3)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Pamiętniki polskie
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2368)
ISBN: 83-229-2249-3
Wstęp; Teorie zmiany i rozwoju politycznego w XX wieku Ewolucja reżimu politycznego w Polsce po 1989 roku; Ewolucja systemu wyborczego do Sejmu; Wybory parlamen tarne w latach 1989-2001; Wybory prezydenckie w Polsce w latach 1989-2000 i ich funkcje polityczne; Proces tworzenia gabinetów koalicyjnych w Polsce w latach 1989-2001; Ewolucja polskiego systemu partyjnego; Stosunki przemysłowe i partnerstwo społeczne w Polsce; Ewolucja modelu cywilnej kontroli nad armią w polskim systemie politycznym po 1989 roku; Rola Kościoła kato lickiego w systemie politycznym Rzeczypospolitej Pol skiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-631-0
Część I. Jakość rządzenia - rozważania teoretyczne i przegląd badań: Rozdział 1. Kategoria jakości rządzenia w naukach społecznych -zagadnienia metodologiczne; Rozdział 2. Siła i słabość państwa w rozważaniach nowej ekonomii politycznej; Rozdział 3. Optymalność instytucji w perspektywie implementacji zasad dobrego rządzenia; Rozdział 4. Demokracja a jakość rządzenia; Rozdział 5. Ewolucja sfery publicznej - prolegomena do rozważań teoretycznych; Rozdział 6. Zakres i struktura dóbr publicznych we współczesnej gospodarce na przykładzie państw UE-27; Rozdział 7. Wpływ edukacji na demokrację i jakość rządzenia; Rozdział 8. Kapitał społeczny a dobre rządzenie; Rozdział 9. Cyfryzacja a jakość rządzenia; Rozdział 10. Good governance w krajach postsocjalistycznych; Rozdział 11. Struktura administracyjna kraju a jakość rządzenia; Rozdział 12. Jakość funkcjonowania administracji; Rozdział 13. Podział zadań publicznych między szczeble administracji publicznej a problemy koordynacji i regulacji w zakresie jakości rządzenia. Część II. Pomiar jakości rządzenia i wyniki badań empirycznych: Rozdział 14. Pomiar i bazy wskaźników dobrego rządzenia - omówienie i prezentacja wybranych wskaźników; Rozdział 15. Mierniki jakości rządzenia na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym; Rozdział 16. Mierniki syntetyczne - metody, problemy, przykłady; Rozdział 17. Partycypacja obywatelska w gminach województwa podlaskiego z punktu widzenia przedstawicieli władz samorządowych; Rozdział 18. Siła uczestników sfery publicznej a jakość rządzenia - przykład polityki rolnej w Polsce; Rozdział 19. Jakość rządzenia a wolność gospodarcza; Rozdział 20. „Szara strefa” gospodarcza a dobre rządzenie w Polsce. Część III. Praktyczne uwarunkowania i bariery wdrażania zasad dobrego rządzenia w Polsce: Rozdział 21. Budowanie systemu monitoringu jakości rządzenia; Rozdział 22. Kierunki reform systemu instytucjonalnego sprzyjających poprawie jakości rządzenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wiedza o Sejmie)
ISBN: 83-7059-705-X
1.Pojęcie, istota i zasadnicze modele opozycji parlamentarnej, 2.Konstytucyjne podstawy opozycji parlamentarnej w Polsce, 3.Przeobrażenia w systemie partyjnym oraz w prawie wyborczym RP a wzajemne relacje między większoscią parlamentarną i opozycją w Sejmie, 4.Formy organizowania się ugrupowań opozycyjnych w Sejmie, 5.Udział opozycji parlamentarnej w strukturach organizacyjnych oraz funkcjonowaniu Sejmu, 6.Wpływ opozycji na kształtowanie decyzji ustawodawczych parlamentu, 7.Opozycja parlamentarna a funkcja kontrola Sejmu RP
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7441-252-6
Część I: Demokracja " Kontraktowa" (1989 - 1991). 1. Porozumienie Okrągłego Stołu. 2. Dynamika zmian instytucjonalnych. 3. Od konsensu do fragmentaryzacji elit politycznych. 4. Partie polityczne. Część II: Demokracja proceduralna. 1. Wybory prezydenckie. 2. Wybory do Sejmu. 3. Wybory do Senatu. 4. Wybory samorządowe. 5. Wybory do Parlamentu Europejskiego. 6. Referenda. 7. Frekwencja wyborcza. Część III: Demokracja parlamentarna. 1. Sejm i Senat. 2. Koalicje gabinetowe. 3. Opozycja parlamentarna. 4. Od systemu prezydencko-parlamentarnego do zracjonalizowanego systemu parlamentarno-gabinetowego. Część IV: " Demokracja partyjna'? 1. Instytucjonalizacja partii politycznych. 2. Partie a związki zawodowe. 3. System wielopartyjny. Część V: Demokracja skonsolidowana? 1. Niepewności demokratycznej konsolidacji. 2. Demokratyczne państwo prawne. Sądy i trybunały. 3. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7174-720-9
W kręgu populizmu - analiza pojęcia, Populizm w społeczeństwie postsocjalistycznym, Populistyczne tendencje w procesie tranzycji społeczeństwa polskiego, Podsumowanie: czy można uniknąć populisty- cznego scenariusza?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
PRL bez makijażu / Antoni Dudek. - Krakó : Znak, 2008. - 282 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-240-0976-3
1. Państwo nomenklatury, 2. Cuda nad urną, 3. Konstytucja ludowa, 4. Kaganiec ciemnoty, 5. Zachód słońca wschodu, 6. Czerwcowe zakręty, 7. Zatrzymana interwencja, 8. Pokolenie października, 9. Słodko - kwaśny bilans października'56, 10. Bijące serce partii, 11. Strażnicy myśli, 12. Gnom, 13. Gambit prymasa, 14. Manewry grudniowe, 15. Dekada złudzeń, 16. KOR: bilans i legenda, 17. Ruch w cieniu KOR-u, 18. Upadek Edwarda Większego, 19. Bydgoska łamigłówka, 20. Odcinkowa konfrontacja, 21. Trzy bitwy generała, 22. Chytry lis, 23. Labirynt, 24. Piotrowski czytał za wolno, 25. Redaktor naczelny PRL, 26. Scenariusz Kuronia, 27. Kremlowski stół, 28. Czerwcowy plebiscyt, 29. Wojskowe służby imperium, 30. Poczwarka Kiszczaka, 31. Testament bezpieki, 32. Gry telewizyjne, 33. Teczkowa wojna siedemnastoletnia, 34. Instytut pamięci niewygodnej,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89437-13-9
1. Co my tutaj robimy? 2. Mapa słoneczna, 3. Polski paradoks, 3. Potrzeba wizji, 4. Czas przeszły niedokonany, 5. Ku współczesności, 6. Grzechy pierworodne, 7. W stronę diagnozy, 8. Trzy kraje w jednym, 9. Słabość prawa, 10. Wady państwa, 11. Mentalność i nastroje, 12. Język znakiem emocji, 13. Zaufanie i panika moralna, 14. Życie co dzienne, 15. Co z rodziną?, 16. Trochę o edukacji, 17. Nowe barbarium, 18. Społeczeństwo obywateli, 19. Odmiany a kapitału, 20. Siła powiązań, 21. Kapitał moralny, 22. Kapitał nadziei, 23. Szok społeczny, 24. Bariery aktywności , 25. Bariery zewnętrzne, 26. W stronę praktyki, 27. Co z ustrojem, 28. Jaka kultura?, 29. Co ze sztuką?, 30. Społeczeństwo aktywne, 31. Szkic do modelu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7441-130-9
1. Z dziejów polskiej politologii. Z dziejów nauk politycznych w Polsce; Politologia w latach Polski Ludowej; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP); Współpraca PTNP z zagranicą; Stosunki z radzieckimi uczonymi - politologami; PTNP w latach 80; Propozycje politologów w sprawie rozwiązania kryzysu politycznego w PRL. 2. Załącznik nr 1: Projekt programu " Nauka o polityce" dla uczelni w Europie, rozesłany do szkół wyższych w Polsce. 3. Załącznik nr 2: Propozycja programu " Wprowadzenie do nauki o polityce".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60197-04-0
Część I: Polityczne aspekty procesu konsolidacji. 1. Trzy fazy przemian ustrojowych w Polsce: inicjacja - transformacja - konsolidacja. 2. Dylematy demokracji w warunkach globalizacji i rewolucji informatycznej. 3. Polski system podziału władzy w rozwiązaniach konstytucyjno-prawnych i w praktyce ustrojowej. 4. Spectrum metod działania politycznego. 5. Dylematy przewodzenia w warunkach transformacji ustrojowej. 6. Jakość administracji publicznej - kryteria, wyzwania i podstawowe ograniczenia. 7. System partyjny III Rzeczypospolitej Polskiej - zalety i patologie. 8. Uwarunkowania instytucjonalno-prawne bezpieczeństwa państwa. 9. Rola mediów w kształtowaniu praktyki politycznej Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań istniejących w krajach Unii Europejskiej. 11. Przyczynek do rozważań o procesach konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Część II: Ekonomiczne i społeczne warunki procesu konsolidacji. 1. Nowe wyzwania dla gospodarki w epoce rewolucji informatycznej, globalizacji i integracji europejskiej a proces demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego. 2. Wpływ procesów globalizacyjnych na polski system gospodarczy. 3. Świadomościowe uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce. 4. Społeczne postrzeganie przemian ustrojowych w III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Etyczne oblicze elit politycznych. 6. Spór o obecność Kościoła w III Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Procesy kreowania lokalnych i regionalnych struktur społeczeństwa obywatelskiego. 8. Procesy na rynku pracy jako zagrożenia konsolidacji struktur społecznych. 9. Społeczne i polityczne koszty reformy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Część III: Ponadnarodowe uwarunkowania procesu konsolidacji. 1. Międzynarodowe warunki stabilizacji III Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zewnętrzne uwarunkowania i efekty konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Polska jako podmiot międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych. 4. Znaczenia traktatu konstytucyjnego dla konsolidacji sytemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Polityka strukturalna Unii Europejskiej a szanse wyrównywania poziomów między regionami w Polsce. 6. Turystyka w perspektywie globalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-69-4
1.The Polish media i theoretical and historical perspective; 2. The environment of the Polish media system; 3. The Polish pronted media market; 4. The Polish electronic media market.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
Władza. Przywileje. Korupcja / Maria Jarosz. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2004. - 263, [1] s. : wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-01-14207-3
Cz.I Władza : 1. Władza, 2. Patologia władzy, 3. Górnictwo : gorące kasztany władzy. Cz.II Przywileje i nierówności : 4. Przywileje, 5. Społeczne obszary nierówności, 6. Dysproporcje materialne : biedni i bogaci, 7. Bezrobotni i z marginalizowani, 8. Dziedziczenie statusu rodziny : bariery edukacyjne. Cz.III korupcja : 10. Źródła i zasięg korupcji, 11. Korupcja w środowisku wojska, 12. Korupcja polityczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-242-0183-1
Zamiast wstępu: lojalność wobec nieznajomych; Poprawka z demokracji; Ryzyko nieparlamentarnych rządów; Starcie na styropianie; Taczki i pałki w jednym stałym do mu; Szloch nad urną i demokracja; Jego Wysokość Frazes Karauł ustał; Okrągły stół i "wariant Jelcyna"; Arogancja na odchodnym; Klucz od kasy; Pokorne cielę i bezpieczeństwo narodowe; Kamienice i ulice; Wariant Żyrinowskiego; Cień generalissimusa; Obszar nie zagospodarowany; Oni; Prawo i słowo; Jak lądować po strajku?; Co komu wolno?; Przybyli pod okienko; Jubileusze; ...Od ściany do ściany; Rocznice i obrachunki; Długie ręce polityków; Tu jest Polska; Zwrotniczy - Milovan Dżilas; Cisza nad tą księgą; Patrioci przeciw Polsce; Pól prawdy i pół moralności, czyli pułapka ideologiczna kompromisu; Komu zabrać, żeby każdemu dać?; Ocena sylwetki Jerzego Giedroycia; Cena reprywatyzacji; Szacunek dla tłumu; Życiodajny impuls chuligaństwa; Scena riusze dla Polski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again