Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(14)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(14)
Author
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(2)
Rott Dariusz
(2)
Białas Marcin (nauki historyczne)
(1)
Guz Tadeusz
(1)
Górski Piotr
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Jakutajć-Zalewska Agnieszka
(1)
Konopelska Wiesława
(1)
Koredczuk Józef
(1)
Kryńska Elwira Jolanta
(1)
Landau Zbigniew
(1)
Lehun Justyna
(1)
Majer Piotr
(1)
Martinek Libor
(1)
Mielczarek Anna
(1)
Misiejuk Dorota
(1)
Mohyluk Mariusz
(1)
Morawiecová Renata
(1)
Możdżeń Stefan Ignacy
(1)
Niktorowicz Jerzy
(1)
Nęcka Agnieszka
(1)
Paczkowski Andrzej
(1)
Pavera Libor
(1)
Pałubska Maria R
(1)
Piechota Magdalena
(1)
Sobecki Mirosław
(1)
Stępnik Krzysztof
(1)
Tałuć Katarzyna
(1)
Tomaszewski Jerzy
(1)
Wojdowska Monika
(1)
Włudyka Tadeusz
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(10)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Dziennikarze
(3)
Polska
(2)
Prasa (wydawnictwa)
(2)
Prawo
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Biblioteki wojskowe
(1)
Czasopisma
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Inteligencja (socjol.)
(1)
Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej. Podkomisja ustroju sądownictwa
(1)
Menedżerowie
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Obywatelstwo
(1)
Organizacja
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika
(1)
Praca
(1)
Prasa (wydawnictwa) -- Polska -- 1918-1939 r.
(1)
Prasa -- historia -- Polska -- 20 w
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo kanoniczne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo prywatne międzynarodowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prawo wyznaniowe
(1)
Reportaż polski
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Sądownictwo
(1)
Wojsko
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Zarządzanie
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1918-
(6)
1901-
(2)
1801-
(1)
Subject: place
Dąbrowskie, Zagłębie
(2)
Polska
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Śląskie, województwo (od 1999 r.)
(1)
37 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-287-315-2
1. Bezpieczeństwo wewnętrzne w dawnej Polsce. X-XVIII wiek; 2. Sprawy wewnętrzne jako czynnik modernizacji państwa XVII-CC wiek; 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne w II Rzeczypospolitej. 1918-1945; 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce Ludowej. 1944/45-1989.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-922-2
1. Dwudziestolecie międzywojenne (1918-1939), 2. Transformacja gospodarcza w III Rzeczypospolitej (1989-2004) i restutycja prawa własności, 3. Globalizacja i jej skutki społeczno-gospodarcze (zarys problematyki)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89190-97-0
Wstęp, 1. Etniczność i obywatelskość- konteksty teoretyczne, Prognozy nowej Europy w kontekście realizowania zadań edukacji międzykulturowej, Etniczność i obywatelskość trudnym problemem edukacyjnym nie tylko "Nowej Europy", Obywatelstwo i tożsamość społeczna na pograniczach w warunkach Unii Europejskiej, Tożsamość Europejczyka-fakt czy artefakt?, Etniczności a obywatelskość, Europejska obywatelskość- strefa elit, czy worek bez dna?, Tożsamośc społeczna w "innej nowoczesności", 2. Etniczność i obywatelskość w warunkach Drugiej Rzeczpospolitej, Świadomość narodowa mniejszości na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej, Absolwent prywatenj świeckiej szkoły żydowskiej jako obywatel Drugiej Rzeczpospolitej, Bikulturowość a wychowanie obywatelskie w działalności Żydowskiego Klubu Myśli Państwowej w Wilnie 1929-1939, Źródła wychowania państwowego Tatarów polskich w latach 1918-1939, Idea obywatelska w Drugiej Rzeczpospolitej w kontekście rodziny chłopskiej, 3. Etniczność i obywatelskość jako kategorie w kształceniu i wychowaniu, Wychowanie obywatelskie współczesnego dziecka-w perspektywie edukacji szkolnej oraz globalizacji mediów elektronicznych, Służebna rola pedagogiki ponowoczesnej, Stałość i zmienność. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży i nowy wymiar edukacji obywatelskiej, Wychowanie obywatelskie-konteksty dydaktyczne, Działalność stowarzyszeń młodzieżowych,a wychowanie obywatelskie młodego pokolenia Polaków na przykładzie "Parlamentu Młodzieży" z Przemyśla, Obywatelskość jako wartość ceniona przez studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu w Białymstoku w ich systemie wartości oraz w procesie wychowania, Strategia kształcenia a szacunek wobec zróżnicowania etnicznego, Sztuka w kontekstach kreowania wspólnot społecznych, obywatelskich, etnicznych i narodowych, 4. Etniczność i obywatelskość na pograniczu kultur, Obywatelskie zasady postrzegania mniejszości narodowych, Miejsce polskiej mniejszości narodowej w społeczeństwie obywatelskim Republiki Litewskiej, Potomkowie wypędzonych, Obywatel Europy?, Proces socjalizacji do grupy mniejszościowej a wartości kultury na przykładzie tożsamości kulturowej Białorusinów w Polsce, Edukacja Międzynarodowa w Niemczech na przykładzie współpracy polsko-niemiejciej, Tożsamość młodzieży zaolziańskiej-konsekwencja konformizmu czy buntu, Tożsamość etniczna jednostki w kontekście pogranicza, Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, Mniejszości w szkolnictwie krajów skandynawskich-studium z pedagogiki porównawczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-33-8
Polskie tradycje szkolnictwa prywatnego; Polityka oświatowa władz szkolnych wobec szkolnictwa prywatnego w II Rzeczypospolitej; Szkolnictwo prywatne w różnych regionach II Rzeczypospolitej; Szkoły prywatne II Rzeczypospolitej we wspomnieniach i pamiętnikach; Pozalekcyjna działalność wychowawcza w II Rzeczypospolitej; Współczesne szkolnictwo niepubliczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7300-695-8
1.Główne kierunki pedagogiczne; 2. Reformy szkolne w wybranych krajach Europy; 3. Szkolnictwo w Polsce; 4. Szkolnictwo polonijne; Szkolnictwo na ziemiach polskich w czasie II Wojny Światowej; 6. Program polityki oświatowej w Polsce powojennej Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rządu Polskiego w Londynie- 1944 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie w Sektorze Publicznym / red. Grażyna Prawelska-Skrzypek ; Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-233-2028-4
I. Kontekst teoretyczny i metodologiczny prowadzonych badań. II. Od przedsiębiorców do menedżerów. III. Od inteligencji do menedżerów. IV. Kontekst gospodarczy kształtowania środowiska i ideologii menedżerskiej. V. Kształtowanie środowiska naukowej organizacji i jego instytucjonalizacja. VI. Światopogląd pionierów i propagatorów naukowej organizacji w międzywojennej Polsce. VII. Wzór osobowy menedżera i jego przemiany w okresie międzywojennym. VIII. Wprowadzenie racjonalnych metod organizacji, realizacja wzoru menedżera.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia z dziejów komunikowania masowego - red. serii Dariusz Rott ; Tom 5)
ISBN: 978-83-61991-81-6
Druk periodyków na Śląsku Austriackim do roku 1945 ; Prasa samorządowa w przestrzeni komunikowania masowego w Zagłębiu Dąbrowskim. Przeszłość- teraźniejszość- przyszłość; Czeladzkie "jednodniówki" świadectwem życia codziennego i odświętnego miasta; Číslo Čísla - Numer Numeru. O historii pewnego czasopisma; Powstanie i rozwój "Przeglądu Lokalnego" w Knurowie; Obraz świata z perspektywy "Polski gminnej" - przykład "Strzelca Opolskiego"; Śląskie czasopisma niezależne o stanie środowiska naturalnego w Polsce; Śląsk w zwierciadle dyskusji prowadzonych na łamach kwartalnika kulturalnego "Opcje"; Literatura czeska na łamach dodatku "Głosu Ludu" "Szyndzioły"; Obraz Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w "Kalendarzu Opolskim".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia z dziejów komunikowania masowego / red. serii Dariusz Rott ; Tom 1)
ISBN: 83-914893-2-9
1. Problematyka społeczno-polityczna w twórczości dziennikarskiej Konstantego Ćwierka 2. Ocalić we mgle historii. Refleksje na temat prywatnej batalii o pamięć po moim teściu, Konstantym Ćwierku 3. Prasa Śląska Cieszyńskiego w pierwszych latach niepodległości 4. Wojciech Korfanty w anegdocie 5. Stanisław Ligoń - dziennikarz i literat śląski 6. Prasa sportowa na Śląsku w dwudziestoleciu międzywojennym 7. Rozwój prasoznawstwa polskiego na Śląsku w latach 1922-1939
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7436-009-7
1. Powstanie Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Społeczeństwo, 3. System władzy, 4. Produkcja, 5. Pieniądz, 6. Kapitały, 7. Związki Polski z gospodarką światową, 8. Oświata i nauka, 9. Mocarstwowe aspiracje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Historia Prasy Polskiej / pod red. Jerzy Łojek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego)
ISBN: 83-01-01727-9
1. Warunki rozwoju, 2. Prasa polityczna i ogólnoinformatyczna, 3. Czaspiśmiennictwo, 4. Agencje prasowe, 5. Radio, 6. Dziennikarze, 7. Prasa mniejszości narodowych, 8. Prasa polska za granicą, 9. Charakterystyka statystyczna,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86137-93-2
Cz. I Przed Konstytucją marcową, 1. Powstanie Komisji Kodyfikacyjnej RP i jej pozycja w strukturze organów państwowych, 2. Organizacja i przebieg prac nad prawem o ustroju sądów powszechnych, 3. Zasady ustroju sądownictwa, 4. Projekty prawa o ustroju sądów powszechnych z r. 1920. Cz. II Ustrój sądów powszechnych w pracach Komisji Kodyfikacyjnej po 1921 r., 1. Struktura sądów, 2. Sędziowie zawodowi, 3. Sędziowie niezawodowi, 4. Administracja sądowa, 5. Urzędy prokuratorskie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2275-3
1. Rola wielkich indywidualności w narodzinach i rozwoju polskiego reportażu, 2. Melchior Wańkowicz - mistrz polskiego reportażu - na tle współczesnych autorów dwudziestolecia międzywojennego, 3. Aleksandra Janty-Połczyńskiego reporterskie odkrywanie świata, 4 . Problemy intermedialności reportażu międzywojennego, 5. Retoryczność reportaży międzywojnia na wybranych przykładach, 6. Praesents historicus jako figura reportażu, 7. Reportaż i literacka proza dwudziestolecia, 8. Reportażowość Prowincji Jerzego Pietrkiewicza, 9. O literackości reportażu, 10. Fabularyzacja narracji w międzywojennym reportażu podróżniczym, 11. O reportażu radiowym, 12. Po świecie między wojnami - o reportażach podróżniczych Ferdynanda Goetla, 13. Między literaturą a dziennikarstwem - reportaże podróżnicze Ferdynanda Goetla, 14. Reportaże podróżnicze Zbigniewa Uniłowskiego - dylematy i paradoksy, 15. Niemcy w reportażu polskim lat 1932-1933, 16. Wobec Rosji sowieckiej. Obraz społeczenstwa totalitarnego w reportażach Stanisława Mackiewicza i Melchiora Wańkowicza, 17." Entuzjazm jest uczuciem bardzo męczącym" Moja podróż do Rosji Antoniego Słonimskiego, 18. Antoniego Słonimskiego podróż po Rosji, 19. Reportaż dwudziestolecia międzywojennego w Rosji sowieckiej w rodzimych opracowaniach krytycznoliterackich, 20. Polski reportaż o Stanach Zjednoczonych w dwudziestoleciu międzywojennym, 21. Perswazyjność i propaganda w polskich reportażach z wojny domowej w Hiszpanii 1936-1939, 22. Emigracja polska w Brazylii w reportażu dwudziestolecia międzywojennego, 23." Opracowanie doznanych przyjemności" Śródziemnomorskie peregrynacje Jana Parandowskiego, 24. Karen Bixen reportaż ze wspomnień - o Pożegnaniu z Afryką kobiety, która chce zrozumieć, 25. Reportaż Stefana Żeromskiego Na probostwie w Wyszkowie - po latach, 26. Wokół plebiscytowego reportażu Stefana Żeromskiego, 27. Prusy Wschodnie w reportażach dwudziestolecia międzywojennego (Jędrzej Gietrych, Melchior Wańskowicz), 28. Rola prasy regionalnej w kształtowaniu reportażu w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie Kielecczyzny, 29. Reportaż w "Bluszczu" w okresie dwudziestolecia międzywojennego, 30. Reportaż sądowy w tygodniku "Tajny Detektyw", 31. Estetyka słowa w twórczości reportażowej Ireny Krzywickiej (na przykładzie zbioru reportaży Sąd idzie)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ; nr 1 (3))
Rys historyczny naukowej informacji wojskowej; Funkcjonowanie bibliotek wojskowych w latach 1918-1939. Część 1. Sprzęt i wyposażenie bibliotek wojskowych; Historia wojskowości jako specjalność dydaktyczna na uczelni cywilnej (doświadczenia i refleksje na przykładzie pierwszych lat funkcjonowania Instytutu Historii Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim); Działalność Kazimierza Pużaka w Radzie Jedności Narodowej; Zarys stosunków polsko-ukraińskich w latach 1939-1947. Część 3. Walki Polsko-Ukraińskie w latach 1943-1947; Początki i rozwój struktur organizacyjno-wojskowych Kozaczyzny Zaporoskiej. Skład etniczny, uzbrojenie, taktyka walki; Wie Warszawa, kto Wieniawa. Ziemiańska, Adria, Fukier, Europejski - warszawskie miejsca spotkań Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego; Zagadnienia terroryzmu w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej. Bibliografia druków zwartych za lata 1994-2014; Czy Hitler mógł zatrzymać ofensywę Stalina w 1945 roku?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-2892-8
1. Filozofia i międzynarodowy kontekst prawa polskiego: Zarys filozofii prawa; Polska myśl prawna i prawnicza; Status prawno międzynarodowy II Rzeczypospolitej; 2. Prawo konstytucyjne, administracyjne i procedura administracyjna oraz prawo wyborcze: prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej Polskiej; Ustrój sądów powszechnych; Prawo administracyjne; Procedura administracyjna; prawo wyborcze; 3. Prawo cywilne i procedura cywilna oraz prawo rodzinne i prawo prywatne międzynarodowe: Prawo cywilne- część ogólna; prawa rzeczowe; Prawa na dobrach niematerialnych; Charakterystyka polskiego prawa zobowiązań okresu II Rzeczypospolitej; Prawo spadkowe; Prawo rodzinne; Prawo małżeńskie; Procedura cywila; prawo prywatne międzynarodowe i międzydzielnicowe; 4. Prawo karne, karne wykonawcze i procedura karna: Prawo karne materialne; Polskie prawo penitencjarne; Polskie postępowanie karne w świetle przepisów Kodeksu postępowania karnego z 1928 roku; 5. Prawo skarbowe, gospodarcze, handlowe oraz prawo pracy i prawo ochrony środowiska: Skarbowość i prawo skarbowe; Administracyjnoprawna regulacja działalności gospodarczej; Prawo handlowe; Rozwój polskiego prawa pracy; Geneza prawa ochrony środowiska; 6. Prawo wyznaniowe i polskie prawo kanoniczne: Stosunki państwo-kościół; Prawo kanoniczne; 7. Nauczanie prawa rzymskiego oraz medycyny sądowej: Nauczanie medycyny sądowej na Wydziałach Prawa w Polsce; Prawo rzymskie i jego nauczanie w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2926)
ISBN: 978-83-229-2809-7
I. Szkoły naukowe w nauce prawa karnego procesowego II. Ogólna charakterystyka szkoły socjologicznej w nauce prawa karnego III. Nurt socjologiczny w polskiej nauce prawa karnego okresu międzywojennego IV. Wpływ na prawo karne procesowe do czasu uchwalenia postępowania karnego z 1928 roku V. Wpływ na przepisy kodeksu postępowania karnego z 1928 roku VI. Wpływ na zmiany przepisów kodeksu postępowania karnego z 1928 roku po jego uchwaleniu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Polska - historia - 1918-1939 r (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again