Form of Work
Książki
(30)
Status
only on-site
(25)
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(25)
Author
Karpiński Andrzej
(4)
Cieślak Maria
(3)
Kabaj Mieczysław
(2)
Krzyżaniak Stanisław
(2)
Stępniak Andrzej
(2)
Welfe Aleksander
(2)
Auleytner Julian
(1)
Bajorek-Ziaja Hanna
(1)
Balazas Artur
(1)
Banach Czesław
(1)
Borcuch Artur
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Bylicki Andrzej
(1)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(1)
Florczak Waldemar
(1)
Glikman Paweł
(1)
Goban-Klas Tomasz
(1)
Gorynia, Marian
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Gruca Andrzej
(1)
Górzyński Michał
(1)
Harasymiuk Marian
(1)
Jankowska Barbara
(1)
Jasiński Andrzej H
(1)
Jeleński Andrzej
(1)
Kalukiewicz Amelia
(1)
Kleer Jerzy
(1)
Korol Tomasz
(1)
Kosecki Marek
(1)
Kotyński Juliusz
(1)
Kozłowski Stefan
(1)
Kołodko Grzegorz W
(1)
Królak Zygmunt
(1)
Kuczyński Janusz
(1)
Kukliński Antoni
(1)
Kuroń Jacek
(1)
Kułakowski Jan
(1)
Kuźnicki Leszek
(1)
Kwaśniewski Aleksander
(1)
Madej Zbigniew
(1)
Marczewski Krzysztof
(1)
Muszkiet Tadeusz
(1)
Paradysz Stanisław
(1)
Pawlak Marek
(1)
Piontek Barbara
(1)
Prusak Błażej
(1)
Rafalski Leszek
(1)
Rajkiewicz Antoni
(1)
Sadowski Zdzisław
(1)
Sisiński Andrzej
(1)
Sysło Maciej M
(1)
Tomczak Franciszek
(1)
Truszczyński Marian
(1)
Trzebski Andrzej
(1)
Umiński Stanisław
(1)
Welfe Władysław
(1)
Wierzbicki Andrzej P
(1)
Woodward Richard
(1)
Wójcik Piotr
(1)
Yourk Deniz Eylem
(1)
Zacher Lech W
(1)
Zawada Marcin
(1)
Ziaja Sebastian
(1)
Ziemiecki Jacek
(1)
Zienkowski Leszek
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(27)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Subject
Polska
(17)
Gospodarka
(11)
Ekonometria
(5)
Unia Europejska
(4)
Integracja europejska
(3)
Gospodarka materiałowa
(2)
Gospodarka oparta na wiedzy
(2)
Innowacje
(2)
Logistyka gospodarcza
(2)
Nauka
(2)
Obsługa klienta
(2)
Popyt -- prognozy
(2)
Popyt -- statystyka -- Polska
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Środki obrotowe
(2)
Elektroenergetyka
(1)
Energetyka
(1)
Energia elektryczna
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Finanse publiczne
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"
(1)
Koniunktura
(1)
Konkurencja
(1)
Meblarstwo
(1)
Odzież
(1)
Paliwa
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Postęp
(1)
Prognozy
(1)
Prognozy -- metody -- podręcznik
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Sieci neuronowe
(1)
Siła robocza
(1)
Siły wytwórcze
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Upadłość
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Wykluczenie finansowe
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Rosja
(1)
35 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87251-00-3
1. Reprodukcja majątku trwałego: Dziedzictwo, Recesja transformacyjna, Wzrost precesyjny. 2. Zasoby pracy, zatrudnienie i bezrobocie. Elementy pozatrudnieniowej dualnej strategii rozwoju gospodarczego: Rozwój i zatrudnienie zasobów pracy; Metody i środki przeciwdziałania bezrobociu, Metody i środki promowania produktywnego zatrudnienia. 3. Potencjał energetyczny Polski w jego wykorzystani. Diagnoza i prognoza do 2010 r.: Potencjał produkcyjny energii i jego wykorzystanie w progu procesu transformacji, Potencjał energetyczny i jego wykorzystanie w pierwszej fazie transformacji, Prognoza
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Kluczowe problemy gospodarki)
ISBN: 978-83-88700-33-0
Cele opracowania; Co to są "studia nad przyszłością"?; Część A. Studia nad przyszłością w świecie: Generalne trendy; Perspektywy rozwoju studiów nad przyszłością; Główne podmioty studiów nad przyszłością; Główne obszary sporów nad przyszłością; Strategiczne podejście do myślenia o przyszłości najbardziej nowoczesną jego formą. Część B. Myślenie o przyszłości w Polsce: Obecny stan studiów nad przyszłością w Polsce; Rola Komitetu Prognoz PAN w rozwoju studiów nad przyszłością w Polsce; 3. Czy kryzys myślenia o przyszłości w Polsce?; 4. Siedem przyczyn tego stanu rzeczy; 5. Konsekwencje tego stanu dla perspektyw gospodarczych i społecznych Polski; 6. Jak wyjść z obecnego kryzysu - kierunki niezbędnych działań; 7. Nasze historyczne zadanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1248-8
Zasady makromodelowania gospodarki okresu transformacji. Główne postulaty teoretyczne; Modele rozkładów opóźnień. Modele kursów walutowych; Modele korekty błędem. Modele płac; Analiza kointegracyjna. Sprzężenie inflacyjne; Modele arch. Modele kursów akcji; Pomiar wielkości nieobserwowalnych przez analizę regresji. Postęp techniczny i efektywność procesu produkcyjnego; Symulacje deterministyczne i stochastyczne. Analiza właściwości makromodelu wk98 i mechanizmów gospodarczych okresu transformacji; Prognozowanie na podstawie makromodeli. Prognoza rozwoju gospodarki Polski do 2010 r. Analiza scenariuszowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Koncepcja rozwoju zrownoważonego i trwałego Polski / Barbara Piontek. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 316, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13787-8
Rozwój zrównoważony i trwały w teorii ekonomii, Teoretyczny model rozwoju zrównoważonego i trwałego, Mierniki rozwoju zrównoważonego i trwałego, Wdrażanie rozwoju zrównoważonego i trwałego, Rozwój zrównoważony i trwały w rozwiązaniach krajowych i uwarunkowaniach integracyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Koniunktura i handel światowy - podstawowe tendencje , 2.Ceny na głównych światowych rynkach towarowych, 3. Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach, 4.Sytuacja koniunkturalna w Polsce, 5.Główne wnioski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty i Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu)
(Skrypty i Prace naukowe)
ISBN: 83-915362-3-8
Rynek energii elektrycznej w Polsce i jego restrukturyzacja, Wybrane modele w analizie popytu na energię elektryczną, Klasyczne modele ekonometryczne procesów stochastycznych w analizie danych o wysokiej częstotliwości, Prognozowanie ekonometryczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem energetycznym, Modelowanie zapotrzebowania na energię elektryczną i moc dla zakładu Energetycznego Częstochowa s. a., Weryfikacja prognostycznych własności modeli lokalnego rynku energii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-188-3
1.Finanse publiczne a rozwój polskiej gospodarki, 2. Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej, 3.Reformy strukturalne i wzrost gospdoarczy 2002-03. Bilans otwa rcia-bilans zamknięcia, 4.Wykorzystać rezerwę, by nie marnować szans, 5.Poranne Polaków rozmowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Fundusze Strukturalne UE)
ISBN: 83-60201-13-7
1.Założenia legislacyjne Komisji Europejskiej dotyczące reformy polityki spójności na lata 2007-2013, 2.Cele rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2007-2013, 3.Analiza Programów Operacyjnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, 4.Priorytety i działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego "Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne", 5.Priorytety i działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego "społeczeństwo obywatelskie"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
ISBN: 83-87344-85-0
1. Podstawowe problemy zarządzania zapasami w warunkach zapotrzebowania niezależnego, 2.Analiza popytu, 3. Prognozowania popytu, 4. Losowa zmienność popytu w cyklu uzupełnienia zapasu, 5. Poziom obsługi klienta, 6. Zapas zabezpieczający, 7. Zamawianie w systemie opartym na poziomie informacyjnym, 8. Zamawianie w systemie przeglądu okresowego, 9. Optymalizacja wielkości zapasu rotującego, 10. Zapas zabezpieczający dla wielu miejsc lokalizacji, 11. Zarządzanie zapasami grup asortymentów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
ISBN: 83-87344-85-0
1. Podstawowe problemy zarządzania zapasami w warunkach zapotrzebowania niezależnego, 2.Analiza popytu, 3. Prognozowania popytu, 4. Losowa zmienność popytu w cyklu uzupełnienia zapasu, 5. Poziom obsługi klienta, 6. Zapas zabezpieczający, 7. Zamawianie w systemie opartym na poziomie informacyjnym, 8. Zamawianie w systemie przeglądu okresowego, 9. Optymalizacja wielkości zapasu rotującego, 10. Zapas zabezpieczający dla wielu miejsc lokalizacji, 11. Zarządzanie zapasami grup asortymentów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-87444-19-8
1. Determinanty pozycji Rosji w polityce i gospodarce światowej do 2020 roku- wpływ na stosunki z Polską; 2. Rozwój gospodarki rosyjskiej do 2020; uwarunkowania, szanse realizacji; 3. Wyzwania światowego kryzysu finansowego dla Rosji; 4. Możliwości zmiany surowcowo-energetycznego na proinnowacyjny model gospodarki rosyjskiej w perspektywie 2020 roku; 5. Bezpieczeństwo energetyczne Polski- ujęcie autonomiczne i zintegrowane z polityką Unii Europejskiej; 6. Stosunki polsko-rosyjskie na tle relacji rosyjsko-unijnych; 7. Przewidywane kierunki zmian w systemie funkcjonowania gospodarki rosyjskiej- skutki dla handlu z Polską; 8. Prognoza rozwoju obrotów towarowych Polski z Rosja do 2020 roku z uwzględnieniem głównych grup towarowych; 9. Przewidywane zmiany w stosunkach między przedsiębiorstwami produkcyjnymi i i usługowymi Polski i Rosji w latach 2009-2020; 10. Instytucjonalne i infrastrukturalne warunki rozwoju handlu Polski z Rosja; 11. Wpływ zaszłości historycznych na stosunki polsko-rosyjskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-656-8
1.Konferencja Jubileuszowa, 2.Działalność Komitetu w 35-lecie Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus", 3.Memoriały Komitetu dla Komitetu dla Najwyższych Władz RP ..., 4.Stanowisko komitetu Prognoz w sprawie reformy oświaty, 5.Wnioski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-515-4
1.Dziedzictwo XX wieku, 2.Wyzwania społeczno-gospodarcze, 3.Transformacja i rozwój, 4.Miejsce Polski w Europie, 5.Uzdrowieńcze jednoczenie Europy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prognozowanie gospodarcze : metody i zastosowania / red. Maria Cieślak. - Wyd.2 rozsz. i popr. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 321,[3] s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-01-14421-1
Wprowadzenie; Organizacja procesu prognostycznego; Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych; Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego; Prognozowanie analogowe; Metody heurystyczne; Scenariusze; Prognozy ostrzegawcze; Zastosowania; Zarys problemów prognozowania w przedsiębiorstwie; Prognozy makrootoczenia przedsiębiorstwa; Prognozy mikrootoczenia przedsiębiorstwa Prognozowanie zmiennych wewnętrznych przedsiębiorstwa; Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel do prognozowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prognozowanie gospodarcze : metody i zastosowania / red. Maria Cieślak. - Wyd.3. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2004. - 321,[3] s. : tab., rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-01-14150-6
Wprowadzenie; Organizacja procesu prognostycznego; Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych; Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego; Prognozowanie analogowe; Metody heurystyczne; Scenariusze; Prognozy ostrzegawcze; Zastosowania; Zarys problemów prognozowania w przedsiębiorstwie; Prognozy makrootoczenia przedsiębiorstwa; Prognozy mikrootoczenia przedsiębiorstwa Prognozowanie zmiennych wewnętrznych przedsiębiorstwa; Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel do prognozowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (3 egz.)
Book
In basket
Prognozowanie gospodarcze : metody i zastosowania / red. Maria Cieślak. - Wyd.4 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 321,[3] s. : tab., rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-01-14421-1
Wprowadzenie; Organizacja procesu prognostycznego; Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych; Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego; Prognozowanie analogowe; Metody heurystyczne; Scenariusze; Prognozy ostrzegawcze; Zastosowania; Zarys problemów prognozowania w przedsiębiorstwie; Prognozy makrootoczenia przedsiębiorstwa; Prognozy mikrootoczenia przedsiębiorstwa Prognozowanie zmiennych wewnętrznych przedsiębiorstwa; Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel do prognozowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87427-70-5
1.Metody i założenia: Pytania badawcze, Pojęcia i definicje, Metoda badań i źródła danych, Kraje uznane za wzorce GOW, Dziedziny które można uznać za nośniki GOW. 2. Kraje GOW: Aktualna makrostruktura krajów najbardziej zaawansowanych w rozwoju GOW, Perspektywy zmian makrostruktury krajów wzorcowych dla GOW w okresie 10-20 lat. 3. Polska: Ocena punktu startu Polski w świetle kryteriów GOW, Przechodzenie Polski do GOW - prawdopodobne fazy; Perspektywy zmian makrostruktury Polski w okresie 2020-2025 w świetle kryteriów GOW. 4. Konsekwencje dla rynku pracy: GOW a ogólne zapotrzebowanie na pracę; Zapotrzebowanie na pracę w dziedzinach uznanych za nośniki GOW do roku 2020. 5. Synteza i wnioski: Odpowiedzi na pytania badawcze; Wnioski i propozycje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorstwo Współczesne / Kolegium Nauk o Przedsiębiostwie)
ISBN: 978-83-7378-380-5
1. Cele pracy i jej założenia metodyczne, 2. Przemiany strukturalne w gospodarce Unii Europejskiej, 3. Przemiany strukturalne w gospodarce Polski, 4. Przyczyny niepowodzeń w przekształceniach strukturalnych w Polsce, 5. Ogólna ocena i diagnoza, 6. W obliczu przyszłosći - na rozdrożu, 7. Rola prognoz i projekcji w studiach nad przyszłymi strukturami, 8. Struktura gospodarki Polski w roku 2025 w świetle projekcji długookresowej, 9. Rola strategii w przemianach strukturalnych, 10. Obszary potencjalnych priorytetów sektorowych, 11. Struktura gospodarcza przyszłej Poslki, 12. Podsumowanie - przemiany strukturalne szansą dla Polski i europy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Rzeczpospolita dla moich wnuków / Jacek Kuroń. - Warszawa : Rosner i Wspólnicy sp. z o.o., 2004. - 132, [3] s. : fot. ; 20 cm.
ISBN: 83-89217-60-0
1. Kuszenie Jacka Kuronia, 2. Rzeczpospolita dla moich wnuków, 3. Teremiski zmienią świat, 4. Wolność, sprawiedliwość, miłosierdzie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again