Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(2)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(2)
Author
Winiarski Bolesław
(2)
Bański Jerzy
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Gospodarka
(2)
Polska
(2)
Budżet
(1)
Ekonomia
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Nauka
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Pieniądz
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Przemysł
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek pracy
(1)
Unia Europejska
(1)
Żywność
(1)
3 results Filter
Book
In basket
Geografia rolnictwa Polski / Jerzy Bański. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 249 s. : wykr. tab., mapy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1694-5
1. Zagadnienia teoretyczne, 2. Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze podstawy gospodarki rolnej, 3. Historia rozwoju gospodarki rolnej w Polsce, 4. Struktura przestrzenna rolnictwa, 5. Współczesne procesy i zjawiska społeczno-gospodarcze w rolnictwie Polski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski. - Wyd.2. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2001. - 696 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-01-13082-2
Cz.I Funkcje polityki gospodarczej : 1.Pojęcia podstawowe, 2.Funkcje polityki gospodarczej w różnych systemach ekonomicznych, 3.Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej, 4.Przedmiot oddziaływań - gospodarka narodowa, 5.Polityka ekonomiczna a planowanie gospodarcze. Cz.II Doktryny, systemy, kierunki : 6.Merkantylizm, protekcjonizm, liberalizm, gospodarka wojenna, 7.Między dwiema wojnami, 8.Polityka gospodarcza w podzielonym świecie, 9.Ewolucja systemu i keirunków polityki gospodarczej w Polsce w latach 1944-1989, 10.Procesy transformacji w Polsce, 11."Granice konkurencji". Globalizacja polityki ekonomicznej? Cz.III Polityka rozwoju gospodarczego : 12.Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu, 13.Problemy strategii rozwoju, 14.Polityka strukturalna, 15.Polityka przemysłowa, 16.Kształtowanie rozwoju gospodarki żywnościowej , 17.Polityka regionalna, 18.Polityka ochrony środowiska, 19.Politka naukowa i innowacyjna, 20.Polityka inwestycyjna. Cz.IV Mechanizmy oddziaływań : 21.Polityka pieniężna, 22.Polityka budżetowa, 23.Regulowanie rynku pracy, 24. Regulowanie dochodów i cen. Cz.V Międzynarodowa polityka gospodarcza : 25.Polityka współpracy gospodarczej z Europą, 26.Unia Europejskastruktura instytucjonalnai zasady funkcjonowania, 27. Wybrane kierunki polityki gospodarczej Unii Europejskiej, 28.Traktat z Maastricht - unia walutowa; Polska a Unia Europejska, 29.Euroregiony - nowy element narodo wej i międzynarodowej polityki gospodarczej, 30.Polityka dosotosowawcza
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polityka gospodarcza / red. nauk. Bolesław Winiarski. - Wyd.3 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 584 s. : mapy, rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-14785-3
I. Funkcje polityki gospodarczej: 1.Pojęcia podstawowe. 2.systemy ekonomiczne i funkcje polityki gospodarczej. 3.Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej. 4.Przedmiot oddziaływań - gospodarka narodowa i jej relacje z otoczeniem.5.Polityka ekonomiczna a planowanie gospodarcze. II. Doktryny, systemy, kierunki: 6.Merkantylizm, protekcjonizm, liberalizm, gospodarka wojenna. 7.Między dwiema wojnami. 8.Druga połowa XX stulecia. Polityka gospodarcza w podzielonym świecie. 9.Procesy transformacji - od realnego socjalizmu do gospodarki rynkowej. 10.Polityka gospodarcza w obliczu procesów globalizacji. Perspektywy na pierwsze dziesięciolecia XXI wieku. III. Polityka rozwoju gospodarczego: 11.Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu. 12.Problemy strategii rozwoju. 13. Polityka strukturalna. 14.Polityka przemysłowa. 15.Polityka żywnościowa. 16.Polityka regionalna. 17.Polityka ochrony środowiska. 18.Polityka naukowa i innowacyjna. 19.Polityka inwestycyjna. IV. Mechanizmy oddziaływań: 20.Polityka pieniężna. 21.Polityka budżetowa. 22.Regulowanie rynku pracy. 23.regulowanie dochodów i cen. V. Międzynarodowa polityka gospodarcza: 24.Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą. 25.Polityka dostosowawcza. 26.Unia Europejska - struktura instytucjonalna ii zasady funkcjonowania. 27.Wybrane kierunki polityki gospodarczej Unii Europejskiej. 28.Euroregiony - nowy element narodowej i międzynarodowej polityki gospodarczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again