Form of Work
Książki
(32)
Status
only on-site
(29)
available
(9)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(30)
Author
Klamecka-Roszkowska Grażyna
(2)
Kraska Marcin
(2)
Muczyński Maciej
(2)
Piekarska Ewa
(2)
Baczko Tadeusz
(1)
Belniak Stanisław
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Bryx Marek
(1)
Dolny Edward
(1)
Gawron Grzegorz
(1)
Goliński Jan
(1)
Gorynia, Marian
(1)
Grzegorzewska-Mischka Ewa
(1)
Jakóbik Witold
(1)
Janasz Władysław
(1)
Jankowska Barbara
(1)
Jelonek Dorota
(1)
Kaźmierczak Tomasz
(1)
Koźmiński Andrzej K
(1)
Kuzel Marcin
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Mamica Łukasz
(1)
Masik Grzegorz
(1)
Murzyn Dorota
(1)
Muster Rafał
(1)
Niemczyk Roman
(1)
Nowicki Adam
(1)
Oczkowska Renata
(1)
Pomykalski Andrzej (1941- )
(1)
Płowiec Urszula
(1)
Rojek-Adamek Paulina
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Samojlik Bazyli
(1)
Sobczak Iwona
(1)
Sztompka Piotr
(1)
Wiśniewski Radosław
(1)
Wiśniewski Zenon
(1)
Ładysz Jerzy
(1)
Łukaszewska Agata
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(22)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(32)
Subject
Innowacje
(8)
Przedsiębiorstwo
(6)
Polska
(5)
Gospodarka
(4)
Nieruchomości
(4)
Gospodarka elektroniczna
(3)
Internet
(3)
Unia Europejska
(3)
Ekorozwój
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Górnośląski Związek Metropolitalny
(2)
Konkurencja
(2)
Marketing strategiczny
(2)
Metropolie (urban.)
(2)
Miasta
(2)
Polityka regionalna
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Regionalizacja
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Administracja
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Baza danych
(1)
Budżety gminne
(1)
Controlling
(1)
Dotacja
(1)
Dług publiczny
(1)
Ekonomia
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Finanse
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Informatyka
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Jakość życia
(1)
Kadry
(1)
Kanada
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Marketing
(1)
Małopolskie, województwo
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauka
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Organizacja
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Państwo
(1)
Pieniądz elektroniczny
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Podatek
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatek od nieruchomości
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Produktywność pracy
(1)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Publicystyka polska
(1)
Rachunkowość
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjologia
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Usługi elektroniczne
(1)
Wieś
(1)
Własność komunalna
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Subject: time
2001-0
(16)
Subject: place
Polska
(5)
Białystok (woj. podlaskie ; okręg)
(2)
Śląsk, Górny
(2)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie ; okręg)
(1)
Sopot (woj.pomorskie)
(1)
50 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87981-13-6
1. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw. 2. Aktywność innowacyjna instytucji naukowo-badawczych. 3. Aktywność innowacyjna instytucji otoczenia biznesu. 4. Wnioski z badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87981-38-9
1. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw. 2. Aktywność innowacyjna instytucji naukowo-badawczych. 3. Aktywność innowacyjna instytucji otoczenia biznesu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (2 egz.)
Book
In basket
Dotacje na e-biznes : pozyskiwanie środków z UE w ramach PO IG 8.1 - Gliwice : Helion, 2010. - 166, [2] s. : rys. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-246-2646-5
1.Co to jest e-biznes, czyli na co Unia Europejska udziela wsparcia; 2. Wymagania formalne, czyli sprawdź, czy możesz aplikować; 3. Ile możesz zyskać dzięki dofinansowaniu na realizację projektu w ramach działania 8.1 PO IG; 4. Wymagania merytoryczne projektu w ramach działania 8.1. PO IG, czyli zaczynamy pisać projekt; 5. Wniosek krok po kroku; 6. Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu; 7. Sposób składania wniosku o dofinansowanie projektu; 8. Miejsce składania wniosku o dofinansowanie projektu; 9. Umowa o dofinansowanie projektu, czyli co Cię czeka, kiedy już dostaniesz dofinansowanie do realizacji projektu; 10. Działanie 8.1 Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka w praktyce; 11. Kilka praktycznych wskazówek związanych z działaniem 8.1 PO IG.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
ISBN: 83-87344-47-8
Cz.A: Streszczenie raportu o stanie e-gospodarki w Polsce w 2005 roku. Cz.B: Analiza rynku i obszarów zastosowań e-gospodarki w Polsce.Cz.C:Baza rozwoju e-gospodarki w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
ISBN: 978-83-87344-29-0
1. Streszczenie raportu o stanie e-gospodarki w Polsce w 2008 roku. 2. Analiza rynku i obszarów e-gospodarki w Polsce: Społeczeństwo informacyjne ( Internet; E-zakpuy; E-finanse; E-zdrowie; E-learning ) ; E-biznes ( Sklepy internetowe; E-bankowość; E-ubezpieczenia; E-makler; aukcje elektroniczne ); E-administracja; E-edukacja (Internet w pracy szkoły wyższej). 3. Baza rozwoju e-gpospodarki w Polsce: E-usługi; Standardy; Prawo; Inicjatywy; Kalendarium - najważniejsze wydarzenia w 2007 roku. Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-62508-02-0
1. Wprowadzenie; 2. Metropolie- w kręgu zagadnień podstawowych; 3. Charakterystyka społeczno-demograficzna badanej grupy respondentów; 4. Analiza zgromadzonego materiału empirycznego: Potencjał gospodarczy i trendy rozwojowe miast członkowskich Metropolii "Silesia" w opiniach badanych ekspertów; Potencjał gospodarczy i trendy rozwojowe Metropolii "Silesia" w opiniach badanych ekspertůów; 5. Zamiast zakończenia- próba konkluzji pobadawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rewitalizacja Miast Polskich ; t.7)
ISBN: 978-83-89440-16-7
1. Wprowadzenie; 2. Infrastruktura rynku nieruchomości jako wsparcie procesów rewitalizacji- luka instytucjonalna i regulacyjna; 3. Rewitalizacja a zasady biznesu; 4. Warunki finansowania procesów rewitalizacji w gospodarce rynkowej; 5. Rewitalizacja polskich miast w świetle wymagań Funduszy Strukturalnych UE 2004-2006 jako wdrażanie europejskiego podejścia systemowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
Gospodarka i obrót nieruchomościami / Roman Niemczyk. - Warszawa : Difin, 2009. - 207 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-049-4
1. Podstawowe pojęcia i kategorie; 2. Podatek od gruntów i budynków stosowanych w działalności gospodarczej; 3. Wycena nieruchomości w krajach zachodnich; 4. Zarządzanie i wycena nieruchomości; 5. Metody wyceny nieruchomości; 6. Metodyka i jakość danych w wycenie nieruchomości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-92-2
1. Gospodarka światowa na początku XXI wieku; 2. Synchronizacja wahań koniunkturalnych w warunkach przemian gospodarki światowej; 3. Polska w Unii Europejskiej- szanse i zagrożenia (aspekty polityczne); 4. Gospodarka polska na tle krajów Unii Europejskiej. Determinanty dalszego jej wzrostu; 5. Cechy morfologiczne wahań koniunkturalnych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej; 6. Finanse publiczne w warunkach uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej; 7. Warunki pomyślnego przejścia testu stabilności kursu walutowego w mechanizmie ERM 2; 8. Mikroekonomiczne aspekty internacjonalizacji gospodarki polskiej; 9. Ekspansja inwestycyjna korporacji transnarodowych. Obecne przemiany i ich implikacje dla Polski; 10. Nowe metody zarządzania- wyzwania dla przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-587-2
1.Zasoby nieruchomości - podstawowe pojęcia; 3. Koncepcja SGZN w gminie; 3. Gminne zasoby nieruchomości - przedmioty i podmioty gospodarowania; 4. Rola i funkcje gminnych zasobów nieruchomości; 5. Inwentaryzacja i ewidencjonowanie nieruchomości w SGZN; 6. Analiza otoczenia gminnych zasobów nieruchomości ; 7. Strategia gospodarowania gminnymi zasobami nieruchomości; 8. Aplikacja wspomagająca system gospodarowania gminnymi zasobami nieruchomościami - GZN-GMINA
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88469-62-2
Cz. I Wpływ technologii informacyjnej na współczesne procesy zarządzania : 1. Strategia informacyjna przedsiębiorstwa - istota, cele i zadania, 2. Rola zasobów informacyjnych w dynamice przedsiębiorstwa, 3. System zarządzania bazą danych elementem integrującym współczesne organizacje, 4. Wpływ technologii informacyjnej na funkcjonowanie jednostek w systemach franchisingowych, 5. Architektura wirtualnych branżowych systemów wspomagania decyzji, 6. Specyfika wirtualnego outsourcingu informatycznego, 7. Sieci neuronowe jako alternatywne narzędzie prognostyczne w przedsiębiorstwie, 8. Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie symulacji próbki z populacji, 9. Technologie informatyczne umożliwiające komunikację w korporacjach na szczeblach Rad Nadzorczych, 10. Wybrane źródła konkurencyjnej przewagi przedsiębiorstwa w przestrzeni Internetowej. Cz. II Zarządzanie informacją i wiedzą : 11. Technologie sieciowe i elektroniczna wymiana danych (EDI) jako narzędzia wspomagające obieg dokumentów księgowych w przedsiębiorstwie , 12. Pakiety oprogramowania służące weryfikacji wiedzy analizujące wypowiedzi otwarte, 15. Znaczenie systemów informacyjnych w łańcuchu wartości uczelni wyższej, 16. Standardy wymiany informacji naukowej w Internecie. Cz. III Teoria i praktyka projektowania, wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych zarządzania : 17. Proces Tworzenia systemu klasy ERP na przykładzie metodyki BPSC S.A., 18. Wpływ elastycznego oprogramowania SIZ na proces wdrażania i eksploatację, 19 .Integracja sieciowa systemów informatycznych. Analiza wybranych rozwiązań modelowych, 20. Próba klasyfikacji informatycznych systemów budżetowania firm, 21. Specyfikacja wdrażania współczesnych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie projektami, 22.Integracja procesowa w projektowania systemów zintegrowanych klasy ERPII w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw SCM. Cz. IV Kierunki zmian w metodach i technikach nauczania informatyki ekonomicznej : 23. Kierunki kształcenia przyszłych menedżerów informacji w szkolnictwie wyższym, 24. Nauczanie informatyki ekonomicznej dla inżynierów, 25. Klasyfikacja pojęć obszaru distance laerning, 26. Analiza szans oraz zagrożeń związanych z wykorzystaniem Internetu w edukacji, 27. Rola portalu edukacyjnego w procesie nauczania, 28. Idea OpenSource w procesie edukacji na uczelni wyższej, 29. Zastosowanie systemów wnioskujących przez przypadki w inteligentnych systemach autorskich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
Innowacje w zrównoważonym rozowju organizacji / red. nauk. Władysław Janasz. - Warszawa : Difin, 2011. - 294, [2] s. : rys.; tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-362-4
1. Innowacje w strategii gospodarczej Unii Europejskiej; 2. Modele implementacji kapitału w finansowaniu przedsięwzięć innowacyjnych; 3. Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw a polityka innowacyjna państwa; 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Unii Europejskiej; 5. Kreowanie potencjału technologiczne przedsiębiorstw; 6. Uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w regionie Małopolski w latach 2006-2008; 7. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w regionie Pomorza Zachodniego w latach 1997-2008; 8. Aktywność innowacyjna sektora usług w Polsce; 9. Rola korporacji transnarodowych w globalnych nakładach na sferę B+R; 11. Ocena determinant aktywności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa zachodniopomorskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Innowacyjność organizacji / red. nauk. Andrzej Pomykalski. - Łódź : Wyższa Szkoła Kupiecka, 2009. - 197, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-89808-31-5
1. Innowacyjność organizacji; 2. Innowacyjność w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami; 3. Zarządzanie innowacjami w globalizacji; 4. Wzrost innowacyjności gospodarki europejskiej warunkiem przeciwdziałania marginalizacji Europy na globalnym rynku; 5. Problemy zarządzania w społeczeństwie nowoczesnym; 6. Wpływ wiedzy i kultury na innowacje w przedsiębiorstwach usługowych; 7. Kreatywność, twórczość i innowacyjność a przyszłość przedsiębiorstw; 8. Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem- wykorzystanie metody Kazein; 9. Czy region łódzki jest innowacyjny czy tylko jego metropolia; 10. Innowacje w e-commerce; 11. Zarządzanie innowacjami w sieci produktowej; 12. Rola komunikacji w kreowaniu rozwoju organizacji; 13. Innowacje i przedsiębiorczość jako determinanty kształtowania nowoczesnej architektury; 14. Klastry nowy sposób na konkurencyjność; 15. Innowacyjne Lokalizacje Hipermarketów w Polce; 16. Strategiczne zarządzanie personelem jako instrument kształtowania innowacyjności w przedsiębiorstwie; 17. Rynkowe uwarunkowania innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna Monografie ; Nr 180)
ISBN: 978-83-7252-361-7
1. Podstawowe kategorie innowacyjności, 2. Jednostki badawczo-rozwojowe jako element systemu innowacyjengo, 3. Koncepcje terytorialnych modeli innowacji jako teoretyczne podstawy polityki innowacyjnej, 4. Systemowe uwarunkowania polityki innowacyjnej, 5. Przykłady polityki innowacyjnej w wymiarze międzynarodowym, 6. Charakterystyka polskiej polityki innowacyjnej, 7. Potencjał krajowego sektora jednostek badawczo-rozwojowych w świetle przeprowadzonych badań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna Monografie ; Nr 164)
ISBN: 83-7252-246-4
1.Strategi interncajonalizacji przedsiębiorstw, 2.Joint venture jako sposób wejścia na rynki zagraniczne, 3.Determinanty i kierunki rozwoju joint venture w Polsce, 4.Przesłanki wyboru joint venture jako formy wejścia przedsiębiorstw zagranciznych na rynek polski, 5.Strategie marketingowe spółek joint venture na rynku polskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7278-243-3
1.działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego - skala i źródła finansowania. 2.Wykorzystanie nowych instrumentów zarządzania długiem publicznym w Polsce. 3.System podatkowy - Kierunki ewolucji. 4.tendencje i kierunki zmian w polskiej polityce fiskalnej na drodze do Unii Europejskiej i strefy euro. 5.Realizacja strategii lizbońskiej w sferze pomocy publicznej. 6.Zakres i mozliwości analizy finansowej podmiotów sektora publicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(VIII Kongres Ekonomistów Polskich - red. nauk. Stanisław Rudolf)
ISBN: 978-83-88700-23-1
1. Nominalna konwergencja polskiej gospodarki z gospodarkami strefy euro: Kierunki i uwarunkowania polityki rozwoju Polski; Wybór strategii przystępowania do strefy euro w świetle teorii i doświadczenia EUGiW; Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju po akcesji Polski do Unii Europejskije; Kto zyska na ruro?; Główne aktualne zagrożenia dla stabilności światowego systemu finansowego; Znaczenie czynników ryzyka towarzyszących wchodzeniu Polski do ERM II i do strefy euro; Inflacja naturalna a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej; Currency board (izba walutowa) a stabilizacja kursu złotego w europejskim mechanizmie kursowym II; Niektóre zagadnienia równowagi finansów publicznych i długu publicznego; Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej Unii Europejskiej; Wydatki publiczne w Polsce- szansa czy zagrożenie rozwoju?; Członkostwo Polski w Unii Gospodarczo-Walutowej- korzyści i obciążenia; 2. Realna konwergencja polskiej gospodarki z gospodarkami strefy euro: Procesy konwergencji rynku pracy; Polski rynek pracy wobec wyzwań rozwojowych; Flexicurity jako koncepcja zwiększania efektywności rynków pracy w Polsce i pozostałych krajach UE; Problem relacji inflacja-bezrobocie w warunkach gospodarek transformujących się; Spójność społeczno-eknomiczna w kontekście kapitału ludzkiego, społecznego i zmiany instytucjonalnej. Wnioski dla Polski; Płace a koszty pracy- skutki obniżki składki rentowej w skali mikro i makro; Procesy konwergencji rolnictwa i wsi: Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne; Makroekonomiczne uwarunkowania budżetowego wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej i USA. Wnioski dla Polski; Problem racjonalności w modelu zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w UE w warunkach globalizacji; Ocena alokacji środków strukturalnych UE przeznaczonych na rozwój rolnictwa w Polsce przy wykorzystaniu metod optymalizacyjnych; Polityka wsparcia rolnictwa w krajach wysoko rozwiniętych w aspekcie multilateralnej liberalizacji handlu artykułami rolno-żywnościowymi; Reprodukcja trwałego majątku rolnego w wielkopolskich spółkach Skarbu Państwa; Bariery przebudowy strukturalnej rolnictwa w Polsce w świetle teorii nowego instytucjonalizmu; Oddziaływanie agencji rządowych na rozwój rolnictwa w świetle polskich poświadczeń po 1990 roku; Perspektywy rozwoju Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w nowym okresie programowania 2007-2013; Rozwój obszarów wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacją na przykładzie Podkarpacia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Unia Europejska / C.H.BECK)
ISBN: 978-83-255-1788-5
1. Rozwój gospodarczy- uwarunkowania; 2. Polityka spójności Unii Europejskiej wobec rozwoju regionalnego; 3. Polityka spójności Unii Europejskiej w Polsce; 4. Oddziaływanie funduszy Unii Europejskiej na spójność gospodarczo-społeczną - ewaluacja; 5. Analiza spójności gospodarczo-społecznej w Unii Europejskiej; 6. Oddziaływanie polityki spójności Unii Europejskiej na zmniejszenie dysproporcji w rozwoju gospodarczym w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
Book
In basket
(Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu)
ISBN: 978-83-7011-888-4
1/ Podstawy teoretyczne polityki strukturalnej, 2. Polityka strukturalna w Poslce w okresie transformacji systemowej, 3. Regionalna polityka strukturalna Unii Europejskiej, 4. Dostosowywanie polskiej polityki strukturalnej do wymogów konkurencji międzynarodowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-62508-00-6
1. Wprowadzenie; 2. Osoby pracujące i podmioty gospodarcze funkcjonujące na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego; 3. Charakterystyka badanych pracodawców; 4. Analiza zgromadzonego materiału empirycznego; 5. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again