Form of Work
Książki
(37)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(33)
available
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(33)
Author
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(3)
Bielska Agnieszka
(2)
Czyżewski Andrzej
(2)
Jurcewicz Alina
(2)
Kozłowska Barbara
(2)
Tomkiewicz Elżbieta
(2)
Bajan Konrad
(1)
Czajkowska Magdalena
(1)
Czechowski Paweł
(1)
Czepiec Marek
(1)
Czternasty Waldemar
(1)
Czyżewski Bazyli
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Grabowski Tadeusz
(1)
Grochowska Renata
(1)
Grzelak Aleksander
(1)
Gulbicka Bożena
(1)
Henisz Anna
(1)
Henisz-Matuszczak Anna
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Izdebski Jan M
(1)
Jaworski Piotr
(1)
Kalina-Prasznic Urszula
(1)
Kocot Maria
(1)
Kolarska-Bobińska Lena
(1)
Korzycka-Iwanow Małgorzata
(1)
Kowalski Andrzej
(1)
Krakowski Jędrzej
(1)
Kujaczyński Tomasz
(1)
Kupich Andrzej
(1)
Kłosiewicz-Górecka Urszula
(1)
Latoszek Ewa
(1)
Mazurkiewicz Eugeniusz
(1)
Michalski Ryszard
(1)
Migalski Marek
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Mroczek Wojciech
(1)
Niemczyk Józef
(1)
Oleszko Aleksander
(1)
Poczta Walenty
(1)
Prutis Stanisław
(1)
Pudło Anna
(1)
Rosner Andrzej
(1)
Sapa Agnieszka
(1)
Sobków Czesław
(1)
Stelmachowski Andrzej
(1)
Szewczyk Marcin
(1)
Szumski Stanisław
(1)
Szwabe Michał
(1)
Słomińska Bożena
(1)
Tendera-Właszczuk Helena
(1)
Tkaczyk Tadeusz Paweł
(1)
Walkowski Maciej
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wilkin Jerzy
(1)
Wojtasik Waldemar
(1)
Władyniak Aleksandra
(1)
Zalega Tomasz
(1)
Zarębski Marek
(1)
Zięba Stanisław
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Świeca Jerzy
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2000 - 2009
(36)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(38)
Language
Polish
(37)
English
(1)
Subject
Unia Europejska
(26)
Polska
(25)
Rolnictwo
(25)
Wspólna Polityka Rolna UE
(7)
Rynek
(5)
Integracja europejska
(4)
Ochrona środowiska
(4)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Przemysł
(4)
Gospodarka
(3)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Globalizacja
(2)
Gospodarka żywnościowa
(2)
Konkurencja
(2)
Leśnictwo
(2)
Migracje
(2)
Polityka społeczna
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Rynek pracy
(2)
Siła robocza
(2)
Swobodny przepływ kapitału
(2)
Transport
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Wieś
(2)
Żywność
(2)
Żywność transgeniczna
(2)
Administracja
(1)
Agencje muzyczne
(1)
Agrobiznes
(1)
Banki internetowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Bhp
(1)
Biotechnologia
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Edukacja
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomia
(1)
Finanse
(1)
Franchising
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Giełda
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Handel
(1)
Inflacja
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Internet
(1)
Inwestycje
(1)
Inżynieria genetyczna
(1)
Kadry
(1)
Keynesizm
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola sanitarna
(1)
Korporacjonizm
(1)
Logistyka
(1)
Mleczarstwo
(1)
Mleko
(1)
Odżywianie
(1)
Opieka społeczna
(1)
Ordoliberalizm
(1)
Organizmy transgeniczne
(1)
Otoczenie firmy
(1)
PHARE
(1)
Podatek
(1)
Podatki
(1)
Polityka Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Prawo
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Produkcja
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Rybołóstwo
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sektor publiczny
(1)
Spożycie
(1)
Spółki
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Unia Europejska a Polska
(1)
Urząd Komitetu Intergacji Europejskiej
(1)
Urzędy pracy
(1)
Usługi
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zadrzewianie
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Łowiectwo
(1)
Środki trwałe
(1)
Światowa Organizacja Handlu
(1)
Żywność ekologiczna
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
38 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7171-638-5
Jaworowski P.: Problemy negocjacji przystąpieniowych z Unią Europejską; Sobków C.: Fundusze przedakcesyjne nowych programów pomocy Unii Europejskiej dla polskiego agrobiznesu; Pałasz L.: Uwarunkowania dostosowawcze rolnictwa polskiego do wymogów Unii Europejskiej; Urban S.: Bezrobocie na wsi w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską; Niedzielski E.: Rynek pracy i przedsiębiorczość gospodarcza na wsi w kontekście Integracji Europejskiej; Łaguna M.: Czy polskie rolnictwo jest przygotowane do negocjacji z Unią Europejską; Wawrzyniak B.: Doradztwo w agrobiznesie - Instrument realizacji polityki rolnej w Unii Europejskiej; Mickiewicz A.: Przedsięwzięcia dostosowawcze transformacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej do integracji z Unią Europejską; Heller J.: Interwencjonizm państwowy jako metoda polityki regionalnej w Unii Europejskiej; Sobków C.: Problemy polskiego rolnictwa na drodze do Unii Europejskiej; Zarębski M.: Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako wzorzec nowego ładu gospodarczego; Cieśliński Z.: Ochrona wód i gleby w aspekcie rozwoju turystyki wiejskiej; Zarębski M.: koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich; Krajewski P.: procesy koncentracji produkcji i przetwórstwa mleka w Unii Europejskiej; Łapińska J.: Wybrane problemy handlu zagranicznego polski i czech w zakresie towarów rolno-spożywczych; Brelik A.: Rynek polskiego mleczarstwa we wspólnocie europejskiej szanse i zagrożenia; Mickiewicz B.: Szanse rozwoju gospodarstw rodzinnych w Polsce północnej w opinii rolników; Szczepkowska A.: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji Europejskiej; Wołkonowski J.: Poziom wykształcenia polskiej mniejszości na Litwie w latach 1970-2000.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 2/2005)
Reforma dochodów budżetu UE; Ustrojowe uwarunkowania oddziaływań międzynarodowych w systemie europejskim; Społeczna cena reform w krajach Europy Środkowej i Wschodniej; O przyczynach niestabilności polskiego systemu partyjnego; Światowe i europejskie zróżnicowanie specjalnych stref ekonomicznych; Kilka uwag na temat zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego w Traktacie Konstytucyjnym UE; Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy; Wybrane problemy polskiego sektora rolnego w obliczu integracji europejskiej; Some comparison remarks on Polish and UE Systems of Public Procurement.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-83-7
1. Biotechnologia jako innowacyjny kierunek gospodarki w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska; 2. Ekonomiczne znaczenie roślin modyfikowanych genetycznie; 3. Dylematy konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego; 4. Współistnienie (koegzystencja) upraw GMO z innymi technologiami produkcji roślinnej; 5. Skutki zakazu pasz GMO oraz rynkowe wyzwania dla konkurencyjności pasz zmodyfikowanych genetycznie; 6. Stan prawny produkcji i stosowania żywności transgranicznej w Unii Europejskiej- przypadek Polski; 7. Genetycznie zmodyfikowane organizmy w opinii Europejczyków; 8. Ekonomiczne i społeczne skutki zaniechania stosowania biotechnologii; 9. Uwarunkowania zdrowotne żywności z udziałem surowców modyfikowanych genetycznie; 10. Dominujący udział innowacyjnych produktów farmaceutycznych na rynku światowym i europejskim; 11. Od genu do GMO, czyli rzecz o doskonaleniu organizmów użytkowych i walce z głodem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89218-48-8
R.1 Struktura rolnictwa, R.2 Środki na rolnictwo i obs zary wiejskie, R.3 Wpływ integracji na przychody rolni ctwa, R.4 Sytuacja ekonomiczna rolnictwa w ujęciu sekt orowym, R.5 Wpływ akcesji na sytuację ekonomiczną wybr anych modelowych typów gospodarstw i ich możliwości ro zwojowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi ; Nr 3 (45)/2004)
1.Globalizacja a internacjonalizacja. Kontrowersje definicyjne, podstawowe wymiary i cechy, 2.Orientacja na globalizację jako kompetencja menedżerska, 3.Nadzór korporacyjny a działalność innowacyjna, 4.Rynek pracy w epoce cywilizacji informacyjnej i procesów globalizacji gospodarki światowej, 5.Bank wirtualny jako przykład organizacji działającej w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne - zastosowanie Internetu w strategii mBanku, 6.Zastosowanie Internetu w nauczaniu zdalnym na poziomie akademickim, 7.Wybrane aspekty promocji polskich przedsiębiorstw przemysłu muzycznego w dobie globalizacji, 8.Działania produktowo-cenowe polskich przedsiębiorstw przemysłu muzycznego w dobie globalizacji, 9.Polityka rolna a procesy globalizacji, 10.Szanse polskiego rolnictwa ekologicznego na rynkach Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-05-13483-5
1. Międzynarodowa integracja gospodarcza - wybrane zagadnienia teoretyczne, 2. Wspólnoty europejskie jako najbardziej zaawansowana forma integracji międzynarodowej, 3. Członkowstwo pełne w Unii Europejskiej, 4. Instytucje wspólnot europejskich oraz lobbing w unii Europejskiej, 5. Wspólna polityka handlowa wspólnoty europejskiej i jej skutki dla polskiego handlu zagranicznego w warunkach pełnego członkowstwa w UE, 6. Wspólna polityka rolna w Unii Europejskiej. Warunki uczestnictwa Polski w jej realizacji, 7. Wspólnotowa polityka społeczna, 8. Polityka strukturalna wspólnot europejskich, 9. Zasady i wielkość pomocy finansowej Unii Europejskiej dla Polski w ramach polityki strukturalnej, 10. Unia gospodarcza i walutowa, 11. Polska a Unia Gospodarcza i Walutowa, 12. Uregulowania prawne wspólnoty europejskiej dotyczące współpracy w dziedzinie kultury, 13. Założenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - udział WE w cywilnych i wojskowych operacjach zarządzania kryzysowego, 14. Trzeci filar Unii Europejskiej - współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 30)
ISBN: 83-89224-40-2
Cz. I Makroekonomiczne determinanty dostosowań rynkowych -Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych na rozwój rolnictwa w okresie transformacji; -Systemowe determinanty rozwoju małych przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji ustrojowej; Rynek, globalizacja, rolnictwo- propedeutyka podstawowych zależności; -Gospodarka żywnościowa. Ujęcie strukturalne; -Interwencjonizm w polityce rolnej krajów wysoko rozwiniętych w warunkach globalizacji i integracji. Cz. II Wybrane problemy funkcjonowania agrobiznesu: -Uwarunkowania sektorowe asymetrii wymiany rolno-spożywczej Polski z UE w okresie przedakcesyjnym; -Czynniki wytwórcze w rolnictwie UE i Polski; -Rola instytucji w procesie kształtowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce; -Przesłanki rozwoju giełdy towarowej w świetle kryteriów efektywności terminowego rynku surowców rolnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919127-4-4
1. Przewidywane zmiany na krajowym rynku żywności w wyniku integracji polski z Unią Europejską, 2. Skutki dla przedsiębiorstw wynikające z integracji Polski z krajami Unii Europejskiej, 3. Ocena potencjału konkurowania małych i średnich krajowych przedsiębiorstw na rynku żywnościowym, 4. Zakres przygotowań krajowych przedsiębiorstw do funkcjonowania w ramach Jednolitego Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej, 5. Ocena instrumentów wspomagających przystosowanie firm do zmieniających się warunków funkcjonowania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 53. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 126, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 53)
1.Dokumenty i materiały źródłowe: Polska: Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2008 roku (podczas prezydencji słoweńskiej), przygotowana w realizacji art. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Dokument przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów 18 lipca 2008 r. i przez Radę Ministrów 5 sierpnia 2008 r. (część druga); Unia Europejska: Sytuacja rolnictwa w Unii Europejskiej - Sprawozdanie z 2006 r. Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Bruksela, 26 sierpnia 2008 r.; Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej. Konkluzje prezydencji. Bruksela., 1 września 2008 r. ; 2. Archiwalia: Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniach: 2 września 2008 r., 5 września 2008 r., 9 września 2008 r., 16 września 2008 r., 19 września 2008 r., 25 września 2008 r. oraz 30 września 2008 r.; Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 30 września 2008 r.; 3. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 30 września 2008 r.; 4. Analizy: Społeczna akceptacja członkowstwa Polski w Unii Europejskiej - lipiec- sierpień 2008 r.; 5. Wybór opracowań i publikacji: Wybrane dokumenty z witryny internetowej "Europa" (za okres 1-30 września 2008 r.); Wybrane nabytki Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (wrzesień 2008 r.).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2003 Nr 1-2/2004)
1.Doktryna ortoliberalizmu - założenia i charkaterystyka, 2.Badanie otoczenia rynkowego i makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej, 3.Wykorzystanie koncepcji mikroekonomicznych nowej ekonomii keynesowskiej w polityce personalnej przedsiębiorstw, 3.Decyzje inwestycyjne śląskich przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wobec członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, 4.Logistyczna struktura procesowa - próba budowy modelu transformacji, 5.Wycena inwestycji, 6.Wybrane zaganienia franchisingu, 7.Instrumenty oddziaływania na klienta w działalności gospodarczej - wybrane aspekty, 8.Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, 9.Środki trwałe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych, 10.Podatki bezpośrenie w śwecji, 11.Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, 12.Nowe regulacje w prawie prawcy w 2004 r a nowe obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników - wybrane zaganienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-014-9
I. Okresy przejściowe w obszarze "Rolnictwo"; II. Problemy związane ze swobodnym przepływem kapitału w ramach negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej na przykładzie obrotu nieruchomościami; III. Ocena zasadności wprowadzenia okresu przejściowe go w obszarze "Swobodny przepływ osób" w perspektywie członkostwa Polski w UE; IV. Problem udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w ramach negocjacji Polski o członkostwo w UE; V. Problem rozwiązań przejściowych w obszarze negocjacji "Budżet i finanse". Aneks: Warunki członkostwa Polski w UE ustalone na szczycie w Kopenhadze w grudniu 2003r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87981-91-5
1.Cele i uwarunkowania polityki ekonomicznej, 2.Wzrost i rozwój gospodarczy, 3.Polityka strukturalna, 4.Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, 5.Polityka regionalna, 6.Polityka ekologiczna, 7.Polityka pieniężna, 8.Polityka budżetowa, 9.Polityka dochodowo-cenowa, 10.Polityka rynku pracy, 11.Współpraca gospodarcza z zagranicą, 12.Zagraniczna polityka ekonomiczna i inne instrumenty, 13.Polityka gospodarcza a proces integracji Polski z Unią Europejską
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89808-11-0
1. Rozwój gospodarczy polskie (ujęcie skrótowe). 2. Polityka Gospodarcza - zagadnienia ogólne. 3. Czynniki i narzędzia polityki gospodarczej. 4. Ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarczego. 5. Unia Europejska. 6. Zasady polityki gospodarczej Unii Europejskiej. 7. Przemysł w polityce gospodarczej. 8. Rolnictwo w polityce gospodarczej. 9. Usługi. 10. Biznes w polityce gospodarczej. 11. Polityka gospodarcza w zakresie handlu zagranicznego. 12. Polityka społeczna. 13. Opieka społeczna UE. 14. Dochody ludności. 15. Bezrobocie w polityce społecznej. 16. Niektóre zagadnienia ochrony zdrowia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-903849-0-6
1.Przygotowanie polskiej wsi do wykorzystania środków Unii Europejskiej, 2.Społeczno-polityczna mapa wsi, 3.Rolnictwo, 4.Kapitał społeczny i ludzki, 5.Środowisko przyrodnicze, 6.Społeczeństwa, 7.Dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich, 8.Produkty regionalne i tradycyjne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86702-12-5
Cz. I Zagadnienia ogólne: Przedmiot i źródła prawa rolnego; Kształtowanie się rolnictwa i prawa rolnego w Polsce (rys historyczny); Kierunki interwencjonizmu państwowego w rolnictwie. Cz. II Producenci rolni: Gospodarstwo rolne; pojęcie i jego ewolucja na tle przekształceń europejskich; Rolnicy indywidualni; Struktury gospodarcze państwowej własności rolnej i formy gospodarowania jej zasobami; Rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne zespołowe formy gospodarowania; Reprezentacja interesów producentów rolnych - izby rolnicze. Cz. III Regulacja rynku rolnego: Protekcjonizm Unii Europejskiej; Regulacja rynków rolnych UE; Kształtowa nie się rynku rolnego w Polsce. Cz. IV Finansowanie rolnictwa i kształtowanie jego dochodowości: Mechanizmy finansowania rolnictwa w UE; Problemy kredytowania i subsydiowania rolnictwa w Polsce; Opodatkowanie rolnictwa; Ubezpieczenia rolnicze majątkowe. Cz. V Kształtowanie jakości i szczególnych rodzajów produkcji: Nasiennictwo i ochrona roślin; Hodowla zwierząt gospodarskich i zwalczanie chorób zwierzęcych Instrumenty prawne chroniące zdrowie ludzi i zwierząt; Rybactwo śródlądowe; Leśnictwo i łowiectwo. Cz. VI Rolnicza przestrzeń produkcyjna i urządzenia rolne: Europejski program przebudowy przestrzeni rolniczej; Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Ochrona gruntów rolnych; Prawna regulacja stosunków wodnych dla potrzeb rolnictwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-279-4
1. Wspólna polityka rolna w zakresie organizacji jednolitego rynku rolnego i bezpieczeństwa żywnościowego. 2. Międzynarodowe organizacje do spraw rolnictwa oraz wyżywienia w tworzeniu podstaw globalnego handlu i bezpieczeństwa żywności 3. Wspólnotowe oraz krajowe prawo żywnościowe. 4. Wspólnotowa organizacja oraz funkcjonowanie branżowych rynków rolnych w zakresie swobodnego i bezpiecznego przepływu żywności. 5. Rejestracja, ochrona nazw pochodzenia oraz oznaczeń geograficznych produktów rolnych lub środków spożywczych. 6. Bezpieczeństwo zdrowotne produktów żywnościowych (środków spożywczych) oraz pasz. 7. Procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz pasz. 8. Urzędowa kontrola żywności oraz pasz. 9. Urzędowa kontrola zdrowia roślin i produktów roślinnych. 10. Organizacja i zarządzanie systemami kontroli sanitarnej żywności. 11. Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych oraz kontrola produktów zwierzęcych. 12. Żywność ekologiczna. 13. Organizmy zmodyfikowane genetycznie. 14. Odpowiedzialność w zakresie żywności oraz pasz.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-146-3
1.Teoria firmy a zmiany wynikające z procesu globalizacji i integracji, 2.Rola przedsiębiorstw w dostosowywaniu się gospodarki do warunków globalizacji i integracji, 3.Dostosowanie instytucjonalnych uwarunkowań konkurencji na polskim rynku do wyzwań integracji, 4.Wpływ globalizacji na finansowanie przedsiębiorstw. Konkurencyjność przedsiębiorstw, 5.Wpływ funduszy inwestycyjnych na zarządzanie polskich przedsiębiorstw i ich możliwość dostosowywanie się do standardów Unii Europejskiej, 6.Dostosowanie polskich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska do wymogów Unii europejskiej, 7.Niezbędne zmiany polskiego rynku rolno-spożywaczego w procesie dostosowywania się do integracji z Unią Europejską
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88311-70-0
Część I: Racjonalizacja spożycia żywności w Polsce. 1. Zalecenia żywieniowe. 2. Zmiany w spożyciu żywności w latach 1989-2001. 3. Realizacja zaleceń żywieniowych. Część II: Jakość surowców rolnych i żywności. 1. Prawo żywnościowe w Polsce. 2. Zanieczyszczenia surowców rolnych i żywności w Polsce. 3. Monitoring jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych. 4. Nowe technologii. 5. Żywność utrwalana promieniowaniem jonizującym. Część III: Dostosowanie produkcji rolniczej do zapotrzebowania na surowce rolnicze i żywność w warunkach racjonalizacji wyżywienia. 1. Produkcja rolnicza na przełomie XX i XXI wieku. 2. Samowystarczalność żywnościowa Polski. 3. Produkcja artykułów rolno-żywnościowych a racjonalizacja wyżywienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89218-01-1
1.Zarządzanie programem Phare w świetle zasad Nowej Or ientacji. 2.Administracja publiczna, nauka i badania. 3.Transport. 4.Rolnictwo. 5.ochrona środowiska. 6.Wymi ar sprawiedliowści i sprawy wewnętrzne. 7.Rynek wew nętrzny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86917-64-4
Raport: przyszłość wsi polskiej; Obszary wiejskie niewykorzystywany potencjał rozwojowy; Okiełznać, globalizację, czyli o konieczności integracji z Unią Europejską; Obecne i przyszłe zróżnicowanie regionalne wsi i rolnictwa; Ewolucja modelu wsi polskiej; Wieś jako przestrzeń przyszłości; Warunki i szanse rozwoju polskie wsi; Kwestia opóźnienia w rozwoju wsi i rolnictwa; Przekształcenia w rolnictwie; Ludzie - podstawowy kapitał polskiej wsi; Najpierw wizja; Przyszłość wsi polskiej w kontekście doświadczeń światowych; Zasięg koniecznych zmian w polityce rolnej; Przyszłość wsi polskiej - stan aktualny, kierunki działań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again