Form of Work
Książki
(37)
Status
only on-site
(34)
available
(8)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(35)
Author
Barcz Jan (1953- )
(2)
Głąbicka Katarzyna
(2)
Malik K
(2)
Miszewski M
(2)
Stanisław Miklaszewski
(2)
Zagórowska A
(2)
Bednarczyk Teresa Hanna
(1)
Biernat Stanisław
(1)
Bobiński Krzysztof
(1)
Borowski Jakub
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Budnik Rafał
(1)
Cichocki Jacek
(1)
Cichocki Marek
(1)
Czyżewski Andrzej
(1)
Dieckheuer Gustaw
(1)
Dolnicki Bogdan
(1)
Dudzik Sławomir
(1)
Dunin-Wąsowicz Maria
(1)
Fedorowicz Zdzisław
(1)
Fiedor Bogusław
(1)
Fiszer Józef M
(1)
Foks Jacek
(1)
Gryz Jarosław
(1)
Grzywacz Waldemar
(1)
Góra Michał
(1)
Jagoda Joanna
(1)
Janik Czesław
(1)
Jantoń-Drozdowska Elżbieta
(1)
Jasiński Andrzej H
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kostarczyk Andrzej
(1)
Krzyżanowski Maciej
(1)
Kucharczyk Jacek
(1)
Kundera Jarosław
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Leszczyński Leszek
(1)
Lipowski Adam
(1)
Lis Stanisław
(1)
Madej Zbigniew
(1)
Marciniak Stefan
(1)
Małecki Andrzej
(1)
Mik Cezary (1964- )
(1)
Miklaszewski Stanisław
(1)
Misala Józef
(1)
Mujżel Jan
(1)
Nadolski Marek
(1)
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Ochmański Marian
(1)
Okoń-Horodyńska Ewa
(1)
Olechowski Andrzej
(1)
Orłowski Witold M
(1)
Pielecki Andrzej
(1)
Pierzchalska Maria
(1)
Podolski Antoni
(1)
Płowiec Urszula
(1)
Rdzanek Grzegorz
(1)
Rybczyński Witold
(1)
Rybiński Rajmund
(1)
Rychter Magdalena
(1)
Sadowski Zdzisław
(1)
Sokołowska-Dzioba Teresa
(1)
Solarz Jan Krzysztof
(1)
Stadtmuller Elżbieta
(1)
Stefańska-Matuszyn Maria
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Walczak-Duraj Danuta
(1)
Welfe Władysław
(1)
Wernik Andrzej
(1)
Wąsik Mirosław
(1)
Zięba Stanisław
(1)
Łukawer Edward
(1)
Żukrowska Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(29)
1990 - 1999
(7)
Country
Poland
(37)
Language
Polish
(37)
Subject
Unia Europejska
(29)
Polska
(25)
Integracja europejska
(6)
Rynek pracy
(3)
Europa
(2)
Globalizacja
(2)
Harmonizacja prawa
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Polityka społeczna
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Administracja
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezrobocie
(1)
Biotechnologia
(1)
Ekorozwój
(1)
Emigracja
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Inflacja
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Internacjonalizm
(1)
Inżynieria genetyczna
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Kościoły chrześcijańskie
(1)
Kościół katolicki
(1)
Logistyka gospodarcza międzynarodowa
(1)
Miasta
(1)
Monopole
(1)
Młodzież szkolna
(1)
Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej
(1)
Nauczyciele
(1)
Negocjacje
(1)
Opinia publiczna
(1)
Organizmy transgeniczne
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Oświata
(1)
Pieniądz
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Praca
(1)
Prawo
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wyznaniowe
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Rachunkowość
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Reprywatyzacja
(1)
Rolnictwo
(1)
Sport
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Uczniowie
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Unia Europejska a Polska
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Żywność transgeniczna
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Polska
(4)
37 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-35-0
Część I: Suwerennośc, integracja, autonomia - ewolucja podziału kompetencji między Unią Europejską i państwami członkowskimi. Podział kompetencji między Unią Europejską a jej państwami członkowskimi "Kto ma jakie uprawnienia w UE?" Część II: Administracja w europejskim porządku konstytucyjnym. Administracja w europejskim porządku konstytucyjnym: ochrona praw podstawowych w Konstytucji dla Europy na przykładzie prawa do dobrej administracji; Administracja w Konstytujcji Europejskiej. Część III: Wpływ prawa europejskiego na strukturę administracji w państwach członkowskich UE. Wpływ prawa europejskiego na ustrój administracji w państwach członkowskich; Wpływ Unii Europejskiej na strukturę administracji w państwach członkowskich. Część IV: Wpływ prawa europejskiego na kształtowanie się procedury administracyjnej w państwach członkowskich UE. Wpływ prawa europejskiego na prawo o postępowaniu administracyjnym; Wpływ prawa europejskiego na kształt postępowania administracyjnego w państwach członkowskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-121-9
Część I: Biznes międzynarodowy - formy i metody działania w zróżnicowanych warunkach konkurencji międzynarodowej. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski i jej pomiar przy zastosowaniu analizy czynnikowej; Dylematy polityk i konkurencji Unii Europejskiej; Konkurencyjność, atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski na tle innych krajów Europy Środkowowschodniej; Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1919-2002 i jego wkład w handel zagraniczny; Determinanty rozwoju regionalnego i globalnego. Przypadek energii; Analiza rynku wyrobów mleczarskich w Polsce w obliczu przystąpienia do Unii Europejskiej; Międzynarodowa wymiana handlowa produktami technologii informatycznych - specyfikacja i implikacje; Technologiczne aspekty funkcjonowania łańcuchów dostaw - ujęcie międzynarodowe; Logistyka międzynarodowa w biznesie międzynarodowym; Uwarunkowania rozwoju transportu w krajach alpejskich; Żegluga morska bliskiego zasięgu. Część II: Zróżnicowanie współczesnej polityki gospodarczej i zagranicznej z perspektywy rozwoju globalizacji. Globalizacja a handel międzynarodowy - uwagi ogólne; Globalizacja - szansa czy zagrożenia dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - wyniki badań ekspertów; Globalizacja a polityka przemysłowa; Perspektywy delokalizacji działalności produkcyjnej poza Europę w opinii europejskich ekspertów; Wpływ procesów integracji i globalizacji rynków finansowych na usługi bankowości inwestycyjnej; Wpływ japońskiego kryzysu gospodarczego na reformy strukturalne w Japonii; Polityka wspierania wymiany gospodarczej krajów ASEAN. Część III: Procesy internacjonalizacji - korporacje międzynarodowe - strategie przedsiębiorstw - konkurencyjność międzynarodowa. Korporacje transnarodowe jako podmioty współczesnej gospodarki światowej; Struktury przedsiębiorstw międzynarodowych w świetle nowego instytucjonalizmu w teorii organizacji; Zarządzanie wiedzą w korporacjach transnarodowych; Przeciwdziałanie kryzysom - wnioski dla przedsiębiorców międzynarodowych; Teoretyczny model funkcjonowania konsorcjum eksportowego; Sieci biznesowe jako forma integracji w celu optymalizacji warunków działania na rynku globalnym - ujęcie teoretyczne; Typologia oraz kierunki przepływu wiedzy wewnątrz powiązania sieciowego działającego na rynku zagranicznym; Możliwości czołowej rywalizacji polskich przedsiębiorstw z korporacjami międzynarodowymi; Wpływ konkurencji na strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych; Determinanty strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa na etapie wyboru rynku zagranicznej ekspansji; Inwestycje jako forma wejścia przedsiębiorstw na rynek Federacji Rosyjskiej; Rozwój rynku fuzji i przejęć w Europie Środkowowschodniej - determinanty szóstej fali fuzji i przejęć; Cele i strategie działania polskich przedsiębiorców w perspektywie roku 2008 - wyniki badań; Kształtowanie polityki cenowej na rynkach międzynarodowych; Zagadnienia kadrowe w kontekście internacjonalizacji rynków pracy; Wpływ pomocy publicznej na konkurencyjność przedsiębiorstw; Dominujące postawy strategiczne firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych; Wpływa nowoczesnych technologii na działalność firm fonograficznych; Internacjonalizacja polskiej branży meblarskiej. Część IV: Międzynarodowe rynki finansowe. Rozwój globalnych rynków finansowych na przełomie wieków; Ryzyko kraju i instrumenty jego ograniczania; Ocena skuteczności tzw. pośrednich reżimów kursowych; Problematyka uwarunkowania pomocy kredytowej MFW oraz efektywności programów dostosowywania tej organizacji; Wpływ globalizacji rynków finansowych na politykę pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa; Ocena stabilności deficytu na rachunku obrotów bieżących - podejście bezpośrednie i pośrednie; Liberalizacja przepływów kapitału w krajach Unii Europejskiej na tle ewolucji światowego systemu walutowego; Sektor finansowy w nowych krajach Unii Europejskiej i jego znaczenie w finansowej intermediacji i transmisji impulsów polityki pieniężnej; Integracja rynku papierów wartościowych w Unii Europejskiej; Kontrowersje wokół polityki fiskalnej w strefie euro; Perspektywy integracji walutowej Polski w ramach Europejskiego Systemu Walutowego; Rozwój detalicznego rynku usług bankowych po akcesji Polski do Unii Europejskiej na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw; Rozwój światowego rynku kwitów depozytowych w latach 1993-2004.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-0573-0
1. Rola parlamentu oraz rządu w kształtowaniu polityki integracyjnej- efektywność a zasada demokracji przedstawicielskiej; 2. Wpływ unijnych regulacji na rolę Senatu RP w latach 2004-2010; 3. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; 4. Rzeczpospolita Polska jako interwenient w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości (2004-2010); 5. Wykładnia contra legem jako kryterium wyznaczania granicy obowiązku wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem UE w polskim porządku prawnym; 6. Interpretacja In dubio pro communitate- dyrektywa wykładni proeuropejskiej w orzecznictwie sądów polskich; 7. Procedura pytań prejudycjalnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego; 8. Intertemporalne zagadnienia stosowania prawa UE w świetle wniosków polskich sądów o wydanie orzeczenia prejudycjalnego; 9. Współpraca sądowa w sprawach karnych- doświadczenia polskich sądów w zakresie przekazywania osób poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania; 10. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na polski system prawa podatkowego; 11. Wykładnia pro unijna w prawie podatkowym a obowiązek poszanowania Konstytucji RP na przykładzie wybranych orzeczeń NSA; 12. Zwrot podatku po wyroku Trybunału Sprawiedliwości; 13. Efektywność dyrektyw unijnych w praktyce polskich sądów pracy; 14. Współpraca administracyjna organów krajowych w ramach dyrektywy dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (2006/123); 15. Wykonanie decyzji Komisji Europejskiej nakazujących windykację pomocy publicznej; 16. Polska wobec zmiany standardu harmonizacji prawa ochrony konsumentów; 17. Wpływ orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na polskie prawo telekomunikacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-11-8
Cz. I Szkoła na przełomie wieków: Kompetencje autorskie nauczyciela a obywatelskość jako wymiar tradycji europejskich; Polityka edukacyjna a konkurencyjność kapitału ludzkiego; Podstawowe zasady edukacji w społeczeństwie demokratycznym; Prawa człowieka i wychowanie do wartości w edukacji szkolnej Unii Europejskiej. Zarys problematyki; Dylematy aksjologiczne w pedagogice resocjalizacyjnej; Orientacja proeuropejska - rozważania o naturze pojęcia; Integracja Europy - problemy wychowawcze i społeczne; Aspekt europejski w poszukiwaniu optymalnego modelu polskiej edukacji; Margines czy integralna część Europy - młodzi uczestnicy Modelu Parlamentu Europejskiego o byciu Polakiem w Europie; Humanistyczna wizja współczesnej szkoły i nauczyciela; Szkoła na przełomie wieków. O potrzebie stawiania pytań; Zasady rozwoju systemów edukacyjnych XX wieku; Średnia szkoła Montessori. Z doświadczeń Szkoły Woods w Houston w stanie Teksas; Edukacja przedszkolna w krajach Unii Europejskiej; Recepcja europejskich metod wychowania fizycznego w polskich placówkach przedszkolnych; Współdziałanie nauczyciela przedszkola z rodziną; Koncepcja "szkoły wychowawczej" Józefa Mirskiego (1882-1943); Edukacja wielokulturowa jako problem kształtu polityki oświatowej; Szkoła zawodowa w perspektywie integracji Europy; Koncepcja sukcesu życiowego młodzieży szkół średnich w kontekście wpływu wychowawczego szkoły; Nowy typ szkoły policealnej i jej słuchacze (na przykładzie Policealnego Studium Detektywów i Pracowników Ochrony w Krakowie); Problemy szkolnictwa ukraińskiego na przełomie wieków; Niektóre problemy rozwoju kształcenia zawodowo-technicznego na Ukrainie w okresie przemian społecznych; Ukraińskie średnie i wyższe szkolnictwo na ziemiach zachodnich w okresie międzywojennym w kontekście integracji europejskiej; Cz. II Przygotowanie nauczycieli do pracy w reformowanej szkole: Konteksty rozwoju kompetencyjności zawodowej nauczyciela; Podmiotowość nauczyciela w procesie reformy edukacyjnej; psychospołeczne uwarunkowania postaw nauczycieli wobec reformy oświaty (raport z badań); Obszary wiedzy nauczyciela na temat twórczej aktywności dziecka w aspekcie potrzeb edukacyjnych integrującej się europy; Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w świetle celów Unii Europejskiej - propozycje rozwiązań; Kształtowanie kompetencji zawodowych nauczyciela a umiejętności kluczowe; Metody aktywizujące w kształceniu kompetencji zawodowych nauczyciela. Kształtowanie kompetencji nauczycieli w zakresie pełnienia funkcji wychowawczej; Sposoby rozwijania kompetencji nauczycieli związanych z komunikowaniem się; Nauczyciel współdziałający; Kształcenie nauczycieli dla potrzeb edukacji integracyjnej; Aktualne problemy edukacji dzieci z dysfunkcją wzroku; Przygotowanie nauczycieli do pracy w klasach integracyjnych; Przygotowanie pedagogów specjalnych do pracy w zreformowanym systemie oświatowym - w opinii studentów; Zagrożenia młodego człowieka w świadomości kandydatów na nauczycieli; Warunki wspomagające rozwoju dziecka - deklaracje i fakty; Problemy edukacyjne w świetle paradygmatów Unii Europejskiej; Kształtowanie kompetencji nauczyciela w zakresie edukacji zdrowotnej wobec nowego paradygmatu nauki o zdrowiu; Osobowość nauczyciela wychowania fizycznego w opinii uczniów klas VII i VIII; Przygotowanie do pracy zawodowej nauczycieli liceów ogólnokształcących w Zamościu (stan i perspektywy - sondaż diagnostyczny); Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli - badania porównawcze (główne tezy referatu); Cz. III Uczeń w procesie edukacji: Interakcje nauczyciela i ucznia a obraz nauczyciela w oczach ucznia; Pułapki i zagrożenia stwarzane młodzieży przez świat dorosłych przyczyną narastającej patologii społecznej. Implikacje edukacyjne; Diagnoza bezradności intelektualnej uczniów klas VI; Twórczy wymiar funkcjonowania nauczyciela i ucznia w kontekście wyzwań współczesnej edukacji; Myślenie dialogiczne a możliwość przekroczenia subiektywizmu w relacji nauczyciel - uczeń; Komunikacja między nauczycielem a uczniem; O potrzebie kształcenia umiejętności niewerbalnego komunikowania się nauczyciela z uczniami (komunikat z badań); Rola wzmocnień pozytywnych i negatywnych w edukacji szkolnej; Unisex zachowań społecznych - wybór czy konieczność w procesie socjalizacji; Sytuacje stresowe w szkole - próba diagnozy i propozycje działań profilaktycznych; Przemoc wśród dzieci jako realne zagrożenie dla współczesnej szkoły podstawowej - możliwości profilaktycznych oddziaływań; Zagrożenia dzieci i młodzieży agresją i przemocą; Przeciwdziałanie zagrożeniom młodzieży na przykładzie Centrum Kompetencyjnego Młodzieżowego Ośrodka Wczesnej Terapii "Maraton" w Głogowie; Tożsamość młodzieży w sytuacji pogranicza; Wpływ środków masowego przekazu na rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży w świetle Konwencji o Prawach Dziecka; Możliwości i ograniczenia terapii psychopedagogicznej uczestników procesu edukacyjnego (nauczyciele, uczniowie, rodzice); Współpraca szkoły z rodzicami w świetle reformy systemu oświatowego; Możliwości i bariery współpracy szkoły z rodziną; Wychowawcze i społeczne konsekwencje niektórych zaburzeń rozwojowych dziecka we współczesnej rodzinie; Pedagogizacja rodziców - szansą nowej edukacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-83-7
1. Biotechnologia jako innowacyjny kierunek gospodarki w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska; 2. Ekonomiczne znaczenie roślin modyfikowanych genetycznie; 3. Dylematy konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego; 4. Współistnienie (koegzystencja) upraw GMO z innymi technologiami produkcji roślinnej; 5. Skutki zakazu pasz GMO oraz rynkowe wyzwania dla konkurencyjności pasz zmodyfikowanych genetycznie; 6. Stan prawny produkcji i stosowania żywności transgranicznej w Unii Europejskiej- przypadek Polski; 7. Genetycznie zmodyfikowane organizmy w opinii Europejczyków; 8. Ekonomiczne i społeczne skutki zaniechania stosowania biotechnologii; 9. Uwarunkowania zdrowotne żywności z udziałem surowców modyfikowanych genetycznie; 10. Dominujący udział innowacyjnych produktów farmaceutycznych na rynku światowym i europejskim; 11. Od genu do GMO, czyli rzecz o doskonaleniu organizmów użytkowych i walce z głodem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87545-78-3
1.Misja Unii Europejskiej, I.Zakończenie negocjacji i co po akcesji: debata : Europa Przyszłosci - polska perspektywa, Podsumowanie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską: od rokowań do Trkatatu Akcesyjnego Polski w UE, , II.Jak rozmawiać: polityka informacyjna w poszerzonej UE : Za i przeciw - Polska opinia publiczna o Unii Europejskiej, III.Europa jutra : Jaka przyszłość Unii Europejskiej? Debata w konwencie europejskim, W poszukiwaniu legitymizacji instytucji europejskich: poszerzenie a deficyt demokratyczny Unii Europejskiej, IV. Nowi członkowie UE, Czy jest jakiś europejski koniec historii? W stronę wspólnoty narodów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(VII Kongres Ekonomistów Polskich ; Tom II)
ISBN: 83-11-09383-0
Słowo wstępne; Czynniki wzrostu gospodarczego Polski a polityka gospodarcza w okresie przed i po akcesji do UE; Wysoki wzrost gospodarczy jest potrzebny Polsce jak powietrze; Główne błędy polskiej polityki gospodarczych; Determinanty wzrostu potencjału gospodarczego Polski; Rola polityki makroekonomicznej w kształtowa niu warunków dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa; Co nam dolega? (Jak widzą to Polscy ekonomiści); Członkostwo w Unii Europejskiej i Walutowej jako dźwignia rozwoju gospodarczego Polski; Wyzwania dla Polski wynikające z przewidywanego rozwoju UE; Członkostwo Polski w UE a rozwój gospodarczy kraju; Polska i UDW: optymalny obszar walutowy; Polityka pieniężna dla Polski; Cele polityki fiskalnej a rozwój gospodarczy Polski; Model systemu finansowego przyjaznego rozwojowi Polski Polityka innowacyjna w Polsce. Wyzwania u progu XXI wieku; Założenia morskiej polityki gospodarczej Polski Polska polityka gospodarcza wobec wschodu; Czynniki wzrostu polskiej konkurencyjności gospodarczej; Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski w świetle teorii międzynarodowej wymiany gospodarczej; Miejsce i rola polityki proeksportowej w warunkach liberalizacji handlu międzynarodowego; Ocena pozycji gospodarczej i zdolności konkurencyjnej Polski na rynkach UE; Monetaryzm versus keynesizm; Teoria zawodności rynku (market failures) a polityka gospodarcza; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-500-5
Referaty: Wartości globalne kultury europejskiej; Toż samość kultury i integracja europejska; Kultura a inte gracja europejska- trudny kompromis?; Pozycja kultury polskiej w Europie; Kultura kresów w refleksji nad miejsce Polski w integracji Europie. Opracowania nadesłane: Dzielenie i łączenie ludów w Europie; Stanisława Przybyszewska- prekursorka integra cji europejskiej;Sytuacja zawodowa kobiet w drodze ku równouprawnieniu; Podział regionalny a tożsamość kulturowa ziem polskich w zjednoczonej Europie; Eduka cja wobec wielokultorowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87814-78-4
Wymiar kulturowy : 1.Proces integracji a świadomość eu ropejska, 2.Polska i UE a obce wzorce kulturowe. Wymiar ekonomiczny : 1.Małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwoju regionalnym. Implikacje integracji z Unią Eu ropejską, 2.Polityka handlowa WE a Polska. Wymiar polityczny : 1.III Rzeczypospolita w obliczu wy zwań Unii Europejskiej : imponderbilia polskiej racji stanu, 2.Natura procesu akcesyjnego do Unii Europej skiej, 3.Szansa i zagrozenia wspólnej polityki bezpie czeństwa Unii Europejskiej w perspektywie etyki glo balnej, 4.Bezpieczeństwo i obrona w relacjach trans atlantyckich, 5.Wspólna polityka zagraniczna i bezpiec zeństwa Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 909523-2
Europa, Europa, czyli słowo o VII tyskim seminarium majowym; Miasta europejskie. Szanse i perspektywy rozwoju; Perspektywy współpracy miast europejskich; Partnerstwo społeczne w zarządzaniu nowoczesnym miastem jako płaszczyzna międzynarodowej współpracy miast europejskich; Unia Europejska, podstawy, założenia, konsekwencje; Kształcenie kadr menedżerskich dla zarządzania innowacjami: doświadczenia zachodnioeuropejskie a Polska; Rola funduszy strukturalnych i programów pomocowych Unii Europejskiej w przyspieszaniu procesów integracyjnych; Rola miast w stymulacji gospodarki lokalnej oraz rozwoju przedsiębiorstw i zatrudnienia; technika i społeczeństwo w kształceniu inżynierów. Przypadek cottbus; Współpraca naukowa polskich i francuskich uczelni wyższych w ramach programu polonium 19982000 na przykładzie współpracy Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Universite de Grenoble); Fundusze pomocowe, nauka i przemysł. Kooperacja miast i instytucji europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88199-61-7
1. Integracja europejska jako wyzwanie dla chrześcijaństwa; 2. Czy zasady chrześcijaństwa mają wpływ na politykę partii europejskich?; 3. Solidarność- podstawa trwałego pokoju i udane rozszerzenie; 4. Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej; 5. Jak negocjujemy i jakie są główne dylematy w negocjacjach akcesyjnych?; 6. Jakie wartości w przyszłej Unii Europejskiej?; 7. Czy wraz z prawem do współdecydowania utracimy naszą suwerenność?; 8. Czy stracimy naszą tożsamość narodową?; 9. Czy utracimy narodową tożsamość?; 10. Co w Unii Europejskiej zagraża religijności i osłabia ducha wiary wśród Polaków?; 11. Jakie są oczekiwania Parlamentu Europejskiego wobec Polski w wymiarze duchowym; 12. Integracja, globalizacja, glokalizacja; 13. Stolica Apostolska i budowanie Europy; 14. Czy chrześcijaństwo jest dalej "definicją Europy"?; 15. katolicy a formy zaangażowania się we współczesną Europę; 16. Kto korzysta z poszerzenia unii Europejskiej?; 17. Polityczne implikacje niepolitycznego orędzia Ewangelii; 18. Czy dziedzictwo europejskie ma siłę, która inspiruje rozwój?; 19. Biotechnologia a chrześcijańska wizja człowieka; 20. Eutanazja- krok ku nowoczesnej Europie?; 21. Chrześcijańscy demokraci na rzecz Europy: początki i dzień dzisiejszy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-230-1
Ewolucja i kondycja złotego (uwagi w związku z osiemdziesiątą rocznicą współczesnego złotego); Proces obniżania inflacji w Polsce do 2003 r.; Rola RPP w przywracaniu równowagi zewnętrznej, czyli o zbawiennych skutkach "schładzania" gospodarki; Czynniki określające wybór momentu przystąpienia do ERM II; O problemach walutowych okresu międzywojennego; O inwestycjach, polityce monetarnej i wzroście gospodarczym w latach dziewięćdziesiątych; O schładzaniu gospodarki; O aktualnych problemach bezrobocia, inwestycji i polityki gospodarczej; O perspektywach, warunkach i skutkach przystąpienia Polski do strefy euro; Fiskalne uwarunkowania polityki pieniężnej w Polsce w latach 1998-2003; Uwarunkowania instytucjonalne funkcjonowania Rady Polityki Pieniężnej NBP; Na marginesie sporów o politykę pieniężnąw Polsce; Kalendarium działalności Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998-2003.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Człowiek. Społeczeństwo. Polityka / red. nauk. Marek Jabłonowski ; T.2)
ISBN: 83-89709-83-X
Polskość i kulturowa koncepcja narodu. Spojrzenie z perspektywy emigracji; Polacy a prawo imigracyjne Unii Europejskiej; drenaż mózgów - emigracja zarobkowa "białego personelu" do krajów UE; Wykształceni Polacy w UE; Polonijny Nowy Jork - polonijny Sztokholm; Polonia wobec zagrożeń Starego Kraju ze strony dominujących trendów politycznych na świecie; Wyobrażenia i doświadczenia słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Rzeszowskiego związane z UE; Polskość młodzieży polonijnej; Kształtowanie się nowego oblicza rzeczywistości polonijnej w integrującej się Europie; Polacy w Estonii w warunkach współczesnej integracji europejskiej; Cele i perspektywy kształcenia Polaków na wschód od granic UE; Doświadczenia Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w dziele ocalenia przed zniszczeniem i zapomnieniem dziedzictwa materialnego Polonii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe; Zeszyt 4)
ISBN: 83-87367-52-4
Polski spór o drogę do Unii Europejskiej; Stan i perspektywy rozwoju integracji europejskiej; Zmiana nastawienia Polaków wobec zachodnich sąsiadów; Sto- sunek społeczeństwa polskiego do integracji Polski z Unią Europejską; Rolnictwo polskie w obliczu integra- cji z Unią Europejską; Od adaptacji do integracji: mo- del polityki integracyjnej polski z Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88587-96-X
1.Transformacja systemowa i regionalna - ujęcie modelowe, 2.Prawne uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 3.Transformacja a przedsiębiorczość, 4.Społeczne aspekty transformacji i integracji, 5.Finansowe instrumenty wspomagania transformacji systemowej i regionalnej, 6.Transformacja systemowa i regionalna - studia cząstkowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty / Instytyt Studiów Strategicznych ; Z. 33)
ISBN: 83-87832-01-4
1. Uwagi o węzłowych problemach strategii negocjacyjnej Polski; 2. Suwerenność w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską; 3. Wybrane aspekty negocjacji akcesyjnych Polski i Unii Europejskiej; 4. Rozwój powiązań integracyjnych unii Europejskiej a negocjacje akcesyjne Polski; Dyskusja
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty / Instytyt Studiów Strategicznych ; Z. 39)
ISBN: 83-87832-14-6
Zmiana układu sił w UE po przyjęciu Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej, Polska a Unia Gospodarczo- Walutowa, Korzyści i ograniczenia przyjęcia Polski do Unii Europejskiej w warunkach reform walutowej i instytucjonalnej, Podstawowe zasady
wspólnotowej polityki spójności społeczno-ekonomiczne j jako wyzwnaie dla Polski w procesie integracji, Polityka regionalna i społeczeństwo informacyjne, Zróżnicowanie rozwoju regionalnego Polski na tle sytua cji w Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-368-8
Polskie Prawo Wyznaniowe wobec standardów prawa Unii Europejskiej. Regulacja stosunków wyznaniowych w projekcie Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Struktura wyznaniowa rozszerzonej Unii Europejskiej. Stosunki wyznaniowe we współczesnej Polsce (elementy prawa i praktyki). Kościoły nie rzymskokatolickie wobec integracji europejskiej. Stanowisko Aliansu Ewangelicznego wobec integracji Polski z Unią Europejską. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny a integracja europejska. Polskie kościoły protestanckie wobec Unii Europejskiej. Polska w Unii Europejskiej a stosunki wyznaniowe (stanowisko adwentystyczne). Środowiska humanistycznej wobec integracji z Unią Europejską. Stanowisko Kościoła Katolickiego wobec Unii Europejskiej. Wołanie o Nową Reformację: dążąc do społeczeństwa akceptującego. Perspektywy problemów wyznaniowych i światopoglądowych w Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again