Forma i typ
Książki
(10)
Dostępność
tylko na miejscu
(10)
Placówka
Czytelnia
(10)
Rok wydania
2000 - 2009
(10)
Kraj wydania
Polska
(10)
Język
polski
(10)
Temat
Unia Europejska
(10)
Urząd Komitetu Intergacji Europejskiej
(10)
Narkomania
(1)
Program Operacyjny Spójność terytorialna i konkurencyjność regionów
(1)
Rada Europy
(1)
Temat: miejsce
Polska
(10)
11 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
ME 46. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 160, [3] s. : tab., wykresy ; 24 cm
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 46)
Dokumenty i materiały źródłowe - Polska: Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach UE od lipca do grudnia 2007 r. (podczas prezydencji portugalskiej), przygotowana w realizacji art. 3 w związku z art. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w UE. Dokument przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów 25 stycznia 2008 r. i przez Radę Ministrów 5 lutego 2008 r. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1-29 lutego 2008 r. Analizy: Społeczna akceptacja członkostwa Polski w UE - listopad-grudzień 2007 r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. UKIE (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ME 47. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 170, [4] s. : tab., wykresy ; 24 cm
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 47)
Dokumenty i materiały źródłowe - Polska: Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2007 r. (podczas rezydencji portugalskiej), przygotowana w realizacji art. 3 w związku z art. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w Unii Europejskiej. Dokument przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów 25 stycznia 2008 r. i przez Radę Ministrów 5 lutego 2008 r. (część druga). Dokumenty i materiały źródłowe - Unia Europejska: Utrzymanie tempa zmian. Sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej Strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rozpoczęcie nowego etapu (2008-2010). Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Bruksela 11 grudnia 2007 r.; Roczna strategia polityczna na rok 2009. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 13 lutego 2008 r.; Europejski system finansowy: przystosowanie do zmian. Wkład Komisji na posiedzenie Rady Europejskiej. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Bruksela 27 lutego 2008 r. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 30 marca 2008 r. Analiz: Społeczna adaptacja członkostwa Polski w Unii Europejskiej - styczeń-luty 2008 r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. UKIE (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ME 48. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 127, [3] s. : tab., wykresy ; 24 cm
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 48)
Dokumenty i materiały źródłowe - Polska: Uchwała Sejmu RP z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP traktatu z Lizbony zmieniającego Traktatu o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, popisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.; Wystąpienie premiera Donalda Tuska w Sejmie, w trakcie debaty nad przyjęciem Traktatu Lizbońskiego, Warszawa, 1 kwietnia 2008 r.; Odpowiedź Polski na Consultation paper Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu budżetu UE, 6 kwietnia 2008 r. Dokumenty i materiały źródłowe - Unia Europejska: Przyszłość agencji europejskich. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Bruksela 11 marca 2008 r.; Strategia dotycząca rozwoju Unii Celnej. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela 1 kwietnia 2008 r.; Cyfrowa przyszłość dla Europy. Śródokresowy przegląd i-2010. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 17 kwietnia 2008 r. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 30 kwietnia 2008 r. Analiz: Społeczna adaptacja członkostwa Polski w Unii Europejskiej - marzec-kwiecień 2008 r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. UKIE (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ME 49. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 67 s. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 49)
I.Dokumenty i materiały źródłowe: Polska: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2008 r. przedstawiona przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na posiedzeniu Sejmu RP, 7 maja 2008 r. (fragmenty) ; Unia Europejska: 10 lat istnienia unii gospodarczej i walutowej - sukcesy i wyzwania. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu regionów oraz Europejskiego Banku Centralnego, Bruksela, 7 maja 2008 r.; Sprawozdanie roczne za rok 2007 na temat stosunków między Komisją Europejską a parlamentami krajowymi. Sprawozdanie Komisji, Bruksela, 6 maja 2008 r.; II. Archiwalia: Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniach: 6 maja 2008 r., 9 maja 2008 r., 13 maja 2008 r., 15 maja 2008 r., 20 maja 2008 r. oraz 27 maja 2008 r.; Najważniejsze rezultaty posiedzeń rady Unii Europejskiej od 1 do 31 maja 2008 r.; III. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejskiej od 1 do 31 maja 2008 r.; IV. Wybór opracowań i publikacji: Wybrane dokumenty z witryny internetowej "Europa" (za okres 1-31 maja 2008 r.); Wybrane nabytki Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (maj 2008 r.).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. UKIE (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ME 50. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 128, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 50)
I.Dokumenty i materiały źródłowe: Unia Europejska: Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli. Konkluzje prezydencji, Bruksela, 19-20 czerwca 2008 r.; "najpierw myśl na małą skalę". Program "Small Business Aact" dla Europy. Komunikat Komisji do rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 25 czerwca 2008 r.; II. Archiwalia: Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniach: 3 czerwca 2008 r., 6 czerwca 2008 r., 10 czerwca 2008 r., 13 czerwca 2008 r., 17 czerwca 2008 r., 24 czerwca 2008 r. oraz 27 czerwca 2008 r.; Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 30 czerwca 2008 r. ; III. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 30 czerwca 2008 r.; IV. Analizy: Społeczna akceptacja dla członkowstwa Polski w Unii Europejskiej - maj- czerwiec 2008 r. ; V.: Wybór opracowań i publikacji: Wybrane dokumenty z witryny internetowej "Europa" (za okres 1-30 czerwca 2008 r.); Wybrane nabytki Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (czerwiec 2008 r.)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. UKIE (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ME 51. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 154, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 51)
1.Dokumenty i materiały źródłowe: Unia Europejska : Osiemnastomiesięczny program prezydencji: francuskiej, czeskiej i szwedzkiej, Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 30 czerwca 2008 r. ; Harmonogram spotkań Rady Unii Europejskiej podczas prezydencji francuskiej ; Europa a obecne wyzwania. Francuska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Program pracy, 1 lipca - 31 grudnia 2008 r.; Odnowiona agenda społeczna: możliwości, dostęp i solidarność w Europie XXI wieku. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela, 2 lipca 2008 r. ; 2. Archiwalia: Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniach: 4 lipca 2008 r., 9 lipca 2008 r., 11 lipca 2008 r., 15 lipca 2008 r. oraz 18 lipca 2008 r.; Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 31 lipca 2008 r. ; 3. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję od 1 do 31 lipca 2008 r.; 4. Wybór opracowań i publikacji: Wybrane dokumenty z witryny internetowej "Europa" (za okres 1-31 lipca 2008 r.); Wybrane nabytki Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (lipiec 2008 r.).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. UKIE (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ME 52. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 128, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 52)
1. Dokumenty i materiały źródłowe: Unia Europejska: Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2008 roku (podczas prezydencji słoweńskiej), przygotowana w realizacji art. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkowstwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Dokument przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów 18 lipca 2008 r. i przez Radę Ministrów 5 sierpnia 2008 r. (część pierwsza) ; 2. Archiwalia: Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniach: 12 sierpnia 2008 r., 19 sierpnia 2008 r., 26 sierpnia 2008 r. oraz 29 sierpnia 2008 r. ; 3. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 31 sierpnia 2008 r.; 4. Wybór opracowań i publikacji: Wybrane dokumenty witryny internetowej "Europa" (za okres 1-31 sierpnia 2008 r.); Wybrane nabytki Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (sierpień 2008 r.).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. UKIE (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ME 53. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 126, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 53)
1.Dokumenty i materiały źródłowe: Polska: Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2008 roku (podczas prezydencji słoweńskiej), przygotowana w realizacji art. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Dokument przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów 18 lipca 2008 r. i przez Radę Ministrów 5 sierpnia 2008 r. (część druga); Unia Europejska: Sytuacja rolnictwa w Unii Europejskiej - Sprawozdanie z 2006 r. Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Bruksela, 26 sierpnia 2008 r.; Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej. Konkluzje prezydencji. Bruksela., 1 września 2008 r. ; 2. Archiwalia: Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniach: 2 września 2008 r., 5 września 2008 r., 9 września 2008 r., 16 września 2008 r., 19 września 2008 r., 25 września 2008 r. oraz 30 września 2008 r.; Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 30 września 2008 r.; 3. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 30 września 2008 r.; 4. Analizy: Społeczna akceptacja członkowstwa Polski w Unii Europejskiej - lipiec- sierpień 2008 r.; 5. Wybór opracowań i publikacji: Wybrane dokumenty z witryny internetowej "Europa" (za okres 1-30 września 2008 r.); Wybrane nabytki Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (wrzesień 2008 r.).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. UKIE (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ME 54. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 86, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 54)
1.Dokumenty i materiały źródłowe: Polska : Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę. Materiał informacyjny, Ministerstwo Finansów, 28 października 2008 r. ; Unia Europejska: Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela, 6 października 2008 r. ; Sprawozdanie Komisji dotyczące stosowania w roku 2007 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Bruksela, 10 października 2008 r. ; Rada Europejska w Brukseli. Konkluzje prezydencji, Bruksela, 15-16 października 2008 r.; Przezwyciężenie kryzysu finansowego i wyjście na prostą: europejskie ramy działania. Komunikat Komisji, Bruksela, 29 października 2008 r.; 2. Archiwalia: Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniach: 3 października 2008 r., 7 października 2008 r., 10 października 2008 r., 21 października 2008 r., 24 października 2008 r., 28 października 2008 r. oraz 30 października 2008 r. ; Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 31 października 2008 r. ; 3. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 31 października 2008 r. ; 4. Wybór opracowań i publikacji : Wybrane dokumenty z witryny internetowej "Europa" (za okres 1-31 października 2008 r.) ; Wybrane nabytki Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (październik 2008 r.).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. UKIE (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ME 55. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 127, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 55)
1. Dokumenty i materiały źródłowe: Unia Europejska: Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący planu działań UE w zakresie narkotyków na lata 2009-2012, Bruksela, 18 września 2008 r. ; Działajmy już teraz na rzecz lepszej Europy. Program działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2009 r. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 5 listopada 2008 r.; Wykorzystanie potencjału rynku wewnętrznego dzięki pogłębionej współpracy administracyjnej. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 6 listopada 2008 r.; Kluczowe przesłania sprawozdania "Zatrudnienie w Europie" za rok 2008. Komunikat Komisji, Bruksela, 18 listopada 2008 r.; Europejski plan naprawy gospodarczej. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Bruksela, 26 listopada 2008 r.; 2. Archiwalia: Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniach: 4 listopada 2008 r., 6 listopada 2008 r., 18 listopada 2008 r., 21 listopada 2008 r., 26 listopada 2008 r. oraz 28 listopada 2008 r.; Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 30 listopada 2008 r.; 3. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 30 listopada 2008 r.; 4. Wybór opracowań i publikacji: Wybrane dokumenty z witryny internetowej "Europa"(za okres 1-30 listopada 2008 r.); Wybrane nabytki Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (listopad 2008 r.).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. UKIE (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej