Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
Branch
Czytelnia
(10)
Year
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Unia Europejska
(10)
Urząd Komitetu Intergacji Europejskiej
(10)
Narkomania
(1)
Program Operacyjny Spójność terytorialna i konkurencyjność regionów
(1)
Rada Europy
(1)
Subject: place
Polska
(10)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
ME 46. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 160, [3] s. : tab., wykresy ; 24 cm
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 46)
Dokumenty i materiały źródłowe - Polska: Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach UE od lipca do grudnia 2007 r. (podczas prezydencji portugalskiej), przygotowana w realizacji art. 3 w związku z art. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w UE. Dokument przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów 25 stycznia 2008 r. i przez Radę Ministrów 5 lutego 2008 r. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1-29 lutego 2008 r. Analizy: Społeczna akceptacja członkostwa Polski w UE - listopad-grudzień 2007 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 47. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 170, [4] s. : tab., wykresy ; 24 cm
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 47)
Dokumenty i materiały źródłowe - Polska: Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2007 r. (podczas rezydencji portugalskiej), przygotowana w realizacji art. 3 w związku z art. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w Unii Europejskiej. Dokument przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów 25 stycznia 2008 r. i przez Radę Ministrów 5 lutego 2008 r. (część druga). Dokumenty i materiały źródłowe - Unia Europejska: Utrzymanie tempa zmian. Sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej Strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rozpoczęcie nowego etapu (2008-2010). Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Bruksela 11 grudnia 2007 r.; Roczna strategia polityczna na rok 2009. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 13 lutego 2008 r.; Europejski system finansowy: przystosowanie do zmian. Wkład Komisji na posiedzenie Rady Europejskiej. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Bruksela 27 lutego 2008 r. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 30 marca 2008 r. Analiz: Społeczna adaptacja członkostwa Polski w Unii Europejskiej - styczeń-luty 2008 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 48. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 127, [3] s. : tab., wykresy ; 24 cm
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 48)
Dokumenty i materiały źródłowe - Polska: Uchwała Sejmu RP z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP traktatu z Lizbony zmieniającego Traktatu o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, popisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.; Wystąpienie premiera Donalda Tuska w Sejmie, w trakcie debaty nad przyjęciem Traktatu Lizbońskiego, Warszawa, 1 kwietnia 2008 r.; Odpowiedź Polski na Consultation paper Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu budżetu UE, 6 kwietnia 2008 r. Dokumenty i materiały źródłowe - Unia Europejska: Przyszłość agencji europejskich. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Bruksela 11 marca 2008 r.; Strategia dotycząca rozwoju Unii Celnej. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela 1 kwietnia 2008 r.; Cyfrowa przyszłość dla Europy. Śródokresowy przegląd i-2010. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 17 kwietnia 2008 r. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 30 kwietnia 2008 r. Analiz: Społeczna adaptacja członkostwa Polski w Unii Europejskiej - marzec-kwiecień 2008 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 49. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 67 s. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 49)
I.Dokumenty i materiały źródłowe: Polska: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2008 r. przedstawiona przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na posiedzeniu Sejmu RP, 7 maja 2008 r. (fragmenty) ; Unia Europejska: 10 lat istnienia unii gospodarczej i walutowej - sukcesy i wyzwania. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu regionów oraz Europejskiego Banku Centralnego, Bruksela, 7 maja 2008 r.; Sprawozdanie roczne za rok 2007 na temat stosunków między Komisją Europejską a parlamentami krajowymi. Sprawozdanie Komisji, Bruksela, 6 maja 2008 r.; II. Archiwalia: Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniach: 6 maja 2008 r., 9 maja 2008 r., 13 maja 2008 r., 15 maja 2008 r., 20 maja 2008 r. oraz 27 maja 2008 r.; Najważniejsze rezultaty posiedzeń rady Unii Europejskiej od 1 do 31 maja 2008 r.; III. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejskiej od 1 do 31 maja 2008 r.; IV. Wybór opracowań i publikacji: Wybrane dokumenty z witryny internetowej "Europa" (za okres 1-31 maja 2008 r.); Wybrane nabytki Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (maj 2008 r.).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 50. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 128, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 50)
I.Dokumenty i materiały źródłowe: Unia Europejska: Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli. Konkluzje prezydencji, Bruksela, 19-20 czerwca 2008 r.; "najpierw myśl na małą skalę". Program "Small Business Aact" dla Europy. Komunikat Komisji do rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 25 czerwca 2008 r.; II. Archiwalia: Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniach: 3 czerwca 2008 r., 6 czerwca 2008 r., 10 czerwca 2008 r., 13 czerwca 2008 r., 17 czerwca 2008 r., 24 czerwca 2008 r. oraz 27 czerwca 2008 r.; Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 30 czerwca 2008 r. ; III. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 30 czerwca 2008 r.; IV. Analizy: Społeczna akceptacja dla członkowstwa Polski w Unii Europejskiej - maj- czerwiec 2008 r. ; V.: Wybór opracowań i publikacji: Wybrane dokumenty z witryny internetowej "Europa" (za okres 1-30 czerwca 2008 r.); Wybrane nabytki Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (czerwiec 2008 r.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 51. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 154, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 51)
1.Dokumenty i materiały źródłowe: Unia Europejska : Osiemnastomiesięczny program prezydencji: francuskiej, czeskiej i szwedzkiej, Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 30 czerwca 2008 r. ; Harmonogram spotkań Rady Unii Europejskiej podczas prezydencji francuskiej ; Europa a obecne wyzwania. Francuska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Program pracy, 1 lipca - 31 grudnia 2008 r.; Odnowiona agenda społeczna: możliwości, dostęp i solidarność w Europie XXI wieku. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela, 2 lipca 2008 r. ; 2. Archiwalia: Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniach: 4 lipca 2008 r., 9 lipca 2008 r., 11 lipca 2008 r., 15 lipca 2008 r. oraz 18 lipca 2008 r.; Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 31 lipca 2008 r. ; 3. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję od 1 do 31 lipca 2008 r.; 4. Wybór opracowań i publikacji: Wybrane dokumenty z witryny internetowej "Europa" (za okres 1-31 lipca 2008 r.); Wybrane nabytki Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (lipiec 2008 r.).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 52. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 128, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 52)
1. Dokumenty i materiały źródłowe: Unia Europejska: Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2008 roku (podczas prezydencji słoweńskiej), przygotowana w realizacji art. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkowstwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Dokument przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów 18 lipca 2008 r. i przez Radę Ministrów 5 sierpnia 2008 r. (część pierwsza) ; 2. Archiwalia: Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniach: 12 sierpnia 2008 r., 19 sierpnia 2008 r., 26 sierpnia 2008 r. oraz 29 sierpnia 2008 r. ; 3. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 31 sierpnia 2008 r.; 4. Wybór opracowań i publikacji: Wybrane dokumenty witryny internetowej "Europa" (za okres 1-31 sierpnia 2008 r.); Wybrane nabytki Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (sierpień 2008 r.).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 53. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 126, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 53)
1.Dokumenty i materiały źródłowe: Polska: Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2008 roku (podczas prezydencji słoweńskiej), przygotowana w realizacji art. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Dokument przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów 18 lipca 2008 r. i przez Radę Ministrów 5 sierpnia 2008 r. (część druga); Unia Europejska: Sytuacja rolnictwa w Unii Europejskiej - Sprawozdanie z 2006 r. Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Bruksela, 26 sierpnia 2008 r.; Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej. Konkluzje prezydencji. Bruksela., 1 września 2008 r. ; 2. Archiwalia: Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniach: 2 września 2008 r., 5 września 2008 r., 9 września 2008 r., 16 września 2008 r., 19 września 2008 r., 25 września 2008 r. oraz 30 września 2008 r.; Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 30 września 2008 r.; 3. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 30 września 2008 r.; 4. Analizy: Społeczna akceptacja członkowstwa Polski w Unii Europejskiej - lipiec- sierpień 2008 r.; 5. Wybór opracowań i publikacji: Wybrane dokumenty z witryny internetowej "Europa" (za okres 1-30 września 2008 r.); Wybrane nabytki Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (wrzesień 2008 r.).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 54. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 86, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 54)
1.Dokumenty i materiały źródłowe: Polska : Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę. Materiał informacyjny, Ministerstwo Finansów, 28 października 2008 r. ; Unia Europejska: Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela, 6 października 2008 r. ; Sprawozdanie Komisji dotyczące stosowania w roku 2007 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Bruksela, 10 października 2008 r. ; Rada Europejska w Brukseli. Konkluzje prezydencji, Bruksela, 15-16 października 2008 r.; Przezwyciężenie kryzysu finansowego i wyjście na prostą: europejskie ramy działania. Komunikat Komisji, Bruksela, 29 października 2008 r.; 2. Archiwalia: Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniach: 3 października 2008 r., 7 października 2008 r., 10 października 2008 r., 21 października 2008 r., 24 października 2008 r., 28 października 2008 r. oraz 30 października 2008 r. ; Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 31 października 2008 r. ; 3. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 31 października 2008 r. ; 4. Wybór opracowań i publikacji : Wybrane dokumenty z witryny internetowej "Europa" (za okres 1-31 października 2008 r.) ; Wybrane nabytki Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (październik 2008 r.).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 55. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 127, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 55)
1. Dokumenty i materiały źródłowe: Unia Europejska: Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący planu działań UE w zakresie narkotyków na lata 2009-2012, Bruksela, 18 września 2008 r. ; Działajmy już teraz na rzecz lepszej Europy. Program działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2009 r. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 5 listopada 2008 r.; Wykorzystanie potencjału rynku wewnętrznego dzięki pogłębionej współpracy administracyjnej. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 6 listopada 2008 r.; Kluczowe przesłania sprawozdania "Zatrudnienie w Europie" za rok 2008. Komunikat Komisji, Bruksela, 18 listopada 2008 r.; Europejski plan naprawy gospodarczej. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Bruksela, 26 listopada 2008 r.; 2. Archiwalia: Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniach: 4 listopada 2008 r., 6 listopada 2008 r., 18 listopada 2008 r., 21 listopada 2008 r., 26 listopada 2008 r. oraz 28 listopada 2008 r.; Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 30 listopada 2008 r.; 3. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 30 listopada 2008 r.; 4. Wybór opracowań i publikacji: Wybrane dokumenty z witryny internetowej "Europa"(za okres 1-30 listopada 2008 r.); Wybrane nabytki Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (listopad 2008 r.).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again