Form of Work
Książki
(28)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
only on-site
(24)
available
(16)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(24)
Author
Instytut Gospodarstwa Społecznego
(3)
Kurzynowski Adam
(3)
Hausner Jerzy
(2)
Kamiński Stanisław
(2)
Rączaszek Andrzej
(2)
Szostak Władysław
(2)
Auleytner Julian
(1)
Bendyk Edwin
(1)
Bokajło Wiesław
(1)
Czapliński Przemysław
(1)
Eucken Edith
(1)
Eucken Walter
(1)
Giza Anna
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Gulczyński Mariusz
(1)
Hensel Paul K
(1)
Heywood Andrew
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Karp Janusz
(1)
Kałążny Jerzy
(1)
Kowalczyk Olga
(1)
Krajewski Zenon
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Mencwel Andrzej
(1)
Michalczyk Stanisław
(1)
Muszyński Jerzy
(1)
Okólski Marek
(1)
Orczyk Józef
(1)
Pacześniak Anna
(1)
Przybylski Henryk
(1)
Rakowski Tomasz
(1)
Redelbach Andrzej
(1)
Steinach Peter
(1)
Szarfenberg Ryszard
(1)
Szumlicz Tadeusz
(1)
Wnuk-Lipiński Edmund
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Zarycki Tomasz
(1)
Zarzeczny Józef
(1)
Zybała Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(28)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
Polityka społeczna
(16)
Polityka
(11)
Państwo
(8)
Bezrobocie
(5)
Demokracja
(5)
Ubezpieczenia społeczne
(5)
Ubóstwo
(5)
Integracja europejska
(4)
Patologia społeczna
(4)
Prawo
(4)
Globalizacja
(3)
Instytucje europejskie
(3)
Jakość życia
(3)
Ludność
(3)
Opieka społeczna
(3)
Oświata
(3)
Polityka społeczna a demografia
(3)
Polityka społeczna a gospodarka
(3)
Unia Europejska
(3)
Wskaźniki społeczne
(3)
Ideologia
(2)
Marketing polityczny
(2)
Partie polityczne
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Polityka zagraniczna
(2)
Polska
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Struktura społeczna
(2)
Suwerenność państwa
(2)
Ustrój społeczny
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Ceny
(1)
Demografia
(1)
Dyktatura (ustrój)
(1)
Dylomacja
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Dziennikarze
(1)
Ekonomia
(1)
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(1)
Elita władzy
(1)
Emerytura
(1)
Europa
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Frąckiewicz, Lucyna
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka centralnie sterowana
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konkurencja
(1)
Konserwatyzm
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Leseferyzm
(1)
Liberalizm
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Migracje
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Monopol
(1)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Obywatelstwo
(1)
Pieniądz
(1)
Polityka ludnościowa
(1)
Porządek społeczny
(1)
Praca
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przywództwo
(1)
Public relations
(1)
Rodzina
(1)
Rosja
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjaldemokratyzm
(1)
Spoleczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo otwarte
(1)
Sprawiedliwość
(1)
Sprawiedliwość społeczna
(1)
System obronny państwa
(1)
Służba zdrowia
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Unia Europesjka
(1)
Utopia
(1)
Wolność
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Władza
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
34 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7383-074-X
1. Podstawowe kategorie: Czym jest demografia?; Populacja (ludność) i jej jednostki elementarne; Inne główne kategorie; Biologiczne podstawy zachowań demograficznych. 2. Metoda: Metoda demografii; Analiza demograficzna; Źródła danych (rejestr ludności, powszechny spis ludności); Siatka demograficzna; Współczynniki demografinczne; Tablica wymieralności (tablica trwania życia); Prognozowanie demograficzne. 3. Podstawowe zjawiska: Reprodukcja ludności; Struktury demograficzne; Ruch naturalny ludności; Stan cywilny; Małżeńskość (tworzenie i rozpad rodziny); Rozrodczość i płodność; Postawy i zachowania prokreacyjne; Regulacja urodzeń; Umieralność; Zachorowalność i śmiertelność; Mobilność przestrzenna; Ruch wędrówkowy (migracje); Polityka ludnościowa. 4. Podstawowe procesy we współczesnym świecie: Ludność świata; Ludność Europy; Ludność Polski; Przejście demograficzne; Przejście mobilności przestrzennej; Przejście epidemiologiczne; nukleryzacja rodziny?; Drugie przejście demograficzne; Urbanizacja; Starzenie się demograficzne; Eksplozja ludnościowa; Globalizacja międzynarodowych migracji: emigracja, imigracja i inne formy; Uchodźstwo; Zmiany demograficzne na świecie w przyszłości; Zmiany demograficzne w Polsce w przyszłości. 5. Podstawowe teorie: Gł. nurty teoretyczne w demografii; Teoria ludności Malthusa; Maltuzjanizm i neomaltuzjanizm; Teorie optimum zaludnienia (teorie ludności optymalnej); Teorie przejścia demograficznego; Teorie płodności; Teorie umieralności; Teorie migracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7164-432-9
1. Teoretyczne podstawy komunikowania politycznego 2. Aktorzy i instytucje komunikowania politycznego 3. Pierwotne funkcje polityczne mediów 4. Dziennikarstwo i dziennikarze w komunikowaniu politycznym 5. Polityczne public relations 6. Komunikowanie polityczne w przestrzeni lokalnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89964-97-X
1. Polityka społeczna jako nauka; 2. Polityka społeczna a efektywność; 3. Polityka społeczna a wolność; 4. Polityka społeczna a wspólnota.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
E-book
In basket
Kultura i rozwój. Ta koniunkcja jednoznacznie wyraża istotę naszego projektu. Składające się na nią pojęcia tworzą nierozerwalny związek, myślenie o jednym z nich bez świadomości jego uwikłania w drugie jest ułomne. O ile bowiem każdy opis rzeczywistości polega na redukcji jej złożoności za pomocą ram pojęciowych i teorii, to opis, w którym podczas owej redukcji złożoności następuje rozerwanie tytułowej koniunkcji, jest z gruntu fałszywy. W rezultacie wieść może do błędnych interpretacji zjawisk zachodzących w przestrzeni społecznej. Konsekwencją są, lub mogą być, nieskuteczne, a nawet szkodliwe polityki publiczne, irracjonalne zachowania zbiorowe i indywidualne, niezdolność do tworzenia właściwych strategii, w końcu obniżony poziom systemowej efektywności adaptacyjnej grożący załamaniem możliwości rozwoju. Czym jednak jest kultura? I czym jest rozwój? Odpowiadając na te pytania zmierzyć się musimy z paradoksem. O ile bowiem związek wyrażony w koniunkcji „kultura i rozwój” ma charakter uniwersalny, o tyle pojęcia go opisujące odnoszą się do zjawisk podlegających nieustannej zmianie, mających żywy, emergentny charakter. To właśnie ten charakter decyduje o potencjale twórczym, a więc zdolności do tworzenia nowych idei i dzieł, poprzez innowacyjne impulsy inicjujące zmianę społeczną, technologiczną i polityczną. Zmiana, czyli nieciągłość w funkcjonowaniu i reprodukcji systemu umożliwiająca jego przejście do nowego stanu, jest istotą rozwoju. Periodyk wydawany we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytetem Warszawskim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W numerze [Contents] Mikołaj Lewicki, Mirosław Filiciak: Wynalezienie poszerzonego pola kultury [The Invention of the Enlarged Field of Culture], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.01, s. 7–32; Bartłomiej Biga: Alternatywy dla patentu [Alternatives to Patent], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.02, s. 33–44; Joanna Sanetra-Szeliga: Kultura jako element składowy jakości życia w mieście [Culture: Quality of Life Component], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.03, s. 45–60; Anna Świętochowska: Wartość kultury w perspektywie polityki publicznej [Cultural Value in Public Policy Perspective], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.04, s. 61–72; Juliusz Gardawski: Klasy społeczno-ekonomiczne a normatywne wizje gospodarki [Socio-Economic Classes and Normative Visions of the Economy], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.05, s. 73–119. Omówienia Krzysztof Dudek: Ekonomiczne wątki polskiej awangardy w stulecie jej powstania. Wybrane zagadnienia, doi 10.7366/KIR.2017.1.2.06, s. 123–128.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 83-88278-90-8
1. Społeczeństwo obywatelskie - historia pojęcia i współczesne zastosowanie, 2. Trzeci sektor a polityka społeczna - podstawowe pojęcia i dylematy, 3. Organizacje pozarządowe w Polsce po 1989 roku, 4. Organizacje pozarządowe a publiczne podmioty polityki społecznej w Polsce po 1989 roku, 5. gospodarka społeczna jako element obywatelskiej polityki społecznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7059-643-6
Cz.I Polityka - systemy polityczne - determinanty i sposoby ich zmieniania: Polityka - jej rola i miejsce w życiu społecznym; Polityczne systemy, ideologie i strategie; Przeobrażanie systemó politycznych. Cz.II Współczesne demokracje: Nowa jakość współczes nych demokracji; Demokratyczne systemy państwowe; Partie i demokratyczne systemy partyjne; Kształtowanie demokratycznego systemu Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.III Współczesne monokracje: Dalekowschodnie systemy polityczne; Teokracje i fundamentalizmy religijne; Wojskowe zamachy stanu i dyktatury; Totalitarne systemy polityczne. Cz.IV Polityka wobec wyzwań globalizacji: Globalna transformacja systemów politycznych; "Słoń" globaliza cji a Polska. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60732-16-8
Częśc I: Cywilizacyjne i kulturowo-polityczne filary jedności Europy. 1. Europa i europejskość: idee i pojęcia. 2. Antyczne korzenie Europy. 3. Nowożytna Europa, nowożytna europejskość. Część II: Polityczno-prawne wymiary Unii Europejskiej. 4. Struktura i charakter prawny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. 5. Porządek prawny Unii Europejskiej. 6. System instytucjonalny Unii Europejskiej/Wspólnot Europejskich. 7. Unia Europejska jako system polityczny. 8. Polityka migracyjna Unii Europejskiej. 9.. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Część III: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania integracji europejskiej. 10. Wewnętrzny i zewnętrzny wymiar ekonomicznej integracji europejskiej. 11. Polityka społeczna Unii Europejskiej. 12. Europa obywateli. 13. Społeczeństwo informacyjne w Europie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-164-6
Cz. I R.1 Pojęcie polityki. Podstawowe kategorie i instytucje. R.2 Stosunki polityczne społeczeństwa. R.3 System polityczny społeczeństwa - instytucje polityczne. R.4 Decyzje polityczne R.5 Polityka w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych Cz. II R.1 Pojęcie państwa R.2 typy i formy państwa R.3 Funkcje państwa i aparat władzy R.4 Państwo a inne ogniwa systemu politycznego. Cz. III R.1 Podstawowe pojęcia, kategorie i instytucje prawa. R.2 Źródła prawa R.3 Stosowanie prawa R.4 Wykładnia prawa, luki w prawie i analogia w prawie R.5 Stosunki prawne R.6 system prawa R.7 Odpowiedzialność prawna R.8 Prawo konstytucyjne R.9 Podstawy prawa europejskiego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Poznańska Biblioteka Niemiecka / pod red. Hubert Orłowski, Christoph KleBmann)
ISBN: 83-7177-216-5
Cz.I Pierwsze przybliżenie zagadnień ustrojowych, Cz.II Doświadczenie i praktyka : 1.Polityka gospodarcza leseferyzmu, 2.Eksperymentalna polityka gospodarcza, 3.Polityka centralnego kierowania procesem gospodarczym - wprowadzenie, 4.Proces gospodarczy w gospodarce centralnie sterowanej (teoria gospodarki centralnie sterowanej), 5.Polityka gospodarcza oparta na centralnym sterowaniu : krytyka, 6.Polityka wybierania dróg pośrednich w gospodarce, 7.Eksperymentalna polityka gospodarcza: rezultat. Cz.III Wolność i ustrój : 1.Problem raz jeszcze, 2.Mit nieuchronności rozwoju, 3.Historyczy san faktyczny - konsekwencje dla polityki gospodarczej, 4.Technika, koncentracja i ustrój gospodarczy. Cz.IV Ustrój oparty na konkurencji i jego wprowadzenie w życie : 1.Polityka ustroju opartego na konkurencji - wprowadzenie, 2.Polityka ustroju opartego na konkurencji - zasady konstytuujące, 3.Polityka ustroju opartego na konkurencji - zasady regulujące, 4.Polityka ustroju opartego na konkurencji - współzależność polityki ustroju gospodarczego. Cz.V Siły nośne : 1.Siłu porządkujące, 2.Egoizm, zasada gospodarności i dobro ogólne,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Politologia : zarys problematyki / Henryk Przybylski. - Wyd.2 popr. i poszerz. - Katowice : "Śląsk" Sp. z o.o. Wydaw. Nauk., 2004. - 444, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7164-426-4
Teoretyczne zagadnienia polityki : 1.Wiedza polityczna-problemy jej tworzenia i przekazu, 2.Polityka jako sfera działalności społecznej, 3.Polityka wobec innych sfer działalności społecznej. Systemy polityczne : 4.System społeczny a system polityczny, 5.Demokracja w systemach politycznych, 6.System państwowy, 7.System partyjny, 8.Public relations w systemie politycznym. Współczesne doktryny i ruchy polityczne : 9.Węzłowe problemy doktryn politycznych, 10.Katolicak nauka społeczna a ruch chrześcijańsko-demokratyczny, 11.Konserwatyzm i liberalizm, 12.Socjaldemokratyzm, 13.Przemoc jako metoda rozwiązywania problemów.Doktryny radykalne. Międzynarodowe stosunki polityczne : 14.Polityka zagraniczna państwa a międzynarodowe stosunki polityczne, 15.Koncepcje integracji europejskiej a polskiej myśli politycznej XX wieku, 16.Polityka zagraniczna Polski a proces integracji europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przedmowa; Polityka społeczna - podstawowe pojęcia i zakres; Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej; Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą; Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie; Edukacja i kreowanie kapitału ludzkiego; Bezrobocie; Warunki bytu gospodarstw domowych; Konsumpcja a styl życia; Ubóstwo jako kwestia społeczna; System zabezpieczenia emerytalnego; Ubezpieczenia zdrowotne i ochrona zdrowia; Pomoc społeczna; Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych; Patologie społeczne; Polityka społeczna centralna, regionalna i lokalna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-026-2
Przedmowa; Polityka społeczna - podstawowe pojęcia i zakres; Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej; Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą; Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie; Edukacja i kreowanie kapitału ludzkiego; Bezrobocie; Warunki bytu gospodarstw domowych; Konsumpcja a styl życia; Ubóstwo jako kwestia społeczna; System zabezpieczenia emerytalnego; Ubezpieczenia zdrowotne i ochrona zdrowia; Pomoc społeczna; Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych; Patologie społeczne; Polityka społeczna centralna, regionalna i lokalna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Przedmowa; Polityka społeczna - podstawowe pojęcia i zakres; Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej; Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą; Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie; Edukacja i kreowanie kapitału ludzkiego; Bezrobocie; Warunki bytu gospodarstw domowych; Konsumpcja a styl życia; Ubóstwo jako kwestia społeczna; System zabezpieczenia emerytalnego; Ubezpieczenia zdrowotne i ochrona zdrowia; Pomoc społeczna; Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych; Patologie społeczne; Polityka społeczna centralna, regionalna i lokalna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-521-4
I. Integracja środowiska polityków społecznych: Od Ustronia Wielkopolskiego do Sieniawy. Dwadzieścia pięć spotkań polityków społecznych; II. Z historii rozwoju środowiska polityków społecznych: Polityka społeczna w Szkole Głównej Handlowej; Polityka społeczna w uniwersytecie Warszawskim. Instytut Polityki Społecznej - geneza, rozwój, współczesność i przyszłość; Polityka społeczna w Uniwersytecie Warszawskim. Batalia o wpisanie polityki społecznej na listę kierunków kształcenia akademickiego; Polityka społeczna w Uniwersytecie Śląskim i Akademii Ekonomicznej w Katowicach; Polityka społeczna w Uniwersytecie Adama Mickiewicza i w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; Polityka społeczna w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; Polityka społeczna w Uniwersytecie łódzkim; Polityka społeczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; Nowe akademickie ośrodki polityki społecznej: Białystok, Rzeszów, Częstochowa, Kielce, Zielona Góra; Nowe akademickie ośrodki polityki społecznej: Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin, Olsztyn; Akademickie ośrodki polityki społecznej w Niemczech; III. Teoretyczne kwestie polityki społecznej: Wpływ ekspertów na podstawy prawne polityki społecznej; Teoria polityki społecznej i dydaktyka akademicka; Wolność versus prawa społeczne?; Deliberacja w instytucjach dialogu społecznego; IV. Interdyscyplinarne aspekty bezpieczeństwa socjalnego: Uwagi na temat wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej; Dziedziczenie nierówności społecznych we współczesnej Europie - refleksje na marginesie uczestnictwa w realizacji projektu PROFIT; Ubezpieczenie społeczne w ujęciu dydaktycznym i badawczym polityki społecznej; Świadczenie rehabilitacyjne w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych; Opieka nad rodziną i dzieckiem w polityce społecznej; Mikrospołeczne uwarunkowania bezdomności kobiet samotnych i matek z dziećmi w Polsce. Komunikat z badań; Społeczne przemiany sytuacji mieszkaniowej w Polsce - 198-2005; Regionalne różnice w stanie zdrowia ludności Polski w świetle samooceny osób badanych oraz wybranych przesłanek medycznych (1996-2004); V. Praca i zatrudnienie w badaniach polityków społecznych: O funkcjach prawa pracy jako instrumentu polityki społecznej; Funkcja pracodawcy w realizacji polityki aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; Prawne aspekty dyskryminacji na rynku pracy ze względu na orientację seksualną; Aktywność ekonomiczna kobiet wiejskich; Rozwój karier zawodowych pracowników powyżej 45 roku życia w świetle wyników badań projektu "Sojusz dla pracy"; Zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce na tle innych krajów OECD; Płaca jako element kształtujący poziom życia górników na Górnym Śląsku w ciągu dziejów; VI. Kształcenie, edukacja i wiedza w badaniach społecznych: Rola systemu edukacji w budowie kapitału ludzkiego; kształcenie permanentne - wybór czy konieczność; Polityka społeczna w kształceniu pedagogów; Potrzeby edukacyjne i zawodowe osób niepełnosprawnych a rynek pracy; Liderzy lokalni w kształtowaniu kapitału społecznego na wsi; Wybrane aspekty finansowania szkolnictwa mniejszości niemieckiej jako integralnej części polskiego systemu oświaty; Możliwości współtworzenia systemu informacji przestrzennej o obiektach dziedzictwa narodowego przez jego użytkowników; VII. Ruchliwość przestrzenna i rozwój regionalny: Kapitał ludzki w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów Polski; Imigranci w Polsce jako wyzwanie dla etyli sprawiedliwości społecznej; Rynek pracy a cudzoziemcy w Polsce. Garść refleksji; Społeczno-demograficzne skutki migracji zarobkowych z województwa opolskiego do krajów Unii Europejskiej; Organizacja rozwiązywania lokalnych problemów społecznych na przykładzie aglomeracji śląskiej; Skuteczność polityki gospodarczej państwa wobec MSP na podstawie porównania dwóch województw: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego; Możliwości analityczne i badawcze bazy danych demograficznych mazowieckiego systemu informacji przestrzennej na potrzeby polityki społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7417-126-X
Część A. Zagadnienia ogólne. 1. Rozwój polityki społecznej jako działalności praktycznej. 2. Doktrynalne uwarunkowania polityki społecznej. 3. Aspekty teoretyczne i modele polityki społecznej. 4. Przesłanki kształtowania celów operacyjnych w polityce społecznej. Część B. Problemy szczegółowe 5. Praca i bezrobocie 6. Zabezpieczenia emerytalne. 7. Ubóstwo i metody jego przezwyciężania. 8. Opieka zdrowotna. 9. System edukacyjny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-52-5
Wstęp: Tło polskiej polityki społecznej. 1. Polityka społeczna jako działalność i jako dyscyplina; 2. Teoretycy polskiej polityki społecznej do II wojny światowej; 3. Polityka społeczna w programach lat okupacji (1939-1944); 4. Nauka o polityce społecznej po II wojnie światowej; 5. Państwo praw i zobowiązań społecznych; 6. Niepubliczne podmioty polityki społecznej; 7. Prognoza polskiej polityki społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-235-0079-7
1.Wielkie teorie i podejścia, 2.Mocarstwowe i regionalne wizje porządku międzynarodowego, 3.Teoretyczne interpretacje integracji europejskiej jako systemu międzynarodowego, 4.Teorie sektorowe i cząstkowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-252-9
1. Prawoznawstwo jako nauka, 2. Człowiek i jego środowisko przyrodnicze, 3. Środowisko społeczne człowieka, 4. Natura człowieka i jego odpowiedzialność prawne, 5. Władza i polityka, 6. Sprawowanie władzy publicznej, 7. Prawo jako zjawisko społeczne, 8. Język prawa, 9. Zagadnienie stosunku prawnego, 10. Źródła prawa, 11. System prawa w RP, 12. Realny wymiar prawa, 13. Ochrona praw człowieka w RP, 14. Europejski system ochrony praw człowieka, 15. Praca zawodowa prawnika
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Wykłady z Socjologii / red. nauk. Piotr Sztompka ; Tom 3)
ISBN: 83-7383-175-4
1. Teorie radykalnej zmiany społecznej, rewolucje demokratyczne, 2. Struktura społeczne, relatywna deprywacja a uczestnictwo w życiu publicznym, 3. Podmiotowość społeczne i poczucie sprawstwa, 4. Status obywatelski, 5. Społeczeństwo obywatelskie, 7. Obywatelskość i społeczeństwo obywatelskie w warunkach globalizacji świata, 8. Kultura polityczna a jakość demokracji, 9. Wartości, interesy i ideologie, 10. Zbiorowi aktorzy życia publicznego, 11. Konflikty społeczne, 12. Marginalizacja i wykluczenie społeczne, 13. Patologia życia publicznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again