Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Barcz Jan (1953- )
(1)
Bondyra Krzysztof
(1)
Dośpiał-Borysiak Katarzyna
(1)
Gajda Anastazja
(1)
Stępień-Kuczyńska Alicja
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Zdeb Joanna
(1)
Łoś Robert
(1)
Śliwa Paweł
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Polityka regionalna UE
(3)
Regionalizm
(2)
Decyzje administracyjne
(1)
Parlament
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Unia Europejska
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
3 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7395-008-7
Rola polskich regionów po przystąpieniu do Unii Europejskiej; Parlament narodowy w procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych - zagadnienia wstępne; Pozycja sejmu i regionów w krajowym procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych; Przystąpienie państwa do Unii Europejskiej a administracja rządowa i samorządowa; Regiony w państwach członkowskich a sprawy integracyjne; Regiony a naczelne i centralne organy państwa. Zagadnienia prawno administracyjne; Wybrane zagadnienia polityki regionalnej i jej zasady; Współpraca Obwodu Iwanofrankowskiego z regionami polskimi; Udział wspólnot autonomicznych w Unii Europejskiej; The Role of the German Länder within the European The German Federal Experience; Doświadczenia z rozwoju czesko-pplskiego pogranicza na etapie kandydowania do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Dialog europejski / Uniwersytet Łódzki, Oddział Łódzki Polskiego Tow. Nauk Politycznych, Komisja Badań nad Pokojem Oddziału Łódzkiego PAN)
ISBN: 978-83-7611-324-1
I. Regionalizm w erze integracji globalizacji. Regionalizm jako wartość kształtującego się ładu globalnego; Regiony jako jednostki geopolityczne w skali świata i Europy; Regionalizm a procesy globalizacji - znaczenie dialogu międzykulturowego w dobie globalizacji korporacyjnej; Drogi integracji: procesy, uwarunkowania i wybory racjonalności; Regionalizm jako wartość w systemach aksjologicznych Rady Europy i Unii Europejskiej. II. Systemy polityczne państw europejskich. Polskie paradoksy ustrojowe; Lojalność wyborców na rynku politycznym w Polsce; Zastosowanie marketingu politycznego w wyborach prezydenckich w Polsce w latach 1990-2005; Znaczenie demokracji bezpośredniej w systemach politycznych państw skandynawskich; Deformacje wyników elekcji - symulacja wyborcza na przykładzie Szwecji; Perspektywy dewolucji w Kornwalii; System partyjny Austrii w latach 1945-2000; Ewolucja systemów politycznych państw postjugosłowiańskich; Mechanizmy władzy i gry politycznej w Rosji po 1991 roku. III. Problemy regionalne w Unii Europejskiej. Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na spójność Europy; Decydowanie polityczne w polityce spójności UE; Klastry jako narzędzie wspierania systemów innowacji w regionach Unii Europejskiej; Klastry jako element wsparcia konkurencyjności regionu łódzkiego; Marketingowe podstawy stosowania strategii oferowania produktów regionalnych; Możliwości wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013; Koncepcja governance a partnerstwo lokalne/regionalne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7205-281-0
Część I: Regionalizm i lokalizm. WieloPolska regionalna. Region i regionalizm w transformacyjnej Polsce; Regionalizm w Polsce - agonia czy przebudzenie?; Ruch Autonomii Śląska - w stronę nowoczesnego ruchu regionalnego; Wybrane kwestie z dziejów regionu lubelskiego; Tożsamości zbiorowe w kształtowaniu się regionu; Ideologie lokalności w dwóch kontekstach teoretycznych; Lokalność w Niemczech i w Polsce - doświadczenia i perspektywy. Część II: Polityka regionalna, tworzenie warunków rozwoju - aktorzy, mechanizmy. Zmiana i rozwój w procesie integracji europejskiej a polityka spójności Unii Europejskiej; Polityka spójności na tle doświadczeń polskich regionów - wybrane aspekty; Czynniki determinujące możliwości wykorzystania polityki strukturalnej na potrzeby rozwoju polskich regionów; Dystrybucja funduszy unijnych po wejściu do Unii Europejskiej. Uwarunkowania polityczne i administracyjne; Władze regionalne wobec modernizacji, czyli gra między sektorami; Efektywność Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie małopolskim; Małopolskie Partnerstwo na rzecz Promocji - Rozwoju Kształcenia Ustawicznego jako próba stymulowania inwestycji w kapitał ludzki w regionie; Problematyka powstawania obszarów metropolitalnych w Polsce w odniesieniu do polityki strukturalnej Unii Europejskiej i polityki regionalnej państwa; Znaczenie i konkurencyjność obszaru metropolitalnego a polskie realia; Propozycja pokoleniowej reinterpretacji obrazu elit pozycyjnych w Polsce lokalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again