Form of Work
Książki
(27)
Status
only on-site
(23)
available
(10)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(25)
Author
Adamczyk Artur
(1)
Bajko Zbigniew
(1)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Borkowski Jan
(1)
Butowski Leszek
(1)
Churski Paweł
(1)
Gajda Anastazja
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Graczyk Magdalena
(1)
Grosse Tomasz Grzegorz
(1)
Heffner Krystian
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Jóskowiak Kazimierz
(1)
Jóźwiak Bartosz
(1)
Kaja Jan
(1)
Kauf Sabina
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Klamut Mirosława
(1)
Knopek Jacek
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Kulesza Michał
(1)
Lewenstein Barbara
(1)
Magierek Dariusz
(1)
Nowacka Ewa
(1)
Organiściak-Krzykowska Anna
(1)
Oręziak Leokadia
(1)
Perło Dorota
(1)
Piech Krzysztof
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Sauer Adam
(1)
Schindler Jacek
(1)
Sikora-Gaca Małgorzata
(1)
Skrzypce Ryszard
(1)
Swadźba Stanisław
(1)
Szewczak Marcin
(1)
Tomaszewski Krzysztof
(1)
Waldziński Dariusz
(1)
Wlaźlak Katarzyna
(1)
Zdeb Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(24)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Polityka regionalna UE
(17)
Polityka regionalna
(14)
Regionalizacja gospodarcza
(7)
Fundusze strukturalne UE
(6)
Polska
(6)
Samorząd terytorialny
(5)
Regiony (adm.)
(4)
Rynek pracy
(4)
Budżety terenowe
(3)
Bezrobocie
(2)
Gospodarka
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Polityka strukturalna UE
(2)
Programy pomocowe UE
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Turystyka
(2)
Unia Europejska
(2)
Administracja
(1)
Administracja publiczna
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Demografia
(1)
Demokracja
(1)
Ekonometria
(1)
Elita władzy
(1)
Emerytura
(1)
Euroregiony
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusze Strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gloede, Klaus (1936- )
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
ISPA
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja europejska
(1)
Inwestycje
(1)
Karty płatnicze
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Miasta
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Opolskie, województwo (od 1999)
(1)
PHARE
(1)
Parlament
(1)
Partie polityczne
(1)
Partnerstwo lokalne
(1)
Państwo
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
(1)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
(1)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(1)
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
(1)
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
(1)
Regionalizm
(1)
Regiony problemowe
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój społeczny
(1)
SAPARD
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Samorząd województwa
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Układ z Schengen (1985)
(1)
Wieś
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Władza państwowa
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(5)
2001-0
(1)
Subject: place
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
27 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-00-7
1.Innowacje w polityce rozwoju regionalnego, 2.Regiony uczące się - wyzwanie dla polskiej polityki regionalnej, 3.Wykorzystanie nowych technologii teleinformatycznych w procesie edukacji - możliwości programów europejskich (Leonardo Da Vinci), 4.Innowacje w Unii Europejskiej, 5.Inkubatory przedsiębiorczości w Polsce, 5.Oferta technologiczna Politechniki Śląskiej, 6.Wybrane aspekty koncepcji gospodarki opartej na wiedzy i jej implikacje dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i państw, 7.Kilka refleksji na marginesie rządowego programu zwiększania innowacyjności gospodarki polskiej, 8.Strefy aktywności gospodarczej śląska jako wyznaczniki idei regionu uczącego się, 9.Wykształcenie jako wyznacznik zmian w regionie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-920281-2-0
1. Polityka spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej, 2. Przygotowanie Polski do korzystania z funduszy Unii Europejskiej, 3. Turystyka w Narodowym Planie Rozwoju, 4. Projekty turystyczne finansowane ze środków Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60694-11-4
Wprowadzenie: Integracja europejska i związane z nią wyzwania dla rozwoju regionalnego Unii Europejskiej; 1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego jako źródła finansowania rozwoju regionalnego: Jednostki samorządu terytorialnego- istota i rola; Dochody podatkowe; Podatki niepodatkowe; 2. Sektor bankowy w procesie wspierania rozwoju regionalnego: Wielkość i struktura polskiego sektora bankowego; Role banków we wspieraniu rozwoju regionalnego; 3. Inne formy finansowania rozwoju regionalnego w Polsce: Obligacje komunalne; Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP); Finansowanie w ramach funduszy Private Equity/Venture Capital (PE/VC); 4. Fundusze Unii Europejskiej w finansowaniu rozwoju regionalnego w Polsce: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na tle krajów UE; Finansowe instrumenty realizacji polityki rozwoju regionalnego na obszarze UE; Fundusze przedakcesyjne i ich rola; Środki Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności dla Polski w latach 2004-2006; Fundusze UE dla Polski na lata 2007-2013; Problem efektywności funduszy UE jako źródła finansowania rozwoju regionalnego w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-946-1
1.Fundusze Unii Europejskiej jako instrumenty wspierające wspólnotowy i polski rozwój społeczno-gospodarczy: Fundusze Unii Europejskiej we wspólnotowej polityce regionalnej; Instrumenty realizacji wspólnotowej polityki spójności, polityki rolnej i polityki rybackiej w latach 2007-2013; Polityka spójności, polityka rolna i polityka rybacka w Polsce - Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015; 2. Strategia i programy operacyjne polityki spójności dla celu Konwergencja: Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; Program Operacyjny Pomoc techniczna; Regionalne Programy Operacyjne; 3. Programy operacyjne polityki spójności dla Celu Europejska Współpraca terytorialna: Programy Europejskiej Współpracy Transgranicznej; Programy Europejskiej Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej; 4. Programy operacyjne polityki rolnej i polityki rybackiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich; 5. Wybrane aspekty wdrażania programów operacyjnych: Procedura naboru projektów w ramach programów operacyjnych; Udzielanie pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki oraz w ramach regionalnych programów operacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-817-6
Małe miasta - problemy badawcze i próby syntetycznych ujęć; Małe miasta w rozwoju obszarów wiejskich; Małe miasta w Polsce - wybrane aspekty współczesnej definicji; Małe miasta w teorii i praktyce zrównoważonego rozwoju; Najmniejsze miasta w Polsce (1989-2003); Małe miasta w Polsce - zmiany ludnościowe i funkcjonalne w drugiej połowie XX wieku; Możliwości aktywizacji gospodarczej małych miast w Polsce w warunkach rosnącej konkurencji międzynarodowej; Teoria i praktyka planowania strategicznego w małych miastach; Małe miasta a funkcje pozarolnicze na obszarach wiejskich województwa lubelskiego; Rola małych podmiotów gospodarczych w kształtowaniu struktury funkcjonalnej małych miast w regionie śląskim; Współpraca małego miasta i gmin wiejskich - przypadek Ziemi Żywieckiej; Zabudowa mieszkaniowa małych miast - przeszłość i teraźniejszość. Rodzaj i stan zasobów mieszkaniowych; Przemiany struktury przestrzennej małych miast w opinii młodych mieszkańców; Małe miasta w regionalnych układach osadniczych Polski; Zróżnicowanie warunków życia ludności w małych miastach Małopolski; Przeobrażenia w zakresie infrastruktury społecznej małych miast Pomorza środkowego; Charakterystyka transport zbiorowego w małych i średnich miastach Polski; Znaczenie małych miast w rozwoju regionu dolnego Śląska; Wiejska geneza wybranych miast środkowej Polski; Małe miasta Polsce - wybrane ośrodki i ich problemy rozwojowe; Inicjatywy przeciwdziałania bezrobociu w ramach budowy strategii rozwoju lokalnego Dębicy; Mała i średnia przedsiębiorczość szansą na aktywizację społeczności lokalnych w małych i średnich miastach Pomorza Środkowego; Kapitał zagraniczny w wybranych miastach aglomeracji wrocławskiej; Rewitalizacja małego miasta w świetle zasad zrównoważonego rozwoju na przykładzie Prudnika; Przemiany demograficzne i funkcjonalne małych miast górniczych na przykładzie Lędzin; Uwarunkowania rozwoju i struktura nowych inwestycji budowlanych na obszarze małego miasta aglomeracji łódzkiej - przykład Strykowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88500-64-3
1.Obszary problemowe polityki regionalnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej, 2.Obszary problemowe w Polsce, 3.Obszary problemowe a poziom rozowju społeczno-gospodarczego, 4.Podział wsparcia finansowego funduszy strukturalnych dla rozowju gospodarczego obszarów problemowych w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0611-9
1. Współrządzenie: Między rządzeniem a współrządzeniem. Obywatelskie modele społeczności lokalnej; Prawne i polityczne aspekty roli organizacji pozarządowych w rozwoju lokalnym; System pozornie otwarty. O instytucjonalnych uwarunkowaniach lokalnej partycypacji politycznej w Polsce; Zarządzanie społecznością lokalną- aktywność obywatelska i rozwój lokalny. Przypadek Lesznowoli; Partnerstwo lokalne jako strategia mobilizacji społecznej. Organizacje pozarządowe i samorząd lokalny a problem bezdomności Cieszynie; 2. Konflikt: Konflikt jako strategia rozwiązywania problemów w społecznościach lokalnych; Konflikt lokalny motorem partycypacji społecznej i skutkiem zmiany- analiza wybranych przypadków: Oświęcim, Bieruń, Las i Kobiór; Konflikt wokół problemów zagospodarowania przestrzennego- rola Internetu jako narzędzia politycznej samoorganizacji społeczności lokalnej. Przypadek Starej Ochoty w Warszawie; 3. Aktywizacja: Konteksty aktywizowania społeczności lokalnych; Centrum Aktywności Lokalnej- w poszukiwaniu modelu instytucji rozwoju społeczności lokalnej (1997-2009); Budowanie kapitału społecznego jako strategia rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych. Przypadek Biłgoraja' Strategia edukacyjno-integracyjna. Przypadek Fromborka; Strategie zmiany hierarchii wartości; Aktywizowanie społeczności lokalnych do zmiany hierarchii wartości. Przypadek Stowarzyszenia Nowa Idea; Wykorzystanie mapowania do rozpoznania, oceny i wsparcia rozwoju zrównoważonego społeczności lokalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15309-0
1. Determinanty prowadzenia polityki makroekonomicznej 2. Polski wzrost gospodarczy w kontekście współczesnych kontrowersji wokł teorii i polityki wzrostu 3. Polityka pieniężna - doświadczenia Stanów Zjednoczonyvh, strefy euro oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 4. Zmiany cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej oraz ich konsekwencje dla gospodarek krajów członkowskich 5. Wybrane elementy jakońskiej polityki mikroekonomicznj 6. Systemowe uwarunkowania zachowań rynkowych 7. Regulowanie rynku pracy - aspekt międzynarodowy 8. Rynek pracy i bezrobocie w okresie transformacji systemowej 9. Europa w podeszłym wieku. Dlaczego i jak skłaniać do pracy zawodowej w jesieni życia? 10. Emigracja czy delokalizacja 11. Polityka naukowa i innowacyjna na świecie 12. Od aglomeracji do klastrów przemysłowych i środowisk innowacyjnych 13. Innowacje w przemyśle warunkiem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 14. Efektywność energetyczna - unijne wymagania a polskie realia 15. Efekty polityki spójności w "starych" krajach kohezji UE - ujęcie porównawcze 16. Wnioski dla Polski wynikające z dośwadczeń polityki strukturalnej UE w Irlandii i Wielkiej Brytanii 17. Regionalne aspekty rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej w nowych warunkach systemowych 18. Polityka rozwoju regionu wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych 19. Ewolucja sektora samorządowego w wybranych krajach 20. Polityka intraregionalna a dochody budżetów samorządów województw 21. Zagadnienia współpracy zagranicznej samorządu terytorialnego 22. Inwestycje zagraniczne w gospodarce Federacji Rosyjskiej. Skala i struktura przestrzenna 23. Kierunki zmian w przestrzeni społeczno-ekonmicznej na progu XXI wieku - wyzwania dla polityki przestrzennej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Samorząd lokalny wobec integracji europejskiej ; z. 7)
ISBN: 83-7151-417-4
1. Prawne aspekty polityki regionalnej Unii Europejskiej: Polityka regionalna UE- zarys historii i doktryny; Źródła prawa UE i podstawy prawne polityki regionalnej; Wybrane instytucje UE wobec rozwoju regionalnego; Instrumenty wspierania rozwoju regionalnego UE Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności; Programowanie rozwoju regionalnego w UE; Pomoc państwa dla regionów i zagadnienie konkurencji; Kierunki rozwoju instytucji prawnych polityki regionalnej; Zarys problemów prawnych związanych z implementacja polityki regionalnej UE przez państwa członkowskie; 2. Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla Polski jako członka Unii Europejskiej; 3. Rozwój regionalny. Zagadnienia instytucjonalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86917-39-3
1. Europejska polityka regionalna. Próba standaryzacji terytorialnego rozwoju gospodarczego w Europie; 2. Gracja: słabość polityki rządu i słabość regionów; 3. Włochy: próby przełamania dualizmu gospodarczego; 4. Irlandia: sukces polityki gospodarczej rządu?; 5. Polska: trudne budowanie systemu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7395-242-3
Cz.I Transformacja gospodarcza a rozwój regionalny: 1. Polityka regionalna na rozdrożu: pomiędzy wzrostem a wyrównaniem dysproporacji rozwojowych, 2. Geneza i rozwój planowania przestrzennego oraz polityki regionalnej, 3. Region - między gospodarką a polityką, 4. Opcje polityki regionalnej Niemiec Wschodnich, 5. Polityka regioanlna w województwie opolskim wobec exodusu zarobkowego ludności, 6. Procesy transformacyjne a Nowa Geografia Ekonomiczna ( Wkład Nowej Geografii Ekonomicznej a wyjaśnienie transformacji wschodniniemieckiej gospodarki narodowej), 7. Klastry innowacyjne jako zintegrowana forma przedsiębiorstw w regionie. Cz.II Marketing i logistyka w polityce regionalnej: 1. Transformacja systemowa a marketing terytorialny, 2. Wizerunek jako przejaw i narzędzie kształtowania konkurencyjności regionu, 3. Identyfikacja determinant rozowju i zmian w systemie logistyki, 4. Logistyka na poziomie regioanlnym - wymiary i wyzwania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7299-386-6
1.Podstawowe pojęcia związane z problematyką i polityką regionalną, 2.Kształtowanie się polityki regionalnej w Polsce w procesie przemian kulturowo-organizacyjnych, 3.Polityka regionalna w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, 4.Polityka regionalna w Polsce po przyłączeniu do Unii Europejskiej, 5.Przesłanki do tworzenia nowego modelu polityki regionalnej w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-255-8
1. EUROREG jako szkoła naukowa studiów regionalnych, 2. Rozwój polskich regionów a polityka spójności Unii Europejskiej, 3. Edukacja a zróżnicowanie rozwoju polskich regionów, 4. Innowacyjność polskich regionów, 5. Regionalne zróznicowanie rozwoju wsi, 6. Historyczne przesłanki różnice regionalnych. Regiony ekonomiczne i ideologiczne, 7. Regionalizm w Polsce na tle europejskim, 8. Metropolie jako biegunu rozowju, 9. Nowe relacje metropolia-region w gospodarce informacyjnej na przykładzie Warszawy i Mazowsza, 10. Rola funduszy Unii europejskiej w rozwoju regionalnym, 11. Współpraca przygrniczna jako czynniki rozwoju lokalnego, 12. Rola Programu Współpracy Przygranicznej PHARE w rozwoju loklanym województw zachodnich, 13. Powiaty a rozwój lokalny. Analiza działania instytucji i współpracy z gminami, 14. Finansowe aspekty funkcjonowania miast na prawach powiatu po wejściu Poslki do Unii europejskiej, 15. "Cztery kapitały" w strategiach lokalnych, 16. Na 30-lecie EUROREG-u
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografia / Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych)
ISBN: 978-83-7365-353-5
Zawiera: Ćwierćwiecze samorządowej urny wyborczej. Wybrane problemy polskiego systemu wyborczego do samorządu terytorialnego; Europeizacja polityki regionalnej w Polsce; Euroregiony jako specyficzna forma polityki regionalnej UE. Problematyka struktur transgranicznych zintegrowanej Europy; Wybrane aspekty polityki klastrowej w województwie zachodniopomorskim; Partnerskie projekty szkół Comenius jako część programu „uczenie się przez całe życie” na przykładzie gimnazjum nr 9 w Koszalinie; Rola Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Na przykładzie nadzorowania ruchu drogowego i zapobiegania wypadkom na terenie powiatu koszalińskiego w latach 2009-2012; Wartości społeczne postrzegane przez młodzież wybranych szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego; Przebieg wyborów kontraktowych w Pile w czerwcu 1989 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7395-008-7
Rola polskich regionów po przystąpieniu do Unii Europejskiej; Parlament narodowy w procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych - zagadnienia wstępne; Pozycja sejmu i regionów w krajowym procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych; Przystąpienie państwa do Unii Europejskiej a administracja rządowa i samorządowa; Regiony w państwach członkowskich a sprawy integracyjne; Regiony a naczelne i centralne organy państwa. Zagadnienia prawno administracyjne; Wybrane zagadnienia polityki regionalnej i jej zasady; Współpraca Obwodu Iwanofrankowskiego z regionami polskimi; Udział wspólnot autonomicznych w Unii Europejskiej; The Role of the German Länder within the European The German Federal Experience; Doświadczenia z rozwoju czesko-pplskiego pogranicza na etapie kandydowania do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 5)
1. Przemówienie rektora WSEiA, dr Andrzeja Juszczyka, z okazji pięciolecia Uczelni 2. Rynek pracy w Polsce. Szanse i zagrożenia (wykład inauguracyjny, wygłoszony w dniu 5 października 2002 r.). 3. Polska droga do Unii (za i przeciw integracji). 4. Unia Europejska, a korzyści w skali lokalnej - doświadczenia szwedzkie na przykładzie powiatu Ostersund w prowincji Jamtland. 5. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej. 6. Polityka regionalna Unii Europejskiej. 7. Układ z Schengen a wybrane aspekty polityki wewnętrznej państw Unii Europejskiej. 8. Regulacja u ochrona konkurencji w dziedzinie środków masowego przekazu w europejskim prawie wspólnotowym. 9. Integracja z Unią Europejską jako czynnik globalizacji zarządzania w polskich przedsiębiorstwach. 10. Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. 11. System kart płatniczych i instrumentów pieniądza elektronicznego wobec wymagań Unii Europejskiej. 12. Polska na tle państw Unii Europejskiej w świetle syntetycznych miar potęgi. 13. Badanie za pomocą metod analizy wielowymiarowej regionalnego zróżnicowania pod względem potencjału demograficznego Unii Europejskiej i krajów z nią stowarzyszonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-17-9
1. Administracja publiczna a decentralizacja państwa, 2. Samorząd terytorialny w konstrukcjach RP, 3. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce, 4. Uwarunkowania prawnoustrojowe polityki regionalnej państwa, 5. Pozycja ustrojowa wojewody jako terenowego organu rządowej administracji ogólnej, 6. Związki komunalne w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA, 7. Nowe trendy w rozwoju administracji publicznej w wielkiej Brytanii, 8. Reformy administracyjne w Szkocji, 9. Rozwój struktury organizacyjnej samorządu terytorialnego w USA, 10. Polityka regionalna Unii Europejskiej, 11. Tendencje zmian administracji publicznej w systemie politycznym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-440-4
1. Podstawy teoretyczne regionalnego uwarunkowania rynku pracy 2. Globalne, krajowe i regionalne zróżnicowania bezrobocia 3. Sytuacja społeczno-ekonomiczna bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim 4. Bezrobocie po pegeerowskie w województwie warmińsko-mazurskim 5. Efektywność programów przeciwdziałania bezrobociu w województwie warmińsko-mazurskim 6. Polityka regionalna wobec problemów rynku pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-155-4
1. Pozycja regionu w państwie narodowym, 2. Unia Europejska jako przestrzeń polityczno-prawna dla funkcjonowania regionu, 3. Ponadnarodowe płaszczyzny współpracy regionów, 4. Państwo i region - partnerstwo w procesie integracji europejskiej, 5. Regiony w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again