Form of Work
Książki
(64)
Status
only on-site
(45)
available
(27)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(29)
Czytelnia
(46)
Author
Bauman Zygmunt
(2)
Tischner Józef
(2)
Antoszewski Andrzej
(1)
Backer Roman
(1)
Balcerowicz Leszek
(1)
Beck Ulrich (1944-2015)
(1)
Berlin Isaiah
(1)
Bilewicz Michał
(1)
Bilska Ewa
(1)
Boniecki Adam
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Borkowski Paweł Janusz
(1)
Borowiec Piotr
(1)
Borucka-Arctowa Maria
(1)
Buruma Ian
(1)
Błąd Łukasz
(1)
Chmielewski Adam
(1)
Chłopecki Jerzy
(1)
Cichocki Marek A
(1)
Colović Ivan
(1)
Crick Bernard
(1)
Czachór Zbigniew
(1)
Duda Renata
(1)
Dzielski Mirosław
(1)
Fiszer Józef M
(1)
Fras Janina
(1)
Freeman Samuel
(1)
Friszke Andrzej
(1)
Gardawski Juliusz
(1)
Gawroński Sławomir
(1)
Grabski Władysław
(1)
Graff Agnieszka
(1)
Górska Joanna
(1)
Gąsowski Tomasz
(1)
Hofman Iwona
(1)
Jamka Beata
(1)
Jelonek Adam W
(1)
Juchnowicz Marta
(1)
Judt Tony
(1)
Kacprzak Lech
(1)
Kaczurba Janusz
(1)
Klisiński Janusz
(1)
Knopek Jacek
(1)
Kocot Maria
(1)
Koczanowicz Leszek
(1)
Kowalik Tadeusz
(1)
Koćwin Lesław
(1)
Krauz-Mozer Barbara
(1)
Królikowska Jadwiga
(1)
Kuniński Miłowit
(1)
Kunz Tomasz
(1)
Kupich Andrzej
(1)
Kłodkowski Piotr
(1)
MacIntyre Alasdair
(1)
Magoska Maria
(1)
Makowski Kazimierz
(1)
Mamoń Agnieszka
(1)
Mandziej-Jeżyna Marzena
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
Mierzejewski Donat
(1)
Mikiewicz Przemysław
(1)
Milewska Urszula
(1)
Modrzyńska Joanna
(1)
Mojsiewicz Czesław
(1)
Musiał Zbigniew
(1)
Mączyńska Elżbieta
(1)
Orłowski Witold M
(1)
Ożóg Kazimierz
(1)
Petryńska Magdalena
(1)
Pełczyński Zbigniew
(1)
Piotrowski Piotr
(1)
Piskrzyńska Katarzyna
(1)
Rakowski Mieczysław F
(1)
Rapaczyńska Wanda
(1)
Rawls John
(1)
Riedel Rafał
(1)
Rosne Piotr
(1)
Sadowski Zdzisław
(1)
Sajkiewicz Alicja
(1)
Siewierska-Chmaj Anna
(1)
Slany Krystyna
(1)
Smyk Ewa
(1)
Sopoćko Andrzej
(1)
Stawowy-Kawka Irena
(1)
Stefański Ryszard
(1)
Stemplowski Ryszard
(1)
Syryjczyk Tadeusz
(1)
Szczerski Krzysztof
(1)
Szułdrzyński Michał
(1)
Szymański Sebastian
(1)
Sławińska Maria
(1)
Tokarz Grzegorz
(1)
Tułecki Mateusz
(1)
Tyszka Krzysztof
(1)
Walicki Andrzej
(1)
Wallas Tadeusz
(1)
Wallerstein Immanuel
(1)
Waśko Andrzej
(1)
Winiecki Jan
(1)
Wojciechowski Sebastian
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(61)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(64)
Language
Polish
(64)
Subject
Polityka
(25)
Polska
(14)
Polityka międzynarodowa
(12)
Unia Europejska
(8)
Globalizacja
(6)
Gospodarka
(5)
Integracja europejska
(5)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(5)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(4)
Europa
(4)
Społeczeństwo
(4)
Środki masowego przekazu
(4)
Demokracja
(3)
Filozofia
(3)
Kapitalizm
(3)
Komunikacja polityczna
(3)
Kultura
(3)
Marketing polityczny
(3)
Państwo
(3)
Prawa człowieka
(3)
Socjologia
(3)
Władza
(3)
Etyka
(2)
Etyka społeczna
(2)
Euro (pieniądz)
(2)
Kadry
(2)
Kobieta
(2)
Nacjonalizm
(2)
Naród
(2)
Pieniądz
(2)
Polityka narodowościowa
(2)
Polityka społeczna
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Solidarność (postawa)
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Spożycie
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Terroryzm
(2)
Wartość
(2)
Wybory
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Bank centralny
(1)
Bezrobocie
(1)
Butler, Joseph
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Demografia
(1)
Dziennikarstwo śledcze
(1)
Ekonomia
(1)
Elita społeczna
(1)
Europa Południowa
(1)
Faszyzm
(1)
Feminizm
(1)
Filozofia chrześcijańska
(1)
Gandhi, Mohandas Karamchand (1869-1948)
(1)
Gaz ziemny
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Historiografia
(1)
Hobbes, Thomas (1588-1679)
(1)
Holandia
(1)
Hume, David (1711-1776)
(1)
Indie
(1)
Indywidualizm (filoz.)
(1)
Inflacja
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Japonia
(1)
Język
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Katolicyzm
(1)
Komunizm
(1)
Kosmopolityzm
(1)
Kościół
(1)
Kraje dawnej Jugosławii
(1)
Ksenofobia -- 21 w. -- szkice
(1)
Liberalizm
(1)
Liberalizm gospodarczy
(1)
Lipiński, Jan (1918- )
(1)
Locke, John (1632-1704)
(1)
Ludność
(1)
Marx, Karl (1818-1883)
(1)
Migracje
(1)
Mill, John Stuart (1806-1873)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Muzułmanie
(1)
Młodzież
(1)
Nauki polityczne -- historia
(1)
Nauki społeczne
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Opinia publiczna
(1)
Paczkowski, Andrzej (1938- )
(1)
Partie polityczne
(1)
Patriotyzm
(1)
Piłsudski, Józef (1867-1935)
(1)
Politycy
(1)
Polityka -- 20-21 w. -- szkice
(1)
Polska -- historia -- szkice
(1)
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
(1)
Poprawność polityczna
(1)
Porządek społeczny
(1)
Praca
(1)
Subject: time
1945-
(1)
Subject: place
Afryka
(1)
Ameryka
(1)
Azja
(1)
Chiny
(1)
124 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-797-6
1. Bariery i możliwości w rozoju Europy XXI wieku w obliczu postępującej globalizacji świata, 2. Globalizacja a integracja europejska, 3. Przyszłość Europy w świecie zglobalizowanym, 4. Próba adaptacji Unii europejskiej do procesów globalizacji na przykładzie strategii poprawy konkurencyjności gospodarczej, 5. Geopolityczny obraz Europy w myśli politycznej wychodźstwa polskiego (1939-1945), 6. Koncepcje nowej instytucjonalizacji polityki innowacyjnej Unii europejskiej, 7. Przezywciężanie barier w realizacji jednolitego rynku wewnętrznego usług Unii Europejskiej, 8. Czy możliwe jest współdziałanie? Unia Europejska i stany Zjednoczone wobec: konfliktu izraelsko-palestyńskiego, demokracji i broni masowego rażenia na Bliskim Wschodzie, 9. Turcja w Unii Europejskiej. Utopia czy realna perspektywa. Na kanwie dyskusji o granicach politycznych Europy, 10. Panstwa europejskie wobec działalności międzynarodowych trybunałów karnych, 11. E-Europa, szansa czy zagrożenie?, 12. Problemy społeczeństwa informacyjnego w dobie globalizacji, 13. "Antyglobaliści" jako konstelacja nowych ruchów społecznych, 14. Dumping i postępowanie antydumpingowe w świetle uregulowań międzynarodowych, 15. Spory i konflikty międzynarodowe - z perspektywy rozważan klasyfikacyjnych, 16. Główne problemy negocjacyjne nowej ryndy rokowań hadnowych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), 17. Terroryzm międzynarodowy w dobie globalizacji, 18. Wybrane aspekty przemysłowych stosunków pracy (Industrial and Labor Relations) w systemie polityczno-prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Myśli Politycznej / Ośrodek Myśli Politycznej CSM ; 33)
ISBN: 978-83-60125-21-2
1. Bóg i wiara, 2. Duchownośc i wolność, 3. Własność i polityka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-320-1
I.Problemy ekonomiczne: Otwartości społeczeństw - stare i nowe dylematy; Przyszłość rabatu brytyjskiego - sygnał kryzysu finansów Unii Europejskiej?; Przenoszenie produkcji i usług a proces integracji Unii Europejskiej; Teoretyczne uwarunkowania integracji walutowej w Europie - stan obecny i perspektywy; Czy euro jest symbolem europejskiej jedności; Wpływ wejścia do strefy euro na politykę makroekonomiczną Słowenii; Europejski handel CO2 - szanse i zagrożenia; Napływ BIZ a rozwój handlu zagranicznego w międzynarodowych ugrupowaniach integracyjnych; Polityka handlowa Unii Europejskiej - pogłębienie czy osłabienie integracji?; Wizja zjednoczonej Europy jako najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie; Zróżnicowania przestrzenne sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze UE jako czynnik integracji i dezintegracji. II. Problemy polityczne: Brytyjska polityka równowagi europejskiej a integracja europejska; Polityka śródziemnomorska a rola państw średnich i małych w kształtowaniu polityki zewnętrznej Unii Europejskiej; Cele polityki zagranicznej Polski, Czech i Słowacji; Unia Europejska wobec rozpoczęcia wojny w Iraku; Aspekty geopolityczne WPZiB a Polityka Sąsiedztwa Europejskiego. Stanowiska i oczekiwania; Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony a skuteczność Unii Europejskiej jako aktora międzynarodowego; U źródeł kwestii cypryjskiej; status prawny Kosowa jako wyzwanie dla wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej; Regionalizm jako czynnik integracji i dezintegracji Unii Europejskiej; Europejskość i regionalność w twórczości Martina Heideggera i Józefa Tishnera. III. Problemy społeczne: Proces boloński: scenariusze rozwoju; Europejskie Rady Zakładowe a europeizacja polskiego modelu stosunków przemysłowych; Ruch promocji zdrowia w Polsce jako wkład na rzecz pogłębiania integracji europejskiej; Sytuacja mieszkaniowa w Unii Europejskiej i wyzwania integracji - miejsce Polski; Ewaluacja projektów w ramach Unii Europejskiej. Założenia a polityka; Finansowanie projektów w ramach pomocy publicznej Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia; Wzmacnianie wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi w obszarze współpracy w sprawach karnych jako czynnik integrujący Unię Europejską; Europejskie tendencje decentralizacji przetargu zbiorowego a jego stan w Polsce; Wartości Europy; Modele rzecznictwa interesów w państwach członkowskich Unii Europejskiej - podobieństwa i różnice; Europejskie programy wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych; Wymiana informacji i ochrona danych osobowych z Konwencji z Prum
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2704-2
1. Mocarstwa i wyzwania XXI wieku w świetle międzynarodowych badań demoskopijnych; 2. Reżimy międzynarodowe jako czynnik stabilizacji środowiska międzynarodowego; 3. Stabilizacja w ramach paradygmatu wielocywilizacyjnego?; 4. Od stabilizacji do destabilizacji- jak siła zmieniła się w bezsiłę; 5. Globalne czynniki destabilizacji ładu międzynarodowego; 6. Międzynarodowe reżimy bezpieczeństwa jako struktury globalnego zarządzania stabilizujące stosunki międzynarodowe. Casus reżimu nierozprzestrzeniania broni jądrowej; 7. Równowaga sił jako czynnik stabilizujący stosunki międzynarodowe; 8. Od przyjaźni rynkowej do wspólnoty politycznej- europejski demos w ujęciu teorii komunikacji Karola Deutscha; 9. Czynniki sprzyjające realizacji kooperatywnego bezpieczeństwa w Europie pod koniec pierwszej dekady XXI wieku; 10. Czynniki integrujące i dezintegrujące Europę na początku XXI wieku; 11. Wpływ tożsamości kulturowej Europy na proces integracji; 12. Dialog międzykulturowy- nowy element stabilizacji w stosunkach międzynarodowych?; 13. Relacje prawa wspólnotowego i prawa narodowego. Przyczynek do (nadal) nierozwiązanych dylematów; 14. Transgraniczna współpraca policyjna jako czynnik stabilizujący obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej; 15. Problem (nie)bezpieczeństwa energetycznego Europy i Unii Europejskiej; 16. Polityka integracyjna Federacji Rosyjskiej jako jeden z czynników wpływających na bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej; 17. Rola Federacji Rosyjskiej w międzynarodowym systemie równowagi sił; 18. Destabilizująca rola Federacji Rosyjskiej w przestrzeni poradzieckiej ze szczególnym uwzglednieniem konfliktu gruzińsko-rosyjskiego; 19. Polityka Unii Europejskiej wobec Bałkanów Zachodnich; 20. Konflikt albańsko-macedoński w 2001 roku. Stanowisko albańskie; 21. Współpraca między państwami BRIC- czynnik stabilizujące stosunki międzynarodowe?; Stosunki japońsko-chińskie w pierwszych latach XXI wieku- współpraca, rywalizacja i konfrontacja; 22. Destabilizująca rola USA na Bliskim Wschodzie; 23. Interwencja zbrojna w Iraku jako czynnik destabilizujący stosunki międzynarodowe na początku XXI wieku; 23. Państwa upadłe i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe; 24. Wzrost populizmu jako odpowiedź na globalizację. Przykład Niemiec; 25. Nordyckie państwa dobrobytu. Kryzys czy transformacja modelu na przykładzie Szwecji; 26. Metodyka procesu postępowania z ryzykiem korporacji transnarodowych w warunkach destabilizacji; 27. Implikacje zagrożeń ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian klimatycznych na bezpieczeństwo międzynarodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 5/2008)
Cz. I. Instytucje ustrojowe UE i państw członkowskich; 1. Rozstrzygnięcie w sprawie udziału Polski w "strefie euro"- referendum jako metoda podejmowania decyzji w Unii Europejskiej; 2. Ograniczenie suwerenności z punktu widzenia sądownictwa polskiego; 3. Anomia zmiany systemowej a procesy integracji europejskiej w Polsce; 4. General remarks on the koncept of "transfer of economic entity" within the meaning of Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 in the lo\ight of selected case-law of European Cort of Justice; Cz. II. Polityki europejskie w systemie bezpieczeństwa transnarodowego; 1. W kwestii bezpieczeństwa gazowego w Europie; 2. Kryzysy i konflikty międzynarodowe w wymiarze regionalnym; 3. Uwagi o przyczynach interwencjonalizmu w obszarze rolnictwa; Cz. III. Działalność WTO na rzecz liberalizacji handlu światowego; 2. Współczesne demokracje. Analiza instytucjonalna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2368)
ISBN: 83-229-2249-3
Wstęp; Teorie zmiany i rozwoju politycznego w XX wieku Ewolucja reżimu politycznego w Polsce po 1989 roku; Ewolucja systemu wyborczego do Sejmu; Wybory parlamen tarne w latach 1989-2001; Wybory prezydenckie w Polsce w latach 1989-2000 i ich funkcje polityczne; Proces tworzenia gabinetów koalicyjnych w Polsce w latach 1989-2001; Ewolucja polskiego systemu partyjnego; Stosunki przemysłowe i partnerstwo społeczne w Polsce; Ewolucja modelu cywilnej kontroli nad armią w polskim systemie politycznym po 1989 roku; Rola Kościoła kato lickiego w systemie politycznym Rzeczypospolitej Pol skiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Dynamika systemu europejskiego / Krzysztof Szczerski. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008. - 222 , [1] s. : rys., tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-233-2568-0
1. System europejski; 2. Sens systemu europejskiego: Model odwróconej piramidy federalnej; Modele legitymizacyjne; Problem aksjologii politycznej Unii Europejskiej; 3. Tendencje zmiany systemowej: Narodziny nowego pasma polityki- neofunkcjonalzim ideologiczny; Konstytucjonalizacja protopaństwowa a model otwartego systemu europejskiego; Model elastycznej zastępowalności jako przykład nowego zjawiska w praktyce działania otwartego systemu politycznego; Druga Unia Europejska jako postulat polityczny. 4. System europejski w środowisku globalnym - strategie polityki; 5. Gram polskiej substancji - polska polityka w systemie europejskim: Założenia doktrynalne - realizm zintegrowany; Polska polityka europejska - współczesne zadania; Obszary polskiej specjalizacji w polityce europejskiej - polityka wschodnia w kontekście prezydencji w 2011 roku; Niezbędne działania warunkujące skuteczność polskiej polityki w Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15785-2
Część I: Ucząc się od Arystotelesa i Tomasza. 1. Różne rozumienia Artstotelesa: przeciw pewnym renesansowym arystotelikom. 2. Różne rozumienia Artstotelesa: przeciw pewnym współczesnym arystotelikom. 3. Rewolucyjny potencjał prawa naturalnego: przypadek Tomasza z Akwinu. 4. Tomasz z Akwinu a zakres sporów moralnych. Część II: Etyka. 5. Dylematy moralne. 6. Prawdomówność i kłamstwo: na czym polega problem i czego możemy nauczyć się od Milla. 7. Prawdomówność i kłamstwo: czego możemy nauczyć się od Kanta. Część III: Polityka etyki. 8. Trzy perspektywy na marksizm: 1953; 1968; 1995. 9. Poezja jako filozofia polityczna: uwagi na temat Burke'a i Yeatsa. 10. Kilka projektów Oświecenia na nowo rozpatrzonych. 11. Struktury społeczne i ich zagrożenie dla moralnej sprawczości. 12. Tolerancja i dobra konfliktu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
Etyka solidarności oraz homo sovieticus / Józef Tischner. - Wyd.2 rozszerz. - Kraków : Znak, 2005. - 295 s. ; 20 cm.
ISBN: 83-240-0588-9
1. Etyka solidarności, 2. Homo sovieticus, 3. Etyka solidarności po latach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60011-61-3
1. Proces kształtowania tożsamości narodowej Słowaków, 2. Kształtowanie sie współczesnej tożsamości narodowej Łotyszy, 3. Norweska tożsamość narodowa jako przyczyna odrzucenia członkostwa w Unii Europejskiej, 4. Kształtowanie sie narodu we francuskiej myśli geopolitycznej - zarys zagadnienia, 5. Samorząd terytorialny w Europie. Przykład Szwajcarii i Szwecji, 6. Hugo Grotius a prawa narodów, 7. Konflikt polsko-białoruski w sprawie przestrzegania praw mniejszości polskiej na Białorusi w 2005 roku w świetle prac polskiego Sejmu IV kadencji, 8. Struktury polskiego obozu narodowego (1886-1945), 9. Idee polskiego obozu narodowego - rys historyczny, 10. Mesjanizm i słowianofilstwo rosyjskie w myśli społeczno-politycznej Mariana Zdziechowskiego, 11. Tożsamość polska i próby jej zmiany w koncepcjach Jana Stachniuka, 12. Współczesny polski ruch narodowy wobec kultury, 13. Współczesny polski ruch narodowwy wobec kultury, 14. Obraz współczesnego narodu ukraińskiego w dwumiesięczniku "Arcana", 15. "Głos" wobec konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego, 16. Obraz narodów bałkańskich w dwumiesięczniku "Arcana", 17. Ustawa o zakazie uboju rytualnego. Czy sanacja była antyżydowska, 18. Rodowód i zagłada ludności polskiej na Wschodzie, 19. Znaczenie konkordatu jako umowy międzynarodowej - konkordat 1993, 20. Polacy w Europie latających narodów - rozwój połączeń międzynarodowych z Międzynarodowego Portu Lotniczego we Wrocławiu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2630-4
Globalizacja, globalizm, globalność- wprowadzenie; 1. Teoretyczne aspekty globalizacji: Teorie globalizacji jako przykład braku jednoznaczności współczesnych procesów zmiany; Nowe teorie modernizacji: próby konceptualizacji globalnych procesów zmiany; Globalizacja- metodologiczny problem politologii; 2. Ekonomiczna płaszczyzna globalizacji: Ekonomiczny aspekt globalizacji; Korporacje transnarodowe. Identyfikacja- modele- społeczna odpowiedzialność; Problem ubóstwa i nierówności gospodarczo-społecznych w dobie globalizacji; Modyfikacja współczesnej polityki rozwojowej w kontekście procesów globalizacyjnych i przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej; 3. Polityczna płaszczyzna globalizacji: Globalizacja a proces integracji europejskiej; Globalizacja a przyszłość demokracji; Współczesne teorie władzy wobec fenomenu globalizacji; Państwa narodowe i nacjonalizmy wobec globalizacji; Wymuszona dekonstrukcja- Lewiatan w uścisku procesu globalizacji; Wpływ procesów globalizacji na partie polityczne; 4. Kulturowa płaszczyzna globalizacji: Globalizacja a różnice kulturowe. Przyczynek do metodologii badań międzykulturowych; Globalizacja- feminizm wielokulturowy- uniwersalne prawa kobiet; Potęga osamotnienia? Globalizacja a tożsamość jednostki; Globalizacja prawa, czyli proces ujednolicania norm prawnych i jego wpływ na życie społeczne; Islam a globalizacja; 5. Społeczna płaszczyzna globalizacji: Społeczeństwo obywatelskie a globalizacja; Światowe trendy migracyjne. Globalizowanie migracji i co z tego wynika; Przejawy globalizacji w języku, dyskursie, funkcjonowaniu nauki oraz w kulturze; Uczelnie wobec globalizacji; Rzeczywistość życia rodzinnego w dobie globalizacji; Szukanie ratunku? Ruchy antyglobalizacyjne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Doktorantów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ISSN 1895-9970 ; 3)
ISBN: 978-83-7417-298-1
1. Globalne i regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarki: Polityka przemysłowa państwa a sektor małych i średnich przedsiębiorstw; System kontroli w procesie zarządzania programami operacyjnymi finansowanymi z funduszy strukturalnych; Klastry w ewolucji podejścia do rozwoju regionalnego; Współpraca czy rywalizacja technologiczna krajów w kształtowaniu globalnej gospodarki opartej na wiedzy i globalnego społeczeństwa informacyjnego; Realna konwergencja krajów CEE-4 w świetle dekompozycji wzrostu gospodarczego; Rola małych i średnich przedsiębiorstw sektora wysokiej techniki (high-tech) w gospodarce polskiej. 2. Marketingowe ujęcie budowania relacji w usługach bankowości elektronicznej wspomagających procesy zarządzania dla korporacji/instytucji finansowych; Kryteria wyboru dostawcy na rynku B2B w procesie zaopatrzenia w branży drzewnej; Porównanie systemu organizacyjno -prawnegorynku usług szkoleniowych w Szwajcarii i Polsce; Struktura pierwotnych nośników energii a bezpieczeństwo energetyczne państwa; Tendencje rozwoju lokalnego rynku mieszkaniowego na przykładzie miasta Poznania. III. Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce: Amortyzacja środków trwałych w prawie podatkowym a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; Syntetyczna ocena zmian corporate governance w świetle współczesnych zasad odpowiedzialności społecznej; Wykorzystanie zarządzania projektami w warunkach organizacji procesowej na przykładzie spółki MAN Accounting Center Sp. z o. o. należącej do grupy MAN AG; Metodyka myślenia sieciowego w systemie uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości wewnętrznej; Wartość jako nadrzędny cel działalności przedsiębiorstwa; Klient jak źródło kreowania wartości przedsiębiorstwa; Powiązania sieciowe jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; Analiza wybranych aspektów finansowania i funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Polsce; Strategie ekologiczne przedsiębiorstw; Uwarunkowania rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej; Internalizacja zewnętrznych kosztów ekologicznych jako warunek zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa; Dylematy rozwoju dużych firm handlowych na rynku polskim - rola fuzji i przejęć w rozwoju sieci handlowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-901094-3-3
Idea Polski: Dziejowe znaczenie Marszałka Piłsudzkiego dla Polski; Błędy rządów obozu Marszałka Piłsudzkiego; Idea Polski legionowej; Idea niepodległości Polski; Idea Polski stanowej ziemiańskiej; Idea narodowa Polski; Idea ludowa Polski; Idea państwowa Polski i jej odrodzenie; Wizja Polski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i analizy ; Nr 8)
ISBN: 83-7188-699-3
1.Od własności do państw: Własność i wolność O problemie własności; Podatki i dobre państwoGospodarcza rola państwa - tendencje ery gospodarki otwartej; 2.Państwo polskie AD 2003 - sprzymierzeńcy i wrogowie: Polityka i gospodarka po 1989; Co sie stało z przedsiębiorczością Polaków?; Korupcja, jej zakres i metody ograniczania; Demokracja, odpowiedzilaność, korupcja w warunkach transformacji ustrojowej; Granice suwerenności gospodarczej w erze globalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-078-2
Wstęp. Immanuel Wallerstein i jego paradygmat: Tradycja teorii systemu światowego; Historia kapitalistycznej ekonomii światowej; Trzy poziomy porządku światowe go; Marksistowski i lewicowe korzenie idei Wallersteina. Cz.I Świat kapitalizmu: Nauki społeczne i komunistyczne interludium, czyli interpretacje współczesnej historii; Afrykański Kongres Narodowy i Afryka Południowa. Przeszłość i przyszłość ruchów wyzwoleńczych w systemie światowym; Rozwój Azji Wschodniej, czyli system światowy w XXI wieku. Epilog. Tak zwany kryzys azjatycki. Geopolityka w długim trwaniu; Państwa? Suwerenność? Dylematy kapitalistów w okresie transformacji; Ekologia i kapitalistyczne koszty produkcji. Sytuacja bez wyjścia; Liberalizm i demokracja: freres ennemis?; Integracja z czym? Marginalizacja względem czego?; Zmiana społeczna? Zmiana jest bezustanna. Nic nigdy nie ulega zmianie. Cz.II Świat wiedzy: Nauki społeczna a współczesne społeczeństwo. Niknące gwarancje racjonalności; Zróżnicowanie i rekonstrukcja w naukach społecznych; Eurocentryzm i jego wcielenia. Dylematy nauk społecznych; Struktura wiedzy, czyli na ile sposobów możemy poznawać?; Rozkwit i przyszły koniec analizy systemów światowych; Nauki społeczne a poszukiwanie sprawiedliwego społeczeństwa; Dziedzictwo socjologii, obietnica nauki społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89243-80-6
Cz.I Człowiek wobec ludzi: Ksenofobia i wspólnota; o tzw. prawach człowieka; Cenzura i demokracja; Problematyczność gandyzmu. Cz.II Człowieka wobec życia: O wartości życia; Humanizm czy barbarzyństwo; Sens eutanazji; Nauka na rozdrożu; Człowiek i magia; Racjonalność chrześcijaństwa. Niepokojące fakty wokół Polski. Postscriptum.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Ksiądz na manowcach / Józef Tischner. - Kraków : Znak, 2007. - 348 s. ; 20 cm.
ISBN: 978-83-240-0819-3
Cz. I. Wiara nie z tego świata, ale na tym świecie 1. Wiara w godzinie przełomu 2. Na drodze do Emaus, czyli Papież i jego krytycy 3. Tożsamość i czas 4. Mit samopoświęcającego się Bóstwa 5. Odkrywanie Ewangelii 6. Życie wewnętrzne Boga 7. O Duchu Świętym Cz. 2 Integryzm i autentyzm 1. Duszpasterze: charyzmatycy i sekciarze 2. O kapłaństwie i złym świecie 3. "Wiedział, co jest w człowieku" 4. Wokół katolickiego maksymalizmu 5. Sarmacki wkład do integryzmu 6. Małe prawdy i duże kłamstwo, czyli przyczynek do teorii języka politycznego 7. Między samoudręką a trwogą 8. Drogi i bezdroża sekularyzacji 9. Wielce pouczająca historia 10. Unicestwienie Polski Cz. III 1. Rozum poszukuje siebie 2. Szukając mistrzów naszej wiary 3. Podglądanie Pana Boga 4. Światło Gwiazdy Zbawienia 5. Upadek Ikara
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2600-7
Część I: Teoretyczne aspekty fenomenu migracji kobiet. Miedzy domem a globalnym rynkiem. Przegląd współczesnych perspektyw i koncepcji w badaniach migrantek na rynku pracy; Polskie studia na temat migracji kobie: wybrane perspektywy teoretyczne i wyniki badań; Etniczność i gender - między teorią a praktyką; Transnarodowość jako perspektywa ujęcia macierzyńswa w warunkach migracji. Część II: Polityka imigracyjna w Polsce - uwarunkowania prawne i instytucjonalne. Prawne zagadnienia polskiej polityki imigracyjnej; Rola polityki migracyjnej Polski w kształtowaniu migracji z Ukrainy z perspektywy teorii systemów; Polityka integracyjna w Polsce - zarys problematyki; Imigrantki w społeczeństwie polskim - integracja w opinii ekspertów. Część III: Doświadczenia imigrantek w Polsce. Analiza sytuacji imigrantek na polskim rynku pracy; "Niewidoczna" praca - ukraińske migrantki pracujące w charakterze pomocy domowych w Polsce; Praca domowa imigrantek a proces urynkowienia ról społecznych Polek; Instytucjoanlne ograniczenia czy stereotypy? Imigrantki, urzędnicy i kultura biurokracji; Handel kobietami w Polsce. CzęśćIV: Doświadczenia polskich imigrantek. Motywy emigracji niezamężnych kobiet na przykładzie Podlasia; Kościół i religia w doświadczeniach migracyjnych kobiet; Znaczenie migracji w życiu człowieka na przykładzie biografii Polek emigrujących do Kanady w latach 80.; Portret współczesnych polskich emigrantek osiedlających się w rejonie metropolii chicagowskiej; Trauma codziennego życia: z badań nad migrantkami polskimi w USA i Włoszech.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-242-0255-2
CZ. I: Samobójczy dandys, Japoński seks, Sztuka okrucieństwa, Różowe sny, Amerykanin w Tokio, Wilfred z arabii, Chłopcy pozostaną chłopcami, Euroazjaci z Indii holenderskich. Cz. II: Ostatni człowiek renesansu Bengalu, Obywatel Imperium Brytyjskiego; Bengalskie noce, Indie V.S. Naipaula, Pakistan Pani Butto, Święta Cory i Zła Róża, Sprzedana narzeczona, Olimpiada w Seuu, Ostatnie dni Honkongu. Cz. III: Duchy Pearl Harbor, Wojna o bombę, My Japończycy, Samuraje baseballu, Amerykaneria, Obudź się Ameryko, Spoglądając w kierunku Wschodu, Państwu opiekuńcze Azji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again