Form of Work
Książki
(21)
Status
only on-site
(18)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(18)
Author
Bachmann Klaus
(1)
Backer Roman
(1)
Banaś Monika
(1)
Beck Ulrich
(1)
Czachór Zbigniew
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Grande Edgar
(1)
Hudzik Jan Paweł
(1)
Ilczuk Dorota
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Kośmicki Eugeniusz
(1)
Krasnodębski Zdzisław
(1)
Kukliński Antoni
(1)
Landau Zbigniew
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
Małek Agnieszka
(1)
Modrzyńska Joanna
(1)
Musiał-Karg Magdalena
(1)
Niczyporuk Danuta
(1)
Ochocki Andrzej
(1)
Pawłowski Krzysztof
(1)
Polakowska-Kujawa Jolanta
(1)
Redelbach Andrzej
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Sakson Andrzej
(1)
Strzelecki Zbigniew
(1)
Stępień Jerzy
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Tomaszewski Jerzy
(1)
Walczak-Duraj Danuta
(1)
Warat Marta
(1)
Woźniak Wiesława
(1)
Łopuszański Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Europa
(7)
Integracja europejska
(5)
Polska
(5)
Polityka
(4)
Unia Europejska
(4)
Demokracja
(3)
Pluralizm społeczny
(3)
Świadomość społeczna
(3)
Globalizacja
(2)
Kobieta
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Polityka społeczna
(2)
Regionalizm
(2)
Społeczeństwo
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Struktura społeczna
(2)
Uchodźcy
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Autorytet
(1)
Demografia
(1)
Elita władzy
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Feminizm
(1)
Kapitalizm
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Kosmopolityzm
(1)
Liberalizm
(1)
Migracje
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Norma społeczna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opinia publiczna
(1)
Państwo
(1)
Polityka ludnościowa
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Populizm (politol.)
(1)
Porządek społeczny
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo
(1)
Prawo socjalne
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Religijność
(1)
Rodzina
(1)
Rynak pracy a demografia
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Samorząd terytorialny -- socjologia
(1)
Socjologia
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Styk, Józef (1942- )
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Terroryzm
(1)
Tradycja
(1)
Urzędnicy
(1)
Wartość
(1)
Wieś
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Władza
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
21 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-23-0
1. 50 lat po... Zakłócenia systemowe w procesie integracji europejskiej. Podstawy i założenia badawcze, 2. Neośredniowieczna analogia jako proces atomigracji, 3. Atomizacja versus integracja - potrzeba nowego paradygmatu badawczego dla Europy, 4. Konsekwencje multicentryczności systemu prawa w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej z perspektywy multi-level governance, 5. Zgoda rujnuje, niezgoda buduje. O konieczności przywrócenia wymiaru antagonistycznego w polityce Unii Europejskiej, 6. Czy Unia Europejska integruje czy dezintegruje spuściznę Europy? Ujęcie retoryczne, 7. Kryzys tożsamości europejskiej, 8. Europa między tendencjami uniwersalistycznymi a partykularnymi, 9. Ku deprywatyzacji relihijności europejskiej. Kościół katolicki w debacie o aksjologicznych założeniach projektu Konstytucji Europejskiej, 10. Język polityki jako jeden z elementów konstytuujących europejski dyskurs publiczny, 11. Europa i Norden: pojęcia uzupełniające sie czy pozostające w konflikcie?, 12. Idea integracji europejskiej w mysli politycznej Hansa-Dietricha Genschera, 13. Unia Europejska po Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy - daleka czy bliska obywatelom?, 14. Dynamika procesu integracji europejskiej po rozszerzeniu w 2007 roku, 15. Polska a przyszłość Unii Europejskiej, 16. Polski wkład w debatę o przyszłości Unii Europejskiej, 17. Pomiędzy otwartością a izolacją - granice wewnętrzne i zewnetrzne Unii Europejskiej, 18. "Milczące założenia" Strategii Lizbońskiej i ich znaczenie dla procesu budowania tożsamości europejskiej, 19. jednolity rynek usług Unii Europejskiej - wizja czy rzeczywistość?, 20. Europejska polityka energetyczna - między solidaryzmem a egoizmem, 21. Europejski Urząd Policji - Europol, jako instrument przeciwdziałania terroryzmowi w ramach kompetencji przedmiotowych Unii Europejskiej, 22. Charakterystyka i analiza Narodowego Planu Rozwoju Irlandii: 2007-2013.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Demokracja peryferii / Zdzisław Krasnodębski. - Wyd.2. - Gdańsk : słowo/obraz terytoria, 2005. - 349, [2] s. ; 24 cm.
(Idee i polityka / słowo/obraz terytoria)
ISBN: 83-7453-635-7
1.Porażka pewnego projektu, 2.Zwycięstwo demokracji. Ale jakiej?, 3.Paradoksy polskiego liberalizmu politycznego, 4.Idee polityczne Soilidarności, 5.Przemiany polityki, 6.W poszukiwaniu doskonałej neutralności, 7.Ostateczne odczarowanie?, 8.Na peryferiach, 9.Polityka wobec przeszłości, 10.Rzeczpospolita dobrem wspólnym, 10.Koniec Trzeciej Rzeczypospolitej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-332-6
1. Wprowadzenie: europejskie niedomagania i dlaczego idea Europy kosmopolitycznej mogłaby je przezwyciężyć. 2. Refleksyjna modernizacja Europy. 3. Imperium kosmopolityczne: państwowość i panowanie w procesie europeizacji. 4. Przestrzeń społeczna Europa: w sprawie dynamiki społecznej zmiennych granic. 5. Strategie kosmopolityzacji Europy. 6. Nierówność i uznanie: ogólnoeuropejskie konflikty społeczne i ich dynamika polityczna. 7. W sprawie dialektyki globalizacji i europeizacji: sprzeczności zewnętrzne Europy kosmopolitycznej. 8. Kosmopolityczne wizje Europy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-502-3
1. Kobiety na rynku pracy: dyskryminacja czy równość?; 2. Stereotypy pracy zawodowej kobiet w Polsce i w UE; 3. Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie wynagrodzenia w prawie polskim oraz w prawie Unii Europejskiej; 4. Kobiety i władza- analiza czynników sprzyjających większej aktywności politycznej kobiet; 5. Kobiety w organach władzy ustawodawczej oraz wykonawczej; 6. Działalność kobiet w Radzie Ministrów w Polsce w latach 1989-2008; 7. Równouprawnienie kobiet w programach i praktyce działania polskich partii politycznych; 8. Partia Kobiet, nowa partia "swojska"; 9. Miejsce i rola Pierwszej Damy w polskim życiu społeczno-politycznym; 10. Rola i miejsce kobiety w społeczeństwie według Katolickiej Nauki Społecznej; 11. Protestantyzm w świecie i w Polsce wobec zagadnienia ordynacji kobiet na urząd duchownego. Regulacje wewnątrzkościelne oraz stan aktualnych dyskusji; 12. O przemocy seksualnej wobec kobiet w Polsce z perspektywy kobiecego NGO-su; 13. Kobieta w komunikacji literackiej XX wieku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89862-33-6
Świat normalny, Eksperyment w imię rzeczy nowych, Niech żyje demokracja!, Pułapka na naiwnych reformatorów, Nowoczesność w rękach barbarzyńców, "Tym gorzej dla rzeczywistości", Konstrukcja imperium, Jaka jest przyszłość utopii?, Święci śpią, Lęk i źródło nadziei.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-233-1904-9
1.Globalizacja jako wyzwanie naukowe i polityczne, 2.Regionalne oblicza globalizacji, 3.Polskie oblicza wielokulturowości, 4.Dylematy tożsamości kulturowej, 5.Wielokulturowość w działalniu instytucjonalnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89886-04-9
1. Perspektywy integracji europejskiej: Szanse i zagrożenia procesu kształtowania się politycznej tożsamości Europy; Znaczenie referendum w procesie integracji europejskiej; Wizerunek i cele Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE - ewolucja i perspektywy; Polska wobec rozwoju Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; Perspektywy integracji Turcji z Unią Europejską; System zachodni wobec "kryzysu irackiego" (wrzesień 2001 - marzec 2003 r.); EUROJUST - współpraca Prokuratury RP z organami prokuratorskimi państw Unii Europejskiej; Obywatelstwo Unii Europejskiej w świetle Europejskiej Karty Praw Podstawowych; Ustawa o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Analiza pracowa. 2. Regionalizm a samorządność w Unii Europejskiej: Kultura administracyjna Unii Europejskiej; Mechanizm lobbingu władz regionalnych w Unii Europejskiej; Analiza porównawcza europejskich samorządów terytorialnych na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec, Szwecji i Hiszpanii; Równowaga między rozszerzeniem wzrostu uprawnień Unii Europejskiej przy jednoczesnym zachowaniu narodowej kontroli w strefach wyznaczonych przez zasadę subsydiarności; Wybrane hiszpańskie partie polityczne wobec procesu integracji europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-233-1586-8
Polityka kulturalna i społeczeństwo obywatelskie w literaturze, W poszukiwaniu zależności pomiędzy polityka kulturalna i społeczeństwem obywatelskim, Obszary strategiczne. Zależności pomiędzy polityka kulturalna i społeczeństwem obywatelskim (na podstawie wyników badania sondażowego, Charakterystyka zależności pomiędzy polityka kulturalną a budową społeczeństwa obywatelskiego w poszczególnych krajach europejskich (na podstawie wyników badania sondażowego Rozważania końcowe i konkluzje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88032-04-6
Cz.I Demony przeszłości, które przesłaniają dziejesz problemy: Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród; Lęk przed zagranicznym kapitałem; Racja stanu a racja wsi; Wspólna Europa - Europą Niemców?; Decentralizacja, euroregiony i zagrożenie separatyzmem; Europa pustych kościołów?; Przeszłość, która nie chce minąć; Cz.II Most na Odrze i szlaban na Bugu: Niemieckie złudzenia i polskie szanse; Ukraina - polski problem; Schengen - Warszawa - Kijów; Czy Bug może łączyć?; Cz.III Czy istnieje polska wizja Unii Europejskiej?: Europejska debata o przyszłości Unii Europejskiej; Polskie partie wobec integracji europejskiej; Kontury polskiej wizji Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7436-009-7
1. Powstanie Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Społeczeństwo, 3. System władzy, 4. Produkcja, 5. Pieniądz, 6. Kapitały, 7. Związki Polski z gospodarką światową, 8. Oświata i nauka, 9. Mocarstwowe aspiracje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83233-3007-3
1. W poszukiwaniu nowych form obywatelstwa: Obywatelstwo i płeć na Bliskim Wschodzie na przykładzie Haszymidzkiego Królestwa Jordanii; W poszukiwaniu nowej wspólnoty? Feministki o narodzie, obywatelstwie i demokracji; 2. Aktywizm kobiet w sferze publicznej: „Niewidzialny” aktywizm? Brytyjskie muzułmanki i polityka na przykładzie Birmingham; Były Żydówki, są Żydówki?- kobiety żydowskie w Polsce. Na przykładzie Krakowa; 3. Polityka integracyjna- między teorią a praktyką: Problemy integracyjne i możliwości ich przezwyciężania na przykładzie kobiet repatriantek w Polsce: Uchodźczynie w Polsce i Wielkiej Brytanii. Globalne problemy, lokalne rozwiązania; 4. Wyzwania migracyjne kobiet: Matka, żona, migrantka; Jeszcze „matki Polki” czy już „matki Europejki”?; O macierzyństwie Polek w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 45)
ISBN: 83-232-1434-4
Porządek społeczny: Kryzys autorytetów i kryzys ładu; Korupcja a anomia; Opowieść o dwóch kapitalizmach: kapitalizm akcjonariuszy vs. kapitalizm intersariuszy; Spór o model państwa; Utopia społeczeństwa informacyjnego; Społeczeństwo kapitalistyczne jako Gesellschaft; Herbert Spencer o religii i porządku społecznym; Współczesne znaczenie wberowskiej analizy stanu urzędniczego; Feministyczne strategie naruszania porządku społecznego. Dylematy europejskiej tożsamości:"Uniwersalne wartości" a regionalne doświadczenia (EUropea Środkowa wobec współczesnych zachodnich debat o wartościach i celach rozwoju); Unia Europejska jako rzeczywisty wyraz realizacji idei zawartych w Augusta Comet'a religii Ludzkości; Ideologia europejska a tożsamość; Europejska czy narodowa kultura pamięci historycznej?; Polska w oczach Zachodu - oswajanie czy podtrzymywanie odmienności?; Niechciani obcy. Uchodźcy polityczni w świadomości Polaków. Przeobrażenia przestrzeni społecznej: Socjologiczny kontekst nowej polityki społecznej; Prze-porządkowanie społecznych nierówności; Kategorie marginalizujące się i marginalizowane przez społeczeństwo; Relatywizm jako reakcja na różnorodność - destrukcja czy rekonstrukcja porządku normatywnego? Rozważania wokół społeczno-kulturowych kategorii płci i rodzaju; Przejście od kolektywizmu do indywidualizmu (O popularności instytucji małżeństwa); Rola ojca jako przykład porządku normatywnego; Naznaczenie i samonaznaczenie osób bezdomnych; Podróż jako zmaganie z obcością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1512-6
Cz.1 Stan i perspektywy demograficzne. Europa - Polska - stan i perspektywy demograficzne (1980-2050); Narodowy Spisz Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 - synteza wyników Cz.2 Teoria i p raktyka demografii. Podstawy metodologiczne nowoczesnej analizy demograficznej; Teorie niskiej płodności; Zmiany procesu zastępowalności pokoleń i ich uwarunkowania Cz.3 Demografia ekonomiczna. Rozwój ludności, a rynek pracy - Polska i Europa; Polska starość - 30 lat później Cz.4 Demografia społeczna. Proces starzenia się ludności a sprawiedliwość i równość międzypokoleniowa; Samorząd terytorialny wobec problemów osób starszych; Niepełnosprawność a rynek - wymiary marginalizacji osób niepełnosprawnych. Cz.5 Demografia rodziny. Problematyka rodziny wielkiego miasta; Zmiany stanu i struktury rodzin w kontekście przemian procesów demograficznych w Polsce w latach 1988-2002 Cz.6 De mografia medyczna. Zdrowie, umieralność a polityka ludnościowa - Polska - Europa; Onkologia polska - osiągnięcia, problemy i propozycje rozwiązań systemowych; Ochrona zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce - aktualne problemy i propozycje rozwiązań systemowych Cz.7 Demografia regionalna. Zróżnicowanie regionalne sytuacji demograficznejw Polsce; Rozwój demograficzny ludności województwa śląskiego Cz.8 Po lityka ludnościowa. Polityka ludnościowa i społeczna - doświadczenia międzynarodowe; Etyczne aspekty polityki demograficznej; Zadania samorządów terytorialnych w rozwoju demograficznym i polityce ludnosciowej. Deklaracja I Kongresu Demografi cznego w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-252-9
1. Prawoznawstwo jako nauka, 2. Człowiek i jego środowisko przyrodnicze, 3. Środowisko społeczne człowieka, 4. Natura człowieka i jego odpowiedzialność prawne, 5. Władza i polityka, 6. Sprawowanie władzy publicznej, 7. Prawo jako zjawisko społeczne, 8. Język prawa, 9. Zagadnienie stosunku prawnego, 10. Źródła prawa, 11. System prawa w RP, 12. Realny wymiar prawa, 13. Ochrona praw człowieka w RP, 14. Europejski system ochrony praw człowieka, 15. Praca zawodowa prawnika
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Wiedzy o Przyszłości Europy BEWUPE / red. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski ; Tom 1)
ISBN: 83-89188-57-0
1. Wartości fundamentalne: wybory strategiczne: Duch wolności i Solidarności w ścieżkach przyszłości Europy; Wzmocnienie sumień szansą przyszłości; Bariery pojęciowe na drodze europejskiej kreatywności. Na jakie tematy warto się spierać w debacie o Unii Europejskiej; Nowy ład Europejski? Debata o miejscu Europy w porządku globalnym; Przyszłość Europy; Europa jako kontynent imigracyjny. Zarys problemu; Zewnętrzne i wewnętrzne wyzwania dla Unii Europejskiej jako źródła wyborów strategicznych w XXI wieku; 2. Edukacja- wiedza- innowacje: Edukacja- klucz do przyszłości Europy; Od błędnego Koła do Koła fortuny- Europa, wzrost gospodarczy i gospodarka oparta na wiedzy; Konwergencja w dziedzinie technologii a społeczeństwa europejskie. Odniesienia do wartości w wizjach przyszłości; Uwarunkowania rozwoju społeczeństwa i gospodarki kreatywnej. Zarys problemu; Rola innowacji w Europie na przykładzie Holandii; 3. Dylematy sztuki rządzenia: Polityka spójności i/lub wzrostu; Samorząd regionalny wobec wyzwań europejskich; Unia Europejska, wyzwania globalne, wybory strategiczne a komunikacja społeczna; Dwa scenariusze dla Europy. Reforma wspólnej polityki rolnej a logika unii walutowej; Finansowe uwarunkowania funkcjonowania Unii Europejskiej; Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa oraz Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony- UE jako civil Power- panaceum na brak reform; Rosja na horyzoncie Europy XX wieku. Czy można oczekiwać szybkiej demokratyzacji Rosji?; Globalizacja a państwo narodowe- dyskurs polityczny; 4. Głosy młodzieży akademickiej- UW- WSB-NLU: Polskie społeczeństwo; Rola mediów w kreowaniu wizerunku Unii Europejskiej jak również procesu globalizacji; Czy przyszłość Europy jest zagrożona?; Dylemat młodego pokolenia, czyli: zostać obserwatorem czy uczestnikiem życia politycznego?; Refleksje o miejscu i roli Europy w świecie początku XXI wieku; Europa- Titanic czy góra lodowa?; Rozważania na temat wizji przyszłości Europy- Europa chrześcijańska, arabska czy multikulturowa?; Przyszłość zaczyna się dziś. Refleksje nad Europą; 5. Scenariusze: Dokąd zmierza Unia Europejska? Scenariusze przyszłości; Przyszłość Europy- cztery dylematy i pięć scenariuszy; Modele myślenia o przyszłości Europy; Brukselskie scenariusze dla Europy; Czy europejska Europa przetrwa do 2050 roku?; Pułapka imitacji; Nie lękajcie się myślenia o Przyszłości Europy; Polska jako podmiot myślenia o przyszłości Europy; 6. Regiony: Ewolucja europejskiego społeczeństwa wiedzy; Rola dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu przyszłości regionu; Miejsce Małopolski na mapie ekonomicznej Europy XXI wieku; Województwo mazowieckie- stan i perspektywy rozwoju; Studia nad transformacjami regionów europejskich na przełomie XX i XXI wieku (1985-2025). Innowacyjna inicjatywa Mazowsza; Studia nad transformacjami Mazowsza na przełomie XX i XXI wieku (1985-2025). Wstępny szkic dyskusyjny; Megaprzestrzenie XXI wieku; 7. Kontekst globalny: Globalna Europa; Europa wobec zmian systemu światowego; Wybory strategiczne- próba refleksji; Co robić, by dało się patrzeć w przyszłość z optymizmem?; Klub Rzymski jako szkołą myślenia o przyszłości; Rozwój globalny w perspektywie sekularnej lat 1950-2050. 12 tez- artykuł dyskusyjny; Transformacje sceny globalnej w perspektywie XXI wieku. Artykuł dyskusyjny; Uliczka Globalna; Post scriptum: Konferencja Warszawska: Przyszłość Unii Europejskiej- wyzwania globalne- wybory strategiczne; Przyszłość Europy- wyzwania globalne- wybory strategiczne- nowa futurologia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64246-30-2
1. Uwarunkowania polityki społecznej w wymiarze regionalnym i lokalnym. Zagadnienia podstawowe i doświadczenia innych krajów: Stare i nowe dylematy decentralizacji polityki społecznej w Polsce; Polityka społeczna jako polityka publiczna; Społeczno-organizacyjne aspekty zarządzania polityką społeczną na szczeblu regionalnym i lokalnym; Polityka oświatowa państwa w wymiarze lokalnym w świetle prawa oświatowego; Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi- wybrane problemy prawne; Problem wsparcia osób niepełnosprawnych a koncepcja zrównoważonego rozwoju; Gospodarka nieformalna w państwach Ameryki Łacińskiej. Problem społeczny czy rozwiązanie?; Polityka społeczna w Niemczech w aspekcie regionalnym; 2. Wybrane problemy regionalnej i lokalnej polityki społecznej: Znaczenie koncepcji kluczowych czynników sukcesu w procesie zarządzania instytucjami pomocy społecznej; Efektywność sieci międzyorganizacyjnych w aspekcie relacji z interesariuszami; Regionalna polityka społeczna w świetle realizacji jej zadań w województwie wielkopolskim; Rola wojewódzkich urzędów pracy w systemie instytucjonalnym rynku pracy i promocji zatrudnienia. Zagadnienia wybrane; Wyzwania dla samorządowej polityki społecznej w kontekście sytuacji osób młodych na rynku pracy. Aktualne i przyszłe problemy rozwoju gospodarczego, rynku pracy i edukacji z perspektywy samorządu terytorialnego; Regionalne i lokalne programy realizacji polityki społecznej. Przygotowanie i realizacja projektów społecznych; Przedsiębiorstwa społeczne jako podmioty realizujące cele polityki społecznej; Wsparcie funkcji opiekuńczej rodzin - wyzwanie dla współczesnej polityki społecznej w świetle badań regionalnych; W przededniu zmian. Opinie wybranych grup społecznych o pomocy społecznej; 3. Z praktycznych doświadczeń regionalnej i lokalnej polityki społecznej: Obszar strategicznej interwencji: wzrost zatrudnienia (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego); Wpływ przekształceń własnościowych zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego na społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego; Lokalna polityka społeczna wobec zjawiska masowego bezrobocia (na przykładzie miasta Gniezna); Efektywność instytucji powiatu Środa Wielkopolska w zakresie promocji zatrudnienia i zwalczania bezrobocia w percepcji osób bezrobotnych; Możliwości przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie powiatu śremskiego; Polityka mieszkaniowa miasta Poznania w świetle wybranych danych empirycznych; Charakterystyka i skala zjawiska bezdomności na przykładzie miasta Konina; Spółdzielnie socjalne w Poznaniu. Profil kooperatysty i ewaluacja działalności; Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krakowie jako forma przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych w środowisku lokalnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Podreczniki Akademickie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach)
ISBN: 978-83-89055-47-7
Cz.I Społeczności lokalne, zbiorowości terytorialne: 1. Społeczność lokalna: pierwsze przybliżenie, 2. Tradycje badań społeczności lokalnych - od Middletown do Dzierzgonia, 3. Społeczności wioskowe, 4. Społeczności lokalne w zbiorowości wielkiego miasta, 5. Społeczności wirtualne, 6. Terytorialność unieważniona?, 7. Tożsamość ludzi, tożsamość miejsc, 8. Władza w zbiorowościach terytorialnych, 9. Lokalizm dziś: próba podsumowania. Cz.II Regiony i zbiorowości regionalne: dziedzictwo historyczne a teraźniejszość: 10. Dziedzictwo polskiej przestrzeni, 11. Polska regionalna w przestrzeni Europy, 12. Kwestia regionalna: autonomia - separatyzm-federalizm, 13. Kwestia regionalna w Europie Środkowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
DVD
In basket
ISBN: 83-227-2530-2
I. Współczesna agora: socjologiczno - politologiczne rozpoznania. II. Filozoficzne aproksymacje: problemy i pojęcia metateorii sfery publicznej. III. Przestrzeń kulturowa: Rzeczywistość i metafora. Propozycje interpretacji. IV.Europejska przestrzeń polityczna. V. Polskie problemy z demokracją.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7171-818-7
1. Tożsamość wobec procesów cywilizacyjnych, 2. Identyfikacje społeczne w dobie globalizacji, 3. Rola i znaczenie idei Europy Środkowej w procesie integracji europejskiej, 4. Przesłanki stosowania założeń i metod socjologii historycznej do badań nad tożsamością europejską, 5. O dwu dyskursowych strategiach oporu wobec procesów integracyjnych w Europie. Przypadek dyskusji europejskiej, 6. Pytania o możliwości rozwoju tożsamości europejskiej w Polsce, 7. Białoruś: różnorodność i tożsamość, 8. Rola kapitału społecznego w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego, 9.Kształtowanie się tożsamości regionalnej w poszerzonej Europie, 10. Populizm w aspekcie ideologiczno-historycznym. Na przykładzie Polski, 11. Populizm na polskiej scenie politycznej. Na podstawie analizy treści wybranych sprawozdań sejmowych z roku 2002, 12. Analiza źródeł wpływów partii nacjonalistyczno-populistycznych w wybranych państwach Europy Zachodniej, 13.Miejsce ugrupowań nacjonalistyczno-populistycznych w wybranych zachodnioeuropejskich systemach partyjnych, 14.Specyfika współczesnego terroryzmu religijnego, 15. Czynniki kształtujące tożsamość terrorysty w perspektywie ewolucji ujmowania terroryzmu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again