Form of Work
Książki
(4)
Status
available
(2)
only on-site
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(2)
Author
Ciepiela Wiesław
(1)
Pieprzny Stanisław
(1)
Serafin Sławomir
(1)
Szmulik Bogumił
(1)
Szymaniak Adam
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Policja
(4)
Adwokaci
(1)
Instytut Pamięci Narodowej
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Narkomania
(1)
Narkotyki
(1)
Organy ochrony prawnej
(1)
Prokuratura
(1)
Rzecznik Praw Dzieci
(1)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(1)
Sąd najwyższy RP
(1)
Sądownictwo
(1)
Sądownictwo wojskowe
(1)
Trybynał Konstytucyjny
(1)
6 results Filter
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-351-6
Cz. I Zagadnienia ogólne: R.1, Czym są organy ochrony prawnej. Cz. II Organy rozstrzygające (sądy i trybunały): R.2 Sądy powszechne; R.3 Sądy wojskowe; R.4 Sąd Najwyższy; R.5 Sądy administracyjne; R.6 Krajowa Rada Sądownictwa; R.7 Trybunał Konstytucyjny; R.8 Trybunał Stanu; R.9 Sąd Lustracyjny; R.10 Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; R.11 Quasi-sądowe organy orzekające. Cz. III Organy kontroli legalności: R.12 Prokuratura; R.13 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; R.14 Najwyższa Izba Kontroli; R.15 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; R.16 Policja; R.17 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu; R.18 Centralne Biuro Antykorupcyjne; R.19 Straż Graniczna; R.20 Straże gminne (miejskie); R.21 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; R.22 Prokuratoria Generalne Skarbu Państwa; R.23 Instytut Pamięci Narodowej; R.24 Rzecznik Interesu Publicznego; R.25 Żandarmeria Wojskowa. Cz. IV Rzecznicy i organy ochrony prawnej: R.26 Rzecznik Praw Obywatelskich; R.27 Rzecznik Praw Dziecka; R.28 Adwokatura; R.29 Rzecznicy patentowi; R.30 Notariat; R.31 Doradcy podatkowi; R.32 Radcowie prawni
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (2 egz.)
Book
In basket
Policja : organizacja i funkcjonowanie / Stanisław Pieprzny. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.01.2007 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 159 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-136-3
R.1 Utworzenie i organizacja Policji: Kształtowanie się organów Policji; Struktura organizacyjna; Zakres zadań Policji; Uprawnienia wojewody i samorządu terytorialnego w stosunku do organów Policji do 1998r. R.2 Zmiany w organizacji Policji po reformie ustrojowej państwa: Zmiany prawno-organizacyjne; Decentralizacja i dekoncentracja zadań Policji; Funkcjonowanie organów Policji w strukturze rządowej administracji zespolonej; Policja a jednostki samorządu terytorialnego; Prywatyzacja zadań Policji. R.3 Środki prawne w działaniach Policji: Uwagi ogólne; Zakres korzystania z form działania władczego; Czynności operacyjno-rozpoznawcze i administracyjno-porządkowe; Podejmowanie działalności społeczno-organizatorskiej; Inne prawne formy działania Policji; Działania Policja a prawa człowieka. R.4 Funkcjonowanie Policji w wybranych państwach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych Ameryki: Uwagi ogólne; Wielka Brytania; Niemcy; Francja; Stany Zjednoczone Ameryki; Policja w Polsce a standardy Unii Europejskiej. Wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-14-8
T. I. 1. Modele policji 2. Prawo policyjne 3. Wizerunek policji. Public Relations 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w policji. Wybrane zagadnienia 5. Etyka polskiej policji 6. Praca policji. Wybrane aspekty
T. I. 1. Modele policji 2. Prawo policyjne 3. Wizerunek policji. Public Relations 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w policji. Wybrane zagadnienia 5. Etyka polskiej policji 6. Praca policji. Wybrane aspekty T. II. 7. Policja w kontekście międzynarodowym 8. Policja w kontekście zagrożenia przestępczością zorganizowaną i terroryzmem 9. Bdania empiryczne. Badania opinii społecznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-076-5
I. Podział narkotyków 1. Typ morfiny 2. Typ alkoholu i barbituranów 3. Typ amfetaminy 4. Typ kokainy 5. Typ konopi indyjskich 6. Typ halucynogenów 7. Typ khat 8. Typ rozpuszczalników lotnych II. Sygnały ostrzegawcze 1. Charakterystyczne symtomy mogące wskazywać na zażywanie narkotyków przez daną osobę 2. Specyficzne przedmioty charakterystyczne dla przestępczości narkotykowej 3. Postacie narkotyków III. "Niezbędnik" policjanta 1. Przeszukanie w sprawach o przestępstwa narkotykowe 2. Zatrzymanie osób podejrzanych o posiadanie narkotyków lub będących pod ich wpływem 3. Specyfikacja oględzin 4. Przesłuchanie świadka i podejrzanego w sprawach o przestępstwa narkotykowe 5. Narkotesty i wstępna identyfikacja narkotyków 6. Czynności po ujawnieniu uprawy maku lub konopi 7. Zasady bhp IV. Rady policjanta dla nauczycieli, wychowawców i rodziców 1. Uwagi ogólne 2. Profilaktyka V. Słowniczek najczęściej używanych wyrażeń slangowych VI. Przepisy prawne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 2.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Policja - prawo - stan na 2007 r (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again